A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

65/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A szolgáltatás elért minőségének fenntartásához szükséges költségek - infláció miatti - növekedése szükségessé teszi a szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtétel újbóli megállapítását Budapest főváros közigazgatási területén.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtétel újbóli megállapítását a szolgáltató megváltozott gazdálkodási körülményei és a költségek növekedése teszi szükségessé.

A felülvizsgálat alapján a szolgáltatás díjára a feltüntetett egységár alkalmazása indokolt.

A 2. §-hoz

A csatornahasználati díjkedvezményt a Fővárosi Önkormányzat a Budapest főváros közigazgatási területén elhelyezkedő, közszolgáltatási szerződéssel rendelkező közfürdők részére kívánja biztosítani. A kedvezmény igénybevétele bejelentéshez kötött, és a közüzemi szerződésmódosítást követően érvényesíthető.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére