A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2007. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

406/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg „A Fővárosi Önkormányzat 2007. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokiratának II. számú módosítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

407/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és ebédszünet után első napirendként tárgyalja meg „A fővárosi egészségügyi ellátórendszer szerkezetátalakítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

408/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 8. pontként tárgyalja meg „A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslat” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

409/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/a pontként tárgyalja meg a „Javaslat az MSZP-frakció bizottsági tag cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

410/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és ebédszünet előtti utolsó napirendként tárgyalja meg a „Kossuth tér használata és térrendezés” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

411/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/b pontként tárgyalja meg a „Javaslat a díszpolgári cím és a „Pro Urbe Budapest” díj adományozását előkészítő Ideiglenes Bizottság megválasztására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

412/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 4. pontként tárgyalja meg a „A 4-es metró projekt helyzetének bemutatása és szükséges intézkedési javaslatok a projekt sikerének érdekében” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

413/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Papcsák Ferencnek „A lóversenyfogadás, valamint a bukmékeri rendszerű fogadásszervezés koncessziós pályázati kiírásához egyetértés megadása az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal részére” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

414/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a Javaslat az MSZP-frakció bizottsági szakértő cseréjére.

1/b Javaslat a díszpolgári cím és a „Pro Urbe Budapest” díj adományozását előkészítő Ideiglenes Bizottság megválasztására.

2. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat sportintézményeiben működő Tulajdonosi Felügyelőtanács tagjainak megválasztására és tiszteletdíjuk megállapítására.

3. Bírósági ülnökök választása.

4. Javaslat a Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás társulási tanácsa tagjainak megválasztására.

5. A 4-es metró projekt helyzetének bemutatása és szükséges intézkedési javaslatok a projekt sikerének érdekében.

6. Javaslat a „Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról” szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

7. Javaslat a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

8. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

9. A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslat.

10. Javaslat a Bp. V., Curia u. 3. sz. alatti irodaházban megüresedett helyiségcsoport hasznosítására.

11/a Budapest Film Zrt. alapító okiratának módosítása.

11/b Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. alapító okiratának módosítása.

12. A Fővárosi Önkormányzat 2007. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokiratának II. számú módosítása.

13. Javaslat a „8413 Sportcélú támogatás” cím felosztására és egyben társadalmi szervezetek támogatására.

14. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása miatti végleges létszámleépítések központi költségvetésből történő biztosítására benyújtandó végleges pályázati anyagra az 1761., 1770/2006. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozatok értelmében.

15. Javaslat a kulturális kht.-k közszolgáltatási szerződéseinek módosítására.

16. Javaslat a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának a Kulturált ebtartás programból 2004. évben kapott támogatás felhasználásnak határidő módosítására.

17. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda megszüntetésével összefüggő végleges létszámleépítésekkel kapcsolatos pályázat benyújtására.

18. Budapest XII., Gyöngyvirág u. 18. sz. alatti 9664 hrsz.-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítése.

19. Budapest V. ker., Királyi Pál u. 4. (Kecskeméti u. 3.) sz. alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

20. Budapest V. ker., Zrínyi u. 4. sz. alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

21. Tulajdonosi hozzájárulás a 4. sz. metróvonal I. szakasz Rákóczi téri állomás és mélygarázs, a Kálvin téri állomás és a Baross téri állomás építéséhez kapcsolódó budapesti közterületi faállományt érintő munkálatokhoz.

22. Javaslat a Budapest, VII. kerület 33531 hrsz.-ú közterületi ingatlan tulajdonjogának megszerzésére.

23. Javaslat a 2007. évi Férfi Öttusa Világkupa támogatására.

24. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények tulajdonosi felügyelőtanácsa tagcserére, illetve szabályzata módosítására.

25. A lóversenyfogadás, valamint a bukmékeri rendszerű fogadásszervezés koncessziós pályázati kiírásához egyetértés megadása az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal részére.

26/a Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Ebédszünet előtti utolsó napirend:

Kossuth tér használata és térrendezés.

Ebédszünet utáni első napirend:

A fővárosi egészségügyi ellátórendszer szerkezetátalakítása.

A napirend 1/a pontja: Javaslat az MSZP-frakció bizottsági tag cseréjére.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

415/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Móricz Eszter lemondását az esélyegyenlőségi, foglalkoztatáspolitikai és kisebbségi bizottsági tagságáról, és egyidejűleg megválasztja Szalontai Tibort az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság tagjának 2007. március 29-i hatállyal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a változtatás átvezetéséről az SZMSZ-ben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/b pontja: Javaslat a díszpolgári cím és a „Pro Urbe Budapest” díj adományozását előkészítő Ideiglenes Bizottság megválasztására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

416/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

a Díszpolgári cím és a „Pro Urbe Budapest” díj 2007. évi adományozásának előkészítésére Ideiglenes Bizottságot hoz létre, amely

tagjainak:
Devánszkiné dr. Molnár Katalin MSZP
dr. Balogh Pál MSZP
Germánné dr. Vastag Györgyi MSZP
Danielisz Béla MSZP
Gy. Németh Erzsébet MSZP
dr. Endrédy István KDNP
Csomós Miklós FIDESZ
Orbán Gyöngyi FIDESZ
dr. György István FIDESZ
László Zoltán FIDESZ
John Emese SZDSZ
Halmágyi Judit SZDSZ
dr. Vaskor László MDF

képviselőket választja meg.

417/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri az Ideiglenes Bizottságot, hogy javaslatát a Közgyűlés ülésére döntésre terjessze elő.

Határidő: 2007. szeptember 27.

Felelős: Ideiglenes Bizottság elnöke

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

418/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

az Ideiglenes Bizottság elnökének megválasztja Devánszkiné dr. Molnár Katalint.

A napirend 2. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat sportintézményeiben működő Tulajdonosi Felügyelőtanács tagjainak megválasztására és tiszteletdíjuk megállapítására.

Előadó: Hagyó Miklós

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 4. pontja: Javaslat a Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás társulási tanácsa tagjainak megválasztására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

426/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát, mely szerint:

„Tudomásul veszi, hogy Lévai Zoltánnak - a fővárosi önkormányzati képviselői mandátumának megszűnése miatt - a Zugló-Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás társulási tanácsi tagsága megszűnt, ezért helyébe a társulási tanács tagjává 2007. április 2.-2009. április 1-jéig terjedő időtartamra Rátonyi Gábor fővárosi önkormányzati képviselőt választja meg.

Határidő: 2007. április 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

427/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy Lévai Zoltánnak - a fővárosi önkormányzati képviselői mandátumának megszűnése miatt - a Zugló-Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás társulási tanácsi tagsága megszűnt, ezért helyébe a társulási tanács tagjává 2007. április 2.-2009. április 1-jéig terjedő időtartamra Katona Kálmán (anyja neve: Tréki Erzsébet, lakcím: 1158 Budapest, Pestújhelyi tér 4.) fővárosi önkormányzati képviselőt választja meg.

428/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy dr. Spira Veronikának - a fővárosi önkormányzati képviselői mandátumának megszűnése miatt - a Zugló-Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás társulási tanácsi tagsága megszűnt, ezért helyébe a társulási tanács tagjává 2007. április 2.-2009. április 1-jéig terjedő időtartamra Molnár István (anyja neve: Herdó Anna, lakcím: 1076 Budapest, Thököly út 22.) fővárosi önkormányzati képviselőt választja meg.

429/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a megbízólevelek aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. április 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: A 4-es metró projekt helyzetének bemutatása és szükséges intézkedési javaslatok a projekt sikerének érdekében.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

430/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a finanszírozási bizonytalanságok és az előkészítés fogyatékosságai miatt a 4-es metró beruházásáról készített helyzetjelentést nem fogadja el és felkéri a főpolgármestert új beszámoló elkészítésére a Közgyűlés következő rendes ülésére”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

431/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a költségtúllépések a jogi-műszaki előkészítés súlyos hiányosságainak (területmegszerzések, építési, környezetvédelmi, vasúthatósági engedélyek, kivitelezési tervek stb.), a kivitelezési határidők túllépésének megállapítására eseti bizottságot hoz létre paritásos alapon. A vizsgálóbizottság a következő tagokból áll:

Elnök:

Tagok:”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

432/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy az alapszerződések továbbá a 4-es metróval kapcsolatos összes szerződés módosítását aláírás előtt terjessze elfogadásra a Közgyűlés elé”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

433/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a 4-es metró beruházásáról készített helyzetjelentést.

434/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

A projekt sikeres megvalósítása érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy a jelentésben szereplő javaslatok alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket:

- a Kohéziós Alap támogatási kérelem előkészítésére,

- hatékonyabb irányítási struktúra és projekt szervezet létrehozására,

- a projekttel kapcsolatos alapszerződések szükséges módosítására,

- a 4-es metróval kapcsolatos feladatok koordinálása érdekében Stratégiai Koordinációs Iroda létrehozására.

Az alapszerződés módosítása csak abban az esetben jöhet szóba, ha a Kohéziós Alapból biztosított és jóváhagyott támogatások rendszere Budapest számára kedvezőbb pénzügyi helyzetet teremt, mint a jelenleg érvényes alapszerződés.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

435/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy megtett intézkedéseiről és a 4-es metró beruházás helyzetéről negyedévente írásban tájékoztassa a Közgyűlést.

Határidő: negyedévente

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: Javaslat a „Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról” szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

436/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint 10 napról 20 napra módosuljon a pótdíj megjelölt határidőben történő beérkezése.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 12/2007. (IV. 11.) Főv. Kgy. rendeletet a melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

437/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy haladéktalanul kezdjen hozzá a fővárosi parkoló gazdálkodás rendszerének és koncepciójának kidolgozásához, beleértve a P+R parkolókat, a közösségi közlekedés támogatását és az integrált forgalomirányító rendszereket is.

Határidő: a Közgyűlés decemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Javaslat a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ughy Attila

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal megalkotja Budapest Főváros Közgyűlésének 13/2007. (IV. 11.) Főv. Kgy. rendeletét a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

A napirend 8. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

438/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Dr. Endrédy István módosító indítványát, mely szerint:

„Az SZMSZ 10. melléklete: »A Főpolgármesteri Hivatalban létrehozott önkormányzati főtanácsadói/ tanácsadói munkakörök« az alábbiakkal egészül ki:

Az 58 főn belül 20 főtanácsadói cím (munkakör) létesíthető”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

439/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábor módosító indítványát, mely szerint:

„az SZMSZ 10. mellékletében szereplő önkormányzati főtanácsadók/tanácsadók száma változatlan, azaz 53 fő marad”.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 14/2007. (IV. 11.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

440/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

2007. április 1-jei hatállyal a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámát az önkormányzati főtanácsadó/tanácsadói munkakörök számának bővítése miatt 5 fővel megemeli, egyidejűleg a köztisztviselői álláshelyek számát 1131 álláshelyben állapítja meg.

Határidő: 2007. április 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

441/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámának 5 fővel történő emeléséhez szükséges időarányos pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” előirányzatát 28 402 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási előirányzatát, ebből:

személyi juttatások: 22 077 E Ft,

munkaadókat terhelő járulékok: 6321 E Ft,

dologi kiadások: 4 E Ft.

Határidő: 2007. április 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

442/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Közgyűlés képviselőcsoportjai részére 15 915 E Ft-ot, a bizottságok részére 37 688 E Ft-ot biztosít. A működési többlet pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében 2007. március 14-i hatállyal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 53 583 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7102 Önkormányzati testület kiadásai” cím kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

- személyi juttatások tartós jelleggel, 9,5 hóra 30 000 E Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok tartós jelleggel, 9,5 hóra 9600 E Ft,

- dologi kiadások tartós jelleggel 9,5 hóra13 983 E Ft.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítást követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

443/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elő és terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés áprilisi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslat.

Előadó: dr. Bőhm András

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 15/2007. (IV. 11.) Főv. Kgy. rendeletét, a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

A napirend 10. pontja: Javaslat a Bp. V., Curia u. 3. szám alatti irodaházban megüresedett helyiségcsoport hasznosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

444/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. §-a alapján a Bp. V. ker., Curia u. 3. sz. alatti irodaház (hrsz.: 24001) VI. emeletén és a VI. 1/2 emeletén lévő, mindösszesen 352 m2 alapterületű helyiségcsoportot ingyenesen használatba adja az ENVIRODUNA Kft. részére határozott időtartammal, 2010. december 31-ig irodai tevékenység céljára, az alábbi feltétellel:

- a jelzett helyiségcsoport használatbavételét követően az üzemeltetési költség fizetése az ENVIRODUNA Kft.-t terheli,

- az ENVIRODUNA Kft. vállalja, hogy az irodaház VI. emeletén és a VI. és 1/2 emeletén lévő helyiségek (összesen 352 m2) (a továbbiakban: új helyiségek) birtokbavételét követően, mind az új helyiségek, mind az ingatlan V. emeletén általa használt 188 m2 alapterületű helyiségcsoport térítésmentes használata után felszámított áfa összegét (az adóalap a vonatkozó szakvélemény alapján számított 1 468 260 Ft/hó, amely évente a hivatalos fogyasztói árindex szerint kiigazításra került) havonta a Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály számlája ellenében, 30 napos teljesítési határidővel megfizeti a Fővárosi Önkormányzat részére.

445/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a jelen előterjesztés 9. számú mellékletét képező használati megállapodás 2. számú módosítását, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11/a pontja: A Budapest Film Zrt. alapító okiratának módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

446/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Film Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva, módosítja a társaság alapító okiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, Körmendy Ferenc felügyelőbizottsági tagságából történő visszahívásának és Bojár Iván András felügyelőbizottsági taggá való megválasztásának figyelembevételével és felhatalmazza a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11/b pontja: A Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. alapító okiratának módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

447/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva, módosítja a társaság alapító okiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, dr. Spira Veronika felügyelőbizottsági tagságából történő visszahívásának és dr. Dancs Gábor felügyelőbizottsági taggá való megválasztásának figyelembevételével és felhatalmazza a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

448/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 12. napirendként tárgyalja meg a „Javaslat a »8413 Sportcélú támogatás« cím felosztására és egyben társadalmi szervezetek támogatására” című előterjesztést.

A napirend 12. pontja: Javaslat a „8413 Sportcélú támogatás” cím felosztására és egyben társadalmi szervezetek támogatására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

449/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Rátonyi Gábor módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a »8413 Sportcélú támogatás« cím 2007. évi felosztását az alábbiak szerint jóváhagyja:

Feladat megnevezése Összege (E Ft)
I/1. Budapesti sportszövetségek támogatási keretösszege (20 000 E Ft) és a sportági szakszövetségek támogatási keretösszege (60 000 E Ft). 80 000
I/2. Budapesti Szabadidősport Szövetség működési támogatása. 14 000
I/3. Budapesti Diáksport Szövetség működési támogatása. 16 000
I/4a Budapesti Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása. 4 500
I/4b Budapesti Sportszövetségek Szövetsége részére tagszervezetei telefonhasználatának kiadásaira. 8 000
I/4c Budapesti Sportszövetségek Szövetsége részére tagszervezetei pénzügyi és számviteli feladatai ellátására. 13 100
I/5. Budapesti Sportszövetségek Szövetsége részére a főváros területén megvalósuló kiemelt minőségi utánpótlás-nevelési tevékenység kézilabda, kosárlabda, röplabda, jégkorong, atlétika, úszás, torna, kajak-kenu, vívás, asztalitenisz sportágakban, valamint a kiemelt szabadidős vízi sport és vízi túra központ komplex fejlesztési programok támogatására („SF” jelű pályázat bonyolítására).

40 000
I/6. Budapesti Sportszövetségek Szövetsége részére a területi szak- és sportszövetségek kiemelt rendezvény feladatai „R” jelű pályázat bonyolítására. 22 000
I/7. Iharos Sándor Sportközalapítvány részére a szabadidős sportszervezetek pályázati formában történő támogatására („SZ” jelű pályázat bonyolítására) 19 000 E Ft, a diáksport szervezetek pályázati formában történő támogatására („D” jelű pályázat bonyolítására) 22 000 E Ft, valamint a pályázatok bonyolításával kapcsolatos kiadásaira 3000 E Ft.

44 000
I/8. Az „Élen a tanulásban, élen a sportban” kitüntető cím átadásával kapcsolatos ünnepség bonyolítására a Budapesti Diáksport Szövetség részére. 1 000
Összesen: 242 600
II. Fővárosi Nemzetközi és EU-sportkapcsolatok feladatra a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége bonyolításában. 4 000
III. Fővárosi PR és sportmarketing tevékenység feladatra a Budapesti Sporttanács bonyolítására. 1 000
IV. Fővárosi sportszervezési, igazgatási és egyéb kapcsolódó feladatra a Budapesti Sporttanács bonyolításában. 9 000
V. A Főváros sport szakkiadványai megjelentetése feladatra a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége bonyolításában. 2 000
VI. A Főváros által lebonyolítandó kerületi, szövetségi értekezletek, jutalmazások feladatra a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége bonyolításában. 4 500
VII. Sportinformációs Rendszer támogatására a Városligeti Műjégpálya részére. 4 000
VIII. A kibővített korcsolyaoktatási program működtetésére a Városligeti Műjégpálya részére. 8 000
IX. Sporteszközkölcsönző működtetésének támogatására a Városligeti Műjégpálya részére. 3 500
X. Fővárosi Sportnapok megrendezésére (Szigeti Sportvarázs feladatra) a Városligeti Műjégpálya közreműködésével. 20 000
XI. Rendkívüli sportcélú feladatokra (egyedi elbírálással). 16 566
Összesen: 72 566
Mindösszesen: 315 166

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

450/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2007. évi felosztását az alábbiak szerint jóváhagyja:

Feladat megnevezése Összege (E Ft)
I/1. Budapesti sportszövetségek támogatási keretösszege (20 000 E Ft) és a sportági
szakszövetségek támogatási keretösszege (60 000 E Ft). 80 000
I/2. Budapesti Szabadidősport Szövetség működési támogatása. 14 000
I/3. Budapesti Diáksport Szövetség működési támogatása. 16 000
I/4a Budapesti Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása. 4 500
I/4b Budapesti Sportszövetségek Szövetsége részére tagszervezetei telefonhasználatának
kiadásaira. 8 000
I/4c Budapesti Sportszövetségek Szövetsége részére tagszervezetei pénzügyi
és számviteli feladatai ellátására. 13 100
I/5. Budapesti Sportszövetségek Szövetsége részére a főváros területén megvalósuló
kiemelt minőségi utánpótlás-nevelési tevékenység, valamint a kiemelt szabadidős 40 000
vízi sport és vízi túra központ komplex fejlesztési programok támogatására
(„SF” jelű pályázat bonyolítására).
I/6. Budapesti Sportszövetségek Szövetsége részére a területi szak- és sportszövetségek
kiemelt rendezvény feladatai „R” jelű pályázat bonyolítására. 22 000
I/7. Iharos Sándor Sportközalapítvány részére a szabadidős sportszervezetek pályázati
formában történő támogatására („SZ” jelű pályázat bonyolítására) 13 500 E Ft,
a diáksport szervezetek pályázati formában történő támogatására („D” jelű pályázat 30 000
bonyolítására) 13 500 E Ft, valamint a pályázatok bonyolításával kapcsolatos
kiadásaira 3000 E Ft.
I/8. Az „Élen a tanulásban, élen a sportban” kitüntető cím átadásával kapcsolatos
ünnepség bonyolítására a Budapesti Diáksport Szövetség részére. 1 000
I/9. Budapest Sport Egyesület részére átcsoportosítás utánpótlás-nevelésre - különös
tekintettel sportiskolai keretek között végzett utánpótlás sport támogatására. 14 000
Összesen: 242 600
II. Fővárosi Nemzetközi és EU-sportkapcsolatok feladatra a Sportági Szakszövetségek
Budapesti Szövetsége bonyolításában. 4 000
III. Fővárosi PR és sportmarketing tevékenység feladatra a Budapesti Sporttanács
bonyolítására. 1 000
IV. Fővárosi sportszervezési, igazgatási és egyéb kapcsolódó feladatra a Budapesti
Sporttanács bonyolításában. 9 000
V. A Főváros sport szakkiadványai megjelentetése feladatra a Sportági
Szakszövetségek Budapesti Szövetsége bonyolításában. 2 000
VI. A Főváros által lebonyolítandó kerületi, szövetségi értekezletek, jutalmazások
feladatra a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége bonyolításában. 4 500
VII. Sportinformációs Rendszer támogatására a Városligeti Műjégpálya részére. 4 000
VIII. A kibővített korcsolyaoktatási program működtetésére a Városligeti Műjégpálya részére. 8 000
IX. Sporteszközkölcsönző működtetésének támogatására a Városligeti Műjégpálya részére. 3 500
X. Fővárosi Sportnapok megrendezésére (Szigeti Sportvarázs feladatra) a Városligeti
Műjégpálya közreműködésével. 20 000
XI. Rendkívüli sportcélú feladatokra (egyedi elbírálással). 16 566
Összesen: 72 566
Mindösszesen: 315 166

451/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2007. évi előirányzata terhére az alábbi társadalmi szervezeteket támogatja. Jóváhagyja, megköti az 1-6. számú mellékletben foglalt sportszakmai együttműködési megállapodásokat és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Sorszám Megnevezés Támogatott cél Támogtás összege
(E Ft-ban)
1. Budapesti Szabadidősport Szövetség Működési kiadásaira, hazai versenyei, versenyrendszerei támogatására, budapesti rendezésű nemzetközi versenyeinek támogatására, valamint tagszervezetei támogatására. 14 000
2. Budapesti Diáksport Szövetség Működési kiadásaira, hazai versenyei, versenyrendszerei támogatására, budapesti rendezésű nemzetközi versenyeinek támogatására, valamint tagszervezetei támogatására. 16 000
3. Budapesti Sportszövetségek Szövetsége Működési kiadásaira (4500 E Ft), a budapesti szövetségek és szakszövetségek telefonhasználati kiadásaira (8000 E Ft), tagszervezetei pénzügyi és számviteli feladatai ellátásának támogatására (13 100 E Ft). 25 600
4. Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége Az egyéb feladatok között felsorolt Nemzetközi és EU-sportkapcsolatok támogatására (4000 E Ft-ot), szakkiadványok elkészítésére, kiadására, beszerzésére (2000 E Ft-ot), valamint a kerületi, szövetségi értekezletek és jutalmazások bonyolítására (4500 E Ft-ot). 10 500
5. Budapesti Sporttanács Az egyéb feladatok között felsorolt PR és sportmarketing tevékenység bonyolítására (1000 E Ft) és a sportszervezési igazgatási és egyéb feladatok bonyolítására (9000 E Ft). 10 000
6. Budapesti Diáksport Szövetség Az „Élen a tanulásban, élen a sportban” kitüntető cím díjátadójára. 1 000
Összesen: 77 100

Határidő: a közgyűlési döntést követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

452/2007. (III. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2007. évi előirányzata terhére 14 000 E Ft támogatást átcsoportosít a „8353 Budapest Sport Egyesület támogatása” cím működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre sorára a Budapest Sport Egyesület 2007. évi támogatásának kiegészítésére. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés áprilisi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása miatti végleges létszámleépítések központi költségvetésből történő biztosítására benyújtandó végleges pályázati anyagra a 1761, 1770/2006. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozatok értelmében.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

453/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a végleges létszámleépítések miatt jelentkező támogatási igények változásához kapcsolódóan a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím 4040 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát:

Régi Új Változás
Kiadási előirányzat 151 195 E Ft-ról 155 235 E Ft-ra 4040 E Ft
Ebből: személyi juttatások 110 349 E Ft-ról 113 410 E Ft-ra 3061 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 35 310 E Ft-ról 36 289 E Ft-ra 979 E Ft
működési célú pénzeszközátadás 5 536 E Ft-ról 5 536 E Ft-ra 0 E Ft
(pályázható létszám 56 főről 55 főre)

az alábbi részletezésben:

Régi Új Változás
3111 Kós Károly Középiskolai Kollégium
kiadási előirányzata 0 E Ft-ról 3 571 E Ft-ra 3571 E Ft
Ebből: személyi juttatások 0 E Ft-ról 2 705 E Ft-ra 2705 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 0 E Ft-ról 866 E Ft-ra 866 E Ft
(pályázható létszám 0 főről 1 főre)
Létszámkeret-változás 0 fő
3317 Katona József Műszaki Szki.
kiadási előirányzata 34 728 E Ft-ról 33 418 E Ft -1310 E Ft
Ebből: személyi juttatások 26 309 E Ft-ról 25 317 E Ft -992 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 8 419 E Ft-ról 8 101 E Ft -318 E Ft
(pályázható létszám 16 főről 14 főre)
Létszámkeret-változás 0 fő
3503 Újpesti Két Tannyelvű Műszaki Szki.
kiadási előirányzata változatlanul 43 732 E Ft 0 E Ft
Ebből: személyi juttatások 28 937 E Ft 0 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 9 259 E Ft 0 E Ft
működési célú pénzeszközátadás 5 536 E Ft 0 E Ft
(pályázható létszám változatlanul 10 fő)
Létszámkeret-változás 0 fő
3533 Varga István Ker. Közg. Szki.
kiadási előirányzata 61 195 E Ft-ról 62 067 E Ft-ra 872 E Ft
Ebből: személyi juttatások 46 360 E Ft-ról 47 021 E Ft-ra 661 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 14 835 E Ft-ról 15 046 E Ft-ra 211 E Ft
(pályázható létszám változatlanul 14 fő)
Létszámkeret-változás 0 fő
3565 Bánki Donát Közl. Szki.
kiadási előirányzata 8 467 E Ft-ról 7 986 E Ft-ra -481 E Ft
ebből: személyi juttatások 6 414 E Ft-ról 6 050 E Ft-ra -364 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 2 053 E Ft-ról 1 936 E Ft-ra -117 E Ft
(pályázható létszám változatlanul 14 fő)
Létszámkeret-változás 0 fő
3567 Építőipari és Díszítőműv. Szakképző Isk.
kiadási előirányzata 2 428 E Ft-ról 3 816 E Ft-ra 1388 E Ft
ebből: személyi juttatások 1 840 E Ft-ról 2 891 E Ft-ra 1051 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 588 E Ft-ról 925 E Ft-ra 337 E Ft
(pályázható létszám változatlanul 1 fő)
Létszámkeret-változás 0 fő
3581 Harsányi János Gazdasági Szki.
kiadási előirányzata változatlanul 645 E Ft 0 E Ft
ebből: személyi juttatások 489 E Ft 0 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 156 E Ft 0 E Ft
(pályázható létszám változatlanul 1 fő)
Létszámkeret-változás 0 fő

454/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Az 1760, 1769/2006. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozatokat hatályon kívül helyezi.

455/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot nyújt be 55 végleges álláshely megszüntetése miatt 96 749 400 Ft-nak a központi költségvetésből történő biztosítására.

A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Felhatalmazza a főpolgármestert az igénybejelentés aláírására és benyújtására.

Határidő: 2007. április 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

456/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

A 2006/2007. tanévi feladatváltozások racionalizálásban érintett intézmények esetében a végleges létszámleépítést követően a létszámkeretet az alábbiak szerint állapítja meg 2007. január 1-jétől:

3111 Kós Károly Középiskolai Kollégium 100 fő
3317 Katona József Műszaki, Közgazdasági Szki. 170 fő
3503 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki. 187 fő
3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki. és Szi. 122 fő
3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki. 167 fő
3567 Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola 144 fő
3581 Harsányi János Gazdasági Szki. 66 fő

457/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: Közgyűlés áprilisi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Kossuth tér használata és térrendezés.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

458/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábornak a „Kossuth tér használata és térrendezés” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

459/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Endrédy István módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés szükségesnek tarja a Parlament környezetének felszíni rendezésére és az esetleges mélygarázs létesítésére irányuló tervpályázat kiírását a használati jogot alapító szerződésben foglalt és az előterjesztés szerinti szakmai szempontok figyelembevételével.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

460/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése és a 17. §-a, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy egyetért a Kossuth tér rendezésére vonatkozó előterjesztéssel.

461/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti használati jogot alapító szerződés 2. pontjában az „A” verziót támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

462/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Megköti a tulajdonában lévő Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér elnevezésű, 24893 hrsz.-ú ingatlanra használati jogot alapító szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, a szerződés 2. pontjában megfogalmazott „A” alternatíva tárgyában született döntésnek megfelelő tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés és a kapcsolódó változási vázrajz aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

463/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Szükségesnek tartja a Parlament környezetének felszíni rendezésére irányuló tervpályázat kiírását a használati jogot alapító szerződésben foglalt és az előterjesztés szerinti szakmai szempontok figyelembevételével.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 16/2007. (IV. 11.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

464/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás társulási szerződésének jelen előterjesztés 3. számú melléklete szerinti módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására. Felkéri a főpolgármestert arra, hogy a Belváros-Lipótváros Önkormányzatának polgármestere felé a szükséges lépéseket tegye meg a szerződésmódosítás érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Képviselői kérdések, interpellációk

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

465/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Csomós Miklós interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

466/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Csomós Miklós interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

467/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Tarlós István interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

468/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Kucsák László interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

469/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Dr. Rétvári Bence interpellációjára adott választ elfogadja.

A napirend 15. pontja: A fővárosi egészségügyi ellátórendszer szerkezetátalakítása.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

470/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

hozzászólási lehetőséget biztosít Latorcai Csaba részére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

471/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Endrédy Istvánnak az előterjesztés elnapolására irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

472/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Odor Beáta részére hozzászólási jogot biztosít.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

473/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy dr. Szolnoki Andreát nem zárja ki a szavazásból.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

474/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy dr. Havas Szófiát nem zárja ki a szavazásból.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

475/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Pokorni Zoltán módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény felhatalmazása alapján kiadott egészségügyi miniszteri határozatban megállapított aktív és krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitásokat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában levő egészségügyi intézmények vonatkozásában nem veszi tudomásul.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az Országos Egészségügyi Pénztárral a finanszírozási szerződéseket ne írja alá.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a betegellátás biztonságának és az egészségügyi intézmények működőképességének megóvása érdekében a miniszteri határozat ellen az abban foglalt határidőben az illetékes bíróság előtt jogorvoslati kérelemmel éljen.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

476/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábor módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a budapesti fekvőbeteg-ellátásban egészségügyi miniszteri döntéssel megállapított ágyszámok és azok elosztása súlyosan veszélyezteti a fővárosi polgárok aktív fekvőbeteg-ellátását, különös tekintettel a szülészeti-nőgyógyászati és gyermek fekvőbeteg-ellátásra.

Felkéri a főpolgármestert, hogy csak olyan miniszteri határozatot fogadjon el, amely biztosítja a Schöpf-Merei Kórház és a Budai Gyermekkórház további működéséhez szükséges aktív kapacitásokat, ezzel is megerősítve a Fővárosi Közgyűlés 220/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. határozatát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

477/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény felhatalmazása alapján kiadott egészségügyi miniszteri határozatban megállapított aktív és krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitásokat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények vonatkozásában tudomásul veszi. A finanszírozási szerződések aláírása érdekében, a betegellátás biztonsága és az intézmények működőképességének megtartása érdekében további egyeztetéseket tart szükségesnek.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

478/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze megállapodás megkötését az egészségügyi miniszterrel annak érdekében, hogy az egészségügyi reform keretében zajló - a Fővárosi Önkormányzat intézményeit érintő - átalakítások során, illetve az új működési rendben a betegellátás biztonságát, az intézmények működőképességének megtartását garantálja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: A Fővárosi Önkormányzat 2007. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokiratának II. számú módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

479/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Pokorni Zoltán módosító indítványát, mely szerint a határozati javaslat 1. számú mellékletét a XII. kerület, Alsó Svábhegyi út (Kútvölgyi utca-Hadik András utca) 3300 m2 alapterületű közút felújításával kiegészíti.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

480/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a II. kerület, Budakeszi úton (Hűvösvölgyi út-Budapest határ) 41 000 m2-en az útfelújítás az eredeti engedélyokirat alapján valósuljon meg.

Határidő: 2007. év

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

481/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a III. kerület, Czetz János úton (Mátyás király út-Czetz János köz) 53 000 m2-en az útfelújítás az eredeti engedélyokirat alapján valósuljon meg.

Határidő: 2007. év

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

482/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a IV. kerület, Fóti út (Megyeri út-Szilágyi utca) 13 700 m2-en az útfelújítás az eredeti engedélyokirat alapján valósuljon meg.

Határidő: 2007. év

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

483/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a IV. kerület, Szent Imre utca (Leiningen K. utca-Görgey A. utca) 2900 m2-en az útfelújítás az eredeti engedélyokirat alapján valósuljon meg.

Határidő: 2007. év

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

484/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az V. kerület, Apáczai Csere János utca (Roosevelt tér-Március 15. tér) 6600 m2-en az útfelújítás az eredeti engedélyokirat alapján valósuljon meg.

Határidő: 2007. év

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

485/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az V. kerület, Petőfi Sándor utca-Bécsi utca-Erzsébet tér (Ferenciek tere-József Attila út) 6400 m2-en az útfelújítás az eredeti engedélyokirat alapján valósuljon meg.

Határidő: 2007. év

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

486/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a IX. kerület, Gubacsi úton (Szabadkai út-Határ út) 9200 m2-en az útfelújítás az eredeti engedélyokirat alapján valósuljon meg.

Határidő: 2007. év

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

487/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a IX. kerület, Lónyay utcában (Mátyás utca-Bakáts utca) 5300 m2-en az útfelújítás az eredeti engedélyokirat alapján valósuljon meg.

Határidő: 2007. év

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

488/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a X. kerület, Jászberényi út-Éles saroknál (Maláta utca-Maglódi út) 22 000 m2-en az útfelújítás az eredeti engedélyokirat alapján valósuljon meg.

Határidő: 2007. év

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

489/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a X. kerület, Maglódi úton (Jászberényi út-Sírkert utca között) 22 200 m2-en az útfelújítás az eredeti engedélyokirat alapján valósuljon meg.

Határidő: 2007. év

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

490/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a XI. kerület, Fehérvári úton (Kondorosi út-Hengermalom út) 19 000 m2-en az útfelújítás az eredeti engedélyokirat alapján valósuljon meg.

Határidő: 2007. év

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

491/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a XIV. kerület, Nagy Lajos király útján (Bosnyák tér-Erzsébet királyné útja) 12 000 m2-en az útfelújítás az eredeti engedélyokirat alapján valósuljon meg.

Határidő: 2007. év

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

492/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a XIV. kerület, Nagy Lajos király útján (Egressy út-Mogyoródi út) 3800 m2-en az útfelújítás az eredeti engedélyokirat alapján valósuljon meg.

Határidő: 2007. év

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

493/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a XV. kerület, Sződliget utca-Pázmány Péter utca között (Bácska utca-Pozsony utcánál) 6300 m2-en az útfelújítás az eredeti engedélyokirat alapján valósuljon meg.

Határidő: 2007. év

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

494/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a XVIII. kerület, Benedek Elek utca-Liszt Ferenc utca buszfordulóban (Üllői út-Hengersor utca) 2300 m2-en az útfelújítás az eredeti engedélyokirat alapján valósuljon meg.

Határidő: 2007. év

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

495/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a XVIII. kerület, Margó Tivadar utcában (Üllői út-Bartók L. utca) 2400 m2-en az útfelújítás az eredeti engedélyokirat alapján valósuljon meg.

Határidő: 2007. év

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

496/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a XVIII. kerület, Nefelejcs utcában (Mikszáth Kálmán utca- Ráday Gedeon utcában) 7400 m2-en az útfelújítás az eredeti engedélyokirat alapján valósuljon meg.

Határidő: 2007. év

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

497/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a XVIII. kerület Üllői úton (Szarvas csárda tér-Budapest határ között) + kerékpárúton 53 000 m2-en az útfelújítás az eredeti engedélyokirat alapján valósuljon meg.

Határidő: 2007. év

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

498/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a XIX. kerület, Csíky u.-Pozsony utca-Kassa utca-Temesvár utca-Katona József utca útvonalon (Kolozs- vár u.-Hoffer Albert utca) 8200 m2-en az útfelújítás az eredeti engedélyokirat alapján valósuljon meg.

Határidő: 2007. év

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

499/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a XXI. kerület, Posztógyár utca-Bajáki Ferenc u.-Karácsony Sándor utca útvonal felújítása 8000 m2-en az eredeti engedélyokirat alapján valósuljon meg.

Határidő: 2007. év

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

500/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a XXI. kerület, Corvin úton (Kossuth L. u.-Védgát u.) 5200 m2-en az útfelújítás az eredeti engedélyokirat alapján valósuljon meg.

Határidő: 2007. év

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

501/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a XXI. kerület, Kossuth L. utcában (Corvin út-Ady E. u. és Szt. István utca-Erdősor utca) 4000 m2-en az útfelújítás az eredeti engedélyokirat alapján valósuljon meg.

Határidő: 2007. év

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

502/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a XXII. kerület, Pannónia utcában (Ferenc u.-Tóth József u.) 2400 m2-en az útfelújítás az eredeti engedélyokirat alapján valósuljon meg.

Határidő: 2007. év

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

503/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a XXIII. kerület, Haraszti úton (Grassalkovich út-Bp. határa között) 1500 m2-en az útfelújítás az eredeti engedélyokirat alapján valósuljon meg.

Határidő: 2007. év

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

504/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 2007. évi útfelújítások engedélyokiratának II. számú módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

505/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy szerezzen érvényt a Magyar Kormánynál a Budapest Szerződésben foglalt útfelújítások megvalósításának.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

506/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a főváros kezelésében levő utak műszaki állapotának felméréséről. A felmérés eredményéről legkésőbb 2007. november 29-én adjon tájékoztatást a Közgyűlésnek.

Határidő: 2007. november 29.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Javaslat a kulturális kht.-k közszolgáltatási szerződéseinek módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

507/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat a »8413 Sportcélú támogatás« cím felosztására és egyben társadalmi szervezetek támogatására” című előterjesztés újbóli napirendre vételéről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

508/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi és a „Javaslat a kulturális kht.-k közszolgáltatási szerződéseinek módosítására” című napirend után tárgyalja meg a „Javaslat a »8413 Sportcélú támogatás« cím felosztására és egyben társadalmi szervezetek támogatására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

509/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábor és dr. Rétvári Bence módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy 107 836 E Ft támogatási összeggel jóváhagyja és megköti a Mikroszkóp Színpad Kht. Közszolgáltatási Szerződésének módosításait a melléklet szerinti további tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy 10 000 E Ft támogatást nyújt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak, könyvállományának bővítésére.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

510/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Szabad Tér Színház Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

511/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Vidám Színpad Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását az előterjesztő által kiegészített 2. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

512/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

a 2007. évi törlesztőrészlet (7195 E Ft) összegét egyszeri jelleggel biztosítja a főváros a Kht. részére, ennek érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” céltartalék címről 7195 E Ft-ot átcsoportosít a „8108 Vidám Színpad Kht.” cím „Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre” sorára.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

513/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a Kht. részére 2003. évben négyéves visszapótlási kötelezettség mellett nyújtott 28 780 E Ft összegű támogatás visszapótlási határidejének 2010. január 1-jéig történő meghosszabbításához.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

514/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Mikroszkóp Színpad Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 3. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

515/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Thália Színház Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását az előterjesztő által kiegészített 4. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

516/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Trafó-Kortárs Művészetek Háza Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását az 5. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

517/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a József Attila Színház Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 6. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

518/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Madách Színház Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 7. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

519/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az Új Színház Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 8. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

520/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az Új Színház Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 8. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

521/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Petőfi Csarnok Ifjúsági Szabadidő Központ Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 9. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

522/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Szabad Tér Színház Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

523/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Vidám Színpad Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását az előterjesztő által kiegészített 2. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

524/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

A 2007. évi törlesztőrészlet (7195 E Ft) összegét egyszeri jelleggel biztosítja a főváros a Kht. részére, ennek érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” céltartalék címről 7195 E Ft-ot átcsoportosít a „8108 Vidám Színpad Kht.” cím „Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre” sorára.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg

Felelős: dr. Demszky Gábor

525/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul a Kht. részére 2003. évben négy- éves visszapótlási kötelezettség mellett nyújtott 28 780 E Ft összegű támogatás visszapótlási határidejének 2010. január 1-jéig történő meghosszabbításához.

526/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Mikroszkóp Színpad Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 3. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

527/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Thália Színház Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását az előterjesztő által kiegészített 4. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

528/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Trafó-Kortárs Művészetek Háza Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását az 5. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

529/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a József Attila Színház Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 6. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

530/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Madách Színház Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 7. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

531/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az Új Színház Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 8. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

532/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Petőfi Csarnok Ifjúsági Szabadidő Központ Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 9. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat a „8413 Sportcélú támogatás” cím felosztására és egyben társadalmi szervezetek támogatására.

Előadó: Szalkai István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

533/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attilának az előterjesztés napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

534/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 449-452/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. határozatokat hatályon kívül helyezi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

535/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2007. évi felosztását az alábbiak szerint jóváhagyja:

Feladat megnevezése Összege (E Ft)
I/1. Budapesti sportszövetségek támogatási keretösszege (20 000 E Ft) és a sportági szakszövetségek támogatási keretösszege (60 000 E Ft). 80 000
I/2. Budapesti Szabadidősport Szövetség működési támogatása. 14 000
I/3. Budapesti Diáksport Szövetség működési támogatása. 16 000
I/4a Budapesti Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása. 4 500
I/4b Budapesti Sportszövetségek Szövetsége részére tagszervezetei telefonhasználatának kiadásaira. 8 000
I/4c Budapesti Sportszövetségek Szövetsége részére tagszervezetei pénzügyi és számviteli feladatai ellátására. 13 100
I/5. Budapesti Sportszövetségek Szövetsége részére a főváros területén megvalósuló kiemelt minőségi utánpótlás-nevelési tevékenység, valamint a kiemelt szabadidős vízi sport és vízi túra központ komplex fejlesztési programok támogatására („SF” jelű pályázat bonyolítására).
40 000
I/6. Budapesti Sportszövetségek Szövetsége részére a területi szak- és sportszövetségek kiemelt rendezvény feladatai „R” jelű pályázat bonyolítására. 22 000
I/7. Iharos Sándor Sportközalapítvány részére a szabadidős sportszervezetek pályázati formában történő támogatására („SZ” jelű pályázat bonyolítására) 13 500 E Ft, a diáksport szervezetek pályázati formában történő támogatására („D” jelű pályázat bonyolítására) 13 500 E Ft, valamint a pályázatok bonyolításával kapcsolatos kiadásaira 3000 E Ft.

30 000
I/8. Az „Élen a tanulásban, élen a sportban” kitüntető cím átadásával kapcsolatos ünnepség bonyolítására a Budapesti Diáksport Szövetség részére. 1 000
I/9. Budapest Sport Egyesület részére átcsoportosítás utánpótlás-nevelésre - különös tekintettel sportiskolai keretek között végzett utánpótlás sport támogatására. 14 000
Összesen: 242 600
II. Fővárosi Nemzetközi és EU-sportkapcsolatok feladatra a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége bonyolításában. 4 000
III. Fővárosi PR és sportmarketing tevékenység feladatra a Budapesti Sporttanács bonyolítására. 1 000
IV. Fővárosi sportszervezési, igazgatási és egyéb kapcsolódó feladatra a Budapesti Sporttanács bonyolításában. 9 000
V. A Főváros sport szakkiadványai megjelentetése feladatra a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége bonyolításában. 2 000
VI. A Főváros által lebonyolítandó kerületi, szövetségi értekezletek, jutalmazások feladatra a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége bonyolításában. 4 500
VII. Sportinformációs Rendszer támogatására a Városligeti Műjégpálya részére. 4 000
VIII. A kibővített korcsolyaoktatási program működtetésére a Városligeti Műjégpálya részére. 8 000
IX. Sporteszközkölcsönző működtetésének támogatására a Városligeti Műjégpálya részére. 3 500
X. Fővárosi Sportnapok megrendezésére (Szigeti Sportvarázs feladatra) a Városligeti Műjégpálya közreműködésével. 20 000
XI. Rendkívüli sportcélú feladatokra (egyedi elbírálással). 16 566
Összesen: 72 566
Mindösszesen: 315 166

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

536/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2007. évi előirányzata terhére az alábbi társadalmi szervezeteket támogatja. Jóváhagyja, megköti az 1-6. számú mellékletben foglalt sportszakmai együttműködési megállapodásokat és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Sorszám Megnevezés Támogatott cél Támogtás összege
(E Ft-ban)
1. Budapesti Szabadidősport Szövetség Működési kiadásaira, hazai versenyei, versenyrendszerei támogatására, budapesti rendezésű nemzetközi versenyeinek támogatására, valamint tagszervezetei támogatására. 14 000
2. Budapesti Diáksport Szövetség Működési kiadásaira, hazai versenyei, versenyrendszerei támogatására, budapesti rendezésű nemzetközi versenyeinek támogatására, valamint tagszervezetei támogatására. 16 000
3. Budapesti Sportszövetségek Szövetsége Működési kiadásaira (4500 E Ft), a budapesti szövetségek és szakszövetségek telefonhasználati kiadásaira (8000 E Ft), tagszervezetei pénzügyi és számviteli feladatai ellátásának támogatására (13 100 E Ft). 25 600
4. Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége Az egyéb feladatok között felsorolt Nemzetközi és EU-sportkapcsolatok támogatására (4000 E Ft-ot), szakkiadványok elkészítésére, kiadására, beszerzésére (2000 E Ft-ot), valamint a kerületi, szövetségi értekezletek és jutalmazások bonyolítására (4500 E Ft-ot). 10 500
5. Budapesti Sporttanács Az egyéb feladatok között felsorolt PR és sportmarketing tevékenység bonyolítására (1000 E Ft) és a sportszervezési igazgatási és egyéb feladatok bonyolítására (9000 E Ft). 10 000
6. Budapesti Diáksport Szövetség Az „Élen a tanulásban, élen a sportban” kitüntető cím díjátadójára. 1 000
Összesen: 77 100

Határidő: a közgyűlési döntést követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

537/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az előterjesztés határozati javaslatának 3-as pontját, mely szerint:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2007. évi előirányzata terhére 14 000 E Ft támogatást átcsoportosít a „8353 Budapest Sport Egyesület támogatása” cím működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre sorára a Budapest Sport Egyesület 2007. évi támogatásának kiegészítésére. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés áprilisi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának a Kulturált ebtartás programból 2004. évben kapott támogatás felhasználásának határidő-módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

538/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának a Kulturált ebtartás program bizottsági keretből a 2004. évben kapott támogatás felhasználási határideje 2007. április 30., valamint a támogatás felhasználásáról szóló beszámoló 2007. május 31. időpontra történő módosításához. Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 2007. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda megszüntetésével összefüggő végleges létszámleépítésekkel kapcsolatos pályázat benyújtására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

539/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be 15 fő végleges létszámleépítése miatt 21 010 403 Ft-nak a központi költségvetésből történő biztosítására.

Az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség. A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására és benyújtására.

Határidő: 2007. április 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Budapest XII., Gyöngyvirág u. 18. sz. alatti, 9664 hrsz.-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítése.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

540/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján - a Budapest XII. ker., Gyöngyvirág u. 18. szám alatti, 9664 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére az 1794/2006. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat szerint kiírt pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

541/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy ha az ingatlan megvételére legalább a minimálárat (nettó 701 300 000 Ft) elérő vételi ajánlatot nyújtanak be, akkor újabb pályázat kiírására vonatkozó javaslatot terjesszen a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 360 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Budapest V. ker., Királyi Pál u. 4. (Kecskeméti u. 3.) sz. alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

542/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése és a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy a 24113 hrsz. alatt felvett 296 m2 alapterületű „kivett irodaház” megnevezésű, természetben Bp. V. ker., Királyi Pál u. 4. (Kecskeméti u. 3.) sz. alatt található ingatlan 700 000 000 Ft + 140 000 000 Ft áfa vételárért az A.33 Ingatlanhasznosító és Forgalmazó Kft. részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felhatalmazza a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Budapest V. ker., Zrínyi u. 4. sz. alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

543/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése és a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy a 24560 hrsz. alatt felvett 1165 m2 alapterületű „kivett irodaház” megnevezésű, természetben Bp. V. ker., Zrínyi u. 4. sz. alatt található ingatlan 1 360 000 000 Ft + 272 000 000 Ft áfa vételárért az A.33 Ingatlanhasznosító és Forgalmazó Kft. részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felhatalmazza a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a 4. sz. metróvonal I. szakasz Rákóczi téri állomás és mélygarázs, a Kálvin téri állomás és a Baross téri állomás építéséhez kapcsolódó budapesti közterületi faállományt érintő munkálatokhoz.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

544/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a hozzájárulást kiegészíti az alábbiakkal: a munkakezdési engedély kiadása előtt húsz nappal kezdődjön meg a fák kivágása.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

545/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság, mint beruházó részére a fapótlási kötelezettségek teljesítésének előírása mellett

- VIII. kerület, Rákóczi téren a 4-es számú metróvonal állomásának építésével összefüggő szerkezetépítési munkáihoz szükséges favédelmi és fakivágási munkálatokhoz a 9. számú melléklet,

- a VIII. kerület, Rákóczi téren a 4-es számú metróvonal építéséhez kapcsolódó mélygarázs építésének kiviteli munkáihoz szükséges favédelmi és fakivágási munkálatokhoz a 10. számú melléklet,

- a IX. kerület, Kálvin téren a 4-es számú metróvonal állomás építésével összefüggő szerkezetépítési munkáihoz szükséges favédelmi és fakivágási munkálatokhoz a 11. számú melléklet,

- a VIII. kerület, Baross téren a 4-es számú metróvonal állomás építésével összefüggő szerkezetépítési munkáihoz szükséges favédelmi és fakivágási munkálatokhoz a 12. számú melléklet szerinti tulajdonosi hozzájárulásokban meghatározott feltételekkel és kikötésekkel hozzájárul.

Felkéri a főpolgármestert a tulajdonosi hozzájárulások aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat a Budapest, VII. kerület 33531 hrsz.-ú közterületi ingatlan tulajdonjogának megszerzésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

546/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-a alapján úgy dönt, hogy megköti a Budapest, VII. kerület 33531 hrsz.-ú, természetben Rottenbiller utca közterületi ingatlan Fővárosi Önkormányzat javára történő ingyenes tulajdonba adására vonatkozó, 3. számú mellékletként csatolt szerződést a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal.

Felhatalmazza a főpolgármestert a jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat a 2007. évi Férfi Öttusa Világkupa támogatására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

547/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

a „8436 Nemzetközi Sportrendezvények támogatása” cím 2007. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre sorának) terhére a Magyar Öttusa Szövetség részére 2000 E Ft támogatást biztosít a 2007. május 10-13-án Budapest helyszínen megrendezésre kerülő Férfi Öttusa Világkupa megrendezésére, a rendezvény színvonalas lebonyolítása érdekében. Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények tulajdonosi felügyelőtanácsa tagcserére, illetve szabályzata módosítására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

548/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a 140/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. határozatával megalkotott, „A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egészségügyi intézmények tulajdonosi felügyelőtanácsainak szervezeti és működési szabályai 1. számú melléklete jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti módosítását.

549/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

A Szent Imre Kórházban működő tulajdonosi felügyelőtanácsának új tagjává önkormányzati képviselői mandátuma lejártáig Móricz Esztert (MSZP) 2007. április 1-jei hatállyal megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: A lóversenyfogadás, valamint a bukmékeri rendszerű fogadásszervezés koncessziós pályázati kiírásához egyetértés megadása az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal részére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

550/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Papcsák Ferencnek az előterjesztés napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

551/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

egyetért a lóversenyfogadás és bukmékeri fogadás szervezésére vonatkozó olyan tartalmú koncessziós pályázat kiírásával, melynek keretében a főváros területén is lehetőség nyílik fogadóiroda kialakítására. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés határozatáról tájékoztassa a kérelmezőt.

Határidő: 2007. április 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29/a pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

552/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- A 2285/2000. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. június 30-ra módosítja;

- a 2286/2000. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. június 30-ra módosítja;

- az 1361/2004. (VI. 24.) Főv. Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi;

- a 874/2005. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja;

- a 2336/2005. (X. 26.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2685/2005. (XI. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. június 30-ra módosítja;

- a 2824/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. április 30-ra módosítja;

- a 958/2006. (V. 25.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

„Felkéri a főpolgármestert, hogy Budapest Főváros Levegőtisztaságvédelmi Intézkedési Tervét Budapest Főváros Környezetvédelmi Programjának 2007. évi felülvizsgálatával együtt, a Környezetvédelmi Program Intézkedési Tervén belül határozza meg.

Határidő: 2007. november 30.”

- az 1550/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. május 31-re módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2007. március 29-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére