A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

45/2007. (IX. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés a Szent Margit Kórházat, mint önálló költségvetési intézményt 2007. december 31. hatállyal megszünteti, egyetemleges jogutódjául Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórházát jelöli meg.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

(1) E rendelkezés hatályon kívül helyezi a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 6. számú melléklete I. Egészségügyi Bizottság fejezete 1. címének 1. és 9. pontját, törölve ezzel a Fővárosi Önkormányzat Szent Margit Kórház és Rendelőintézetet a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények sorából.

(2) Az új intézmény alapító okiratának megfelelően tartalmazza az intézmény elnevezését.

A 2. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére