A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

80/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlésének a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelete 10. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatásért a tulajdonos által fizetendő díjat a rendelet melléklete tartalmazza.

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj mértékét a gazdálkodás tőke- és költségigénye miatt a folyamatosan növekvő költségekhez és az elvégzendő feladatokhoz kell igazítani. Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. § f) pontjában és 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotott 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet mellékletének módosítása szükségessé vált. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díját az eddig felmerült és várhatóan felmerülő költségek és a várható infláció figyelembe vételével állapította meg a Fővárosi Közgyűlés.

A díj kialakításában szerepet játszó eddig bekövetkezett, illetve a várható költségnövekedés indokolja, hogy 2008. január 1-jétől a nettó díjak növelésére sor kerüljön.

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj beszedését továbbra is a Díjbeszedő Rt. végzi, a 2005. január 1-jétől érvényes megállapodás szerint, a munka elvégzését követően kiállított számla alapján.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-hoz

A BM rendeletben foglaltakra valamint a gyakorlati tapasztalatokra tekintettel a pályázati eljárás eredményes lefolytatása érdekében szükségessé váltak a tárgyi pontosítások.

A 3. §-hoz

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj mértékének megváltoztatása a 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet melléklete módosításával történik.

A 4. §-hoz

Az új közszolgáltatási díjak 2008. január 1-jével, az új gazdasági év kezdetével lépnek a korábbi díjak helyébe, így megfelelő határidő áll rendelkezésre a díjakban bekövetkezett változások kapcsán szükséges intézkedések megtételére.


  Vissza az oldal tetejére