A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

23/2007. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek (a továbbiakban: helyiségek) bérbeadás útján, piaci alapon történő hasznosításának elősegítése érdekében indokolt biztosítani annak feltételeit, hogy az Önkormányzat igénybe tudja venni a mindenkori ingatlanpiaci viszonyok, a helyiségek lehető legkedvezőbb feltételekkel történő bérbeadását elősegítő marketingstratégiák, illetve tárgyalási technikák vonatkozásában a legszélesebb ismeretekkel és legnagyobb tapasztalattal rendelkező társaságok (a továbbiakban: Társaságok) szolgáltatásait. E cél megvalósítása érdekében biztosítani kell annak feltételeit, hogy ezek a Társaságok a piacon szokásos feltételekkel tudjanak szerződést kötni az Önkormányzattal e szolgáltatások ellátására.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Annak érdekében, hogy az Önkormányzat által a helyiségek piaci alapú, lehető legkedvezőbb feltételekkel történő bérbeadása érdekében megbízott Társaságok az általuk lefolytatandó versenyeztetési eljárás során a potenciális bérlők felkutatása, valamint a bérleti szerződés feltételei megtárgyalása során a versenyeztetés követelményének érvényesülése mellett a lehető legteljesebb mértékben biztosítani tudják a piaci feltételek érvényesülését, indokolt a versenyeztetési eljárás módjait kiegészíteni a Fővárosi Önkormányzat szervei és intézményei Versenyeztetési Szabályzata II. fejezet 9. pontjában már szabályozott, versengő ajánlatkéréssel.

A 2. §-hoz

A helyiségek bérbeadás útján, piaci alapon történő hasznosítása érdekében a piaci gyakorlatnak megfelelően indokolt biztosítani annak lehetőségét, hogy a felek a bérleti díjat a Magyar Köztársaság hivatalos fizetőeszközétől eltérő pénznemben határozhassák meg. Ezt a lehetőséget az R. korábban sem zárta ki, azonban a bérleti díj összege korrigálásának az R. 20. § (1) bekezdése szerinti szabálya külföldi pénznemre nem alkalmazható, ezért szükséges annak módosítása.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére