A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

33/2007. (VI. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 63/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A módosítás egységbe foglalja a köztisztviselők részére az alaprendeletben biztosított, illetve a helyi költségvetési rendeletben évenként megállapított juttatásokat és támogatásokat, egyidejűleg a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 49/H. §-ára alapozott további juttatást vezet be.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Jelen szakasz határozza meg azokat a juttatásokat, amelyekre a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. § (1)-(2) bekezdések alapján a foglalkoztatási jogviszonyban álló főpolgármestert és főpolgármester-helyetteseket is megilletik.

A 2-3. §-okhoz

Jelen szakasz nevesíti a köztisztviselő részére a Ktv. 49/D. § és a 49/H. §-ai alapján biztosított szociális, jóléti, egészségügyi juttatásokat és támogatásokat.

Meghatározza, mely juttatások mértékéről kell évenként rendelkezni a helyi költségvetési rendeletben, illetve melyek azok a juttatások, amelyek vonatkozásában a költségvetésben biztosított fedezet terhére a hivatali szervezet vezetője állapítja meg a mértéket. A Rendelet 3-8. §-ai alapján biztosított juttatások, támogatások eljárási rendjéről a Közszolgálati Szabályzatban kell rendelkezni.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére