A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

53/2007. (X. 16.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 25. §-a tartalmazza, hogy a Fővárosi Közgyűlésnek 2007. évtől minden év október 1. napjáig kell megállapítani bérbeadási módok szerinti lakbérek következő év január 1-jétől érvényes mértékét. Ezen kötelezés, továbbá a rendelet gyakorlati alkalmazása során felmerült igények tették indokolttá a rendelet felülvizsgálatát, módosítását.

Fentiekre tekintettel a rendeletben kidolgozásra kerültek a 2008. január 1. napjától tervezett lakbérmértékek, továbbá a rendelet néhány szakaszának átdolgozására, illetve kiegészítésére vonatkozó szabályok.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A 2008. január 1. napjától érvényes lakbérmértékeket tartalmazza.

2. §-hoz

Kiegészítésre került a rendelet lakbértámogatásra vonatkozó szabályozása.

3. §-hoz

A rendelet pontosításra került a tekintetben, hogy a használók által fizetendő díjakat melyik bérbeadási mód szerinti lakbérmérték alapján kell számítani.

4. §-hoz

A kerületi önkormányzat tulajdonában álló, a Fővárosi Önkormányzat folyamatos bérlőjelölési jogával érintett lakások esetén, a pályázat útján bérbe adott lakásoknál teremt lehetőséget a bérleti szerződés meghosszabbítására.

5. §-hoz

Az 1996. május 1. napját megelőzően 1 éves időtartamra kötött, évente hosszabbítható bérleti szerződésekre vonatkozóan új rendelkezést tartalmaz, mely egységessé teszi a piaci alapú lakásbérleti jogviszonyokat.

6. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére