A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

66/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 1995 óta folyamatosan határozatot hozott a fővárosi lakásrezsi támogatások folyósításához szükséges feltételek megteremtéséről. 1999-ben önkormányzati rendelet kihirdetésére került sor, amely kimondta, hogy a rendelet szerinti támogatásokról, azok nagyságáról, forrásáról a Rendelet mindenkori módosításával egyidejűleg kell rendelkezni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fővárosi lakásrezsi támogatások továbbra is jelentős mértékben hozzásegítik a jogosultakat a közmű számlák kifizetéséhez, valamint csökkentik a közszolgáltatást nyújtó részvénytársaságok „kintlévőségeit”, ezért indokolt továbbra is biztosítani a Rendelet végrehajtásának feltételeit.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelkezés figyelembe veszi a jövedelemviszonyok alakulását, megemeli a jogosultságot meghatározó jövedelemhatárokat.

A b) pontban lévő jövedelemhatárt 50 000 Ft/fő összegről 60 000 Ft/fő összegre emeli.

A c) pontban lévő jövedelemhatárt 60 000 Ft/fő összegről 65 000 Ft/fő összegre emeli.

A 2. §-hoz

A rendelkezés figyelembe veszi a jövedelemviszonyok alakulását, megemeli a jogosultságot meghatározó jövedelemhatárokat.

- a korábbi 50 000 F/fő nettó jövedelem határt családoknál 60 000 Ft/fő nettó jövedelemhatárra,

- míg a gyermeküket egyedül nevelők, vagy egyedül élők esetében 65 000 Ft/fő jövedelemhatárra emeli.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A 2008. január 1. időpontig megfelelő idő áll rendelkezésre az új rendelkezések alkalmazásához.

Az R. 3 § (4) bekezdése hatályát veszti, mert az abban hivatkozott jogszabályok alapján már nem folyósítanak támogatást a rászorulóknak.


  Vissza az oldal tetejére