A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

32/2007. (VI. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 56. § (2) bekezdés f) pontjában kivételként nevesített Kiemelt Fejlesztések Bizottsága tekintetében a javaslat 2 főben maximálja a bizottság munkáját segítő - titkársági feladatkört, ügyviteli feladatot végző - köztisztviselői létszámot. Az SZMSZ 9. számú melléklete tartalmazza a Főpolgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódását, munkarendjét és az ügyfélfogadás rendjét. Az egyes szervezeti egységek felsorolása kiegészül a Kiemelt Fejlesztések Irodája megnevezéssel újonnan létrehozott szervezeti egységgel.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-okhoz

A javaslat a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága tekintetében - a bizottság munkáját segítő - köztisztviselői létszámot maximum 2 főben állapítja meg. Az egyes szervezeti egységek felsorolása kiegészül a Kiemelt Fejlesztések Irodája néven újonnan létrehozott szervezeti egységgel. A javaslat e változásoknak az SZMSZ normaszövegében és a 9. számú mellékletében való átvezetését tartalmazza.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére