A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

28/2007. (VI. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2007. szeptember 1-jével a Fővárosi Pedagógiai Intézetet (Budapest VIII., Vas utca 8-10.) és a Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadót (Budapest VIII., Vas utca 8-10.), mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeket jogutóddal megszüntette. Jogutódként kijelölte - az újonnan megalapított - Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetet (Budapest VIII., Vas utca 8-10.). A fentieknek megfelelően bekövetkezett változás az SZMSZ 6. számú mellékletében is átvezetésre kerül.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Közgyűlési döntéseknek megfelelően törli a két megszüntetett intézmény nevét és székhelyét, az újonnan alapított intézmény neve és székhelye pedig bevezetésre kerül.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére