A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2006. december 14-20-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1836/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg a Javaslat a BKV Zrt. 2007. évi viteldíjaira” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1837/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 9. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az ivóvíz- és csatornahasználati díj 2007. évi mértékére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1838/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 11. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a lakossági távhő-szolgáltatási díjak 2007. évi korrekciójára és az áralkalmazási és díjfizetési feltételeket tartalmazó 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, új lakossági (háztartási) célú távhő-szolgáltatási díjak megállapítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1839/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 1/a. pontként tárgyalja meg „A FŐGÁZ Zrt. Igazgatóságában és Felügyelőbizottságában történő tagcserék és alapszabály módosítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1840/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/b. pontként tárgyalja meg a „Javaslat felügyelőbizottsági tag cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1841/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/c. pontként tárgyalja meg a „Javaslat felügyelőbizottsági tagok cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1842/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 2. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az újonnan alakuló képviselő-testület munkájának informatikai támogatása céljából notebook-ok beszerzéséhez forrás biztosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1843/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 3. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1844/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 4. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök kiegészítésére [a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítása]” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1845/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 5. pontként tárgyalja meg „A főpolgármester-helyettes megválasztása, illetménye, költségtérítése és személygépkocsi-használata megállapítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1846/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 6. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés egyes bizottságai elnökeinek, alelnökeinek és egyéb tagjainak, valamint tanácsnokainak megválasztására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1847/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet 2007. évi kiemelt céljainak meghatározására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1848/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a. A FŐGÁZ Zrt. Igazgatóságában és Felügyelőbizottságában történő tagcserék és alapszabály módosítása.

1/b. Javaslat felügyelőbizottsági tag cseréjére.

1/c. Javaslat felügyelőbizottsági tagok cseréjére.

2. Javaslat az újonnan alakuló képviselő-testület munkájának informatikai támogatása céljából notebook-ok beszerzéséhez forrás biztosítására.

3. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

4. Javaslat a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök kiegészítésére (a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítása).

5. A főpolgármester-helyettes megválasztása, illetménye, költségtérítése és személygépkocsi-használata megállapítása.

6. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés egyes bizottságai elnökeinek, alelnökeinek és egyéb tagjainak, valamint tanácsnokainak megválasztására.

7. Javaslat a települési közszolgáltatási szilárdhulladék-kezelési díj 2007. évi mértékének megállapítására. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

8. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2007. évi díjtételeire. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

9. Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

a) Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás 2007. évi díjtételeire és a 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

b) A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

c) 2007. évi sírhely-gazdálkodási terv.

10. Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2007. évi mértékének megállapítására. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

11. Javaslat az ivóvíz- és a csatornahasználati díj 2007. évi mértékére.

12. Javaslat a lakossági távhő-szolgáltatási díjak 2007. évi korrekciójára és az áralkalmazási és díjfizetési feltételeket tartalmazó 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, új lakossági (háztartási) célú távhő-szolgáltatási díjak megállapítására.

13. Javaslat a BKV Zrt. 2007. évi viteldíjaira.

14. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

15. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

16. Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.

17. A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslat.

18. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

19. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

20. Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség alá helyezésre, illetve helyi védettség megszüntetésére.

21. Javaslat a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház új elnevezésére.

22. Javaslat a Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda záró beszámolójának elfogadására.

23. Javaslat „Gyermekotthonok karácsonya 2006” rendezvény támogatására.

24. Javaslat a Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, József A. u. építés engedélyokiratának jóváhagyására.

25. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

26. Javaslat a 2007. évi átmeneti finanszírozásra és költségvetési gazdálkodásra.

27. a) Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet és a Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására.

b) Javaslat a Fővárosi Illetékhivatal megszűnésével összefüggő vagyoni és munkajogi intézkedések megtételére.

28. Javaslat az ENVIRODUNA Kft.-vel kötött használati megállapodás 2. számú módosítására (Bp., V. ker., Curia u. 3.).

29. Javaslat a Budapest, IX. ker., Ráday u. 10-12. sz. alatti (hrsz.: 36820-36821) ingatlanok használatának - a 4-es metró építése céljából - a DBR Metró részére történő biztosítására.

30. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a SPAR Áruház (Budapest III. ker., Csobánka tér 3. szám; hrsz.: 62321/42) átalakítási engedélyezési tervéhez.

31. Budapest, XIV. kerület, Olof Palme sétány 3. sz. alatti „HUNGEXPO felépítmények” elővásárlási ügye.

32. Budapest, V. ker., Március 15. tér 3. sz. alatti 24321 hrsz.-ú ingatlan (volt FCSM székház) értékesítésének ügye.

33. Javaslat a Bp., XI. ker., Árasztó u.-Duna u. mentén fekvő 43576/13 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményére.

34. A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2006. december 18-i taggyűlésével összefüggő kérdések.

35. Budapest, III. ker., Gázgyár u. 1-3. - A Graphisoft Park Kft. kérelme.

36. Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása több ingatlanra vonatkozóan.

37. Több évre szóló működési előirányzat biztosítása az önkormányzati őrzött P+R parkolókban a vagyonvédelmi szolgáltatásra.

38. Donauhanse INTERREG III. B Cadses projekt partnerségi megállapodás aláírása.

39. Javaslat szerződések megkötéséhez hozzájárulás megadására.

40. Javaslat előzetes hozzájárulás megadására a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egyes egészségügyi intézmények bérleti szerződéseihez és megállapodásaihoz.

41. Javaslat fővárosi önkormányzati szociális intézmények alapító okiratának módosítására.

42. Javaslat a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság 2007. évi támogatására.

43. Javaslat a Budapesti Német Iskola Alapítvány alapítói okiratának módosítására.

44. Javaslat az Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas ingatlanvásárlás és lakóotthonná alakítás engedélyokiratának 1. számú módosítás jóváhagyására.

45. Javaslat a Thália Színház Kht. és a Budapesti Kamaraszínház Kht. haszonkölcsön szerződésének megkötésére.

46. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2007. évi Használati Szabályzata.

47. Az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába tartozó tőzsdei részvények értékesítési minimálárának meghatározására a Főpolgármesteri Hivatal vagyonkezelésébe tartozó tőzsdei részvények átsorolása a BFVK Zrt. vagyonkezelésébe.

48. Budapest, V. kerület, József Attila u. 3. és József nádor tér 1. sz. alatt található ingatlanok elővásárlási jog gyakorlása.

49. Előterjesztés a központi és fővárosi céltámogatással 1999 óta megépült Budapest II., és a XV. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezetlen, valamint a XXII. kerületi csatornavagyon befejezett, aktivált eszközként történő átadás-átvételére.

50. Beregszász megsegítése.

51. Javaslat a FOK Kht.-val kötendő szerződés jóváhagyására.

52. Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky Kórház címzett támogatásból történő beruházás engedélyokiratának 3. számú módosítására.

53. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium között a 3 Lépés Program „Tárt Kapus Létesítmények” akciójának támogatásáról szóló Támogatási Szerződés jóváhagyására és felhasználására.

54. Javaslat teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározására a Főpolgármesteri Hivatalban 2007. évre.

55. Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala vezetőjének 02-630/2006. számú törvényességi észrevétele.

56. Cserné Szekeres Adrienn gondnok fellebbezése Szekeres Ariél Lilla személyi térítési díj ügyében.

57/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1/a. pontja: A FŐGÁZ Zrt. Igazgatóságában és Felügyelőbizottságában történő tagcserék és alapszabály módosítása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A napirend 1/b. pontja: Javaslat felügyelőbizottsági tag cseréjére.

Előadó: dr. Steiner Pál

A napirend 1/c. pontja: Javaslat felügyelőbizottsági tagok cseréjére.

Előadó: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 2. pontja: Javaslat az újonnan alakuló képviselő-testület munkájának informatikai támogatása céljából notebook-ok beszerzéséhez forrás biztosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1855/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Közgyűlés tagjai részére új notebook-ok beszerzése érdekében Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetésében a „Számítástechnikai eszközök 2004-2012” feladaton 34,0 M Ft többletelőirányzatot biztosít.

Határidő: 2007. évi költségvetés elfogadásakor

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1856/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Dr. Bagdy Gábor módosító indítványát, mely szerint a 25. pontot úgy javasolja módosítani, hogy: „Előzetes véleményezési jogot gyakorol az egyszemélyes gazdasági társaság, illetve közhasznú társaság legfőbb szervének a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdésében fel nem sorolt egyéb, törvény által hatáskörébe tartozó jogait - a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (4)-(8) bekezdésében foglaltak kivételével -, az SZMSZ 6. számú melléklete szerint illetékes bizottság hozzájárulásával”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1857/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem fogadja el a Gazdasági Bizottságra vonatkozó 25. pontban foglaltakat, mely szerint:

„Gyakorolja az egyszemélyes gazdasági társaság, illetve közhasznú társaság legfőbb szervének a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdésében fel nem sorolt egyéb, törvény által hatáskörébe tartozó jogait - a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (4)-(8) bekezdésében foglaltak kivételével -, az SZMSZ 6. számú melléklete szerint illetékes bizottság hozzájárulásával. Dönt továbbá minden más, az előbbi társaságok alapszabályának rendelkezése által alapítói döntést igénylő kérdésben, a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (4)-(8) bekezdésében foglaltak kivételével”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1858/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem fogadja el a Gazdasági Bizottságra vonatkozó 26. pontban foglaltakat, mely szerint:

„Többszemélyes társaságoknál a társaság legfőbb szervének döntését megelőzően határoz a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdésében fel nem sorolt egyéb, törvény által a legfőbb szerv hatáskörébe utalt jogok gyakorlása tekintetében - a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (4)-(8) bekezdésében foglaltak kivételével -, az SZMSZ 6. számú melléklete szerint illetékes bizottság hozzájárulásával. Előzetesen határoz továbbá minden más, az előbbi társaságok alapszabályának rendelkezése által alapítói döntést igénylő kérdésben, a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (4)-(8) bekezdésében foglaltak kivételével”.

A Fővárosi Közgyűlés

az elfogadott módosítással megalkotja 63/2006. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1859/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a tanácsnokok feladatai és munkafeltételei meghatározásáról készüljön közgyűlési előterjesztés.

Határidő: a Közgyűlés februári rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Javaslat a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök kiegészítésére (a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására).

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1860/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök kiegészítésére (a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítása)” című előterjesztést ebédszünet után tárgyalja meg.

A napirend 4. pontja: Főpolgármester-helyettes megválasztása, illetménye, költségtérítése és személygépkocsi-használata megállapítása.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1861/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a főpolgármester-helyettes megválasztásának (titkos szavazás) lebonyolítására ideiglenes bizottságként Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre.

A Szavazatszámláló Bizottság elnökének, tagjának dr. Steiner Pált megválasztja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1862/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a Szavazatszámláló Bizottság tagjának Vaskor Lászlót megválasztja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1863/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a Szavazatszámláló Bizottság tagjának Szatmáryné Jähl Angélát megválasztja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1864/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a Szavazatszámláló Bizottság tagjának dr. Rétvári Bencét megválasztja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1865/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a Szavazatszámláló Bizottság tagjának Ikvai-Szabó Imrét megválasztja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1866/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

megbízatásának időtartamára 2006. december 14-i kezdődő hatállyal Hagyó Miklós fővárosi képviselőt főállású főpolgármester-helyettesnek megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1867/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes illetményét 2006. december 14-i kezdődő hatállyal havi 630 000 Ft-ban állapítja meg.

1868/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes részére 2006. december 14-i kezdődő hatállyal illetménye 20%-ának megfelelő mértékű, összegszerűen 126 000 Ft/hónap költségátalányt állapít meg.

1869/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A főpolgármester-helyettes részére 2006. december 14-i hatállyal biztosítja a tisztség ellátásával összefüggésben - az adóköteles természetbeni juttatásként kezelendő - a hivatali gépjármű magáncélú használata, valamint a céges telefon (vezetékes, mobil) szolgáltatások magáncélra is kiterjedő használata költségeinek és adó- illetve adó jellegű közterheinek a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 69. § (1) bekezdés mb) pontja szerinti fedezetét Budapest Főváros Önkormányzatának éves költségvetési rendeletében.

Képviselői kérdések, interpellációk

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1870/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Tarlós István és dr. Pesti Imre interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1871/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

dr. Pesti Imre interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1872/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

dr. Rétvári Bence interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1873/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Kucsák László interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1874/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Németh Szilárd interpellációjára adott választ elfogadja.

Javaslat a Fővárosi Közgyűlés egyes bizottságai elnökeinek, alelnökeinek és egyéb tagjainak, valamint tanácsnokainak megválasztására.

Előadó: dr. Steiner Pál, Ikvai-Szabó Imre

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1896/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

elfogadja Ikvai-Szabó Imre indítványát és a

- „Javaslat a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

- Javaslat új lakossági (háztartási) célú távhő-szolgáltatási díjak megállapítására” című előterjesztést 6. napirendként és a

- Javaslat a BKV Zrt. 2007. évi viteldíjaira” című előterjesztést 7. napirendként

tárgyalja meg.

A napirend 6. pontja: Javaslat a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Javaslat új lakossági (háztartási) célú távhő-szolgáltatási díjak megállapítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 64/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendeletét a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 7. pontja: Javaslat a BKV Zrt. 2007. évi viteldíjaira.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1897/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Rétvári Bence módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a GYES-en, GYED-en, a Terhességi gyermekágyi segélyen lévő szülő számára 50%-os kedvezményt biztosít”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1898/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint:

„A BKV díjemeléshez kapcsolódóan úgy határoz, hogy 2007-ben a BKV Zrt. tömegközlekedési szolgáltatás összhálózati teljesítményét nem csökkenti”.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 65/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről.

A napirend 8. pontja: Javaslat a települési közszolgáltatási szilárdhulladék-kezelési díj 2007. évi mértékének megállapítására. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1899/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Dr. Endrédy István módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a települési szilárdhulladék-kezelési szolgáltatásra 2007-ben az FKF Zrt. számára az eddig végigtárgyaltakon túl 650 millió forintot biztosít, annak érdekében, hogy a budapesti hulladékkezelési díj emelése maximum 5 százalék legyen a következő évben.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1900/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a települési szilárdhulladék-kezeléssel összefüggő közszolgáltatási feladatok teljesítéséről szóló 1. számú melléklet szerinti beszámolót és ezzel egyidejűleg a szolgáltató szerződésből fakadó kötelezettségét végrehajtottnak tekinti.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 66/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendeletét a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 4. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1901/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. vezérigazgatójánál, hogy az FKF Zrt. a 2007. évre 426 M Ft forrást biztosítson a „HÁLÓZAT-Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítványnak átadott közérdekű felajánlás formájában a szolgáltatást igénybevevő, rászoruló fogyasztók fizetőképességének fenntartása céljából.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2007. évi díjtételeire. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1902/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Kéményseprőipari Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés 2006. évi végrehajtásának teljesítéséről szóló jelentést és úgy értékeli, hogy a szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 67/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendeletét a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 10. pontja: a) Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

b) Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás 2007. évi díjtételeire és a 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

c) A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

d) 2007. évi sírhely-gazdálkodási terv.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 68/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendeletét a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal,

megalkotja 69/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendeletét a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1903/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés éves végrehajtásáról szóló beszámolót és úgy értékeli, hogy a szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.

Jóváhagyja az 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásából adódó, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. által elkészített 2007. évi sírhely-gazdálkodási tervet.

A napirend 11. pontja: Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2007. évi mértékének megállapítására. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1904/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról szóló 1. számú melléklet szerinti jelentést és úgy értékeli, hogy a Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítette.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a 70/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendeletét a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 4. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 12. pontja: Javaslat az ivóvízdíj és a csatornahasználati díj 2007. évi mértékére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a 71/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendeletét az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest Főváros közigazgatási területén való megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételéről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1905/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel 2007. évre érvényes csatornahasználati díjba beépített fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételéről, a csatornahasználati díjba beépített bérleti díjról, valamint a pénzügyi elszámolásokról szóló megállapodást az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2007. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1906/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 8. számú melléklet alapján tegyen javaslatot a 2007. évi csatornahasználati díjba beépített fejlesztési forrásokból megvalósuló beruházások kiadásainak és azok forrásainak módosítására.

Határidő: 2007. évi költségvetési koncepció

Felelős: dr. Demszky Gábor

1907/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel a 2007. évi, vízterhelési díj visszaigénylésére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2007. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1908/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 1151/2004. (V. 27.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a 72/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendeletét a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó, szakosított szociális intézmények intézményi térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 6. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 14. pontja: Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a 73/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 15. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 74/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 16. pontja: A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslat.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 75/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 17. pontja: Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 76/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendeletet a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 18. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1909/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapest, XXIII. kerület, Soroksár, Ócsai út-M0 autóút-közigazgatási határ-Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt (BILK) területre vonatkozó rendelettervezet 5. számú mellékletét, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 77/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete módosításaként.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1910/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapest, III. kerület, Királyok útja - 60116 hrsz.-ú telek északi határa-Kossuth Lajos üdülőpart-Temesvári utca által határolt területre vonatkozó rendelettervezet 1. számú mellékletét, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 77/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete módosításaként.

1911/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Budapest, IX. kerület, korrekciós jellegű módosításokra vonatkozó rendelettervezet 2/a-f. számú (5 db) mellékletét, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 77/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete módosításaként.

1912/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Budapest, IX. kerület, „Volánbusz-Skanska” (Könyves K. krt.-Üllői út-MÁV vasútvonal-Gyáli út által határolt) tömbre vonatkozó rendelettervezet 3. számú mellékletét, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 77/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete módosításaként.

1913/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Budapest, XI. kerület, Kőérberki út 36. sz. ingatlan területére vonatkozó rendelettervezet 4. számú mellékletét, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 77/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete módosításaként.

1914/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Budapest, XXIII. kerület, Haraszti szőlők melletti út-Haraszti út-kerülethatár-Horgászparti út által határolt tömb egy részére vonatkozó rendelettervezet 6. számú mellékletét, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 77/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete módosításaként.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 77/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1915/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség alá helyezésre, illetve helyi védettség megszüntetésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 78/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendeletét a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1916/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

az alábbi épületeket nem helyezi helyi védettség alá:

2.1. Budapest, II. kerület, Budakeszi út 13. hrsz.: 10 952/7
2.2. Budapest, II. kerület, Budakeszi út 21. hrsz.: 10 953/2
2.3. Budapest, II. kerület, Csévi utca 4/B hrsz.: 11 927/2
2.4. Budapest, II. kerület, Detrekő utca 1/A
= Hankóczy Jenő utca 15. hrsz.: 12 265/2
2.5. Budapest, II. kerület, Dénes út 1.
= Budakeszi út hrsz.: 10 919/1
= Hárshegyi út
2.6. Budapest, II. kerület, Hankóczy
Jenő utca 17-19. hrsz.: 12 266/4
= Detrekő utca 2.
2.7. Budapest, II. kerület, Herman Ottó út 8. hrsz.: 12 035/3
2.8. Budapest, II. kerület, Hűvösvölgyi út 36. hrsz.: 11 148
2.9. Budapest, II. kerület, Hűvösvölgyi út 62.
= Kuruc utca 1/A-1. hrsz.: 11 129/8
2.10. Budapest, II. kerület, Lepke utca 3. hrsz.: 12 339/4
2.11. Budapest, II. kerület, Orsó utca 3. hrsz.: 12 317/2
2.12. Budapest, II. kerület, Orsó utca 14-16.
= Hidász utca 8/B hrsz.: 12 429/2
2.13. Budapest, II. kerület, Tárogató út 51. hrsz.: 11 125/1
2.14. Budapest, II. kerület, Virág árok 17.
= Branyiszkó út 38. hrsz.: 12 301/8
2.15. Budapest, XIII. kerület,
Hollán Ernő utca 4. hrsz.: 25 119/5
2.16. Budapest, XIII. kerület,
Jászai Mari tér 4/A hrsz.: 25 119/1
2.17. Budapest, XIII. kerület, Jászai Mari tér 4/B hrsz.: 25 119/2
2.18. Budapest, XIII. kerület, Radnóti
Miklós utca 27. hrsz.: 25 252/1
= Tátra utca 22/A
2.19. Budapest, XIII. kerület, Tátra utca 21.
= Gergely Győző utca 4. hrsz.: 25 272/6
2.20. Budapest, XIII. kerület, Váci út 44. hrsz.: 25 391/2
2.21. Budapest, XIII. kerület, Váci út 48/A, B
= Alig utca 2. hrsz.: 25 459/6
= Victor Hugo utca 1.
2.22. Budapest, XIII. kerület, Visegrádi utca 62.
= Gogol utca 28. hrsz.: 25 511

Határidő: 2007. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: Javaslat a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház új elnevezésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1917/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására.

Határidő: 2007. január 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 79/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 21. pontja: Javaslat a Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda záró beszámolójának elfogadására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1918/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda költségvetési szerv tevékenységét lezáró mérlegét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal azzal, hogy az intézmény pénzmaradványát elfogadja a 2. számú melléklet 4. oszlopa 22. sora szerinti 1314 E Ft-os összeggel, amit korrigál a 2006. október 30-án zárolt bankszámla 8675 E Ft-os egyenlege, összességében 9989 E Ft-tal.

1919/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A bankszámla jogutód számlára történő leürítése miatt a „6006 Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda” címen megemeli 8675 E Ft-tal a pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát, továbbá 7878 E Ft-tal a támogatásértékű működési kiadási előirányzatát, és 797 E Ft-tal a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése kiadási előirányzatát, ugyanakkor megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím támogatás értékű működési bevétel TB-alap nélkül bevételi előirányzatát 7878 E Ft-tal, a „8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése” cím támogatási kölcsön bevételi előirányzatát 797 E Ft-tal, a „8416 Megszűnt intézmények” cím dologi kiadások (áfával) kiadási előirányzatot 8675 E Ft-tal.

1920/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Az intézmény megszüntetésével kapcsolatban felmerült kifizetésekre (végkielégítés, egyéb bér jellegű kifizetések és járulékai) jóváhagyott összeg fel nem használt részének visszapótlása érdekében csökkenti a „6006 Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda” cím támogatási és kiadási (ezen belül: személyi juttatások 1933 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 618 E Ft) előirányzatát 2551 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím működési célú tartalék előirányzatát.

1921/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A „6006 Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda” cím engedélyezett létszámát 35 fővel lecsökkenti.

1922/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda költségvetési intézmény a jogutód nélküli megszüntetéséhez kapcsolódó racionalizálás keretében 2006. október 31-i hatállyal 20 főt véglegesen leépített.

1923/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az intézmény megszüntetésével összefüggő végleges létszámleépítésekkel kapcsolatos pályázat benyújtása miatt készítsen előterjesztést.

Határidő: 2007. március 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Javaslat „Gyermekotthonok karácsonya 2006.” rendezvény támogatására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1924/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja az Oktatási Bizottságra átruházott hatáskört és a „9205 Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” címről a felsorolt intézményeket (címeket) az alábbi támogatásban részesíti a „Gyermekotthonok karácsonya 2006.” rendezvénnyel kapcsolatban:

Címkód Intézmény neve Cím Tárgy Támogatás (Ft)
5301 Budapesti Művelődési Központ 1119 Budapest, Etele út 55. Szervezés, lebonyolítás 2 000 000
4201 Aga Gyermekotthon 1113 Budapest, Mátyás király u. 8. ajándékozás 35 000
4203 Hungária Általános Iskolai Kollégium 1192 Budapest, Hungária út 36. ajándékozás 35 000
4204 Gyermekotthon és Általános Iskola 2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53. ajándékozás 35 000
4206 József Attila Átmeneti Gyermekotthon 1142 Budapest, Dorozsmai u. 21. ajándékozás 35 000
4207 Gyermekotthon 1134 Budapest
Róbert K. körút 49-51.
ajándékozás 35 000
4208 Gyermekotthon 1103 Budapest, Szlávy u. 40. ajándékozás 35 000
4210 Utógondozó Otthon 1021 Budapest, Budakeszi út 67. ajándékozás 35 000
4213 Gyermekotthon és Általános Iskola 8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5. ajándékozás 35 000
4214 Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon, Átmeneti Otthon és Ált. Isk. 2061 Bicske, Kossuth L. u. 42. ajándékozás 35 000
4215 II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Ált. Isk. 8644 Alsóbélatelep, Báthory u. 21. ajándékozás 35 000
4220 Béke Gyermekotthon 1021 Budapest, Hárshegyi út 9. ajándékozás 35 000
4221 Kossuth Lajos Gyermekotthon és Ált. Isk. 1121 Budapest, Mátyás király u. 8. ajándékozás 35 000
4222 Cseppkő Utcai Gyermekotthon 1025 Budapest, Cseppkő u. 74. ajándékozás 35 000
4226 Kaffka Margit Gyermekotthon 1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3. ajándékozás 35 000
4228 Gyermekotthon 3345 Mónosbél, Dózsa Gy. út 2. ajándékozás 35 000
4229 Gyermekotthon 1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28. ajándékozás 35 000
4230 Területi Gyermekvédelmi Szolgálat 1081 Budapest, Alföldi u. 9-13. ajándékozás 35 000
4231 Átmeneti Gyermekotthon 1118 Budapest, Breznó köz 10-12. ajándékozás 35 000
4233 Csecsemőotthon 1063 Budapest, Kmety György u. 31. ajándékozás 35 000
4301 GESZ-Nyitott Világ Fejlesztő Iskola 1125 Budapest, Diósárok u. 40. ajándékozás 35 000
4301 GESZ-Általános Iskolai Kollégium 1022 Budapest, Tapolcsányi út 4. ajándékozás 35 000
4301 GESZ-Gyermekotthon 1023 Budapest, Bolyai u. 11. ajándékozás 35 000
4301 GESZ-Kornis K. Gyermekotth. és Szakiskola 1042 Budapest, Árpád út 199. ajándékozás 35 000
4301 GESZ-Hűvösvölgyi Gyemekotthona és Gyermekek Átmeneti Otthona 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165. ajándékozás 35 000
4301 GESZ-Vasvári Pál Gyermekotthon 1121 Budapest, Budakeszi út 48. ajándékozás 35 000
4301 GESZ-Esze Tamás Gyermekotthon 1125 Budapest, Diósárok u. 40. ajándékozás 35 000
4301 GESZ-Zirzen Janka Gyermekotthon 1021 Budapest, Heinrich István út 2. ajándékozás 35 000
4301 GESZ-Szilágyi E. Gyermekotthon és Ált. Isk. 1038 Budapest, Dózsa György út 44. ajándékozás 35 000
4301 GESZ-Bokréta Lakásotthonai 1081 Budapest, Kerepesi út 33. ajándékozás 35 000
4301 GESZ-Gyermekotthon 1156 Budapest, Pestújhelyi út 66. ajándékozás 35 000
4301 GESZ-Gyermekotthon 1211 Budapest, Templom u. 13. ajándékozás 35 000
3124 Általános Iskola és Gyermekotthon 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. ajándékozás 35 000
3121 Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon 1089 Budapest
Diószeghy Sámuel u. 25.
ajándékozás 35 000
3116 Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon 1121 Budapest, Hegyhát u. 35. ajándékozás 35 000
3118 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon 1141 Budapest, Rákospatak u. 101. ajándékozás 35 000
3125 Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Módszertani Intézmény 1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11. ajándékozás 35 000
3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77. ajándékozás 35 000
3119 Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Cinkotai út 125-137. ajándékozás 35 000
3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon 1145 Budapest, Mexikói út 60. ajándékozás 35 000
3127 Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31. ajándékozás 35 000
3122 Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon 1027 Budapest, Csalogány u. 43. ajándékozás 35 000
3123 Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon 1035 Budapest, Miklós tér 5. ajándékozás 35 000
3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. ajándékozás 35 000
ÖSSZESEN 3 505 000

egyúttal a megjelölt címek támogatási és kiadási dologi célú előirányzat-módosítását engedélyezi.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatások utalásáról soron kívül intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat a Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, József A. u. építés engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1925/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, József A. u. építés többletköltségét a következők szerint biztosítja: „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül 23 000 E Ft-tal csökkenti a Gyermekotthon Aga u. kiváltása Közdűlő u. építése feladat előirányzatát, valamint 25 000 E Ft-tal, a Gazdasági Szervezet (Kerepesi út) székhelyének kialakítása feladat előirányzatát és 48 000 E Ft-tal megemeli a „9112 Év közi indítású beruházások” címén belül a Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, József A. u. építés előirányzatát.

1926/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, József A. u. építése” tárgyú engedélyokiratot 336 600 M Ft teljes bekerülési költséggel, a melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztő által tett kiegészítéssel megalkotja 80/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1927/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a költségvetési rendelet 13. § (1) bekezdésében foglalt jogkört a főpolgármestertől és az ágazati bizottságtól eseti jelleggel magához vonja és úgy dönt, hogy 14 916 E Ft-tal csökkenti a „9138 Kulturális intézményvezetők jutalmazása” cím a kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett kulturális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát (a kiadásból: személyi juttatások 11 300 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 3616 E Ft).

1928/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi az alábbi intézmények 2006. évi költségvetési előirányzatai terhére a felsorolt alapítványok és társadalmi szervezetek támogatását a megjelölt összegekkel:

Intézmény Megnevezés
4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (TEGYESZ) Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület 2901 E Ft
4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete „KOALA” Gyermekotthonok Alapítvány 1350 E Ft
5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Helyi Szakszervezete 450 E Ft
5601 Budapest Főváros Levéltára 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Alapítvány 500 E Ft

1929/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A költségvetési rendelet 17. § (1) bekezdésében foglalt jogkört az Oktatási Bizottságtól eseti jelleggel magához vonja, és úgy dönt, hogy 3505 E Ft-tal csökkenti a „9205 Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat a 2007. évi átmeneti finanszírozásra és költségvetési gazdálkodásra.

Előadó: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztő által tett kiegészítéssel megalkotja 81/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendeletét a 2007. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1930/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a költségvetési intézményeket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26/a. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet és a Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 82/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 4. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1931/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Budapest Fővárosi Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratát a mellékletek szerinti tartalommal 2007. január 1-jei hatállyal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására, az egységes szerkezetbe foglalt kiadására.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26/b. pontja: Javaslat a Fővárosi Illetékhivatal megszűnésével összefüggő vagyoni és munkajogi intézkedések megtételére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1932/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésbe foglalt jogkört a Tulajdonosi Bizottságtól és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságtól eseti jelleggel magához vonja és engedélyezi, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, a Fővárosi Illetékhivatal használatában lévő ingóságokat az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal könyvszerinti értéken megvásárolja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a tárgyi eszközök adásvételére vonatkozó szerződéseket készítse elő és terjessze a hatáskörrel rendelkező önkormányzati testület elé.

Határidő: 2007. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1933/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésbe foglalt jogkört a Tulajdonosi Bizottságtól és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságtól eseti jelleggel magához vonja és az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 40. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, a Fővárosi Illetékhivatal használatában lévő Budapest, VIII. ker., Leonardo Da Vinci utca 2. szám alatti épület 3. emeletén 724.76 m2 alapterületű irattár célját szolgáló helyiségcsoportot az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ingyenes használatába adja 2007. január 1-jétől. Felkéri a főpolgármestert, hogy az ingyenes használatra vonatkozó szerződést készítse elő és terjessze a hatáskörrel rendelkező önkormányzati testület elé.

Határidő: 2007. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja az 1. számú melléklet szerinti tartalommal 83/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1934/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a kerületi önkormányzati lakásokban lakó munkatársak lakhatásának méltányos megoldása érdekében levélben keresse meg a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzatot.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1935/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a mai ülést 2006. december 20-ra (szerdára) elnapolja.

A második napi ülés (2006. december 20.)

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1936/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/a. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tagok cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1937/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/b. pontként tárgyalja meg a „Javaslat felügyelőbizottsági tag cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1938/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/c. pontként tárgyalja meg a „Javaslat felügyelőbizottsági tagok cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1939/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 54. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet 2007. évi kiemelt céljainak meghatározására” című előterjesztést.

A napirend 27. pontja: Javaslat az ENVIRODUNA Kft.-vel kötött használati megállapodás 2. számú módosítására (Budapest V., Curia u. 3.).

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1940/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. §-a alapján a Bp., V. ker., Curia u. 3. sz. alatti irodaház (hrsz.: 240001) VI. emeletén, és a VI. 1/2 emeletén lévő, mindösszesen 352 m2 alapterületű helyiségcsoportot ingyenesen használatba adja az ENVIRODUNA Kft. részére határozott időtartammal, 2010. december 31-ig irodai tevékenység céljára, az alábbi feltétellel:

- a jelzett helyiségcsoport használatba vételét követően az üzemeltetési költség fizetése az ENVIRODUNA Kft.-t terheli.

1941/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Nem fogadja el, hogy jóváhagyja, megköti a jelen előterjesztés 6. számú mellékletét képező használati megállapodás 2. számú módosítását, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

A napirend 28/a. pontja: Javaslat bizottsági tagok cseréjére.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1942/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi

- Rátonyi Gábor lemondását informatikai bizottsági tagságáról,

- Földesi Gyula lemondását kerületi koordinációs bizottsági tagságáról,

- Wintermantel Zsolt lemondását vagyonnyilatkozat-ellenőrző és összeférhetetlenséget vizsgáló bizottsági tagságáról,

és egyidejűleg megválasztja

- Rátonyi Gábort a Kerületi Koordinációs Bizottság tagjának,

- Földesi Gyulát az Informatikai Bizottság tagjának,

- László Zoltánt a Vagyonnyilatkozat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság tagjának

2006. december 20-i hatállyal.

1943/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a változtatás átvezetéséről az SZMSZ-ben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28/b. pontja: Javaslat felügyelőbizottsági tag cseréjére.

Előadó: Hock Zoltán

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1944/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt. felügyelőbizottságának tagságából 2006. december 31-i hatállyal visszahívja Szőke Lászlót és egyúttal dr. Vaskor Lászlót választja meg a felügyelőbizottság tagjának.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 29. pontja: Javaslat a Budapest, IX. ker., Ráday u. 10-12. sz. alatti (hrsz.: 36820-36821) ingatlanok használatának - a 4-es metró építése céljából - a DBR Metró részére történő biztosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1948/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján jóváhagyja, megköti a Budapest, IX. ker., Ráday u. 10-12. sz. alatti ingatlanoknak (hrsz.: 36820-36821) a 4-es metró építési munkáinak elvégzése és a kivitelezés munkálataihoz felvonulási területként 2006. december 15. napjától 2009. június 30. napjáig történő használatára vonatkozó haszonkölcsön-szerződést.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1949/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés 7. számú mellékletét képező haszonkölcsön-szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a SPAR Áruház (Budapest, III. kerület, Csobánka tér 3. szám, hrsz.: 62321/42) átalakítási engedélyezési tervéhez.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1950/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a Generál Kereskedelmi Kft. építtető kérelme tárgyában úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdés alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi Bizottság - tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadásával kapcsolatos - hatáskörét.

1951/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A benyújtott építési engedélyezési tervdokumentáció szerint a Bp., III., Csobánka tér 3. sz. 62321/42 hrsz.-ú, közös tulajdonú ingatlanon a Generál Kereskedelmi Kft. által tervezett építési munkálatok ellen kifogást nem emel és az építési engedélyhez szükséges tulajdonostársi hozzájárulását megadja az alábbi kikötésekkel:

- a tulajdonostársi hozzájárulás a vonatkozó jogszabályokban előírt hatósági, szakhatósági engedélyek beszerzése alól nem mentesít,

- az ismert tervtől való eltérés esetén ismételten kell kérni a tulajdonostársi hozzájárulást,

- az építési munkálatok jogerős építési engedély alapján kezdhetők meg.

1952/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti - tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatról szóló - tájékoztató levelet aláírja.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Bp., XIV. ker., Olof Palme sétány 3. sz. alatti „Hungexpo felépítmények” elővásárlási ügye.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1953/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján és a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogra tekintettel a Tulajdonosi Bizottság hatáskörét magához vonja eseti jelleggel.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1954/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a napirenden szereplő előterjesztés 8. számú mellékletét képező adásvételi szerződést és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1955/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az épületek vételárának (bruttó 60 000 000 Ft-nak) ügyvédi vagy bírói letétbe helyezéséről, függetlenül az adásvételi szerződés kétoldalú aláírásától.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1956/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy nem kíván a felépítményekre hosszú távú bérleti szerződést kötni.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1957/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a Hungexpo Zrt. az adásvételi szerződést nem kívánja aláírni, a Fővárosi Önkormányzat tulajdoni igényének peres úton szerezzen érvényt.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: Budapest, V. ker., Március 15. tér 3. sz. alatti 24321 hrsz.-ú ingatlan (volt FCSM székház) értékesítésének ügye.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1958/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Budapest V. ker., Március 15. tér 3. sz. (hrsz.: 24321) alatti ingat- lant nyilvános pályázat útján nettó 807 750 000 Ft induló áron értékesíti, elfogadja az előterjesztés 6. számú mellékletét képező pályázati kiírást.

Határidő: 120 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1959/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a BFVK Zrt.-t a pályázat lebonyolítására, felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés 7. számú mellékletét képező megbízási szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1960/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A pályázati eljárás lebonyolításának pénzügyi fedezetét a 2007. évi költségvetési rendeletben, a Vagyongazdálkodási Keret 2007. évi előirányzata terhére biztosítja.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1961/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat eredményének megállapítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 120 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: Javaslat a Budapest, XI. ker., Árasztó u.-Duna u. mentén fekvő 43576/13 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1962/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján és a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogánál fogva a Tulajdonosi Bizottság hatáskörét eseti jelleggel magához vonja.

1963/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Nem fogadja el a Budapest, XI., Duna u.-Árasztó u., 43576/13 hrsz.-ú ingatlanra kiírt nyilvános pályázat eredményhirdetésének határidejét a pályázati kiírás 18. pontja alapján további 30 nappal meghosszabbítja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2006. december 18-i taggyűlésével összefüggő kérdések.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1964/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak alapján úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2006. december 22-i taggyűlésén eljáró tagi képviselő, kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa:

a) a Társaság törzstőkéjének 8 478 900 000 Ft-ra történő felemelését, amely során Budapest Főváros Önkormányzata tag az apportlistán szereplő önkormányzati tulajdonú eszközökkel 432 900 000 Ft értékben megemeli alapításkori törzsbetétjét,

b) a BDK Kft. társasági szerződésének 2. számú melléklet szerinti módosítását és a Társaság jóváhagyását a tőkeemelésre vonatkozó apportmegállapodás megkötésére.

c) A taggyűlés a delegálásra jogosult ELMÜ Nyrt. javaslatának megfelelően az ügyvezető igazgató prémiumát 2006. évre az éves alapbér 35%-ában állapítja meg.

d) A 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján a Tulajdonosi Bizottságra átruházott hatáskörét magához vonva hozzájárul ahhoz, hogy a taggyűlés elfogadja az ügyvezető igazgató prémiumtűzését 2006. évre a delegálásra jogosult ELMÜ Nyrt. javaslatának megfelelően.

Határidő: 2006. december 22.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1965/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a társaságiszerződés-módosítás mellékletét képező apportmegállapodást.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1966/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján felkéri a főpolgármestert a BDK Kft. taggyűlése által elfogadott társaságiszerződés-módosítás, valamint annak mellékletét képező apportmegállapodás és apportlista aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1967/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat által tulajdonolt további köz- és díszkivilágítási eszközök vagyonrendezésére vonatkozóan az ELMÜ Nyrt.-vel, valamint a BDK Kft.-vel egyeztetett javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1968/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttessen nyilvántartást a Budapest közigazgatási területén található oszlopok tulajdonjogáról és műszaki állapotáról.

Határidő: 2007. május 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1969/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttessen felmérést arról, hogy milyen egyéb, rendezetlen tulajdonviszonyú műtárgy, illetve tartozéka található Budapesten.

Határidő: 2007. május 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Bp., III. ker., Gázgyár u. 1-3. - A Graphisoft Park Kft. kérelme.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1970/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján esetileg magához vonja a Graphisoft Park Kft. szerződéses jogviszonyok módosítására irányuló kérelme ügyében a Tulajdonosi Bizottság és a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága hatáskörét.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1971/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja alapján jóváhagyja, megköti a Graphisoft Park Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között 2005. szeptember 15-én kötött bérleti szerződés 2. számú módosítását (9. számú melléklet) és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1972/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja alapján jóváhagyja, megköti a Graphisoft Park Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között 2005. május 31-én kötött bérleti szerződés 3. számú módosítását (10. számú melléklet) és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása több ingatlanra vonatkozóan.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat a Fővárosi Közgyűlés

1973/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Tulajdonosi Bizottságra átruházott hatáskörét a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó ügyekben eseti jelleggel magához vonja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1974/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdése értelmében a

1. Bp., II. ker., 54633/5 hrsz. alatt felvett, természetben Bp., II. ker., Szabadság u. 92. sz. alatt található, 1353 m2 alapterületű ingatlannak 30 690 000 Ft + 6 138 000 Ft áfa vételárért,

2. Bp., II. ker., 55654/1 hrsz. alatt felvett, természetben Bp., II. ker., Fenyőerdő u. 26. szám alatt található, 591 m2 alapterületű ingatlannak 19 600 000 Ft + 3 920 000 Ft áfa vételárért,

3/a) Bp., V. ker., Vadász u. 29. pinceszintjén található, egyéb helyiség megnevezésű, 24824/0/A/1 hrsz. alatt felvett, 67 m2 alapterületű ingatlan,

3/b) Bp., V. ker., Vadász u. 29. földszintjén található, iroda megnevezésű, 24824/0/A/3 hrsz. alatt felvett, 518 m2 alapterületű ingatlan,

3/c) Bp., V. ker., Vadász u. 29. földszintjén található, raktár megnevezésű, 24824/0/A/4 hrsz. alatt felvett, 4 m2 alapterületű ingatlan,

3/d) Bp., V. ker., Vadász u. 29. földszintjén található, egyéb helyiség megnevezésű, 24824/0/A/5 hrsz. alatt felvett, 3 m2 alapterületű ingatlan,

3/e) Bp., V. ker., Vadász u. 29. földszintjén található, egyéb helyiség megnevezésű, 24824/0/A/6 hrsz. alatt felvett, 5 m2 alapterületű ingatlan,

3/f) Bp., V. ker., Vadász u. 29. földszintjén található, egyéb helyiség megnevezésű, 24824/0/A/7 hrsz. alatt felvett, 2 m2 alapterületű ingatlan,

3/g) Bp., V. ker., Vadász u. 29. földszintjén található, iroda megnevezésű, 24824/0/A/12 hrsz. alatt felvett, 167 m2 alapterületű ingatlan, SALINAS HUNGÁRIA Építő és Szolgáltató Kft. részére 106 000 000 Ft + 21 200 000 Ft áfa vételárért,

4. Bp., IX. ker., 37128/2 hrsz. alatt felvett, 329 m2 alapterületű ingatlan 49 000 000 Ft + 9 800 000 Ft áfa vételárért a QUADRAT Építőipari és Kereskedelmi Kft. részére,

5. Bp., IX. ker., 37265/2 hrsz. alatt felvett 795 m2 alapterületű ingatlan 57 000 000 Ft + 11 400 000 Ft áfa vételárért a QUADRAT HÁZAK Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. részére,

6. Bp., IX. ker., 37306 hrsz. alatt felvett 1109 m2 alapterületű ingatlan 71 000 000 Ft + 14 200 000 Ft áfa vételárért az EDIX-Trade Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére,

7. Bp., IX. ker., 37746 hrsz. alatt felvett, 434 m2 alapterületű ingatlan 23 000 000 Ft + 4 600 000 Ft áfa vételárért a QUADRAT HÁZAK Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. részére,

8. Bp., XVI. ker., 104096/4 hrsz. alatt nyilvántartott, 1085 m2 alapterületű ingatlannak Hanga Péter részére 18 101 000 Ft + ÁFA vételárért,

9. Bp., XXII. ker., 223758 hrsz. alatt felvett, 242 m2 alapterületű, belterületi, kivett, beépítetlen terület megnevezésű telekingatlan, melyet Wieszner Andrea részére 701 800 Ft + 140 360 Ft áfa vételárért

történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felhatalmazza a főpolgármestert a lemondó nyilatkozatok aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1975/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése értelmében a

1. Bp., I. ker., Fő u. 4. II/3. szám alatt található, 14336/0/A/22 hrsz.-ú, 41 m2 alapterületű ingatlannak 12 000 000 Ft vételárért Gyurasits Emőke részére,

2. Bp., V. ker., 23972/0/A/49 hrsz. alatt felvett, természetben Bp., V. kerület, Veres Pálné u. 17-19. „B” lh. 3. em. 4. sz. alatt található 88 m2 alapterületű, műemléki lakás ingatlan 28 300 000 Ft vételárért a BAYSWATER Szolgáltató Kft. részére,

3. Bp., V. ker., 23932/1/A/2 hrsz. alatt felvett, természetben Bp., V. ker., Vámház krt. 6. földszint címen található, 25 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló ingatlannak az Órás és Ingatlanforgalmazó Kft. részére bruttó 8 542 800 Ft vételárért,

4. Bp., V. ker. 24509/0/A/50 hrsz.-on nyilvántartott 70 m2 alapterületű ingatlannak 85 000 EUR vételárért Hristofor Alexandrov Minkov részére,

5. Bp., V. ker., 24349/1/A/34 hrsz.-on nyilvántartott, 55 m2 alapterületű ingatlannak 24 000 000 Ft vételárért Fórián Albert részére,

6. Bp., V. ker., 24337/0/A/6 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Bp., V. ker., Régiposta u. 13. I/3. sz. alatt található, 37 m2 alapterületű ingatlannak 15 250 000 Ft vételárért Csomor Lajosné részére,

7. Bp., V. kerület, 24900/3/A/42 hrsz.-on nyilvántartott, 36 m2 alapterületű ingatlannak 14 450 000 Ft vételárért Gigor Beatrix részére,

8. Budapest, V. kerület, Dorottya u. 6. sz. alatt található, várhatóan a 24487/0/A/42 hrsz. alatt nyilvántartásba vételre kerülő, 127 m2 alapterületű lakás ingatlannak, a hozzátartozó 55/10000 tulajdoni hányaddal, valamint a várhatóan 24487/0/A/1 hrsz. alatt nyilvántartásba vételre kerülő teremgarázs 34/10000 tulajdoni hányadának, azaz 5,46 m2 alapterületű kerékpártárolónak és a várhatóan 24487/0/A/1 hrsz. alatt nyilvántartásba vételre kerülő teremgarázs 77/10000 tulajdoni hányadát kitevő beállónak Albrecht Ottó részére bruttó 597 000 EUR vételárért,

9. Budapest V. kerület, Dorottya u. 6. sz. alatt található, várhatóan a 24487/0/A/60 hrsz. alatt nyilvántartásba vételre kerülő, 130,15 m2 alapterületű lakás ingatlannak, a hozzátartozó 3,55 m2 alapterületű terasszal, valamint a várhatóan 24487/0/A/1 hrsz. alatt nyilvántartásba vételre kerülő teremgarázs 32/10000 tulajdoni hányadának, azaz 5,22 m2 alapterületű kerékpártárolónak és a várhatóan 24487/0/A/1 hrsz. alatt nyilvántartásba vételre kerülő teremgarázs 77/10000 tulajdoni hányadát kitevő beállónak Marco Zanandreis részére bruttó 642 000 EUR vételárért,

10/a) 24564/0/A/17 hrsz. alatt bejegyzésre kerülő, természetben Bp., V. ker., Vigyázó Ferenc u. 3. II/6. sz. alatt található, 71,70 m2 alapterületű lakás ingatlannak Marcus Williams részére 251 000 EUR vételárért,

b) 24564/0/A/25 hrsz. alatt bejegyzésre kerülő, természetben Bp., V. ker., Vigyázó Ferenc u. 3. III/7. sz. alatt található, 77,70 m2 alapterületű lakás ingatlannak Glenn Leddy részére 291 500 EUR vételárért,

c) 24564/0/A/11 hrsz. alatt bejegyzésre kerülő, természetben Bp., V. ker., Vigyázó Ferenc u. 3. I/9. sz. alatt található, 74,76 m2 alapterületű lakás ingatlannak Jane Williams részére 280 000 EUR vételárért,

d) 24564/0/A/16 hrsz. alatt bejegyzésre kerülő, természetben Bp., V. ker., Vigyázó Ferenc u. 3. II/5. sz. alatt található, 75,87 m2 alapterületű lakás ingatlannak Louis Francis Copeland részére 275 965 EUR vételárért,

e) 24564/0/A/30 hrsz. alatt bejegyzésre kerülő, természetben Bp., V. ker., Vigyázó Ferenc u. 3. IV/3. sz. alatt található, 61,95 m2 alapterületű lakás ingatlannak Paul William Tweed részére 203 980 EUR vételárért,

11. Bp., VI. ker., 28470/0/A/62 hrsz. alatt felvett, természetben Bp., VI. ker., Andrássy út 92-94. III/5. sz. alatt található, 100 m2 alapterületű ingatlannak 182 400 EUR vételárért Julio Montserrat Drukker részére,

12. Bp., XIX. ker., 160577/0/A/23 hrsz. alatt felvett, természetben Bp., XIX. ker., Kós Károly tér 11. II/23. sz. alatt található, 56 m2 alapterületű ingatlannak 12 300 000 Ft vételárért Warga Levente János részére

történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: Több évre szóló működési előirányzat biztosítása az önkormányzati őrzött P+R parkolókban a vagyonvédelmi szolgáltatásra.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1976/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a főváros fenntartásában lévő P+R parkolók vagyonvédelmi őrzése tárgyában, közbeszerzési eljárás megindítása érdekében előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a közbeszerzéssel érintett szerződésre a „7314 Önkormányzati őrzött parkolók üzemeltetése” költségvetési címen belül, a 2006. évi 18 M Ft bázis alapján:

2007. évre 17,0 M Ft, 2008. évre 28,0 M Ft, 2009. évre 30,0 M Ft előirányzatot biztosít.

1977/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1976/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozatban szereplő kötelezettségvállalást a Fővárosi Önkormányzat 2007-2009. évi költségvetéseinek tervezésekor vegye figyelembe.

Határidő: az adott évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: Donauhanse INTERREG III. B Cadses projekt partnerségi megállapodás aláírása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1978/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

felhatalmazza a főpolgármestert a Donauhanse INTERREG III. B Cadses projekt partnerségi megállapodás aláírására.

Határidő: 2006. december 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 39. pontja: Javaslat szerződések megkötéséhez hozzájárulás megadására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1979/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontjában a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságra átruházott hatáskörét.

1980/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Előzetes hozzájárulását adja

a) a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1047 Budapest, IV., Baross u. 100.) és a Tandíj-KARital Kft. között italautomata elhelyezésének biztosítására szolgáló, 2. számú mellékletként csatolt bérleti szerződés,

b) a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.) és Fejes József vállalkozó között italautomata elhelyezésének biztosítására szolgáló, 3. számú mellékletként csatolt bérleti szerződés,

c) a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 117.) és a Blade Security Bt. között ingatlanrészbérletre vonatkozó, 4. számú mellékletként csatolt bérleti szerződés,

d) a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 117.) és Füzes Attila között büféhelyiség bérletére vonatkozó, 5. számú mellékletként csatolt bérleti szerződés,

e) a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 117.) és a P. Dussmann Kft. között iroda, öltöző és raktárhelyiség bérletre vonatkozó, 6. számú mellékletként csatolt bérleti szerződés,

f) a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 117.) és Radics Miklós között kötendő helyiségbérletre vonatkozó, 7. számú mellékletként csatolt bérleti szerződés,

g) a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 117.) és Sashegyi Attila között ingatlanbérletre vonatkozó, 8. számú mellékletként csatolt bérleti szerződés,

h) a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1201 Budapest, Virág Benedek u. 36.) és Sabján László között büféhelyiség bérletére vonatkozó, 9. számú mellékletként csatolt bérleti szerződés,

i) a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1201 Budapest, Virág Benedek u. 36.) és Sabján László között büféhelyiség bérletére vonatkozó, 10. számú mellékletként csatolt bérleti szerződés,

j) a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (2025 Visegrád, Mogyoróhegy út 10.) és Szőkéné Noszaky Andrea között fodrászhelyiség bérletére vonatkozó, 11. számú mellékletként csatolt bérleti szerződés,

k) a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (9971 Szentgotthárd, Hunyadi utca 29.) és a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Kht. között foglalkoztatás céljából helyiségbérletre vonatkozó, 12. számú mellékletként csatolt bérleti szerződés,

l) a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 3.) és a Telek Kft. között büfébérletre vonatkozó, 13. számú mellékletként csatolt bérleti szerződés,

m) a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 3.) és a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Kht. között foglalkoztatás céljából helyiségbérletre vonatkozó, 14. számú mellékletként csatolt bérleti szerződés,

n) a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (9919 Csákánydoroszló, Fő utca 11.) és a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Kht. között foglalkoztatás céljából helyiségbérletre vonatkozó, 15. számú mellékletként csatolt bérleti szerződés,

o) a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (9919 Csákánydoroszló, Fő utca 11.) és Laskovits Tamás között büfébérletre vonatkozó, 16. számú mellékletként csatolt bérleti szerződés,

p) a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (8713 Kéthely, Magyari utca 35.) és a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Kht. között foglalkoztatás céljából helyiségbérletre vonatkozó, 17. számú mellékletként csatolt bérleti szerződés,

q) a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (8713 Kéthely, Magyari utca 35.) és a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Kht. között foglalkoztatás céljából helyiségbérletre vonatkozó, 18. számú mellékletként csatolt bérleti szerződés,

r) a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (8713 Kéthely, Magyari utca 35.) és az Árnyékban Alapítvány között helyiségbérletre vonatkozó, 19. számú mellékletként csatolt bérleti szerződés,

s) a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Sümeg-Darvastó 8331 Sümeg Pf. 2) és a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Kht. között foglalkoztatás céljából helyiségbérletre vonatkozó, 20. számú mellékletként csatolt bérleti szerződés,

t) a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (2463 Tordas, Gesztenyés út 1.) és a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Kht. között foglalkoztatás céljából helyiségbérletre vonatkozó, 21. számú mellékletként csatolt bérleti szerződés,

u) a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (2463 Tordas, Gesztenyés út 1.) és a BLDM Bt. között büfébérletre vonatkozó, 22. számú mellékletként csatolt bérleti szerződés,

v) a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (2463 Tordas, Gesztenyés út 1.) és Varga Andrea Csilla között fodrászhelyiség bérletére vonatkozó, 23. számú mellékletként csatolt bérleti szerződés

megkötéséhez.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1981/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (3) bekezdés b) pontjában a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságra és a Tulajdonosi Bizottságra átruházott hatáskörét.

1982/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Előzetes hozzájárulását adja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.) és Ürge Sándor vállalkozó között büfé- bérletre vonatkozó, 24. számú mellékletként csatolt határozatlan idejű bérleti szerződés megkötéséhez.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1983/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságra és a Tulajdonosi Bizottságra átruházott hatáskörét.

1984/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti

a) a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1124 Budapest, Mártonhegyi út 53-57.) és a Tandíj-KARital Kft. között italautomata elhelyezésének biztosítására szolgáló, 25. számú mellékletként csatolt,

b) a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (6422 Tompa, Szabadföld u. 47.) és az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Kht. között foglalkoztatás céljából helyiséghasználatra vonatkozó, 26. számú mellékletként csatolt,

c) a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (2463 Tordas, Gesztenyés út 1.) és a Jövőt Nekik Is Alapítvány között helyiséghasználatra vonatkozó, 27. számú mellékletként csatolt,

d) a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (2463 Tordas, Gesztenyés út 1.) és a Tempo Tordas Sportegyesület között helyiséghasználatra vonatkozó, 28. számú mellékletként csatolt

használati szerződéseket.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 40. pontja: Javaslat előzetes hozzájárulás megadására a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egyes egészségügyi intézmények bérleti szerződéseihez és megállapodásaihoz.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1985/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat.

A napirend 41. pontja: Javaslat fővárosi önkormányzati szociális intézmények alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1986/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, XII., Mártonhegyi út 53-57. alapító okiratát az 1/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XII., Mártonhegyi út 53-57. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 1/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására, egyben felkéri a főpolgármestert, intézkedjen a Budapest, II., Gárdonyi G. u. 2-4. sz. alatti ingatlan értékesítésének előkészítéséről, illetőleg az ingatlan funkciójában bekövetkezett változás miatt a vagyongazda ügyosztály kijelölésének módosításáról.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1987/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, IV., Baross u. 100. alapító okiratát a 2/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, IV., Baross u. 100. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 2/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1988/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, X., Gergely u. 85. alapító okiratát a 3/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, X., Gergely u. 85. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 3/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1989/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, X., Halom u. 31. alapító okiratát a 4/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, X., Halom u. 31. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 4/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1990/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, XII., Kútvölgyi út 20-22. alapító okiratát az 5/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, XII., Kútvölgyi út 20-22. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 5/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1991/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, XX., Virág Benedek u. 36. alapító okiratát a 6/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, XX., Virág Benedek u. 36. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 6/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1992/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Központ és Intézményei Budapest, XIII., Dózsa György út 152. alapító okiratát a 7/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Központ és Intézményei Budapest, XIII., Dózsa György út 152. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 7/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1993/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő, Dózsa György út 65. alapító okiratát a 8/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő, Dózsa György út 65. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 8/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására, egyidejűleg a Fővárosi Közgyűlés 2335/2005. (X. 26.) Főv. Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1994/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. alapító okiratát a 9/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 9/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1995/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete (Darvastó) Csabrendek alapító okiratát a 10/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete (Darvastó) Csabrendek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 10/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1996/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas, Gesztenyés út 1. alapító okiratát a 11/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas, Gesztenyés út 1. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 11/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1997/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira, Rákóczi u. 12. alapító okiratát a 12/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira, Rákóczi u. 12. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 12/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: Javaslat a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság 2007. évi támogatására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1998/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló rendeletében a „8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása” címen támogatásértékű működési kiadás előirányzaton 39 883 E Ft, támogatásértékű felhalmozási kiadás előirányzaton 3000 E Ft, összesen 42 883 E Ft támogatást biztosít a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság részére.

Határidő: a 2007. évi költségvetési rendelet jóváhagyása

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: Javaslat a Budapesti Német Iskola Alapítvány alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1999/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy

- a Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapítványi Tanácsába Frank Odzuck korábbi elnök helyére a Budapesti Német Iskola Barátai és Támogatói Egyesületének javaslatai alapján Fred Girod úr kerül elnökként megválasztásra;

- Wolfram Klein úr Alapítványi Tanácsi tag helyére a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának képviselőivel egyetértésben dr. Harald Hasselmann urat választja meg;

- Bernd Finger Alapítványi Tanácsi tag helyére a Német Szövetségi Köztársaság magyarországi nagykövete, Hans Peter Schiff kerül megválasztásra.

2000/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapesti Német Iskola Alapítvány alapító okiratának a 3. számú melléklet szerinti módosítását, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 44. pontja: Javaslat az Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas ingatlanvásárlás és lakóotthonná alakítás engedélyokiratának 1. számú módosítás jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2001/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy szavazni kíván a „Javaslat előzetes hozzájárulás megadására a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egyes egészségügyi intézmények bérleti szerződéseihez és megállapodásaihoz” című előterjesztés újbóli napirendre vételéről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2002/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi és a következő napirendként tárgyalja meg a „Javaslat előzetes hozzájárulás megadására a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egyes egészségügyi intézmények bérleti szerződéseihez és megállapodásaihoz” című előterjesztést.

Javaslat előzetes hozzájárulás megadására a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egyes egészségügyi intézmények bérleti szerződéseihez és megállapodásaihoz.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2003/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és a BÉ MED - 2002 Bt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 150/A.) közötti, az intézmény kezelésében lévő Budapest, X. kerület, Kőbányai út 45. szám alatti Egészségház alagsorában lévő foglalkozás egészségügyi rendelő helyiségnek heti 1 alkalomra, szerdai napon, 2 órás időtartamra (14.00 órától 16.00 óráig), foglalkozás-egészségügyi szakrendelés céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig terjedő hároméves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2004/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és a BERTA és TÁRSA Kft. (1091 Budapest, Üllői út 175.) közötti, az intézmény kezelésében lévő Budapest, X. kerület, Kőrösi Csoma út 24-26. szám alatti Gizella Belgyógyászati Utókezelőhöz tartozó kerítés 1,5x0,8 m alapterületű felületnek, 1 db reklámtábla elhelyezése céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig terjedő hároméves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2005/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és a HARMERON HUNGARY Kft. (3600 Ózd, Zalai u. 16.) közötti, az intézmény kezelésében lévő Budapest, X. kerület, Maglódi út 89-91. szám alatti Kórház várótermeinek, közlekedőfolyosóinak, illetve más kihasználatlan területeinek betegtájékoztatás céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig terjedő hároméves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2006/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és a Yoppi Hungary Kft. (1134 Budapest, Klapka u. 7.) közötti, az intézmény kezelésében lévő Budapest, X. kerület, Méhes u. 4. szám alatti telephelyén lévő 1 m2 alapterületnek kávé- és üdítőautomata működtetése céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig terjedő hároméves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2007/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE Valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és a TANDÍJ-KARITAL Kft. (1141 Budapest, Álmos vezér útja 34.) közötti, az intézmény kezelésében lévő Budapest, X. kerület, Maglódi út 89-91. szám alatti kórház „E” épület I. emeletén található 1 m2 alapterületű terület kávé- és üdítőautomata működtetése céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig terjedő hároméves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2008/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és a Ciceró Könyvstúdió Kft. (1133 Budapest, Pozsonyi út 61.) közötti, az intézmény kezelésében lévő Budapest, X. kerület, Maglódi út 89-91. szám alatti kórház „B” épületében a lépcsőfeljáró alatt kialakított helyiségnek könyv és újság árusítása céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig terjedő hároméves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2009/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és dr. Hideg Lajos Ferencné (leánykori neve: dr. Tóth Brigitta Mária) egyéni vállalkozó (1171 Budapest, Péceli út 101.) közötti, az intézmény kezelésében lévő Budapest, X. kerület, Kőbányai út 45. szám alatti Egészségházban található EKG - Belgyógyászati - Foglalkozás egészségügyi rendelő helyiségnek heti 2 alkalomra, keddi és csütörtöki napokon, alkalmanként 30 percre (7.30-8.00) foglalkozás egészségügyi szakrendelés folytatásának céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig terjedő hároméves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2010/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és a Kapli Kft. (1088 Budapest, Vas u. 3.) közötti, az intézmény kezelésében lévő Budapest, XX. kerület, Ady Endre u. 1. szám alatt található Szakorvosi Rendelőintézet földszintje és I. emelete közötti lépcsőfordulóból nyíló 7,2 m2 alapterületű helyiségnek gyógycipő méretvételének és átadásának céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedő ötéves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2011/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és Pusztai József egyéni vállalkozó (1188 Budapest, Póth Irén u. 140/a) közötti, az intézmény kezelésében lévő 1204 Budapest, Köves u. 1. szám alatti kórház főbejáratánál lévő 30 m2-es helyiségének dohánybolt-üzemeltetés céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedő ötéves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2012/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és Pusztai József egyéni vállalkozó (1188 Budapest, Póth Irén u. 140/A) közötti, az intézmény kezelésében lévő 1204 Budapest, Köves u. 1. szám alatti kórház Hotel épületének földszintjén lévő kör alakú könyvterjesztő pultnak a hozzá tartozó területtel, valamint az alagsorban lévő kisméretű tárolóhelyiségnek könyv, újság, folyóirat, színházjegy, magnó- és videokazetta terjesztése céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedő ötéves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2013/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete (1204 Budapest, Köves u. 1.) közötti, az intézmény kezelésében lévő Budapest, XX. kerület, Köves u. 1. szám alatti kórház Nővérszállóján lévő 49,5 m2 alapterületű helyiségnek iroda üzemeltetésének céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedő ötéves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2014/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és Vitek László Jánosné egyéni vállalkozó (1237 Budapest, Nyír u. 26. 2. em. 19.) közötti, az intézmény kezelésében lévő Budapest, XX. kerület, Ady Endre u. 1. szám alatt található Szakorvosi Rendelőintézet földszintjén a ruhatár melletti 8 m2-es területnek könyv, újság és folyóirat terjesztése céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedő ötéves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2015/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és a Peitler-Gergely Kft. (1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 8.) közötti, az intézmény kezelésében lévő Budapest, XX. kerület, Ady Endre u. 1. szám alatt található Szakorvosi Rendelőintézet földszintjén lévő nem lakás célját szolgáló 13,6 m2 alapterületű helyiségnek, gyógyszernek nem minősülő vegyes gyógyászati segédeszközök bolti kiskereskedelme céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2007. december 31. napjáig terjedő egyéves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2016/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és a Sweet-Caffe Bt. (1182 Budapest, Esze Tamás u. 41/a.) közötti, az intézmény kezelésében lévő Budapest, XX. kerület, Köves u. 1. szám alatt található kórház Nővérszállójának előterében (1), a Detoxikáló felújított részénél (2), illetve a hotelépület harmadik (3), ötödik (4) és hetedik (5) emeleti lépcsőházában egy-egy négyzetméteres területének italautomata üzemeltetése céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedő ötéves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2017/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és a Rácz Optika Kft. (1201 Budapest, Baross u. 48-50.) közötti, az intézmény kezelésében lévő Budapest, XX. kerület, Ady Endre u. 1. szám alatt található Szakorvosi Rendelőintézet földszintjén lévő, nem lakás céljára szolgáló 4 m2 alapterületű helyiségnek optikai szaküzlet üzemeltetése céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2007. december 31. napjáig terjedő egyéves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2018/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és az Antal+old Kft. (1204 Budapest, Köves u. 1.) közötti, az intézmény kezelésében lévő 1204 Budapest, Köves u. 1. szám alatti kórház területén a gazdasági portánál a Szállítási Osztály faháza melletti 140 m2 alapterületű szerelőműhely, diagnosztikai, valamint iroda- helyiség, autószerelő-műhely működtetése céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedő ötéves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2019/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és a Szempont Kft. (1039 Budapest, Királyok útja 299. 4. em. B.) közötti, az intézmény kezelésében lévő 1204 Budapest, Köves u. 1. szám alatti kórház negyedik emeletén a Szemészeti Osztály előtti lift és a lépcsőház közötti 20 m2 terület optikai szaküzlet üzemeltetése céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedő ötéves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2020/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és dr. Móri István Péter (1165 Budapest, Centenáriumi sétány 8. II/2.) közötti, az intézmény kezelésében lévő Budapest, XX. kerület, Ady Endre u. 1. szám alatti Szakorvosi Rendelőintézet Fül-Orr-Gégészeti Rendelő helyiségének heti 3x1 óra időtartamra, magánrendelés céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedő ötéves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2021/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és dr. Nagy György András egyéni vállalkozó (1214 Budapest, Erdősor u. 28.) közötti, az intézmény kezelésében lévő Budapest, XX. kerület, Ady Endre u. 1. szám alatti Szakorvosi Rendelőintézet Fül-Orr-Gégészeti Rendelő helyiségének heti 3x1 óra időtartamra, magánrendelés céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedő ötéves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2022/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és az M. M. Matik Kft. (2040 Budaörs, Károly király u. 145.) közötti, az intézmény kezelésében lévő Budapest, XX. kerület, Köves u. 1. szám alatt található kórház Sürgősségi Betegfelvételi Osztály előterében (1. gép ital), a hotelépület földszintjén a büfénél lévő lift bal (2. gép snack), illetve jobb oldalán (3. gép ital) lévő egy-egy négyzetméteres területének automaták üzemeltetése céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedő ötéves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2023/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és az LBT Kft. (1134 Budapest, Dévai u. 11. fszt. A. ép. 2.) közötti, az intézmény kezelésében lévő Budapest, XXI. kerület, Déli u. 11. szám alatt található kórház volt munkaügyi helyiségeinek, amelyek a földszinten a főbejárattól jobbra, a mellékelt rajzon a 010 (14,48 m2), 011 (8,39 m2), valamint a belőle nyíló további két helyiség (17,25 és 15,52 m2), amelyeknek alapterülete összesen 55,64 m2, gyógyászati segédeszközök méretvétele, próbája, átadása és forgalmazása céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedő ötéves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2024/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és a TANDÍJ-KARITAL Kft. (1141 Budapest, Álmos vezér útja 34.) közötti, az intézmény kezelésében lévő Budapest, XX. kerület, Köves u. 1. szám alatt található kórház Fekvőbeteg Felvételi Irodájánál lévő földszinti lépcsőfordulónál (1-2) és a hotelépület hatodik emeleti (3-4) lépcsőházában lévő egy-egy négyzetméteres területének italautomaták üzemeltetése céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedő ötéves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2025/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és a Nyílegyenes Íjász Club (1204 Budapest, Eperjes u. 82. I/4.) közötti, az intézmény kezelésében lévő Budapest, XX. kerület, Köves u. 1. szám alatt található ingatlanhoz tartozó terület 60x100 méteres - a XX. kerület, Alsóhatár utca, a Köves utca és a parkerdő által határolt - részének sportolási tevékenység céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedő ötéves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2026/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul az Uzsoki Utcai Kórház és Csiza Ernőné egyéni vállalkozó (1055 Budapest, Bihari János u. 22. fszt. 6. ajtó) közötti, az intézmény kezelésében lévő, természetben az 1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41. (1 darab automata) és 1146 Budapest, Hungária krt. 167-169. (1 darab automata) szám alatt található 2 m2 területének 2 darab kávé- és italautomata felállítása és üzemeltetése céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2007. december 31. napjáig terjedő egyéves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2027/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul az Uzsoki Utcai Kórház és az „ANEX-GRUPP 96” Kft. (1183 Budapest, Teleki u. 65/b) közötti, az intézmény kezelésében lévő 1145 Budapest, Róna u. 192-216. szám alatt található kórház, Sebészeti és diagnosztikai épületében lévő 8 m2 területnek, 8 darab melegital-automata felállítása és üzemeltetése céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2007. december 31. napjáig terjedő egyéves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2028/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul az Uzsoki Utcai Kórház és Just Péter egyéni vállalkozó (1204 Budapest, Emlékezés tér 3.) közötti, 5 darab kombinált kávé- és üdítőautomatának az intézmény kezelésében lévő, természetben az 1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41. szám alatti ingatlanon (4 darab automata, 4 m2), és az 1145 Budapest, Mexikói út 63-64. szám alatti ingatlanon (1 darab automata, 1 m2) történő felállítására és üzemeltetésére vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2007. december 31. napjáig terjedő egyéves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2029/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul az Uzsoki Utcai Kórház és az Ortofix Bt. (1162 Budapest, Csömöri u. 336.) közötti, az intézmény kezelésében lévő, természetben az 1145 Budapest, Mexikói u. 63-64. szám alatt található kórház alagsorában lévő 15,3 m2 alapterületű zárt helyiségnek gyógyászati segédeszköz árusítása céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2007. december 31. napjáig terjedő egyéves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2030/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul az Uzsoki Utcai Kórház és Teilinger Ferencné egyéni vállalkozó (1154 Budapest, Gábor Áron u. 120.) közötti, az intézmény kezelésében lévő természetben az 1145 Budapest, Róna u. 192-216. szám alatt található kórház Sebészeti és diagnosztikai épületében 2 m2 területének 2 darab hidegital-automata felállítása és üzemeltetése céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2007. december 31. napjáig terjedő egyéves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2031/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul az Uzsoki Utcai Kórház és Paul Márta egyéni vállalkozó (1184 Budapest, Teleki u. 100.) közötti, az intézmény kezelésében lévő, természetben a 1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41. szám alatt található kórház Üzembiztonsági Osztály melletti parkolóban lévő 6 m2 alapterületű területnek (melyen a Bérlő saját tulajdonú faháza áll) újság- és könyv-, továbbá textil-, piperecikk- és totó-lottó- árusítás céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2008. december 31. napjáig terjedő kétéves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2032/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Mata Mártonné egyéni vállalkozó (1203 Budapest, Rákóczi utca 4.) közötti, az intézmény kezelésében lévő Budapest XX. kerület, 170424/2 hrsz.-ú ingatlanon található pavilonsoron lévő, nem lakás céljára szolgáló 80 m2 alapterületű helyiségcsoport-nak vendéglátó-ipari üzlet üzemeltetése („Kelta Presszó”) céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2007. december 31. napjáig terjedő egyéves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2033/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Debrentei László egyéni vállalkozó (1039 Budapest, Lukács György utca 15. III/9.) közötti, az intézmény kezelésében lévő Budapest, XX. kerület, 170424/2 hrsz.-ú ingatlanon található pavilonsoron lévő, nem lakás céljára szolgáló 95 m2 alapterületű helyiségcsoportnak nyílászáró-bemutató terem működtetése céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2007. december 31. napjáig terjedő egyéves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2034/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Tettinger Istvánné egyéni vállalkozó (1204 Budapest, Pöltenberg utca 41.) közötti, az intézmény kezelésében lévő Budapest, XX. kerület, 170424/2 hrsz.-ú ingatlanon található pavilonsoron lévő, nem lakás céljára szolgáló 43,58 m2 alapterületű helyiségcsoportnak élelmiszerüzlet üzemeltetése céljára történő bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2007. december 31. napjáig terjedő egyéves határozott időtartamra szóló szerződéshez.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 44. pontja: Javaslat az Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas ingatlanvásárlás és lakóotthonná alakítás engedélyokiratának 1. számú módosítás jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2035/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy jóváhagyja az Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas ingatlanvásárlás és lakóotthonná alakítás engedélyokiratának 1. számú módosítását az engedélyokirat szerinti tartalommal és ütemezéssel.

Felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Javaslat a Thália Színház Kht. és a Budapesti Kamaraszínház Kht. haszonkölcsön- szerződésének megkötésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2036/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján magához vonja a Tulajdonosi Bizottság és a Kulturális Bizottság hatáskörét.

2037/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Thália Színház Kht. a Budapesti Kamaraszínház Kht.-nak - az 1. számú melléklet szerinti tartalommal - ingyenesen használatba adja az 1065 Budapest, Nagymező u. 8. szám alatti társasházban található, 29356/0/A/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2007. évi használati szabályzata.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2038/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Kulturális Bizottságra, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet Kulturális Bizottság cím 7. pontjában átruházott hatáskört.

2039/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2007. évi használati szabályzatát.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 47. pontja: Az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába tartozó tőzsdei részvények értékesítési minimálárának meghatározása, a Főpolgármesteri Hivatal vagyonkezelésébe tartozó tőzsdei részvények átsorolása a BFVK Zrt. vagyonkezelésébe.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2040/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. György István módosító indítványát, mely szerint:

„A minimálár a Richternél 43 000 Ft legyen”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2041/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Főpolgármesteri Hivatal vagyonkezelésében lévő tőzsdei portfólióhoz tartozó (Mtelekom, Rába és TVK) részvényeket - az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába tartozó tőzsdei részvényekre meghatározott szerződéses feltételekkel - a BFVK Zrt. vagyonkezelésbe sorolja át 2007. január 1. napjának hatályával.

Határidő: 2007. január 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2042/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

megállapítja, hogy a HVB Bank Hungary Zrt.-vel és az Erste Befektetési Zrt. fennálló „Tanácsadói keretszerződés” hatálya - további meghosszabbítás hiányában - megszűnik 2006. december 31. napjával és felkéri a főpolgármestert, hogy erről a befektetési tanácsadókat tájékoztassa.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2043/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a BFVK Zrt. vagyonkezelésében lévő, az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába tartozó tőzsdei részvények értékesítési minimálárát 2007. január 1-jei hatállyal az alábbi mértékben határozza meg:

Részvény Minimálár (Ft)
Borsodchem 3 000
EGIS 27 000
Mtelekom A 1 050 Osztalékfizetés előtt
Mtelekom B 950 Osztalékfizetés után
Richter 42 000
Rába 900
TVK 5 600

Határidő: 2007. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2044/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy BFVK Zrt. vagyonkezelésében lévő, az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába tartozó tőzsdei részvények értékesítési minimálárak mértékére vonatkozó javaslatát terjessze elő.

Határidő: 2007. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 48. pontja: Bp., V. ker., József Attila u. 3. és József nádor tér 1. sz. alatt található ingatlanok elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2045/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. György István módosító indítványát, mely szerint:

„A 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogával élve úgy dönt, hogy a BENEVOL Ingatlanforgalmazó Kft. tulajdonában álló 24484 hrsz. alatt felvett, természetben Bp., V. ker., József Attila u. 3. sz. alatt található, 367 m2 alapterületű, valamint a 24481/hrsz. alatt felvett, természetben Bp., V., József nádor tér 1. szám alatt található 1412 m2 alapterületű ingatlannak a Nádor Palace Ingatlanhasznosító Kft. részére 6 000 000 EUR + 1 200 000 EUR vételárért történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni kíván.

Felhatalmazza a főpolgármestert az elővásárlási jognyilatkozat kiadására, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy készítsen előterjesztést a szükséges pénzügyi forrás biztosítására és a költségvetési rendelet módosítására”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2046/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogával élve úgy dönt, hogy a BENEVOL Ingatlanforgalmazó Kft. tulajdonában álló, 24484 hrsz. alatt felvett, természetben Bp., V. ker., József Attila u. 3. sz. alatt található, 367 m2 alapterületű, valamint a 24481/1 hrsz. alatt felvett, természetben Bp., V., József nádor tér 1. szám alatt található, 1412 m2 alapterületű ingatlannak a Nádor Palace Ingatlanhasznosító Kft. részére 6 000 000 EUR + 1 200 000 EUR vételárért történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felhatalmazza a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 49. pontja: Előterjesztés a központi és fővárosi céltámogatással 1999 óta megépült Budapest II. és a XV. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezetlen, valamint a XXII. kerületi csatornavagyon befejezett, aktivált eszközként történő átadás-átvételére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2047/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztés 7., 8., 9. számú mellékletében foglalt megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2007. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2048/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átvett befejezett, aktivált beruházást az átvétel időpontjának megfelelően, mint aktivált vagyont a Fővárosi Önkormányzat 2006. évi vagyonmérlegében szerepeltesse.

Határidő: 2006. évi mérlegzárás

Felelős: dr. Demszky Gábor

2049/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átvett befejezetlen beruházást az üzembe helyezés időpontjának megfelelően aktiválja, mint aktivált vagyont a Fővárosi Önkormányzat 2007. évi vagyonmérlegében szerepeltesse.

Határidő: 2007. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2050/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 57. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök kiegészítésére (a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására)” című előterjesztést.

A napirend 50. pontja: Beregszász megsegítése.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2051/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 2199/2005. (IX. 29.) Főv. Kgy. határozatát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2052/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 4. számú mellékletben szereplő támogatási szerződést a Beregszászi Városvédő, -szépítő és Művelődési Alapítvánnyal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 51. pontja: Javaslat a FOK Kht.-val kötendő szerződés jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2053/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy jóváhagyja a Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Közhasznú Társaság (1088 Budapest, Bródy S. u. 14.) és a Fővárosi Önkormányzat között létrejövő 2. számú melléklet szerinti, a FÖKIR iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverre vonatkozó szoftverhasználati szerződés megkötését és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés-aláírásra.

Elfogadja a 3. számú melléklet szerinti Felhasználói Szabályzatot.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 52. pontja: Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky Kórház címzett támogatásból történő beruházás engedélyokiratának 3. számú módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2054/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a beruházás engedélyokiratának 3. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a beruházás engedélyokirata 3. számú módosításának aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyását követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2055/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat a Budapest, XI. ker., Árasztó u.-Duna u. mentén fekvő 43576/13 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményére” című előterjesztés napirendre történő vételéről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2056/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi a „Javaslat a Budapest XI. ker., Árasztó u.-Duna u. mentén fekvő 43576/13 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményére” című előterjesztést.

Javaslat a Budapest, XI. ker., Árasztó u.-Duna u. mentén fekvő 43576/13 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményére.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2057/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdés alapján és a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogánál fogva a Tulajdonosi Bizottság hatáskörét eseti jelleggel magához vonja.

2058/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A Budapest, XI., Duna u.-Árasztó u., 43576/13 hrsz.-ú ingatlanra kiírt nyilvános pályázat eredményhirdetésének határidejét a pályázati kiírás 18. pontja alapján további 30 nappal meghosszabbítja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 53. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium között a 3 Lépés Program „Tárt Kapus Létesítmények” akciójának támogatásáról szóló támogatási szerződés jóváhagyására és felhasználására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2059/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1634/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi.

2060/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti jelen előterjesztés tárgyát képező, a Fővárosi Önkormányzat és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium között a 3 Lépés Program „Tárt Kapus Létesítmények” akciójának támogatásáról szóló támogatási szerződést (1. számú melléklet) és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 15 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2061/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2060/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozata értelmében megkötendő támogatási szerződés alapján, az abban foglalt felosztásnak megfelelően támogatja a Tártkapus Programban szereplő kedvezményezett kerületeket. A jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti mintaszerződés alapján jóváhagyja, megköti a további támogatási szerződéseket a kedvezményezettekkel, egyben felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 54. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet 2007. évi kiemelt céljainak meghatározására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2062/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2007. évre a Fővárosi Közterület-felügyelet köztisztviselőinek teljesítményértéke-léséhez az alábbi kiemelt célokat határozza meg:

- A közterület-felügyelők közterületi jelenlétének fokozásával, a szolgálatellátási formák (gyalogos, kerékpáros és motoros járőr, posztos, akció- csoport) kombinált, tervszerű és operatív szolgálatirányítási módszerek alkalmazásával folytatni kell a városképi és idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű közterületek - metró- állomásokhoz kapcsolódó gyalogos-aluljárók és a felszíni környezetük - ellenőrzését.

- A közterület-felügyelők jogszabályokban előírt szakmai elméleti és gyakorlati felkészítésének és továbbképzésének biztosításával, valamint kommunikációs tréningek szervezésével fokozott figyelmet kell fordítani a közterületi, a köztisztasági szabálysértések és az engedély nélküli árusítások megelőzésére, a tettenérést követően kezdeményezett intézkedésekre (helyszíni bírság, áruvisszatartás, feljelentés szabálysértési hatóságnál), valamint az ebtartási szabálysértések elleni határozott fellépésre.

- A Fővárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telep rekonstrukciós munkái során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a Telep bővítése és működtetése minden tekintetben megfeleljen mind az állat-egészségügyi, mind pedig az állatvédelmi követelményeknek, járuljon hozzá a Felügyelet állategészségüggyel és az állattartás szabályaival kapcsolatos munkájának népszerűsítéséhez, valamint az állatvédelmi társadalmi és civil szervezetekkel való együttműködés erősítéséhez.

- A Vészhelyzet Információs Központ személyi és technikai fejlesztésénél - az önkormányzati segélyhívó funkció megtartása mellett - előtérbe kell helyezni a Központ ügyeleti és szolgálatirányítási jellegét, illetve meg kell kezdeni a Központban és a közterületen szolgálatot teljesítők idegen nyelvű képzése beindításának feltételeit.

- A fővárosi közterület-felügyeletek szakmai Konzultációs Fórumának hatékony működtetésével tovább kell erősíteni a Felügyelet és a kerületi közterület-felügyeletek közötti, valamint a közterületi rend fenntartásában résztvevő más rendvédelmi, önkormányzati, társadalmi és civil szervezetekkel való együttműködést és tapasztalatcserét.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 55. pontja: Javaslat a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározására a Főpolgármesteri Hivatalban 2007. évre.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2063/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2007. évre a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői munkateljesítményének értékeléséhez az alábbi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat határozza meg:

- A közgyűlési előterjesztések munkaterv szerinti előkészítése, a közgyűlési és a Hivatalt érintő bizottsági döntések pontos és teljes körű végrehajtása, valamint a Testületi Információs Rendszer (TIR) teljes körű, hatályos főjegyzői intézkedésben meghatározott - időbeni és minőségi - követelmények szerinti alkalmazása.

- A Hivatal szervezeti egységeinek 2007. évi munkatervében meghatározott feladatok szakszerű és határidőben történő végrehajtása.

- Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltaknak megfelelő feladatok (beruházási feladat- és ütemterv, kapcsolódó okmányok, előterjesztések, tájékoztatók) ellátása, valamint a beruházási, felújítási feladatok teljesítéséről gyors és pontos információszolgáltatás.

- Az európai uniós és egyéb pályázati lehetőségek felkutatása, nyomon követése, pályázatok előkészítése és benyújtása.

- A Hivatal munkáját támogató informatikai rendszerek fejlesztése, újak bevezetése, ezzel párhuzamosan a dolgozók informatikai képzésekben való részvételének elősegítése és biztosítása.

- A belső szervezeti egységek közötti együttműködés szorosabbá tétele az információcsere ösztönzésével, ezáltal a kommunikáció fejlesztésével.

- A személyi állomány szakmai felkészültségének folyamatos javítása, ismereteinek bővítése.

- A szolgáltató állam filozófiájának megvalósításával összhangban a Hivatal munkatársai mindennapi munkájuk során az ügyfélközpontú munkavégzés megvalósítására törekedjenek.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 56. pontja: Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala vezetőjének 02-630/2006. törvényességi észrevétele.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2064/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy egyetért Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala vezetőjének 02-630/2006. számú törvényességi észrevételével, egyben megállapítja, hogy a Fővárosi Közgyűlés a kérdést már rendezte.

A napirend 57. pontja: Javaslat a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök kiegészítésére (a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására).

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2065/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós Istvánnak az előterjesztés tárgyalásának elnapolására irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2066/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István ügyrendi javaslatát, mely szerint: az SZMSZ módosításról pontonként szavazzanak.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2067/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint: az eredeti SZMSZ módosításról pontonként szavazzanak.

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztők által módosított formában megalkotja 84/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2068/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 59. pontként tárgyalja meg a „A BKV Zrt. vezérigazgatójának visszahívása és Antal Attila megválasztása” című előterjesztést.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 60/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2079/2006. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- Az 1377/1993. (XI. 25.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 704/1994. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1901/2003. (X. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. február 28-ra módosítja;

- a 755/2004. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. február 28-ra módosítja;

- az 1014/2005. (IV. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. február 28-ra módosítja;

- az 1454/2005. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. február 28-ra módosítja;

- az 1456/2005. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. február 28-ra módosítja;

- a 2844/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. február 28-ra módosítja;

- a 2910/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. március 31-re módosítja;

- az 1098/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. február 28-ra módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2006. december 14-i és 20-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére