A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2007. március 1-jei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

231/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Vagyongazdálkodás 2007. évi Irányelveire és Beszámoló a Vagyongazdálkodás 2006. évi Irányelveinek teljesítéséről” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

232/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 13. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program támogatási szerződésének módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

233/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tagok cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

234/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklósnak a „Javaslat a fővárosi szakképző intézmények megszüntetésére és átszervezésére irányuló közgyűlési döntés módosítására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

235/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklósnak a „Javaslat a Fővárosi Szakképzés-fejlesztési Tervhez igazodó intézményhálózat működtetésére” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

236/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy ebédszünet után 1. napirendként tárgyalja meg a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetésére” című előterjesztést és a költségvetés előtti utolsó napirendként a „Javaslat a Vagyongazdálkodás 2007. évi Irányelveire és Beszámoló a Vagyongazdálkodás 2006. évi Irányelveinek teljesítéséről” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

237/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat bizottsági tagok cseréjére.

2. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

3. Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás felügyelőbizottságába tagok választása.

4. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat által a Magyar Olimpiai Bizottság tagjainak delegált 3 fő személyére.

5. Javaslat a Pedagógus és Nővérszálló működésének racionalizálására.

6. Javaslat a fővárosi szakképző intézmények megszüntetésére és átszervezésére irányuló közgyűlési döntés módosítására.

7. Javaslat a Fővárosi Szakképzés-fejlesztési Tervhez igazodó intézményhálózat működtetésére.

8. Javaslat a Vagyongazdálkodás 2007. évi Irányelveire és beszámoló a Vagyongazdálkodás 2006. évi Irányelveinek teljesítéséről. (Költségvetés előtti utolsó napirend.)

9. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetésére.

10. Javaslatok Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséhez.

11. A központi és fővárosi céltámogatással 2005. és 2006. évben megépült Budapest XVII. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezetlen eszközként történő átadás-átvétele.

12/a 2007. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

12/b 2007. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

12/c 2007. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

13. A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosítása.

14. Javaslat a Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program támogatási szerződésének módosítására.

15. Javaslat kiigazítási koncepció végrehajtására a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban.

16. Javaslat a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2007. évi költségvetésére.

17. A PRODARCO Bt. behajthatatlan követelésének az elengedése.

18. Javaslat a Bp. X. ker., Népligeti „Építők” Tenisztelep (hrsz.: 38442/10) ingatlan állami tulajdonú részének önkormányzati tulajdonba vételére.

A napirend 1. pontja: Javaslat bizottsági tagok cseréjére.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

238/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Devánszkiné dr. Molnár Katalin lemondását a pénzügyi ellenőrző bizottsági tagságáról, és egyidejűleg megválasztja Móricz Esztert a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjának, 2007. március 1-jei hatállyal.

239/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi dr. Balogh Pál lemondását a vagyonnyilatkozat-ellenőrző és összeférhetetlenséget vizsgáló bizottsági tagságáról, és egyidejűleg megválasztja Devánszkiné dr. Molnár Katalint a Vagyonnyilatkozat-ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság tagjának, 2007. március 1-jei hatállyal.

240/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a változtatások átvezetéséről az SZMSZ-ben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 9/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 3. pontja: Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás felügyelőbizottságába tagok választása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

241/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábor módosító indítványát, amely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás felügyelőbizottságába tagnak megválasztja Wertán Zsolt Zoltánt, 2007. április 1-jétől 2011. március 31-ig terjedő időre.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a megválasztott személy részére a képviseleti meghatalmazást írja alá”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

242/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Fidesz-frakció módosító indítványát, amely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás felügyelőbizottságába tagnak megválasztja Kőszegi Évát, 2007. április 1-jétől 2011. március 31-ig terjedő időre.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a megválasztott tagok részére a képviseleti meghatalmazást írja alá.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

243/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás felügyelőbizottságába tagnak megválasztja Kovács Alexet és Varga Zoltán Kristófot, 2007. április 1-jétől 2011. március 31-ig terjedő időre.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a megválasztott tagok részére a képviseleti meghatalmazást írja alá.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat által a Magyar Olimpiai Bizottság tagjainak delegált 3 fő személyére.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

244/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát, amely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságba tagként a Fővárosi Önkormányzat részéről Hagyó Miklóst, dr. Bakonyi Tibort és Rátonyi Gábort delegálja.

Határidő: 2007. március 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

245/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

a Magyar Olimpiai Bizottságba tagként a Fővárosi Önkormányzat részéről Hagyó Miklóst, dr. Bakonyi Tibort és Hardi Róbertet delegálja.

Határidő: 2007. március 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat a Pedagógus és Nővérszálló működésének racionalizálására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

246/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2007. augusztus 1-jétől a Pedagógus és Nővérszállót (Budapest IX., Gyáli út 33-35.), mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt fenntartói támogatás nélkül önfenntartó formában, a férőhely-kapacitás részben piaci alapon történő értékesítése mellett kívánja tovább működtetni.

Határidő: 2007. július 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

247/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy dolgoztassa ki a Pedagógus és Nővérszálló (Budapest IX., Gyáli út 33-35.) önfenntartó működtetésének szabályozását, a racionalizált feladatellátás részleteit, továbbá az intézményi alapító okirat módosítását és erre vonatkozóan tegyen javaslatot a Közgyűlésnek.

Határidő: Közgyűlés júniusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

248/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a Pedagógus és Nővérszálló (Budapest IX., Gyáli út 33-35.) működtetésének racionalizálásához szükséges fedezetet 2007-2008-ban biztosítja. Forrásaként a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra”, valamint a „9300 Általános tartalék” címet jelöli meg. A létszám-leépítési pályázaton elnyert összeg a 9114 címre visszapótlásra kerül.

Határidő: a Közgyűlés 2007. és 2008. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: dr. Demszky Gábor

249/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a működés racionalizálásához kapcsolódó konkrét költségigényeket tételesen mérje fel és terjessze a Közgyűlés elé a szükséges előirányzat-módosítási javaslatokat.

Határidő: a Közgyűlés júniusi rendeletmódosító ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: Javaslat a fővárosi szakképző intézmények megszüntetésére és átszervezésére irányuló közgyűlési döntés módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

250/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

a 2007. február 15. napi ülésén tárgyalt „Javaslat a fővárosi szakképző intézmények megszüntetésére és átszervezésére irányuló közgyűlési döntés elhalasztására” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan meghozott 158/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2007. március 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

251/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő szakképző intézmények megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos döntését (javaslat a fővárosi szakképzés fejlesztési tervhez igazodó intézményhálózat működtetésére) legkésőbb 2007. március 1. napjáig meghozza.

Határidő: 2007. március 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Javaslat a Fővárosi Szakképzés-fejlesztési Tervhez igazodó intézményhálózat működtetésére.

Előadók: Horváth Csaba, Germánné dr. Vastag Györgyi, John Emese

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

252/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Németh Szilárdnak az előterjesztés napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

253/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest XIV. ker., Dózsa György út 25-27. szám alatti Batthyány-Strattmann László Szakképző Iskola és Gimnáziumot, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal meg kívánja szüntetni a Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1086 Budapest, Csobánc u. 1.) jogutódlása mellett.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

254/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az előterjesztés 1. számú határozati javaslatáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

255/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest XIV. ker., Dózsa György út 25-27. szám alatti Batthyány-Strattmann László Szakképző Iskola és Gimnáziumot, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal meg kívánja szüntetni a Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1086 Budapest, Csobánc u. 1.) jogutódlása mellett.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

256/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest IV. ker., Baross u. 39. szám alatti Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal meg kívánja szüntetni a Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola (1075 Budapest, Wesselényi u. 52.) jogutódlása mellett.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

257/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest VIII. ker., Szentkirályi u. 7. szám alatti Dekoratőr Iskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal meg kívánja szüntetni a Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola (1097 Budapest, Illatos út 2-4.) jogutódlása mellett.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

258/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest IV. ker., Megyeri út 45. szám alatti Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal meg kívánja szüntetni a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium (1134 Budapest, Váci út 21.) jogutódlása mellett.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

259/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest XI. ker., Körössy József u. 3. szám alatti Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal meg kívánja szüntetni a Budai Középiskola (1126 Budapest, Márvány u. 32.) jogutódlása mellett.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

260/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest II. ker., Jurányi u. 3. szám alatti Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal meg kívánja szüntetni a Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola (1011 Budapest, Ponty u. 3.) jogutódlása mellett.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

261/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest VII. ker., Murányi u. 10. szám alatti Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal meg kívánja szüntetni a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1081 Budapest, Bezerédj u. 16/A) jogutódlása mellett.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

262/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest IX. ker., Gyáli út 25/A szám alatti Irinyi János Környezetvédelmi és Vegyészeti Szakképző Iskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal meg kívánja szüntetni a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola (1146 Budapest, Thököly út 48-54.) jogutódlása mellett.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

263/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest II. ker., Jurányi u. 1. szám alatti Kalmár László Számítástechnikai Szakközépiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal meg kívánja szüntetni a Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium (1037 Budapest, Szépvölgyi út 69-73.) jogutódlása mellett.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

264/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest XI. ker., Fehérvári út 159. szám alatti Kelenföldi Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal meg kívánja szüntetni a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola (1191 Budapest, Kossuth tér 12.) jogutódlása mellett.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

265/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest XI. ker., Fehérvári út 10. szám alatti Kolos Richárd Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal meg kívánja szüntetni a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola (1191 Budapest, Kossuth tér 12.) jogutódlása mellett.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

266/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest VII. ker., Hernád u. 52. szám alatti Klauzál Gábor Műszeripari Szakközépiskola és Szakiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal meg kívánja szüntetni a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium (1097 Budapest, Timót u. 3.) jogutódlása mellett.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

267/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest III. ker., Bécsi út 134. szám alatti Kossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola és Gimnáziumot, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal meg kívánja szüntetni a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1088 Budapest, Ludovika tér 1.) jogutódlása mellett.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

268/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest VIII. ker., Könyves Kálmán krt. 84. szám alatti Szentágothai János Egészségügyi Szakképző Iskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal meg kívánja szüntetni a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1088 Budapest, Ludovika tér 1.) jogutódlása mellett.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

269/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest VI. ker., Rippl-Rónai u. 26. szám alatti Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal meg kívánja szüntetni az Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1072 Budapest, Nyár u. 9.) jogutódlása mellett.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

270/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest IX. ker., Friss u. 2. szám alatti Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal meg kívánja szüntetni a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola (1075 Budapest, Wesselényi u. 38.) jogutódlása mellett.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

271/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest XXI. ker., Táncsics Mihály u. 84. szám alatti Mérei Ferenc Szakiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal meg kívánja szüntetni a Szabómester Szakképző Iskola (1089 Budapest, Elnök u. 3.) jogutódlása mellett.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

272/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest XV. ker., Ady Endre u. 31-33. szám alatti Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnáziumot, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal meg kívánja szüntetni a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola (1157 Budapest, Árendás köz 8.) jogutódlása mellett.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

273/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy készítse elő 2007. július 1-jével a Budapest XXII. ker., Kossuth Lajos u. 83. szám alatti Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény fenntartói jogának átadásáról szóló döntést a Pest megyei Önkormányzattal és a Budapesti Corvinus Egyetemmel a Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola vezetőinek bevonásával.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

274/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest IX. ker., Soroksári út 75-77. szám alatti Szabóky Adolf Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében, önálló szakmai profillal tagintézményként - jogutóddal meg kívánja szüntetni az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola (1204 Budapest, Török Flóris u. 89.) jogutódlása mellett.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

275/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Szakképzés-fejlesztés keretében végrehajtandó intézmény-szerkezetátalakításhoz 2007-2008-ban a szükséges fedezet forrását a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra”, valamint a „9300 Általános tartalék” cím terhére kívánja biztosítani.

Határidő: Budapest Főváros Önkormányzata 2007. és 2008. évi költségvetése tervezésekor

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

276/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy az átszervezéshez kapcsolódó intézménymegszüntető dokumentumokat, a jogutód intézmények alapító okiratai módosítását, továbbá a létszámleépítéssel kapcsolatos döntési javaslatokat, valamint az átszervezés technikai lebonyolítását szolgáló javaslatokat terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2007. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

277/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, készítsen megvalósíthatósági tanulmányokat maximum 8 szakképző központ tartalmi és infrastrukturális fejlesztésének lehetőségeiről.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: Javaslat a Vagyongazdálkodás 2007. évi Irányelveire és beszámoló a Vagyongazdálkodás 2006. évi Irányelveinek teljesítéséről.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

278/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a 22. számú határozati javaslatról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

279/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy az átszervezéshez kapcsolódó intézménymegszüntető dokumentumokat, a jogutód intézmények alapító okiratai módosítását, továbbá a létszámleépítéssel kapcsolatos döntési javaslatokat, valamint az átszervezés technikai lebonyolítását szolgáló javaslatokat terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2007. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

280/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Dr. Bagdy Gábor módosító indítványát, mely szerint:

„Új mondat a 6. határozati javaslat végére:

...Nem kerülhetnek át az üzleti/értékesítendő portfólió vagyonelemei közé a fővárosi közművállalatok és az ELMŰ részvényei”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

281/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Vagyongazdálkodás 2006. évi Irányelveire vonatkozó beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

282/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztő által befogadott módosításokkal jóváhagyja a Vagyongazdálkodás 2007. évi Irányelveit, az abban foglalt felelősökkel és határidőkkel.

Határidő: a 2008. évi Irányelvek elfogadásáig

Felelős: dr. Demszky Gábor

283/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Vagyongazdálkodás 2008. évi Irányelveinek előterjesztésével egy időben számoljon be a 2007. évre irányadó vagyongazdálkodási feladatok végrehajtásáról.

Határidő: a 2008. évi Irányelvek elfogadásakor

Felelős: dr. Demszky Gábor

284/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Vagyongazdálkodás 2007. évi Irányelvei 4. számú mellékletében szereplő, városfejlesztési célú kiemelt ingatlanok jegyzékét.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

285/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Forgalomképessé minősíti a Budapest II. ker., Gárdonyi Géza út 4. sz. alatti, 12586/1 hrsz.-ú, jelenleg korlátozottan forgalomképes ingatlant.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

286/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy amennyiben a 2007. évi költségvetés bevételi oldalának megfelelő teljesüléséhez szükséges, a kiadási szükségletekhez igazodva, a részvények értékesítése érdekében megfelelő időben kezdeményezze a stratégiai, illetve az üzleti/megtartandó portfólió vagyon meghatározott elemeinek átminősítését az üzleti/értékesítendő csoportba.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

287/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt hogy, az Irányelv 2.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon főcím 2.2.1 Ágazati intézményi ingatlanok cím Oktatási ágazat első bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

„Az oktatási intézmények használatában lévő ingatlanok forgalomképessé nyilvánítását követő értékesítésekből befolyó vételár az oktatási ágazatban használható fel, az erre vonatkozó előterjesztés alapján, az ágazat strukturális reformjának keretében szükséges fejlesztésekhez”.

288/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az Irányelv 2.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon főcím 2.2.1 Ágazati intézményi ingatlanok cím Egészségügyi ágazat alcím második bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

„Az egészségügyi intézmények használatában lévő ingatlanok forgalomképessé nyilvánítását követő értékesítésekből befolyó vételár az egészségügyi ágazatban használható fel, az erre vonatkozó előterjesztés alapján, az ágazat strukturális reformjának keretében szükséges fejlesztésekhez”.

289/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy szükséges korszerűsíteni a Fővárosi Önkormányzat vagyonrendeletét, valamint Versenyeztetési Szabályzatát. Erről a főpolgármester tegyen javaslatot a Közgyűlésnek.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

290/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy készüljön áttekintés a fővárosi tulajdonú, de valamely kerület intézménye által használt ingatlanokról (pl. óvoda, iskola stb.), az időközbeni változások kerüljenek átcsoportosításra a tényleges szakmai területnek megfelelően.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

291/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 9. pontként tárgyalja meg a „Budapest Főváros Közgyűlésének .../2007. (.....) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

292/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábornak arra vonatkozó indítványát, hogy a „Javaslat a Vagyongazdálkodás 2007. évi Irányelveire és beszámoló a Vagyongazdálkodás 2006. évi Irányelveinek teljesítéséről” című előterjesztésről újra szavazzon a Közgyűlés.

A napirend 9. pontja: Budapest Főváros Közgyűlésének .../2007. (.....) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Előadók: Dr. Bagdy Gábor, Hock Zoltán, John Emese, dr. Steiner Pál, Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 10/2007. (III. 14.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

293/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti döntés végrehajtására vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendeletének soron következő módosításakor intézkedjék és azt legkésőbb a Fővárosi Közgyűlés 2007. márciusi rendes ülésén terjessze elő.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetésére.

Előadók: dr. Demszky Gábor, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

294/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Hutiray Gyula részére hozzászólási jogot biztosít.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

295/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a módosító indítványoknál a szavazási időt 15 másodpercről 10 másodpercre csökkenti.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

296/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága alábbi módosító javaslatát:

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8513 tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi előirányzatának emelése 30 000
a „8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete” cím kiadási előirányzatának módosítása 30 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

297/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság alábbi módosító javaslatát:

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8403 Önkormányzati fejlesztések” cím Lakásgazdálkodási ágazat a „4110 Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése II. ütem” feladat növelése 1 000 000
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése Normaszöveg módosítása 1 000 000
Módosítási indítvány szerinti új szövege:
4110 „Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése II. ütem”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

298/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság alábbi módosító javaslatát:

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „7216 Települési Értékvédelmi Támogatás” cím kiadási előirányzatának növelése 7079
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 7079

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

299/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság alábbi módosító javaslatát:

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
Az új „9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatának növelése 60 500
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 60 500

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

300/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy elfogadja a Kerületi Koordinációs Bizottság alábbi módosító javaslatát:

Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „8403 Önkormányzati fejlesztések” cím Lakásgazdálkodási ágazat a „4110 Városrehabilitáció főv. kieg.” cím kiadási előir. módosítása 110 000
a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási előir. módosítása a Kormányzati Koordinációs Központ feladatainak ellátásához 60 000
a „9191 Filmcity Kht.” cím kiadási előir. módosítása 50 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

301/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Kerületi Koordinációs Bizottság alábbi módosító javaslatát:

A „7321 Köztisztaság” cím kiadási előir. módosítása 100 000
a „7311 Út-, hídfenntartás” cím kiadási előir. módosítása 80 000
a „9173 Kulturált ebtartás program” cím kiadási előir. módosítása 40 000
a „9120 Nagyrendezvények céltartaléka” cím kiadási előir. módosítása 220 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

302/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Kerületi Koordinációs Bizottság alábbi módosító javaslatát:

A „9173 Kulturált ebtartás program” cím kiadási előir. módosítása 98 301
a „6009 Fővárosi Közt.-i Parkolási Társulás” cím kiadási előir. módosítása 67 501
a „8420 Integr. szoc. városreh. kísérl.” cím kiadási előir. módosítása 30 800

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

303/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Kerületi Koordinációs Bizottság alábbi módosító javaslatát:

A „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” cím kiadási előir. módosítása 26 592
a „9121 Főpolgármesteri keret céltart.” cím kiadási előir. módosítása 26 592

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

304/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Kerületi Koordinációs Bizottság alábbi módosító javaslatát:

A „7321 Köztisztaság” cím kiadási előir. módosítása 826 345
a „6002 Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazg.” cím kiadási előir. módosítása 177 698
a „7211 Vállalkozási és vagyonkezelési fa.” cím kiadási előir. módosítása 191 158
a „6008 Főv. Ell. és Gazd. Szolgálat” cím kiadási előir. módosítása 129 989
a „7230 Üzleti és vez. tanácsad. és kapcs. szolg.” cím kiadási előir. módosítása 127 500
a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási előir. módosítása 200 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

305/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy elfogadja a Kulturális Bizottság alábbi módosító javaslatát:

Kiadási előirányzatok közötti módosítás
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése, az alábbi címek támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatának módosítása: 88 825
„5101 Budapest Bábszínház” 11 900
„5102 Kolibri Színház” 5 800
„5107 Radnóti Miklós Színház” 2 500
„5109 Vígszínház” 4 900
„5111 Katona József Színház” 9 000
„5114 Budapesti Operettszínház” 52 500
Az alábbi címek kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás előirányzatának módosítása:
„8107 Szabad Tér Színház Kht.” 4 825
„8108 Vidám Színpad Kht.” 7 000
„8109 Mikroszkóp Színpad Kht.” 5 800
„8117 Thália Színház Kht.” 15 800
„8120 Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht.” 400
„8121 József Attila Színház Kht.” 44 100
„8122 Madách Színház Kht.” 1 500
„8125 Új Színház Kht.” 8 800

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

306/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy elfogadja a Kulturális Bizottság alábbi módosító javaslatát:

A „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése az alábbi címek támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatának módosítása: 155 000
„5115 Bartók Béla Emlékház” 1 980
„5301 Budapesti Művelődési Központ” 7 055
„5304 Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozi és Kult. Int.” 115
„5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” 28 425
„5501 Budapesti Történeti Múzeum” 67 870
„5502 Budapest Galéria” 2 710
„5601 Budapest Főváros Levéltára” 440
„5701 Fővárosi Állat- és Növénykert” 39 585
az alábbi címek kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás előirányzatának módosítása:
„8123 Petőfi Csarnok Főv. Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.” 10 780

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

307/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy elfogadja a Kulturális Bizottság alábbi módosító javaslatát:

Előterjesztés módosítása
1. A 2007. évi költségvetési rendelet tervezet tárgyában készült előterjesztés 8. számú melléklete „A Fővárosi Önkormányzat kőszínházainak 2007. évi támogatása” (205-210. old.) kerüljön ki az előterjesztésből.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

308/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy elfogadja a Kulturális Bizottság alábbi módosító javaslatát:

2. Készüljön egy koncepció a szakmával, hivatallal, politikával egyeztetve a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott és támogatott színházi struktúrát illetően. A koncepciót a Főpolgármester terjessze elfogadásra a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: 2007. szeptember rendes közgyűlési ülés
Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

309/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Rétvári Bence alábbi módosító javaslatát:

Normaszöveg módosítása
Rendelettervezet szerinti szövege:
11. § (2) „Filmcity Kht. támogatása”
Módosítási indítvány szerinti új szövege: a szövegrész törlendő

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

310/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Rétvári Bence alábbi módosító javaslatát:

Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „7230 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások” cím kiadási előirányzatának módosítása 130 000
a „7311 Út-, hídfenntartás” cím kiadási előirányzatának módosítása a Margit híd felújításának előkészítéséhez 130 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

311/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Rétvári Bence alábbi módosító javaslatát:

Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „9191 Filmcity Kht. támogatása” cím kiadási előirányzatának módosítása 50 000
a „Belvárosi templom felújításának megkezdése” cím kiadási előirányzatának módosítása 50 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

312/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Rétvári Bence alábbi módosító javaslatát:

Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” cím kiadási előirányzatának módosítása 4000
a „9112 Évközi indítású beruházás” cím kiadási előirányzatának módosítása Út-hídfelújítás kerékpárút építésre 4000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

313/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Rétvári Bence alábbi módosító javaslatát:

Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „7101 Igazgatási apparátus feladatai - Kormányzati Koordinációs Központ működéséhez előirányzat biztosítása” cím kiadási előirányzatának módosítása 30 000
a „8105 FKFSZ Kht. támogatása - kisgyerekes szülők részmunkaidős foglalkoztatásának támogatása” cím kiadási előirányzatának módosítása 30 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

314/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Rétvári Bence alábbi módosító javaslatát:

Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „7101 Igazgatási apparátus feladatai - Kormányzati Koordinációs Központ működéséhez előirányzat biztosítása” cím kiadási előirányzatának módosítása 30 000
a „8357 Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása)” cím kiadási előirányzatának módosítása 30 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

315/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 150 000
a „9112 Évközi indítású beruházások” cím kiadási előirányzatának növelése
Római parti gát előkészítése 150 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

316/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „6002 Főv. Önk. CSAPI ig.” cím kiadási előirányzatának csökkentése 177 698
a „7211 Váll. és vagyonkez. fel.” cím kiadási előirányzatának csökkentése 191 158
a „6008 Főv. Ell. Gazd. Szolg.” cím kiadási előirányzatának csökkentése 129 989
a „8411 pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási előirányzatának csökkentése 200 000
a „7230 Üzleti vezetői tan. és kapcs. szolg.” cím kiadási előirányzatának csökkentése 127 500
a „7321 Köztisztaság” cím kiadási előirányzatának növelése 826 345

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

317/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Fejlesztési előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „7311” cím működési előirányzatának növelése 15 000
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 15 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

318/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 32 136
az „Arany János Tehetséggondozó Program” cím kiadási előirányzatának növelése új címen 32 136

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

319/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Fejlesztési előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a 3605, 3564 Jelzőlámpa 2005/1, előkészítés előirányzatának növelése fejlesztési kiadási 15 000
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 15 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

320/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 60 000
a „9112 Évközi indítású beruházások” cím kiadási előirányzatának növelése P+R parkoló, buszforduló létesítése 60 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

321/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „9191 Filmcity Kht. támogatása” cím kiadási előirányzatának csökkentése 50 000
a „9112 Évközi indítású beruházások” cím kiadási előirányzatának növelése, Moszkva tér tervezés, előkészítés 50 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

322/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

A „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási előirányzatának csökkentése 10 000
a „9112 Évközi indítású beruházások” cím kiadási előirányzatának növelése, kerékpáros-közlekedés fejlesztésére 10 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

323/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 7000
a „8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi” cím kiadási előirányzatának növelése 7000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

324/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási előirányzatának csökkentése 40 000
a „9112 Évközi indítású beruházások” cím kiadási előirányzatának növelése XVII. kerületi Ferihegyi út és Liget sor meghosszabbítása 40 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

325/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási előirányzatának csökkentése 50 000
a „9112 Évközi indítású beruházások” cím kiadási előirányzatának növelése csapadékvíz-csatornázás előkészítése 50 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

326/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „9121 Főpolgármesteri keret” cím kiadási előirányzatának csökkentése 26 592
a „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” cím kiadási előirányzatának növelése 26 592

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

327/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Fejlesztési előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a „3609, 3566 Kiskorrekció 2005/1 előkészítés” fejlesztési előirányzatának növelése 38 000
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése XXII. ker., Párhuzamos u.-Minta u.-Dózsa Gy. út kereszteződésben körforgalom kialakítása 38 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

328/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Fejlesztési előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „7311” cím működési előirányzatának növelése 50 000
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése a 7-es főút-Háros u.-Kőérberki út kereszteződésének biztonságossá alakítása 50 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

329/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „7101 Igazg. app. feladatai” cím kiadási előirányzatának csökkentése 200 000
a „7222 Önk. biztossal kapcsolatos feladat” cím kiadási előirányzatának csökkentése 40 000
a „9114 Céltart. az önk. szerk. átalak.” cím kiadási előirányzatának csökkentése 100 000
a „9121 Főpolgármesteri keret célt.” cím kiadási előirányzatának csökkentése 10 000
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 200 000
a „8411 pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási előirányzatának csökkentése 150 000
a „7230 Üzleti vezetői tan. és kapcs. szolg.” cím kiadási előirányzatának csökkentése 100 000
a „8403 Önkormányzati fejlesztések” cím kiadási előirányzatának növelése
Közlekedési feladatok 800 000
V. Új induló fejlesztések
A Kelebiai vasútvonal alatti átjáró

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

330/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Fejlesztési előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül „3605, 3564 Jelzőlámpa 2005/1, előkészítés” fejlesztési előirányzatának növelése 50 000
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 50 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

331/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Fejlesztési előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8403 Önkormányzati fejlesztések” cím „3605, 3564 Jelzőlámpa 2005/1, előkészítés” fejlesztési előirányzatának növelése 15 000
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 15 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

332/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Fejlesztési előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8403 Önkormányzati fejlesztések” cím „3605, 3564 Jelzőlámpa 2005/1, előkészítés” fejlesztési előirányzatának növelése 15 000
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 15 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

333/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Fejlesztési előirányzatok közötti átcsoportosítás
Új „42-es villamosvonal meghosszabbítása I. ütem” fejlesztési előirányzatának növelése a „9112” címen 50 000
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 50 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

334/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Fejlesztési előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8403 Önkormányzati fejlesztések” cím „3040 Tervezés, előkészítés” fejlesztési előirányzatának növelése 40 000
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 40 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

335/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Fejlesztési előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Helyi közforgalmú közlekedés fejlesztése kiadási előirányzat növelése 90 000
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 90 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

336/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Fejlesztési előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen az „1454 Budapest teljes körű csatornázásának befejező szakasza projekt, előkészítés (4124)” fejlesztési előirányzatának növelése 100 000
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 100 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

337/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Fejlesztési előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8403 Önkormányzati fejlesztések” cím 3609, 3566 Kiskorrekció 2005/1 előkészítés a fejlesztési előirányzatának növelése 100 000
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 100 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

338/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Fejlesztési előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8403 Önkormányzati fejlesztések” cím „2001, 2586 Gyáli-patak 7. ágmederrendezés” fejlesztési előirányzatának növelése 20 000
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 20 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

339/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Katona Kálmán alábbi módosító javaslatát:

Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „8336” cím kiadási előirányzatának módosítása 3500
a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a „4-es Metro vonal építése” feladat kiadási előirányzatának módosítása 3500

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

340/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Katona Kálmán alábbi módosító javaslatát:

Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „8305” cím kiadási előirányzatának módosítása 7000
a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a „4-es Metro vonal építése” feladat kiadási előirányzatának módosítása 7000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

341/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MDF képviselőcsoport alábbi módosító javaslatát:

Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „Működési céltartalékok” kiadási előirányzatának módosítása 400 000
a „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” cím dologi kiadási előirányzatának módosítása 400 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

342/2007. (III. 1.) Főv. Kgy h.

nem fogadja el az MDF képviselőcsoport alábbi módosító javaslatát:

Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
„8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a Városrehabilitációs keret csökkentése 1 000 000
címen belül az új Társasházi felújítási pályázat feladat kiadási előirányzatának növelése 1 000 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

343/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Fővárosi Cigány Önkormányzat alábbi módosító javaslatát:

Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A Fővárosi Cigány Önkormányzat javasolja a Fővárosi Cigány Ház - Romano Kher intézmény költségvetésében 0 Ft-tal tervezett dologi kiadás módosítását 20 millió Ft-ra 20 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

344/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság alábbi módosító javaslatát:

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 467 000
az új „91...” címre 50%-os és a 100%-os kedvezményes étkeztetéshez kapcsolódó támogatás
a rászorultsági (ingyenes) tankönyvellátáshoz kapcsolódó támogatás az Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó támogatás 300 000
9132 Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazására 60 000
9204 Oktatási célú bizottsági keretre
9205 Ifjúsági célú bizottsági keretre
9224 Fővárosi Diákösztöndíj bizottsági keretre 100 000
9206 Gyermek- és Ifjúságvédelmi célú bizottsági keret céltartaléka
8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása 7 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

345/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Vaskor László alábbi módosító javaslatát:

Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „8520 Osztalék és hozam” cím bevételi előirányzatának módosítása 30 000
a „1502 Városligeti Műjégpálya” cím kiadási előirányzatát megemeli 30 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

346/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 2 000 000
a „9102 Egészségügyi tartalék” cím kiadási előirányzatának növelése 2 000 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

347/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „9112” címen az új HÉV-megálló kialakítása a Kvassay híd csepeli hídfője közelében feladat kiadási előirányzatának növelése 10 000
a 9300 Általános tartalék cím kiadási előirányzatának csökkentése 10 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

348/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy elfogadja Tüttő Kata és Lakos Imre alábbi módosító javaslatát:

Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása
A bevételi előirányzatok növelése az 1. számú módosított melléklet szerint 1 838 027
a kiadási előirányzatok növelése a 2. és 3. számú módosított melléklet szerint 1 838 027

349/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

A költségvetés készítéssel kapcsolatban hozott határozatai közül a 80/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. határozatnak, valamint a 81/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. határozat b) pontjának határidejét 2007. június 30-ra módosítja.

350/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, készíttessen koncepciót a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott és támogatott színházi struktúra és finanszírozási rendszer átalakítására vonatkozóan, majd szakmai, hivatali, valamint politikai egyeztetést követően terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

351/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

A 2007. évi költségvetési javaslat normaszövegét a 2. számú melléklet alapján értelemszerűen (bizottsági és főpolgármesteri hatáskör, új címkódok, rendelkezés a céltartalékokról), illetve a 4. számú melléklet szerint kiegészíti.

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztő által tett kiegészítéssel és az elfogadott módosításokkal megalkotja 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

352/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának 2007-2013. évekre vonatkozó 7 éves fejlesztési tervét a költségvetési rendelettervezet módosított 5. számú táblázata szerint.

353/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának 2007-2013. évekre vonatkozó finanszírozási prognózisát az előterjesztés módosított 1. számú melléklete szerint.

354/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 2054/2004. (X. 28.) Főv. Kgy. határozatát.

355/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy készüljön egy koncepció a szakmával, hivatallal, politikával egyeztetve a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott és támogatott színházi struktúrát illetően.

A koncepciót a főpolgármester terjessze elfogadásra a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2007. szeptember rendes közgyűlési ülés

Felelős: dr. Demszky Gábor

356/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

A költségvetés-készítéssel kapcsolatban hozott határozatai közül a 80/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. határozatnak, valamint a 81/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. határozat b) pontjának határidejét 2007. június 30-ra módosítja.

357/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, készíttessen koncepciót a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott és támogatott színházi struktúra és finanszírozási rendszer átalakítására vonatkozóan, majd szakmai, hivatali, valamint politikai egyeztetést követően terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: Javaslatok Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséhez.

Előadó: Zsigó Jenő

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

358/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, tegyen javaslatot a következőre:

- év közben milyen további forrásokat lehetne biztosítani a roma fiatalok ösztöndíjazására.

Határidő: a Közgyűlés áprilisi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

359/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az előterjesztés 2. pontját, mely szerint:

„Felkéri a főpolgármestert, tegyen javaslatot a következőre:

- a fonyódi üdülő és oktatási központ rekonstrukciójának befejezésére az üzemeltetés 2007. évi beindítására”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

360/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, tegyen javaslatot a következőre:

- a Cigány Ház Romano Kher elhelyezésének minél előbbi végleges megoldására.

Határidő: a Közgyűlés áprilisi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

361/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, tegyen javaslatot a következőre:

- a Fővárosi Cigány Önkormányzat fővárosi roma lakosság számához mért költségvetési támogatására.

A napirend 12. pontja: Előterjesztés a központi és fővárosi céltámogatással 2005. és 2006. évben megépült Budapest XVII. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezetlen eszközként történő átadás-átvételére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

362/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2007. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

363/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átvett befejezetlen beruházást aktiválja és mint aktivált vagyont a Fővárosi Önkormányzat 2007. évi vagyonmérlegében szerepeltesse.

Határidő: 2007. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13/a. pontja: 2007. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

364/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 8. számú melléklete, közlekedési ágazat, 5303. és az 5249. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyezési okmányait,

b) az előterjesztés 9. számú melléklete, lakáságazat, 5298. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyezési okmányát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

365/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 2. számú melléklete szerint a sportágazat 4377., 4403., 4349., 4372., 4375. és a 4352. felújítási feladatok engedélyezési okmányait,

b) az előterjesztés 9. számú melléklete, lakáságazat 5254., 5255., 5256., 5257., 5258., 5259., 5260., 5261., 5262., 5263., 5264., 5265. és az 5299. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyezési okmányait.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

366/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja

a) az előterjesztés 11. számú melléklete, közlekedési ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt az 5305. és az 5150. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyezési okmányait, a 2560. és az 1410. egyedi azonosító számú beruházási feladatok célokmányainak 2. sz. módosítását, a 4984. egyedi azonosító számú beruházási feladat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodása 2. sz. módosítását, a 2543. egyedi azonosító számú beruházási feladat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodása és kapcsolódó EIB-hitel megállapodása 1. sz. módosításait, a 2537. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz., a kapcsolódó pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 3. sz. és az ehhez kapcsolódó EIB-hitel megállapodás 1. sz. módosításait, valamint az 5321. egyedi azonosító számú beruházási feladat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodását,

b) az előterjesztés 12. számú melléklete, vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 4115. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását,

c) az előterjesztés 15. számú melléklete, környezetvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 693. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 3. sz. módosítását, valamint az 5301. egyedi azonosító számú beruházási feladat megvalósíthatósági tanulmányterv készítésének engedélyezési okmányát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt tartalom szerint az engedélyezési okmányok aláírására, a megállapodások megkötésére.

Határidő: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

367/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 11. számú melléklete, közlekedési ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő, 4985. és az 5098. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosítását, a 3332. és a 2564. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 2. sz. módosítását, valamint az 5302. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyezési okmányát,

b) az előterjesztés 12. számú melléklete, vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő a 4110. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosításait, az 5307. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyezési okmányát,

c) az előterjesztés 13. számú melléklete, egyéb vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5297. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyezési okmányát, valamint a 4597. egyedi azonosító számú beruházási feladat megvalósíthatósági tanulmány engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 2450. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 2422. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását,

d) az előterjesztés 14. számú melléklete, városgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt 2583. egyedi azonosító számú beruházási feladat megvalósítására irányuló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 2. sz. módosítását,

e) az előterjesztés 15. számú melléklete, környezetvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt az 5088. és az 5103. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 3573. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosításait, valamint az 5306. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyezési okmányát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

368/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 10. számú melléklete, lakás- ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 4932. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokirat 3. sz. módosítását, a 4600. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyezési okmányát, valamint a 4885. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokirat 1. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 17. számú melléklete, sportágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 3063. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13/b pontja: 2007. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

369/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése és 12. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja

- az előterjesztés 3. számú melléklete, szociálpolitikai ágazat, 5240. és az 5216. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyezési okmányait.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

370/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja

- az előterjesztés 3. számú melléklete, szociálpolitikai ágazat, 5225. egyedi azonosító számú felújítási feladata engedélyezési okmányát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

371/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

- az előterjesztés 3. számú melléklete, szociálpolitikai ágazat, 5221., 5223., 5246., 4109., 5224., 5213., 5214., 5217., 5218., 5244., 4098., 4094., 4039., 5247., 5231., 5251., 4036., 5248., 5250., 5222., 5220. és a 4033. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyezési okmányait.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

372/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja

a) az előterjesztés 18. számú melléklete, szociálpolitikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 92. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 2. sz. módosítását, az 5234. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyezési okmányát,

b) az előterjesztés 22. számú melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 306. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 3398. és a 2847. egyedi azonosító számú engedélyezési okmányok 2. sz. módosításait.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

373/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 18. számú melléklete, szociálpolitikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt az 5073. és az 5077. egyedi azonosító számú beruházási feladatai engedélyezési okmányait,

b) az előterjesztés 22. számú melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 2517., 1475. és 1472. egyedi azonosító számú beruházási engedélyokiratainak 4. sz. módosításait, a 3551. egyedi azonosító számú beruházási engedélyokiratainak 2. sz. módosítását, valamint a 298., 2185. és 304. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratainak 3. sz. módosításait.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

374/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

- az előterjesztés 22. számú melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 3544. egyedi azonosító számú beruházási feladatai engedélyokiratának 2. sz. módosítását, 1473. egyedi azonosító számú beruházási feladatai engedélyokiratának 6. sz. módosítását, 1470. egyedi azonosító számú beruházási feladatai engedélyokiratának 4. sz. módosítását.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13/c pontja: 2007. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

375/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „2007. évi felújítási és beruhá-zási engedélyezési okmányok” című előterjesztést a márciusi rendes ülésre elnapolja.

A napirend 14. pontja: a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosítása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

376/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

módosítja a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. alapító okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 2007. március 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Javaslat a Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program támogatási szerződésének módosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

377/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosított változatát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

378/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

A 2793/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozattal létrehozott Stratégiai Ellenőrző Bizottság tagjai közül a Közgyűlés napjától dr. Bakonyi Tibor főpolgármester-helyettes helyébe Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes, dr. Schneller István főépítész helyébe a mindenkori főépítész, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal képviselője helyébe a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselője lép.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

379/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Elviekben egyetért a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványnak a Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program megvalósításával kapcsolatos koordinációs feladatokkal való megbízásával és felkéri a főpolgármestert, hogy a megbízási szerződés tervezetét készíttesse elő és terjessze a Közgyűlés soron következő ülése elé.

Határidő: 2007. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Javaslat kiigazítási koncepció végrehajtására a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

380/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat kiigazítási koncepció végrehajtására a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban” című előterjesztést.

A napirend 17. pontja: Javaslat a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2007. évi költségvetésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

381/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábornak az előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó javaslatát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

382/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés vitáját lezárja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

383/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsolt módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a DBR Metró Projektigazgatósággal - bevonva a BKV új menedzsmentjét - készíttessen aktualizált megvalósíthatósági tanulmányt és megtérülési számításokat a 4-es metróra vonatkozóan. Kérjen be részletes számításokkal alátámasztott aktuális költségvetést a projekt teljes megépítésére vonatkozóan és ezeket terjessze a Közgyűlés áprilisi ülésére.

Határidő: áprilisi Közgyűlés

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat:

a Fővárosi Közgyűlés

384/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Dr. Bagdy Gábor módosító indítványát, mely szerint:

„3. Felkéri a főpolgármestert, hogy készítsen beszámolót a IV-es metróberuházás I. és II. ütemének állásáról, különös tekintettel a projekt költségeinek, ütemtervének és finanszírozási módjának bemutatására.

A beszámoló vizsgálja meg annak a szakmai javaslatnak is a következményét, mely szerint:

- a Baross tér-Bosnyák tér közötti II. ütem metró helyett villamosvonallal épülne ki, és

- az I. ütem a Kelenföldi Pályaudvartól Gazdagrétig meghosszabbításra kerülne.

Határidő: 2007. április 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

385/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2007. évi költségvetését 307 980 000 Ft összegben.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Magyar Államkincstár értesítéséről.

Határidő: jóváhagyást követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

386/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

újból napirendjére veszi és a soron következő napirendi pontként tárgyalja meg a „2007. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

387/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

újból napirendjére veszi és a „2007. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok” című napirend után tárgyalja meg a „Javaslat kiigazítási koncepció végrehajtására a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

388/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István a „Javaslat a Fővárosi Szakképzés-fejlesztési Tervhez igazodó intézményhálózat működtetésére” című előterjesztés napirendjére történő újbóli felvételére vonatkozó indítványát.

A napirend 18. pontja: A Prodarco Bt. behajthatatlan követelésének az elengedése.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

389/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

a Budapest XVIII. ker., Lenkei u. 17-19. sz. alatti helyiségcsoport ügyében a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján úgy dönt, hogy a felszámolással megszüntetett Prodarco Bt. Fővárosi Önkormányzattal szemben fennálló mindösszesen 9 699 053 Ft összegű tartozásának - mint behajthatatlan követelésnek - hitelezési veszteségkénti leírásához hozzájárul.

Határidő: 2007. évi mérleg készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

2007. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

390/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése és 12. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. számú melléklete, egészségügyi ágazat, 4440., 4445., 4831., 4721., 4439., 5211., 4832., 4453., 4454., 4447., 4724., 4763., 4463., 4435., 4853., 4854. és a 4835. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyezési okmányait,

b) az előterjesztés 4. számú melléklete, oktatási ágazat, 4316., 4513., 4733., 4521., 4336., 4199., 4217., 4219., 4150., 4792., 4547. és a 4968. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyezési okmányait, valamint a 3171., egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. számú módosítását,

c) az előterjesztés 5. számú melléklete, gyermekvédelmi ágazat, 5207. egyedi azonosító számú felújítási feladata engedélyezési okmányát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

391/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. számú melléklete, egészségügyi ágazat, 4825., 3379., 5155., 3432., 4786., 4451., 4446., 5194. és a 4709. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyezési okmányait, valamint a 2803., és a 4596. egyedi azonosító számú felújítási engedélyokirat 1. sz. módosítását, a 3356. egyedi azonosító számú felújítási engedélyokirat 2. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 4. számú melléklete, oktatási ágazat, 5235., 4153., 5209., 4965., 4954. és a 3283. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyezési okmányait és a 3147. egyedi azonosító számú engedélyokirat 2. sz. módosítását, a 3790. egyedi azonosító számú felújítási engedélyokirat 2. sz. módosítását,

c) az előterjesztés 6. számú melléklete, kulturális ágazat, 5163. és az 5300. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyezési okmányait, a 4313. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

d) az előterjesztés 7. számú melléklete, gazdasági, ellátási és igazgatási ágazat 5230. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyezési okmányát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

392/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. számú melléklete, egészségügyi ágazat 5226. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyezési okmányát,

b) az előterjesztés 4. számú melléklete, oktatási ágazat, 4490., 4311., 4512., 4516., 4606., 4647., 4534., 4535., 4392., 4391., 4752., 4756., 4757., 4755., 4224., 4753., 4732., 4226., 4751., 4562., 4374., 4963., 5208., 4253., 4508., 4509., 4510., 4511., 4672., 4518., 4525., 4759., 5238., 4202., 4747., 4209., 4214., 4220., 4953., 4307., 4676., 4748., 4684., 4670., 4291. és 4515. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyezési okmányait,

c) az előterjesztés 5. számú melléklete, gyermekvédelmi ágazat, 5206., 4322., 4318., 4321., 5197., 4169., 4343., 4863., 4865., 4237., 5200., 5201., 5202., 4227., 5203., 4260., 4269., 4848., 5205., 4277., 5198., 4402., 4866., 4861., 4259., 5199. és a 4267. egyedi azonosító számú felújítási feladatok az engedélyezési okmányait,

d) az előterjesztés 6. számú melléklete, kulturális ágazat, 5156., 5157., 5158., 5159., 5160., 5161., 5164., 5165., 5166., 5167., 5168., 5169., 5170., 5172., 5173. és az 5162. egyedi azonosító számú felújítási feladata engedélyezési okmányát,

e) az előterjesztés 2. számú melléklete szerint a sportágazat felújítási feladatai engedélyezési okmányait.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

393/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja

a) az előterjesztés 19. számú melléklete, oktatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 2784 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 33. egyedi azonosító számú beruházási engedélyokirat 2. számú módosítását, valamint a 34., és az 5291. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyezési okmányait,

b) az előterjesztés 23. számú melléklete, gazdasági ellátási és az igazgatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 3331. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

394/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 18. számú melléklete, egészségügyi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő, 3451. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 2. sz. módosítását, valamint az 5032. beruházási engedélyokirat 1. számú módosítását,

b) az előterjesztés 19. számú melléklete, oktatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő a 31., 27. és 42. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 2. sz. módosításait, a 44. egyedi azonosító számú beruházási feladatok célokmányainak 2. sz. módosítását, a 2865. és 3538. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, valamint az 5304. egyedi azonosító számú beruházási feladat megvalósíthatósági tanulmányterv engedélyére vonatkozó okmányát,

c) az előterjesztés 20. számú melléklete, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 3493. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 2. sz. módosítását,

d) az előterjesztés 21. számú melléklete, kulturális ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt 3609. és a 4823. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, 5085. és az 5048. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyezési okmányait, valamint a 3556. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

e) az előterjesztés 23. számú melléklete, gazdasági, ellátási és igazgatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 4966. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 2219., és a 3330. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosításait, valamint az 5241. és az 5293. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyezési okmányát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

395/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 20. számú melléklete, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 3493., 3039., 3434. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását, 3378., 3444. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 23. számú melléklete, gazdasági, ellátási és igazgatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5239. és az 5252. egyedi számú beruházási feladatok engedélyezési okmányait.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Javaslat kiigazítási koncepció végrehajtására a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

396/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata József Attila Átmeneti Gyermekotthona (1142 Budapest, Dorozsmai u. 21/B) intézményt 2007. augusztus 31. napjával jogutód nélkül meg kívánja szüntetni.

Felkéri a főpolgármestert az intézmény jogutód nélküli megszüntetéséhez kapcsolódó intézkedések megtételére, illetve a közgyűlési előterjesztés elkészíttetésére.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

397/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata Átmeneti Gyermekotthona (1118 Budapest, Breznó köz 10-12.) intézményt 2007. augusztus 31. napjával jogutód nélkül meg kívánja szüntetni.

Felkéri a főpolgármestert az intézmény jogutód nélküli megszüntetéséhez kapcsolódó intézkedések megtételére, illetve a közgyűlési előterjesztés elkészíttetésére.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

398/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzatának Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai Intézmény, Budapest II. ker., Völgy u. 21. szám alatti telephelyét meg kívánja szüntetni és egyben 2007. szeptember 1-jétől 38 fővel csökkenti az intézmény létszámkeretét.

Felkéri a főpolgármestert az intézmény Budapest II. ker., Völgy u. 21. szám alatti telephelyének megszüntetéséhez kapcsolódó intézkedések megtételére, illetve a közgyűlési előterjesztés elkészíttetésére.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

399/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai Intézmény, Gyomaendrőd, József Attila u. 2. és Gyomaendrőd, Csokonai u. 30. szám alatti telephelyeit meg kívánja szüntetni és egyben 2007. szeptember 1-jétől 6 fővel csökkenti az intézmény létszámkeretét.

Felkéri a főpolgármestert az intézmény Gyomaendrőd, József Attila u. 2. és Gyomaendrőd, Csokonai u. 30. szám alatti telephelyei megszüntetéséhez kapcsolódó intézkedések megtételére, illetve a közgyűlési előterjesztés elkészíttetésére.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

400/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata által nem kötelező feladatként ellátott feladatok körében:

a) Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária úti Általános Iskola és Kollégium keretei között működő Nyitott Kapu Gyermeklélektani Szolgálat működtetését 2007. április 1-jétől meg kívánja szüntetni és egyben 3 fővel csökkenti az intézmény létszámkeretét,

b) Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata keretei között működő Kék Vonal Segélyhívó Telefonszolgálat, valamint a Családok Átmeneti Otthona működtetését 2007. szeptember 1-jétől meg kívánja szüntetni és egyben 3 fővel csökkenti az intézmény létszámkeretét,

c) Budapest Főváros Önkormányzatának Bólyai Gyermekotthona óvodai szakmai egységének működtetését 2007. szeptember 1-jétől meg kívánja szüntetni és egyben 3 fővel csökkenti az intézmény létszámkeretét,

d) Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona és Általános Iskolája általános iskolai szakmai egységének működtetését 2007. szeptember 1-jétől meg kívánja szüntetni és egyben 7 fővel csökkenti az intézmény létszámkeretét.

401/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 400/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. határozat szerinti nem kötelezően ellátott feladatok megszüntetéséhez kapcsolódó intézkedések megtételére, illetve a közgyűlési előterjesztés elkészíttetésére.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

402/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat engedélyezett létszámkeretének 2007. szeptember 1-jétől történő, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 58 fős csökkentését.

403/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 398-402/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. határozatokban szereplő végleges létszámleépítések miatti kifizetések teljesítéséhez szükséges fedezet biztosításához terjesszen javaslatot a Közgyűlés elé.

Határidő: 2007. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat a Bp. X. ker., Népligeti „Építők” Tenisztelep (hrsz.: 38442/10) ingatlan állami tulajdonú részének önkormányzati tulajdonba vételére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

404/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

a 27/1995. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 14. §-a alapján úgy dönt, hogy az Áht. 109/K. § (9) bekezdés, illetve a Kincstári Vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 54. §-a alapján meg kívánja szerezni a 38442/10 hrsz.-ú ingatlan állami tulajdonban lévő 5734/317748 tulajdoni hányadának tulajdonjogát.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

405/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Az ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy a tárgybeli ingatlan per- és igénymentessé válása után, annak megfelelő, hitelt érdemlő okirati igazolását követően nyújtsa be a tulajdonszerzési igényt a KVI-nek, illetve az igénybejelentést és a kérelmezői nyilatkozatot írja alá a melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2007. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2007. március 1-jei nyílt ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére