A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

55/2007. (X. 16.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján az éves beszámolás keretében a 2007. július 1.-szeptember 24. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-rendezések teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. § (1) bekezdése a 2007. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

Az 1. § (2) bekezdése - a kapcsolódó 1. sz. melléklettel - a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.

Az 1. § (3) bekezdése az átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2007. I. félévében végrehajtott előirányzat-változásokat rögzíti.

Az 1. § (4)-(14) bekezdései a 2007. I. félévi beszámolóval való összhang megteremtése érdekében szükséges előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az 1. § (15)-(25) bekezdései a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az 1. § (26)-(88) bekezdései részben a Közgyűlés döntéseiből adódó, részben a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az 1. § (69) bekezdése a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzat-változását tartalmazza.

Az 1. § (89) bekezdése - a kapcsolódó 5. sz. melléklettel - a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A 2. § - a kapcsolódó mellékletekkel - az alaprendelet 1/b, 1/c, 1/e, 3, 3/d, 4, és 5. sz. táblázatait érintő módosításokat tartalmazza.

A 3. § a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg.


  Vissza az oldal tetejére