A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

74/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A rendeletmódosítást a Fővárosi Közgyűlés 1441/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h. számú határozata, Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat várokozási övezet kiterjesztésére vonatkozó kezdeményezése, az adatvédelmi biztos észrevétele, illetve egyéb pontosítások indokolják.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A gazdálkodói behajtási hozzájáruláshoz korábban nem kapcsolódott behajtási díj. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt igazolták, hogy a kiadott nagyszámú hozzájárulás korlátozására van szükség, ami a behajtási díj bevezetésével megoldható.

A 2. §-hoz

A 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépése óta eltelt időszakban bebizonyosodott, hogy a védett övezetekbe érvényes ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás 30, illetve 90 napos időkorlátja sok esetben nem elegendő, mivel az építkezések (pl. Mátyás-templom a budai Vár védett övezetében) több évig is eltarthatnak. Az ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás díjának emelésével elérhető, hogy a kérelmezők csak a szükséges időre igényeljenek hozzájárulást.

A 3. §-hoz

A központi államigazgatási szervek regionális átszervezése kapcsán a Fővárosi Közlekedési Felügyelet neve Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságra változott.

A 4. §-hoz

A korlátozott forgalmú övezetekben a tehergépkocsik közlekedése van korlátozva. A rendelet által kijelölt zónákba a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsik csak behajtási hozzájárulással és célforgalomi céllal hajthatnak be, így megszűnik az átmenőforgalom, összességében csökken a forgalom, javul az életminőség, csökken a levegőszennyezés és zajterhelés, valamint kevésbé rongálódnak a közutak.

Meghatározásra kerülnek a korlátozott forgalmú övezetek és a korlátozott forgalmú utak, a behajtásra jogosító hozzájárulások, illetve a hozzájárulások kedvezményezetti köre.

Az 5. §-hoz

A rendőrség 2008. január 1-jétől történő átszervezésével az ORFK Rendészeti Biztonsági Szolgálat neve ismét Készenléti Rendőrség lesz, míg a határőrség egyesül a rendőrséggel, így a Budapesti Határőr Igazgatóság neve ORFK Repülőtéri Rendőri Igazgatóságra módosul amelyek indokolják a Rendvédelmi szervek és a Fővárosi Közterület-felügyelet behajtási és várakozási hozzájárulása kedvezményezetti körének pontosítását is.

A 6. §-hoz

A lakossági behajtási hozzájárulás, a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás, az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás, a lakossági várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói várakozási hozzájárulás, valamint az egészségügyi várakozási hozzájáruláshoz igazoló matrica is kapcsolódik. A paragrafus a hozzájárulás és a hozzájárulást igazoló matrica használatát és az azokon feltüntetett adatokat tartalmazza.

A 7. §-hoz

A főpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulások eljárási rendjét szabályozza.

A 8. §-hoz

A hozzájárulások a közterület-felügyelő által történő ellenőrzésével kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

A 9. §-hoz

A hozzájárulások kiadásakor, a megrongálódott, elveszett, ellopott, illetve megsemmisült hozzájárulások cseréjekor fizetendő költségtérítés összegét szabályozza.

A 10. §-hoz

A hozzájárulások után fizetendő behajtási, illetve behajtási-várakozási díjakat tartalmazza. Környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve a védett övezetekbe szóló gazdálkodói behajtási hozzájárulás, áruszállítási behajtási hozzájárulás és közhasznú áruszállítási behajtási hozzájárulás behajtási díjából, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás, az ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás és a behajtási-várakozási díjából, valamint a korlátozott forgalmú övezetekbe szóló behajtási hozzájárulás behajtási díjából kedvezmény illeti meg a kérelmezőt, ha a gépjármű Euro 3-as, vagy annál jobb kategóriának felel meg.

A 11. §-hoz

A személyes adatok kezelésére és védelmére vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve az üzemképtelen járművek tárolásakor csak a közterület-használati hozzájárulás számát kell a gépjárműre kiírni.

A 12. §-hoz

A Hajógyári-sziget neve Óbudai-szigetre változott, így a védett övezetek felsorolásánál pontosítás szükséges.

A 13. §-hoz

A védett övezetekbe érvényes hozzájárulások új díjait tartalmazza.

A 14.-16. §-okhoz

Budapest Főváros XIII. kerülete Önkormányzatának képviselő-testülete 133/2007. (IX. 6.) Ö. K. számú határozatával döntött a várakozási övezetek kiterjesztéséről, amely érinti az R. 3. sz. és 4. sz. mellékleteit. A meglévő és a javasolt övezetek-amennyiben lehetőség volt rá - a rendelet átláthatósága miatt összevonásra kerültek.

A 17-20. §-okhoz

Az R. 7. és 8. számú melléklete a korlátozott forgalmú övezetek felsorolását és időbeli hatályát tartalmazza. A 7. számú melléklet 2008. január 1-jétől 2008. február 29-ig hatályos, míg a 8. számú melléklet 2008. március 1-jétől lép hatályba.

Az R. 9. és 10. számú melléklete a korlátozott forgalmú övezetekbe érvényes behajtási hozzájárulás után fizetendő havi behajtási díjakat tartalmazza. A 9. számú melléklet 2008. január 1-jétől 2008. február 29-ig hatályos, míg a 10. számú melléklet 2008. március 1-jétől lép hatályba.

A 21. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet nem tartalmazza a korlátozott forgalmú övezetekbe érvényes behajtási hozzájárulás főpolgármester által történő kiadását, ezért a rendelet 7. számú melléklet a Közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke V. Közúti közlekedés fejezet új ponttal egészül ki.

A 22. §-hoz

A rendelet és mellékleteinek hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére