A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

71/2007. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján az éves beszámolás keretében a 2007. szeptember 25.-október 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat rendezések teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. § (1) bekezdése a 2007. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

Az 1. § (2) bekezdése - a kapcsolódó 1. sz. melléklettel - a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.

Az 1. § (3)-(7) bekezdései a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az 1. § (8)-(48) bekezdései részben a Közgyűlés döntéseiből adódó, részben a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az 1. § (30) bekezdése a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzat-változását tartalmazza.

Az 1. § (49) bekezdése - a kapcsolódó 3. sz. melléklettel - a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A 2. § a költségvetési rendelet szeptemberi módosításában a Közgyűlés által jóváhagyott normaszövegben egy téves összeg maradt, mely a jóváhagyott rendeleti táblákkal sem egyezett, ezért ennek módosítása szükséges.

A 3. § - a kapcsolódó mellékletekkel- az alaprendelet 1/b., 3., 3/c., 3/d., 4. és 5. számú táblázatait érintő módosításokat tartalmazza.

A 4. § a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg.


  Vissza az oldal tetejére