A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

42/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítására az elmúlt év során bekövetkező változások miatt kerül sor.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2006. október 1-jei helyi önkormányzati választások eredményeképpen újjáalakult a Fővárosi Közgyűlés és ezzel együtt új bizottsági struktúra jött létre.

Az SZMSZ-t módosító 63/2006. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (3) bekezdését, valamint a „Zalabai Gábor díj - A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” elismerésre javasolható személyek és közösségek körét figyelembe véve két bizottság - az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság, valamint az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság - véleményezési joga kerül szabályozásra.

A 2. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklet II. fejezetében a két bizottságra vonatkozó hatáskörök jegyzékét szükséges kiegészíteni a díj adományozására vonatkozó hatáskörrel.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére