A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

37/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy rendelet indokolása

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A rendeletmódosítást Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata várokozási övezet kiterjesztésére vonatkozó kezdeményezése indokolja.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-okhoz

A XII. kerületi Ráth György utca Roskovics utca és Határőr út közötti szakasza, Karap utca, Csemegi utca, Székács utca, Galántai utca, Agárdi utca Galántai utca és Nárcisz utca közötti szakasza, Orbánhegyi út Tóth Lőrinc utca és Stromfeld Aurél utca közötti területek a 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet (R.) 3. számú mellékletében a 4 óra maximális várakozási idejű övezetbe kerülnek, a várakozási díjtétel nem módosul.

A módosítással a XII. kerület várakozási övezetei érintkeznek egymással, így összevonásra kerülnek.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére