A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

56/2007. (X. 16.) Főv. Kgy. rendelet indoklása

a Főpolgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthető munkakörökről

Általános indokolás

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (18) bekezdése felhatalmazást ad a Közgyűlés részére, hogy - a helyi adottságokhoz igazodóan - jogszabályok keretei között rendeletben határozza meg azokat a munkaköröket - vezetői beosztás kivételével - amelyek a Főpolgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthetők.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet személyi hatályát állapítja meg.

A 2-3. §-okhoz

Jelen szakasz meghatározza a Főpolgármesteri Hivatalban - a törzskari szervezeteknél, továbbá a Közgyűlés bizottságai, a tanácsnokok és a képviselőcsoportok mellett köztisztviselői feladatok ellátására - pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthető köztisztviselői munkaköröket, és a tárgyévben a rendelet szerint adható köztisztviselői kinevezések mértékét.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére