A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

61/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény kötelező önkormányzati feladatként határozza meg a köztemetők fenntartását. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) e feladat ellátásának kereteit állapítja meg, alapvető célja az elhunytak emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés kegyeleti és közegészségügyi funkcióinak érvényesítése, valamint a hazai temető és temetkezési kultúra fejlesztése. A szabályozás több szintű: törvény, kormányrendelet és önkormányzati rendelet, illetőleg a rendkívüli halállal kapcsolatos teendőkről együttes miniszteri rendelet alkotására került sor.

A Tv.-t módosította a 2005. évi XXI. törvény, s ezzel egyidejűleg módosult a törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) is.

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 68/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendelettel módosított 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 1/B. számú melléklete tartalmazza a kegyeleti közszolgáltatási szerződéssel érintett temetőterületek jegyzékét.

Az R. 1/A. számú mellékletében felsorolt, a köztemetői megállapodással érintett temetőterületek a BTI Zrt. tulajdonában vannak. Az R. alapján a Fővárosi Önkormányzat és a BTI Rt. között 2001. március 30. napján létrejött Köztemetői Megállapodást és Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 2. számú módosítására most kerül, mely igényli az R. mellékleteinek ismételt felülvizsgálatát.

Mindezen változások szükségessé teszik a rendelet módosítását a megváltozott rendelkezésnek megfelelő tartalommal.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet 1/A. számú melléklete „A köztemetői megállapodással érintett temetőterületek jegyzéke” pontosításra került, ezért kerül sor a melléklet módosítására.

A rendeletben foglalt módosítás a BTI Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében levő temetőterületek jegyzéke, melyet tartalmaz a módosított 1/A. számú melléklet.

A 2. §-hoz

A rendelet a hatálybalépés napjául 2008. január 1-jét jelöli meg, így elegendő idő áll a módosított szabályra való felkészülésre.


  Vissza az oldal tetejére