A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2007. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

553/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 38. pontként tárgyalja meg a „Beszámoló a Budapesti Információgazdálkodási Alap 2006. évi felhasználásáról” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

554/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 39. pontként tárgyalja meg a „A »Nemzeti Vágta« lovasversenynek a protokolláris rendezvények közé sorolása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

555/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és az eredeti 6. pont után első pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat által a KM RET-be delegált képviselő személyének kijelölésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

556/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat észak-budai kórházainak integrációjával kapcsolatos döntésekre” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

557/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az eredeti 6. napirend után harmadik pontként tárgyalja meg a „Javaslat az egészségügyi intézmények feladatracionalizálása miatti központi forrásból pályázható létszámleépítéssel kapcsolatos költségeinek megelőlegezésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

558/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és az eredeti 6. pont után negyedik pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.-val kapcsolatos tulajdonosi döntésre” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

559/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az eredeti 6. napirend után ötödik pontként tárgyalja meg a „Javaslat a »Szent István Kórház, kórházösszevonással kapcsolatos feladatok« előirányzatának átcsoportosítására és az új feladatok engedélyokiratának jóváhagyására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

560/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és az eredeti 6. pont után második pontként tárgyalja meg „Az egészségügyi intézmények struktúra-átalakítási pályázata” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

561/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és az eredeti 6. pont után negyedik pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.-val kapcsolatos tulajdonosi döntésre” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

562/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat észak-budai kórházainak integrációjával kapcsolatos döntésekre” című előterjesztés napirendre vételéről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

563/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat észak-budai kórházainak integrációjával kapcsolatos döntésekre” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

564/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat észak-budai kórházainak integrációjával kapcsolatos döntésekre” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

565/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat az 50 évesnél idősebb bérházak állapotfelmérésének elindítására” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

566/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/a pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tagok cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

567/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és a „Javaslat a »Szent István Kórház, kórházösszevonással kapcsolatos feladatok« előirányzatának átcsoportosítására és az új feladatok engedélyokiratának jóváhagyására” című napirend után tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

568/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/b pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tagok cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

569/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/c pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tagok cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

570/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/d pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tagok cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

571/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a Javaslat bizottsági tagok cseréjére.

1/b Javaslat bizottsági tagok cseréjére.

1/c Javaslat bizottsági tagok cseréjére.

1/d Javaslat bizottsági tagok cseréjére.

2. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására (Új 10. sz. főút és kapcsolódó úthálózata környezetének szabályozási keretterve a III. kerület közigazgatási határa és a Pomázi út-Aranyhegyi út között).

3. Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség alá helyezésre, illetve helyi védettség megszüntetésére.

4. Javaslat a BKV Zrt. viteldíjait szabályozó rendelet módosítására.

5. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

6. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat által a KM RET-be delegált képviselő személyének kijelölésére.

7. Az egészségügyi intézmények struktúra-átalakítási pályázata.

8. Javaslat az egészségügyi intézmények feladatracionalizálása miatti központi forrásból pályázható létszámleépítéssel kapcsolatos költségeinek megelőlegezésére.

9. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat észak-budai kórházainak integrációjával kapcsolatos döntésekre.

10. Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.-val kapcsolatos tulajdonosi döntésre.

11. Javaslat a „Szent István Kórház, kórházösszevonással kapcsolatos feladatok” előirányzatának átcsoportosítására és az új feladatok engedélyokiratának jóváhagyására.

12. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

13. Javaslat a Budapest IX. kerület, Fővám tér 11-12. szám alatti ingatlan (Közraktárak) PPP konstrukcióban történő fejlesztésére kiírt közbeszerzési eljárás során szükséges döntések meghozatalára és a Fővárosi Önkormányzat hosszú távú pénzügyi kötelezettségvállalására, valamint a kapcsolódó rendeletmódosításra.

14. Javaslat a Kiemelt Fejlesztések Irodájának létrehozására.

15. Javaslat egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról.

16. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 63/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

17. Javaslat a „8413 Sportcélú támogatás” címről a „8353 Budapest Sport Egyesület támogatása” címre történő átcsoportosításra, valamint az Iharos Sándor Sport Közalapítvány támogatására.

18. Javaslat a Twist Olivér Alapítvánnyal kötött közszolgáltatási szerződés módosítására.

19. Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2006. évi költségvetési gazdálkodásáról.

a) Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról. (Melléklet: a Fővárosi Önkormányzat 2006. évi vagyonkimutatása)

b) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi pénzmaradványának jóváhagyására.

20. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

21. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007-től 2013-ig terjedő időszakra szóló Gazdasági Programjára.

22. Összefoglaló jelentés a 2006. évi ellenőrzésekről.

23. Javaslat a nonprofit szervezetek működéséhez ingyenesen átadott fővárosi tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség rendezésére.

24. Kelenföldi pályaudvar és környéke városépítészeti ötletpályázat.

25. A Vállalkozás 2000 Alapítvány alapító okiratának módosítása.

26. Előterjesztés a központi és fővárosi céltámogatással, valamint a Főváros támogatása nélkül 2004. és 2005. évben megépült Budapest XXIII. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezett, aktivált eszközként történő átadás-átvételére.

27/a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. alapító okiratának módosítása.

27/b A Studio Metropolitana Kht. alapító okiratának módosítása.

28. A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. 2007. április 1.-december 31. közötti időtartamra szóló közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása.

29. Felterjesztési javaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítására.

30. Javaslat az „Élhető város” kulturált ebtartás program 2004-2006. évi pályázatok összegzésére, befejezett pályázatok elszámolására.

31. Átfogó értékelés a Fővárosi Önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

32. Beszámoló a Váci Egyházmegyével gyermekvédelmi szakellátás nyújtásáról kötött ellátási szerződés teljesüléséről és javaslat a szerződés módosítására.

33. Javaslat a Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban keletkezett behajthatatlan követelés elengedésére.

34. Támogatási kérelem a fővárosi dunai révátkelő-helyek felújításához.

35. Javaslat a 2012. évi IIHF Jégkorong „A” csoportos Világbajnokság Budapest-Székesfehérvár székhellyel történő megrendezésének támogatására.

36. Javaslat a 2007. évi IV. Masters Kézilabda Európa-bajnokság támogatására, a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2007. évi előirányzata terhére.

37. Javaslat a sportszövetségek és sportági szakszövetségek támogatására a „8413 sportcélú támogatás” cím 2007. évi előirányzata terhére.

38. Javaslat a Budapesti Sportszövetségek Szövetsége támogatására („R” jelű és „SF” jelű pályázatok bonyolítására).

39. Javaslat a Budapest V. kerület, Március 15. tér 3. sz. alatti 24321 hrsz.-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítési eljárásának eredményére.

40. Az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába tartozó tőzsdei részvények értékesítési minimálárának módosítása.

41. A CGE tulajdonát képező Csatorna Holding Zrt. részvények átruházása a VEOLIAVODA S. A.-ra.

42. Beszámoló a Budapesti Információgazdálkodási Alap 2006. évi felhasználásáról.

43. A „Nemzeti Vágta” lovasversenynek a protokolláris rendezvények közé sorolása.

44. Javaslat az 1477/2005. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat módosítására.

45. Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkaterv javaslata.

46/a Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Ebédszünet utáni első napirend:

Javaslat az oktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos döntésekre.

A napirend 1/a pontja: Javaslat bizottsági tagok cseréjére.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

572/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Gábor József lemondását a jogi és ügyrendi bizottsági tagságáról, és egyidejűleg megválasztja Bánsághi Tamást a Jogi és Ügyrendi Bizottságba tagnak 2007. április 26-i hatállyal.

573/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi Bánsághi Tamás lemondását a pénzügyi ellenőrző bizottsági tagságáról és egyidejűleg megválasztja Gábor Józsefet a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságba tagnak 2007. április 26-i hatállyal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a változtatás átvezetéséről az SZMSZ-ben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/b pontja: Javaslat bizottsági tagok cseréjére.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

574/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Szalkai István lemondását a városüzemeltetési és környezetgazdálkodási bizottsági tagságáról, és egyidejűleg megválasztja dr. Bakonyi Tibort a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottságba tagnak 2007. április 26-i hatállyal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a változtatás átvezetéséről az SZMSZ-ben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/c pontja: Javaslat bizottsági tagok cseréjére.

Előadó: John Emese

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

575/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Tóthfalusi György helyett megválasztja Tánczos Sándort a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság tagjává 2007. április 30-i hatállyal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a változtatás átvezetéséről az SZMSZ-ben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/d pontja: Javaslat bizottsági tagok cseréjére.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

576/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi dr. Rétvári Bence lemondását a vagyonnyilatkozat-ellenőrző és összeférhetetlenséget vizsgáló bizottsági tagságáról, és egyidejűleg megválasztja Wertán Zsolt Zoltánt a Vagyonnyilatkozat-ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság tagjának 2007. május 1-jei hatállyal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a változtatások átvezetéséről az SZMSZ-ben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására (Új 10. sz. főút és kapcsolódó úthálózata környezetének szabályozási keretterve a III. kerület közigazgatási határa és a Pomázi út-Aranyhegyi út között).

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

577/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 17/2007. (V. 10.) önkormányzati rendeletének az Új 10. sz. főút és kapcsolódó úthálózata környezete a III. kerület közigazgatási határa és a Pomázi út-Aranyhegyi út közötti szakaszra vonatkozó 1/A és 1/B számú mellékleteit.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 17/2007. (V. 10.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

578/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

579/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy elviekben támogatja a III. kerületi Önkormányzat által támogatott M0 körgyűrű nyomvonalváltozatát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség alá helyezésre, illetve helyi védettség megszüntetésére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 18/2007. (V. 10.) önkormányzati rendeletét a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

580/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

az alábbi épületet nem helyezi helyi védettség alá:

2.1. Budapest IX. kerület, Soroksári út 75-77. hrsz.: 38 066

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Javaslat a BKV Zrt. viteldíjait szabályozó rendelet módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

581/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványát, mely szerint:

„Budapest Főváros Közgyűlésének .../2007. (...) önkormányzati rendelete a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 65/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi módosítást javasolja:

(2) Az R. 5. § (8)-(9) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(8) 10 000 Ft késedelmi díjat köteles fizetni - a (4) bekezdésben meghatározott pótdíjon felül -, aki tartozását 30 napon belül nem egyenlíti ki.

(9) Amennyiben az utas a pótdíjazás napjára érvényes arcképes bérlettel, vagy diákigazolvánnyal használható tanulóbérlettel rendelkezik, de azt a jegyellenőrzésnél felmutatni nem tudja, a pótdíjazástól számított 8 naptári napon belül a társaság által kijelölt helyen a bérlet bemutatása esetén a pótdíjfolyamat 750 Ft bérletbemutatási díj ellenében megszűnik. A bérletbemutatás lehetősége a kutyabérletre nem vonatkozik”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

582/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsolt módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy határoz, hogy a módosított rendelet 5. § (9) pontjában, az otthon felejtett bérlet aznapi bemutatásának eljárási díja 2500 Ft helyett 1000 Ft-ra változzon”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

583/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wertán Zsolt módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a módosított rendelet 5. § (5) pontjában, a helyszínen fizetett pótdíj mértéke 5000 forint helyett 4000 forintra változzon”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

584/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Rétvári Bence módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy

a) a GYES-en, GYED-en, TGYÁS-on levő, gyermeküket nevelő szülők 50%-os kedvezményt kapnak a BKV-bérletek árából,

b) felkéri a főpolgármestert az érvényes jármű forgalmi engedéllyel történő ingyenes utazás lehetőségének megvizsgálására a BKV járművein. Az elemzés térjen ki az intézkedés közlekedési dugókat és a környezetszennyezést csökkentő hatására Budapest szívében.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 19/2007. (V. 10.) önkormányzati rendeletét a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 65/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

A napirend 5. pontja: A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

Előadó: Horváth Gyula

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 20/2007. (V. 10.) önkormányzati rendeletét a melléklet szerinti tartalommal.

Képviselői kérdések és interpellációk

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

585/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 5 perc hozzászólási időt biztosít dr. Issekutz Sarolta részére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

586/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a

- „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat által a KM RET-be delegált képviselő személyének kijelölésére”,

- „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat észak-budai kórházainak integrációjával kapcsolatos döntésekre”,

- „Javaslat a »Szent István Kórház, kórházösszevonással kapcsolatos feladatok« előirányzatának átcsoportosítására és az új feladatok engedélyokiratának jóváhagyására”,

- „Javaslat a Kiemelt Fejlesztések Irodájának létrehozására”,

- „Javaslat egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról”,

- „Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 63/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosítására”,

- „Javaslat a Twist Olivér Alapítvánnyal kötött közszolgáltatási szerződés módosítására”,

- „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007-től 2013-ig terjedő időszakra szóló Gazdasági Programjára”,

- „Összefoglaló jelentés a 2006. évi ellenőrzésekről”,

- „Javaslat a nonprofit szervezetek működéséhez ingyenesen átadott fővárosi tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség rendezésére”,

- „A Vállalkozás 2000 Alapítvány alapító okiratának módosítása”,

- „Előterjesztés a központi és fővárosi céltámogatással, valamint a Főváros támogatása nélkül 2004. és 2005. évben megépült Budapest XXIII. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezett, aktivált eszközként történő átadás-átvételére”,

- „Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. alapító okiratának módosítása”,

- „A Studio Metropolitana Kht. alapító okiratának módosítása”,

- „A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. 2007. április 1.-december 31. közötti időtartamra szóló közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása”,

- „Felterjesztési javaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítására”,

- „Javaslat az »Élhető város« kulturált ebtartás program 2004-2006. évi pályázatok összegzésére, befejezett pályázatok elszámolására”,

- „Átfogó értékelés a Fővárosi Önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról”,

- „Beszámoló a Váci Egyházmegyével gyermekvédelmi szakellátás nyújtásáról kötött ellátási szerződés teljesüléséről és javaslat a szerződés módosítására”,

- „Javaslat a Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban keletkezett behajthatatlan követelés elengedésére”,

- „Javaslat a 2012. évi IIHF Jégkorong „A” csoportos Világbajnokság Budapest-Székesfehérvár székhellyel történő megrendezésének támogatására”,

- „Javaslat a 2007. évi IV. Masters Kézilabda Európa-bajnokság támogatására, a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2007. évi előirányzata terhére”,

- „Az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába tartozó tőzsdei részvények értékesítési minimálárának módosítása”,

- „A CGE tulajdonát képező Csatorna Holding Zrt. részvények átruházása a VEOLIA-VODA S. A.-ra”,

- „Beszámoló a Budapesti Információgazdálkodási Alap 2006. évi felhasználásáról”,

- „Javaslat az 1477/2005. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat módosítására”,

- „Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkaterv javaslata”,

- „Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról”

című előterjesztéseket.

A napirend 6. pontja: Az egészségügyi intézmények struktúra-átalakítási pályázata.

Előadó: Horváth Csaba

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 21/2007. (IV. 27.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

587/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egészségügyi intézmények vonatkozásában „A szakellátási normatíva felosztásáról szóló határozatokból adódó, a fekvőbetegellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására” tárgyban kiírt pályázatot nyújt be. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a kiírásban foglaltaknak megfelelően - a mellékletekben foglaltak figyelembevételével - intézményenkénti bontásban - készítse el a pályázatokat, majd 2007. április 27-ig nyújtsa be az Egészségügyi Minisztériumhoz.

Határidő: 2007. április 27.

Felelős: dr. Demszky Gábor

588/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egészségügyi intézmények vonatkozásában szükséges, a 9. számú mellékletben szereplő megállapodásokat és azok záradékait. Felkéri a főpolgármestert a megállapodások és záradékainak aláírására.

Határidő: 2007. április 27.

Felelős: dr. Demszky Gábor

589/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Kezességet vállal arra, hogy a pályázatok elnyerése esetén a biztosított összeget a pályázatban megjelölt és jóváhagyott feltételek szerint használja fel, ennek elmaradása esetén a kiutalt összegeket visszafizeti.

Egyben felkéri a főpolgármestert az 5. számú melléklet szerinti előzetes kezességvállalási nyilatkozat aláírására, valamint a 6. számú melléklet szerinti nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

590/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kísérje figyelemmel az elnyert pályázatokban foglaltak megvalósításának folyamatát, amelynek eredményéről tájékoztassa az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságot.

Határidő: az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság decemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Javaslat az egészségügyi intézmények feladatracionalizálása miatti központi forrásból pályázható létszámleépítéssel kapcsolatos költségeinek megelőlegezésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

591/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a hatékonyabb gazdálkodás elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége miatt a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 99 509 E Ft összeggel történő csökkentésével egyidejűleg - egyszeri jelleggel - ugyanezzel az összeggel megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: személyi juttatás 75 386 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 24 123 E Ft) - utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően - az alábbiak szerint:

- A Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet intézménynél a feladat racionálisabb ellátásának elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 11 021 E Ft összegű támogatást biztosít - utólagos elszámolási kötelezettséggel - a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében 11 021 E Ft összeggel megemeli az „1104 Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: személyi juttatások 8349 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 2672 E Ft);

- A Szent István Kórház és Rendelőintézet intézménynél a feladat racionálisabb ellátásának elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 88 488 E Ft összegű támogatást biztosít - utólagos elszámolási kötelezettséggel - a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében 88 488 E Ft összeggel megemeli az „1107 Szent István Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: személyi juttatások 67 037 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 21 451 E Ft).

Úgy dönt, hogy a létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” címre kell visszapótolni.

592/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet, a Szent István Kórház és Rendelőintézet létszámleépítéséhez kapcsolódó felmentési juttatások fedezetének átutalására.

Határidő: igénylésre azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

593/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés júniusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.-val kapcsolatos tulajdonosi döntésre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

594/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. egészségügyi célú továbbműködtetésére lehetőséget kínáló koncepcióval és felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a Társaság vagyonmérlegének 2007. március 31. fordulónappal történő elkészítéséről, illetve a Társaság használatába adott ingatlan hivatalos értékbecslésének elkészítéséről, továbbá a Társaság 100%-os üzletrészének értékesítésére, valamint az ingatlan hasznosítására irányuló pályázati kiírás és felhívás előkészítéséről és a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: 2007. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

595/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

A Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. fekvőbetegellátó kapacitásának megszűnése miatt megszüntetendő álláshelyek kapcsán felmerülő munkaügyi költségekre, utólagos elszámolási kötelezettséggel - a 64/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet szerint a Magyar Államkincstárhoz történő igénybejelentés benyújtását megelőzően - az alábbiak szerint biztosít fedezetet:

Csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát 536 M Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel növeli a „8111 Schöpf-Merei Ágost Kht. támogatása” cím működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre kiadási előirányzatát.

Úgy dönt, hogy a pályázaton elnyert támogatás a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre visszapótolandó.

Határidő: 2007. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadók: dr. Steiner Pál, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, John Emese

a Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 22/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 10. pontja: Javaslat a Budapest IX. kerület, Fővám tér 11-12. szám alatti ingatlan (Közraktárak) PPP konstrukcióban történő fejlesztésére kiírt közbeszerzési eljárás során szükséges döntések meghozatalára és a Fővárosi Önkormányzat hosszú távú pénzügyi kötelezettségvállalására, valamint a kapcsolódó rendeletmódosításra.

Előadók: Somlyódy Csaba, Ikvai-Szabó Imre, Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

596/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Budapest IX. kerület, Fővám tér 11-12. szám alatti ingatlan (Közraktárak) PPP konstrukcióban történő fejlesztésére kiírt közbeszerzési eljárás során szükséges döntések meghozatalára és a Fővárosi Önkormányzat hosszú távú pénzügyi kötelezettségvállalására, valamint a kapcsolódó rendeletmódosításra” című előterjesztést zárt ülésen tárgyalja.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

a Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 23/2007. (V. 10.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 11. pontja: Javaslat a „8413 Sportcélú támogatás” címről a „8353 Budapest Sport Egyesület támogatása” címre történő átcsoportosításra, valamint az Iharos Sándor Sport Közalapítvány támogatására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

604/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

az 535/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott „8413 Sportcélú támogatás” cím felosztását akként módosítja, hogy a felosztási táblázat 1/9. sorában szereplő, a Budapest Sport Egyesület támogatására jóváhagyott 14 000 E Ft-ot 4000 E Ft-tal csökkenti és 10 000 E Ft összegben határozza meg, valamint a felosztási táblázat 1/7. sorában szereplő, az Iharos Sándor Sport Közalapítvány számára eredetileg jóváhagyott 30 000 E Ft-os támogatási összeget 4000 E Ft-tal megemeli és 34 000 E Ft-ban határozza meg úgy, hogy a támogatási összegből 13 500 E Ft a szabadidős sportszervezetek pályázati formában történő támogatására („SZ” jelű pályázat), 17 500 E Ft a diáksport szervezetek pályázati formában történő támogatására („D” jelű pályázat), valamint 3000 E Ft a pályázatok bonyolításával kapcsolatos kiadásokra fordítható. Jóváhagyja továbbá és megköti az Iharos Sándor Sport Közalapítvánnyal a mellékelt sportszakmai együttműködési megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

605/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

A „8413 Sportcélú támogatás” cím - működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre - előirányzata terhére 10 000 E Ft támogatást átcsoportosít a „8353 Budapest Sport Egyesület támogatása” cím működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre sorára a Budapest Sport Egyesület 2007. évi támogatásának kiegészítésére.

A napirend 12. pontja: Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2006. évi költségvetési gazdálkodásáról:

a) Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (Melléklet: a Fővárosi Önkormányzat 2006. évi vagyonkimutatása)

b) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi pénzmaradványának jóváhagyására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

606/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi vagyonkimutatását.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 24/2007. (V. 15.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetése végrehajtásáról.

607/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

A 2. számú melléklet 1-4. számú táblázatai szerint elfogadja Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi egyszerűsített beszámolóját.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az elfogadott 2006. évi egyszerűsített beszámoló közzétételéről.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

608/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

A „3585 Budai Középiskola 2006. évi költségvetési előirányzata” terhére engedélyezi az AIESEC Magyar Közgazdászhallgatók Egyesülete támogatását 80 E Ft összeggel.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

609/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei - pénzmaradványát az 1. számú melléklet 5. oszlopa - vállalkozási tevékenységének eredményét az 1. számú melléklet 8. oszlopa összegeivel a 25. és 26. oszlopok finanszírozási korrekciói és az l/a számú melléklet adatai figyelembevételével állapítja meg azzal, hogy a Csarnok és Piac Igazgatóság (CSAPI) a jóváhagyott pénzmaradványa terhére - a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet „8520 osztalék és hozam bevétel” előirányzatának teljesíthetősége érdekében - pénzmaradvány-felhasználásként egyszeri jelleggel fizessen be 100 000 E Ft-ot a Fővárosi Önkormányzat részére. A megállapított maradványokból a költségvetési intézmények saját hatáskörükben:

- a személyi juttatások előirányzatát legfeljebb az 1. és l/a számú mellékletek 10. oszlopa,

- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb az 1. és l/a számú mellékletek 11. oszlopa szerinti összegekkel emelhetik,

- a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát az 1. számú melléklet 12. oszlopa szerinti összegekkel, a 7. számú melléklet szerinti feladatokon kötelesek növelni.

610/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódóan:

- a 2006. évi normatív hozzájárulások, mutatószámok és feladatmutatók alakulása elszámolását a 3/a számú melléklet,

- a 2006. évi normatív kötött felhasználású támogatások és mutatószámok feladatmutatók alakulása elszámolását a 3/b számú melléklet,

- a 2006. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 3/c számú melléklet,

- a 2005. évi normatív kötött felhasználású állami támogatások, központosított és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását az 5. és az 5/a számú melléklet

szerint hagyja jóvá.

611/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

A Főpolgármesteri Hivatalon belül:

- a központilag kezelt önkormányzati előirányzatok maradványát a 2. számú melléklet 9. oszlopa,

- az Illetékhivatal működési feladatai maradványát a 2. számú melléklet 12. oszlopa szerint hagyja jóvá.

612/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

A Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódóan:

a) a 6. számú melléklet szerinti kötelezettségekre 20 122 260 E Ft összegben biztosít fedezetet,

b) a kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradvány terhére közgyűlési, illetve jogszabályi előírásokhoz kapcsolódóan:

- a javaslatban szereplő kötelezettségek miatt dologi kiadások előirányzaton

- az „1116 Visegrádi Rehabilitációs

Szakkórház” címen 125 E Ft-ot,

a „7321 Köztisztaság” címen 364 773 E Ft-ot,

a „7323 Vízrendezés” címen 196 842 E Ft-ot,

- az árvízi veszélyeztetés megszüntetésére a Római parti gát 2. ütem építése feladat előkészítésére a „9112 Évközi indítású beruházások” címen egyéb vízgazdálkodási feladatokra, VII. Egyéb fejlesztések tartalék előirányzaton 100 000 E Ft-ot,

- a javaslatnak megfelelően az intézmény működőképességének fenntartása és a 2006. évi szinten történő finanszírozása érdekében az „1502 Városligeti Műjégpálya” címkód dologi kiadási jogcímre 30 000 E Ft

előirányzatot biztosít,

- a tehetséges, hátrányos helyzetű egyetemi hallgatók európai szintű képzésének elősegítésére a „8321 Erasmus Kollégium Egyesület” címen, működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzaton 5000 E Ft-ot

biztosít,

- a LABE Jogsegély szolgálat támogatására a „8336 Lakásbérlők Egyesülete” címre, működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatra 3500 E Ft-ot

biztosít,

- a nemzetközi érettségi program feltételeire a „8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása” címre a támogatásértékű működési kiadás előirányzaton 7000 E Ft-ot

biztosít,

- a szociálpolitikai ágazat intézményeitől történt elvonások részbeni ellentételezésére a „9125 Szociális intézmények működési tartaléka” címre működési célú támogatás, kölcsönnyújtás, visszafizetés tartalék előirányzaton 130 000 E Ft-ot

biztosít,

- a 396-397/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. határozat alapján 2007. augusztus 31-jével jogutód nélkül megszüntetett intézmények közalkalmazottait érintő joghátrány részbeni anyagi kompenzálására a „9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka” címre 46 000 E Ft

előirányzatot biztosít,

- a Közgyűlés 155 és 156/2007. (II. 15.) számú határozatai alapján a Budapest Szíve Fejlesztési Program projekt előkészítésére a „9112 Évközi indítású beruházások” címre felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése, tartalék előirányzaton 300 000 E Ft

előirányzatot enged tervezni,

- a Városháza udvaraira történő ki- és beléptető rendszer kialakítására a „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” címre az intézményi beruházások előirányzatra 17 238 E Ft

összegű előirányzatot biztosít,

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 56. §-a, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 82. §-a (1) bekezdés előírásai miatt jelentkező többletigényekre ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzaton az alábbi címekre biztosít előirányzatot összesen 3470 E Ft-tal:

c) a további kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradványt az alábbiak szerint osztja fel:

Cím-
rend
Intézmény neve, címe Ellátottak
pénzbeli
juttatásai
3116 Ált. Isk., Spec. Isk., Diákotthon és Gyermekotthon (Hegyhát u.) 25
3118 Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakiskola, Módszertani Intézet, Diákotthon és Gyermekotthon 6
3120 Vakok Óvodája, Ált. Iskolája, Spec. Szakiskolája, Módszertani Intézete, Diákotthona és Gyermekotthona 6
3121 Ált. Isk., Diákotthon, Módszertani Intézet és Gyermekotthon (Diószeghy utca) 15
3122 Óvoda, Ált. Isk., Készségfejlesztő Spec. Szi., Módszertani Intézet, Diákotthon és Gyermekotthon (Csalogány u.) 24
3123 Szent Miklós Ált. Isk., Diákotthon és Gyermekotthon (Miklós tér) 19
3124 Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop) 23
3125 Éltes Mátyás Ált. Isk., Diákotthon, Gyermekotthon és Módszertani Intézmény 23
3127 Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis) 31
3000 Oktatás összesen 172
4204 Budapest Főv. Önk.-nak Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Oroszlány) 31
4210 Budapest Főv. Önk.-nak Utógondozó Otthona (Budakeszi út) 43
4213 Budapest Főv. Önk.-nak Gyermekotthona és Ált. Isk.-ja (Balatonboglár) 28
4214 Budapest Főv. Önk.-nak Kossuth Zs. Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Bicske) 40
4215 Budapest Főv. Önk.-nak II. Rákóczi F. Gyermekotthona és Ált. Isk.-ja (Alsóbélatelep) 21
4220 Budapest Főv. Önk.-nak Béke Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Hárshegyi út) 38
4221 Budapest Főv. Önk.-nak Kossuth L. Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.) 38
4222 Budapest Főv. Önk.-nak Cseppkő Utcai Gyermekotthona 74
4228 Budapest Főv. Önk.-nak Gyermekotthona (Mónosbél) 25
4230 Budapest Főv. Önk.-nak Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (TEGYESZ) 2566
4233 Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthona 28
4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete 366
4000 Gyermekvédelem összesen 3298
Mindösszesen 3470

- az önkormányzati, intézményi szerkezetátalakítási, korszerűsítési feladatokhoz, létszámleépítéshez kapcsolódóan központi pályázati önrész biztosításához a 2007. évi költségvetésben a rendelkezésre álló források kiegészítésére a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre 2 700 000 E Ft

előirányzatot,

- a javaslatnak megfelelően a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának szükséges mértékre történő megemelésére 1 744 000 E Ft-ot,

- az adósságszolgálati feladatokra „9101 Adósságszolgálati céltartalék” címre 300 000 E Ft-ot

biztosít.

613/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy értesítse a költségvetési intézményeket a jóváhagyott pénzmaradványról, a vállalkozási tevékenység eredményéről, a befizetési kötelezettségekről.

Határidő: értesítésre: azonnal

befizetési kötelezettségre: az értesítést követően legkésőbb 2007. június 15-ig

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja az előterjesztő által tett kiegészítéssel 25/2007. (V. 17.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

614/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére:

- 18 Körül Alapítvány 1000 E Ft
- Harmónia Háza Hagyományőrző és Természetvédő Közhasznú Egyesület 190 E Ft
- Műcsarnok Alapítvány 200 E Ft
- Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete 1100 E Ft
- Élet Menete Alapítvány Magyarország 1000 E Ft
- Hóvirág Alapítvány 150 E Ft
- Magyarország Gyermek és Ifjúsági Egészség- és Érdekvédelmi Egyesület 68 E Ft
- Baross Magyar Kultúrkör 200 E Ft
- Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 200 E Ft
- Mahatma Gandhi Emberjogi Egyesület 300 E Ft
- Amerikai Alapítványi Iskola 110 E Ft

615/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az alábbi címek előirányzatainak soron kívüli felosztásáról és átutalásáról az érintett intézmények részére:

- a „9129 Oktatási Intézmények tanulóinak kedvezményes étkeztetése, ingyenes tankönyv biztosítása, Arany János Tehetséggondozó Program” cím előirányzatából 257 502 E Ft (ebből: 227 975 E Ft az 50 és 100%-os kedvezményes étkeztetés, 29 527 E Ft az Arany János Tehetséggondozó Program támogatása),

- „9132 Oktatási Intézmények igazgatóinak jutalmazása”.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

616/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a Hivatal és az Önkormányzati Testület teljes körére vonatkozóan a házon belüli reprezentáció-vendéglátás igénybevételére a 2008-2011. évekre biztosítja a 2007. évi áron bruttó 40 M Ft előirányzatot a mindenkori hivatalos inflációval növelve a Fővárosi Önkormányzat 2008-2011. évi költségvetéseiben.

Határidő: a 2008-2011. évi költségvetések készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Kelenföldi pályaudvar és környéke városépítészeti ötletpályázat.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

617/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Kelenföldi pályaudvar és térségére a Fővárosi Önkormányzat a XI. kerület Újbuda Önkormányzatával közösen városrendezési-városépítészeti-környezetalakítási ötletpályázatot kíván kiírni külső források bevonásával, 35 000 E Ft értékben.

618/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy az ötletpályázatot támogató külső szervezetekkel az összesen 27 M Ft átvételére vonatkozó pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások megkötéséről intézkedjen, ezen belül:

- XI. kerület Újbuda Önkormányzatával 10 M Ft-ról,

- DBR Metró Projekt Igazgatósággal 5 M Ft-ról,

- MÁV Zrt.-vel 5 M Ft-ról,

- VOLÁNBUSZ Zrt.-vel 2 M Ft-ról,

- FUTUREAL-lal 5 M Ft-ról.

Határidő: 2007. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

619/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

A 618/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. határozat szerinti megállapodások létrejötte esetén kötelezettséget vállal, hogy a Kelenföldi pályaudvar és térsége városrendezési-városépítészeti-környezetalakítási ötletpályázatára előirányzatot biztosít a Fővárosi Önkormányzat 2007. évi költségvetésében az alábbiak szerint:

- megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát 17 000 E Ft-tal,

- megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát 10 000 E Ft-tal,

- csökkenti a „7212 Közlekedési szakmai feladatok” cím dologi kiadások előirányzatát 3000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg

- megemeli a „7202 Főépítészi feladatok” cím dologi kiadások előirányzatát 30 000 E Ft-tal.

620/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodások megkötését követően írja ki a melléklet szerinti szakmai program alapján a Kelenföldi pályaudvar és térségére a városrendezési-városépítészeti-környezetalakítási ötletpályázatot.

Határidő: a megállapodások megkötését követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

621/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 619/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. határozat szerinti előirányzat-módosításokat szerepeltesse a 2007. évi költségvetési rendelet következő módosításában.

Határidő: a Közgyűlés júniusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Támogatási kérelem a fővárosi dunai révátkelőhelyek felújításához.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

622/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért a két dunai rév-átkelőhely (Bp. Megyer-Bp. Békásmegyer, Bp. Soroksár-Bp. Csepel) tervezett felújításával.

623/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

A BKV Zrt. nyilatkozata alapján kijelenti, hogy a két fővárosi dunai révátkelőhelyet a BKV Zrt. útján a jövőben is tartósan, de legalább 2013-ig üzemeltetni kívánja, egyúttal tudomásul veszi, hogy a támogatás megítélése esetén felújításra kerülő eszközök elidegenítésére 3 évig nem kerülhet sor.

624/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

A BKV Zrt. nyilatkozata alapján igazolja, hogy a költségvetési támogatás elnyeréséhez szükséges 30%-os saját forrás (4 575 000 Ft + áfa) rendelkezésre áll.

625/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a támogatási kérelmet aláírja, és azt a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságához benyújtsa.

Határidő: 2007. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Javaslat sportszövetségek és sportági szakszövetségek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2007. évi előirányzata terhére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

626/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2007. évi előirányzata terhére az alábbi társadalmi szervezeteket támogatja. Jóváhagyja, megköti a 2. számú mellékletben szereplő minta szerinti sportszakmai együttműködési megállapodásokat és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Sor-
szám
Megnevezés Támogatott cél Támogatás összege
(E Ft-ban)
Budapesti Amatőr- A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
1. Box Szövetség és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 720
eseményeinek támogatására.
Budapesti A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
2. Asztalitenisz és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 1 700
Szövetség eseményeinek támogatására.
Budapesti A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
3. Atlétikai és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 7 850
Szövetség eseményeinek támogatására.
Budapesti A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
4. Evezős és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 1 050
Szövetség eseményeinek támogatására.
Budapesti A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
5. Kajak-Kenu és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 3 150
Szövetség eseményeinek támogatására.
Budapesti A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
6. Kézilabda és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 4 000
Szövetség eseményeinek támogatására.
Budapesti A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
7. Kosárlabdázók és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 4 200
Szövetsége eseményeinek támogatására.
Budapesti A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
8. Labdarúgó és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 7 750
Szövetség eseményeinek támogatására.
Budapesti A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
9. Modellező és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 600
Szövetség eseményeinek támogatására.
Magyar Rádió- A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
10. amatőr Szövetség és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 250
Budapesti eseményeinek támogatására.
Szövetsége
Budapesti A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
11. Röplabda és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 1 800
Szövetség eseményeinek támogatására.
Budapesti Sakk A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
12. Szövetség és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 800
eseményeinek támogatására.
Budapesti A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
13. Sportlövő és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 2 250
Szövetség eseményeinek támogatására.
Budapesti A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
14. Tájfutók és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 1 700
Szövetsége eseményeinek támogatására.
Budapesti A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
15. Tekézők és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 1 270
Szövetsége eseményeinek támogatására.
Budapesti A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
16. Tenisz és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 2 400
Szövetség eseményeinek támogatására.
Budapesti A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
17. Torna és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 3 000
Szövetség eseményeinek támogatására.
Budapesti A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
18. Regionális Judo és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 2 200
Szövetség eseményeinek támogatására.
Budapesti A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
19. Területi Úszó és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 2 680
Szövetség eseményeinek támogatására (úszás: 2450 E Ft, műugrás: 230 E Ft).
Budapesti A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
20. Tollaslabdázók és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 800
Szövetsége eseményeinek támogatására.
Budapesti A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
21. Triatlon és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 1 700
Szövetség eseményeinek támogatására.
Budapesti A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
22. Vízilabda és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 1 200
Szövetség eseményeinek támogatására.
Budapesti A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
23. Vívó és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 2 000
Szövetség eseményeinek támogatására.
Budapesti A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
24. Birkózó és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 1 800
Szövetség eseményeinek támogatására.
Budapesti A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
25. Búvár és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 400
Szövetség eseményeinek támogatására.
Budapesti A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
26. Íjász és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 370
Szövetség eseményeinek támogatására.
Budapesti A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
27. Kerékpáros és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 1 200
Szövetség eseményeinek támogatására.
Budapesti A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
28. Súlyemelő és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 1 160
Szövetség eseményeinek támogatására.
Budapesti A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
29. Természetbarát és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 7 000
Sportszövetség eseményeinek támogatására.
Budapesti A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
30. Wellness és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 200
Életmódklubok eseményeinek támogatására.
Szövetsége
Fogyatékkal Élők A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
31. Budapesti és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 3 000
Sportszövetsége eseményeinek támogatására.
Közép-magyar- A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
országi Technikai és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
32. és Tömegsport- eseményeinek támogatására. 3 000
klubok Budapesti
Szövetsége
Sportegyesületek A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
33. Budapesti és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 600
Szövetsége eseményeinek támogatására.
Harci Művészetek A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
34. Budapesti és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 1 150
Szövetsége eseményeinek támogatására.
Budapesti Egyetemi A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek
35. Főiskolai és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi 5 050
Sportszövetség eseményeinek támogatására.
Összesen 80 000

Határidő: a közgyűlési döntést követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Javaslat a Budapesti Sportszövetségek Szövetsége támogatására („R” jelű és „SF” jelű pályázatok bonyolítására).

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

627/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2007. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre sorának) terhére a Budapesti Sportszövetségek Szövetsége részére 62 000 E Ft támogatást biztosít a budapesti területi sportági szak- és sportszövetségek kiemelt rendezvényfeladat pályázati úton történő támogatására („R” jelű pályázat 22 000 E Ft), valamint a főváros területén megvalósuló kiemelt minőségi utánpótlás-nevelési tevékenység, valamint a kiemelt szabadidős vízi sport és vízi túra központ komplex fejlesztési programok pályázati úton történő támogatására („SF” jelű pályázat 40 000 E Ft).

Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat a Budapest V. ker., Március 15. tér 3. sz. alatti 24321 hrsz.-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítési eljárásának eredményére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

628/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Budapest V. kerület, Március 15. tér 3. sz. (hrsz.: 24321) alatti ingatlan BFVK Zrt. általi nyilvános pályázat útján történő értékesítését érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Jóváhagyja, megköti a LEFKO Ingatlanforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 1 060 000 000 Ft + áfa vételáron előkészített, az előterjesztés 5. számú mellékletét képező adásvételi szerződést, és egyben felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: A „Nemzeti Vágta” lovasversenynek a protokolláris rendezvények közé sorolása.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

629/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a VÁGTA G.T. Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft. „Nemzeti Vágta” lovasverseny rendezvényét (a Budapest XIV. kerület, Hősök terén, Dózsa György úton, Olof Palme sétányon, Felvonulási téren, Állatkerti körúton) a 33/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott protokolláris rendezvények közé sorolja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: Javaslat az oktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos döntésekre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

630/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest XIV. ker., Dózsa György út 25-27. szám alatti Batthyány-Strattmann László Szakképző Iskola és Gimnáziumot, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal megszünteti.

Jogutódként kijelöli a Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnáziumot (1086 Budapest, Csobánc u. 1.).

Jóváhagyja a Batthyány-Strattmann László Szakképző Iskola és Gimnázium (1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.) megszüntető okiratát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

631/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1086 Budapest, Csobánc u. 1.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1086 Budapest, Csobánc u. 1.) 5. számú melléklet szerinti alapító okirat módosításának, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

632/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest IV. ker., Baross u. 39. szám alatti Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal megszünteti.

Jogutódként kijelöli a Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskolát (1075 Budapest, Wesselényi u. 52.).

Jóváhagyja a Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1047 Budapest, Baross u. 39.) megszüntető okiratát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

633/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola (1075 Budapest, Wesselényi u. 52.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola (1075 Budapest, Wesselényi u. 52.) 5. számú melléklet szerinti alapító okirat módosításának, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

634/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest VIII. ker., Szentkirályi u. 7. szám alatti Dekoratőr Iskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal megszünteti.

Jogutódként kijelöli a Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskolát (1097 Budapest, Illatos út 2-4.).

Jóváhagyja a Dekoratőr Iskola (1088 Budapest, Szentkirályi u. 7.) megszüntető okiratát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

635/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola (1097 Budapest, Illatos út 2-4.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola (1097 Budapest, Illatos út 2-4.) 5. számú melléklet szerinti alapító okirat módosításának, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

636/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest IV. ker., Megyeri út 45. szám alatti Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal megszünteti.

Jogutódként kijelöli a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumot (1134 Budapest, Váci út 21.).

Jóváhagyja a Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (1044 Budapest, Megyeri út 45.) megszüntető okiratát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

637/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium (1134 Budapest, Váci út 21.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium (1134 Budapest, Váci út 21.) 5. számú melléklet szerinti alapító okirat módosításának, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

638/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest XI. ker., Körössy József u. 3. szám alatti Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal megszünteti.

Jogutódként kijelöli a Budai Középiskolát (1126 Budapest, Márvány u. 32.).

Jóváhagyja a Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskola (1117 Budapest, Körössy József u. 3.) megszüntető okiratát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

639/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budai Középiskola (1126 Budapest, Márvány u. 32.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a Budai Középiskola (1126 Budapest, Márvány u. 32.) 5. számú melléklet szerinti alapító okirat módosításának, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

640/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest II. ker., Jurányi u. 3. szám alatti Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal megszünteti.

Jogutódként kijelöli a Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskolát (1011 Budapest, Ponty u. 3.).

Jóváhagyja a Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola (1027 Budapest, Jurányi u. 3.) megszüntető okiratát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

641/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola (1011 Budapest, Ponty u. 3.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola (1011 Budapest, Ponty u. 3.) 5. számú melléklet szerinti alapító okirat módosításának, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

642/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest VII. ker., Murányi u. 10. szám alatti Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal megszünteti.

Jogutódként kijelöli a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolát (1081 Budapest, Bezerédj u. 16/A).

Jóváhagyja a Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskola (1078 Budapest, Murányi u. 10.) megszüntető okiratát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

643/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1081 Budapest, Bezerédj u. 16/a) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1081 Budapest, Bezerédj u. 16/a) 5. számú melléklet szerinti alapító okirat módosításának, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

644/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest IX. ker., Gyáli út 25/a szám alatti Irinyi János Környezetvédelmi és Vegyészeti Szakképző Iskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal megszünteti.

Jogutódként kijelöli a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolát (1146 Budapest, Thököly út 48-54.).

Jóváhagyja az Irinyi János Környezetvédelmi és Vegyészeti Szakképző Iskola (1097 Budapest, Gyáli út 25/a) megszüntető okiratát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

645/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola (1146 Budapest, Thököly út 48-54.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola (1146 Budapest, Thököly út 48-54.) 5. számú melléklet szerinti alapító okirat módosításának, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

646/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest II. ker., Jurányi u. 1. szám alatti Kalmár László Számítástechnikai Szakközépiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal megszünteti.

Jogutódként kijelöli a Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnáziumot (1037 Budapest, Szépvölgyi út 69-73.).

Jóváhagyja a Kalmár László Számítástechnikai Szakközépiskola (1027 Budapest, Jurányi u. 1.) megszüntető okiratát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

647/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium (1037 Budapest, Szépvölgyi út 69-73.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium (1037 Budapest, Szépvölgyi út 69-73.) 5. számú melléklet szerinti alapító okirat módosításának, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

648/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest XI. ker., Fehérvári út 159. szám alatti Kelenföldi Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal megszünteti.

Jogutódként kijelöli a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskolát (1191 Budapest, Kossuth tér 12.).

Jóváhagyja a Kelenföldi Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1119 Budapest, Fehérvári út 159.) megszüntető okiratát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

649/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest XI. ker., Fehérvári út 10. szám alatti Kolos Richárd Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal megszünteti.

Jogutódként kijelöli a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskolát (1191 Budapest, Kossuth tér 12.).

Jóváhagyja a Kolos Richárd Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1117 Budapest, Fehérvári út 10.) megszüntető okiratát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

650/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola (1191 Budapest, Kossuth tér 12.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola (1191 Budapest, Kossuth tér 12.) 5. számú melléklet szerinti alapító okirat módosításának, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

651/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest VII. ker., Hernád u. 52. szám alatti Klauzál Gábor Műszeripari Szakközépiskola és Szakiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal megszünteti.

Jogutódként kijelöli a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégiumot (1097 Budapest, Timót u. 3.).

Jóváhagyja a Klauzál Gábor Műszeripari Szakközépiskola és Szakiskola (1078 Budapest, Hernád u. 52.) megszüntető okiratát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

652/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium (1097 Budapest, Timót u. 3.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium (1097 Budapest, Timót u. 3.) 5. számú melléklet szerinti alapító okirat módosításának, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

653/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest III. ker., Bécsi út 134. szám alatti Kossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola és Gimnáziumot, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal megszünteti.

Jogutódként kijelöli a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnáziumot (1088 Budapest, Ludovika tér 1.).

Jóváhagyja a Kossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola és Gimnázium (1032 Budapest, Bécsi út 134.) megszüntető okiratát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

654/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest VIII. ker., Könyves Kálmán krt. 84. szám alatti Szentágothai János Egészségügyi Szakképző Iskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal megszünteti.

Jogutódként kijelöli a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnáziumot (1088 Budapest, Ludovika tér 1.).

Jóváhagyja a Szentágothai János Egészségügyi Szakképző Iskola (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 84.) megszüntető okiratát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

655/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1088 Budapest, Ludovika tér 1.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1088 Budapest, Ludovika tér 1.) 5. számú melléklet szerinti alapító okirat módosításának, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

656/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest VI. ker., Rippl-Rónai u. 26. szám alatti Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal megszünteti.

Jogutódként kijelöli az Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskolát (1072 Budapest, Nyár u. 9.).

Jóváhagyja a Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 26.) megszüntető okiratát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

657/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1072 Budapest, Nyár u. 9.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert az Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1072 Budapest, Nyár u. 9.) 5. számú melléklet szerinti alapító okirat módosításának, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

658/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest IX. ker., Friss u. 2. szám alatti Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal megszünteti.

Jogutódként kijelöli a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskolát (1075 Budapest, Wesselényi u. 38.).

Jóváhagyja a Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskola (1098 Budapest, Friss u. 2.) megszüntető okiratát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

659/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola (1075 Budapest, Wesselényi u. 38.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola (1075 Budapest, Wesselényi u. 38.) 5. számú melléklet szerinti alapító okirat módosításának, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

660/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest XXI. ker., Táncsics Mihály u. 84. szám alatti Mérei Ferenc Szakiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal megszünteti.

Jogutódként kijelöli a Szabómester Szakképző Iskolát (1089 Budapest, Elnök u. 3.).

Jóváhagyja a Mérei Ferenc Szakiskola (1215 Budapest, Táncsics Mihály u. 84.) megszüntető okiratát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

661/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szabómester Szakképző Iskola (1089 Budapest, Elnök u. 3.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a Szabómester Szakképző Iskola (1089 Budapest, Elnök u. 3.) 5. számú melléklet szerinti alapító okirat módosításának, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

662/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest XV. ker., Ady Endre u. 31-33. szám alatti Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnáziumot, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal megszünteti.

Jogutódként kijelöli a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskolát (1157 Budapest, Árendás köz 8.).

Jóváhagyja a Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium (1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33.) megszüntető okiratát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

663/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola (1157 Budapest, Árendás köz 8.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola (1157 Budapest, Árendás köz 8.) 5. számú melléklet szerinti alapító okirat módosításának, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

664/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jével a Budapest IX. ker., Soroksári út 75-77. szám alatti Szabóky Adolf Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt - a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal megszünteti és önálló szakmai profillal tagintézményként integrálja.

Jogutódként kijelöli az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskolát (1204 Budapest, Török Flóris u. 89.).

Jóváhagyja a Szabóky Adolf Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1095 Budapest, Soroksári út 75-77.) megszüntető okiratát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

665/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola (1204 Budapest, Török Flóris u. 89.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola (1204 Budapest, Török Flóris u. 89.) 5. számú melléklet szerinti alapító okirat módosításának, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 26/2007. (V. 17.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról (6. számú melléklet szerint).

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

666/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

az intézményracionalizálás keretében 2007. július 1-jei hatállyal 619 álláshelyet (ebből 381 betöltött) véglegesen megszüntet az alábbiak szerint:

Címkód Intézmény megnevezése Megszűnő álláshelyek
3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium 4
3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola 15
3316 Irinyi János Környezetvédelmi és Vegyészeti Szakképző Iskola 13
3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium 19
3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 27
3505 Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 21
3511 Kolos Richárd Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 20
3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 25
3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai
Szakközépiskola 29
3522 Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola 14
3524 Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakiskola 20
3530 Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskola 11
3532 Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola 9
3534 Kossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola és Gimnázium 16
3536 Batthyány-Strattmann László Szakképző Iskola és Gimnázium 5
3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki. 17
3539 Kalmár László Számítástechnikai Szakközépiskola 21
3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola 12
3542 Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 15
3546 Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskola 13
3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 14
3551 Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium 7
3555 Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 31
3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola 9
3558 Klauzál Gábor Műszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 27,5
3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium 35,5
3561 Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola 28
3564 Kelenföldi Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 12
3571 Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola 5
3572 Dekoratőr Iskola 15
3577 Szabómester Szakképző Iskola 21
3578 Szabóky Adolf Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 9
3582 Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskola 13
3583 Szentágothai János Egészségügyi Szakképző Iskola 24
3584 Mérei Ferenc Szakiskola 22
3585 Budai Középiskola 20
Összesen: 619

667/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés után a jogutód intézmények létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg 2007. július 1-jétől:

Címkód Intézmény megnevezése Létszámkeret
3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium 105
3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola 229
3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium 161
3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 270
3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 159
3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 155
3522 Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola 137
3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki. 158
3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola 141
3542 Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 85
3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 105
3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola 165
3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium 305
3561 Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola 109
3571 Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola 177
3577 Szabómester Szakképző Iskola 148
3585 Budai Középiskola 192
Összesen: 2801

668/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

A létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 771 471 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg azonos összeggel megemeli a

„3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 56 808 E Ft-tal
ebből: személyi juttatás: 43 036 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 13 772 E Ft
„3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 86 645 E Ft-tal
ebből: személyi juttatás: 62 720 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 20 070 E Ft
működési célú pénzeszköz-átadás: 3 855 E Ft
„3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 27 287 E Ft-tal
ebből: személyi juttatás: 20 672 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 6 615 E Ft
„3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 103 667 E Ft-tal
ebből: személyi juttatás: 78 560 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 25 107 E Ft
„3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 58 113 E Ft-tal
ebből: személyi juttatás: 44 025 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 14 088 E Ft
„3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 36 719 E Ft-tal
ebből: személyi juttatás: 27 424 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 9 295 E Ft
„3522 Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 25 702 E Ft-tal
ebből: személyi juttatás: 19 546 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 6 156 E Ft
„3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 18 241 E Ft-tal
ebből: személyi juttatás: 13 819 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 4 422 E Ft
„3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 21 805 E Ft-tal
ebből: személyi juttatás: 16 655 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 5 150 E Ft
„3542 Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 39 789 E Ft-tal
ebből: személyi juttatás: 30 143 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 9 646 E Ft
„3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 86 645 E Ft-tal
ebből: személyi juttatás: 62 720 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 20 070 E Ft
„3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 24 273 E Ft-tal
ebből: személyi juttatás: 8 389 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 5 884 E Ft
„3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 30 732 E Ft-tal
ebből: személyi juttatás: 20 810 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 9 922 E Ft
„3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 73 458 E Ft-tal
ebből: személyi juttatás: 39 862 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 12 715 E Ft
működési célú pénzeszköz-átadás: 20 881 E Ft
„3561 Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 26 520 E Ft-tal
ebből: személyi juttatás: 18 591 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 5 949 E Ft
működési célú pénzeszköz-átadás: 1 980 E Ft
„3571 Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 28 337 E Ft-tal
ebből: személyi juttatás: 21 467 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 6 870 E Ft
„3577 Szabómester Szakképző Iskola” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 53 322 E Ft-tal
ebből: személyi juttatás: 40 396 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 12 926 E Ft
„3585 Budai Középiskola” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 60 053 E Ft-tal
ebből: személyi juttatás: 45 491 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 14 562 E Ft

669/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot nyújt be 394 fő végleges létszámleépítés miatt 466 783 982 Ft-nak a központi költségvetésből történő biztosítására. A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkavállalónál történő - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség.

Felhatalmazza a főpolgármestert az igénybejelentés aláírására és benyújtására.

Határidő: 2007. október 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

670/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben a benyújtandó pályázatban a létszám és/vagy a pályázati összeg eltér a 669/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. határozatban szereplőtől (394 fő 466 783 982 Ft), a végleges pályázati anyagra vonatkozó javaslatot a Fővárosi Közgyűlés 2007. szeptemberi ülése elé kell terjeszteni.

Határidő: Fővárosi Közgyűlés 2007. szeptemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

671/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Az intézmények későbbi időpontban történő kiürítése miatt az elvont támogatás visszapótlására a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 140 095 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a

„3524 Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakiskola” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 41 204 E Ft-tal
ebből: - személyi juttatások 5 hóra 22 059 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 5 hóra 6 552 E Ft
- dologi kiadás 6 hóra 12 593 E Ft
„3528 Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 32 328 E Ft-tal
ebből: - személyi juttatások 5 hóra 10 132 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 5 hóra 6 288 E Ft
- dologi kiadás 6 hóra 15 908 E Ft
„3551 Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 24 093 E Ft-tal
ebből: - személyi juttatások 5 hóra 8 991 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 5 hóra 3 172 E Ft
- dologi kiadás 6 hóra 11 930 E Ft
„3564 Kelenföldi Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 42 470 E Ft-tal
ebből: - személyi juttatások 5 hóra 21 466 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 5 hóra 6 708 E Ft
- dologi kiadás 6 hóra 14 296 E Ft

Fenti támogatások a 2008. évi költségvetésbe is beépítendők.

672/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben a végleges tantárgyfelosztás és tanulói létszám ismeretében további létszámleépítésre van szükség, akkor jelen átszervezéshez kapcsolódó létszámleépítés két ütemben fog megvalósulni. Felkéri a főpolgármestert, hogy az esetlegesen szükséges további létszámleépítést a 2007/2008. tanévi feladatváltozásokkal egyidejűleg terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2007. október 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

673/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Az épületek kiürítéséhez szükséges fedezet biztosítására a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím 195 000 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a:

„3561 Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 20 000 E Ft-tal
Ebből: - dologi kiadás 20 000 E Ft
„3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 25 000 E Ft-tal
Ebből: - dologi kiadás 5 000 E Ft
„3542 Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 30 000 E Ft-tal
Ebből: - dologi kiadás 30 000 E Ft
„3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 60 000 E Ft-tal
Ebből: - dologi kiadás 60 000 E Ft
„3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 30 000 E Ft-tal
Ebből: - dologi kiadás 30 000 E Ft
„3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 30 000 E Ft-tal
Ebből: - dologi kiadás 30 000 E Ft

674/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Az érintett iskolákban a szolgálati lakás felszabadítások és a kiköltöztetést követően a felszabaduló helyiségek oktatási célú hasznosítása érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím 45 M Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Lakásmobilitás feladat dologi kiadások előirányzatát 45 M Ft-tal a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban, a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában, valamint a Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskolában lévő lakáskiváltások érdekében.

675/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jei határidővel kivonja az intézményi körből és forgalomképessé minősíti a

- Budapest VII., Murányi utca 10. szám alatti, 33012 hrsz.-ú,

- Budapest VII., Hernád utca 52. szám alatti, 33379 hrsz.-ú,

- Budapest VIII., Kőbányai út 22. szám alatti, 38819 hrsz.-ú ingatlan 7388 m2 nagyságú volt oktatási intézmény által használt felépítményes területét,

- Pócsmegyer, Zöldfa utcai, 974 hrsz.-ú

jelenleg korlátozottan forgalomképes ingatlanokat.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

676/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Vagyongazdálkodás 2007. évi Irányelveiben 287/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. határozattal elfogadottak szerint az intézményi körből kivont és forgalomképessé nyilvánított felsorolt ingatlanok értékesítéséből befolyó bevételek az oktatási ágazat strukturális reformjának keretében szükséges fejlesztések megvalósítására használhatók fel, ennek érdekében az ingatlanokat külön listán a Vagyonrendeletben, az értékesítésből befolyó bevételeket pedig a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell kezelni.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

677/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a megszűnő intézmények záróbeszámolóját 2007. június 30-i fordulónappal teljes körűen, az éves költségvetési beszámolónak megfelelő tartalommal készítse el és a döntéshez kapcsolódó költségvetési előirányzat rendezésére vonatkozó javaslattal együtt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2007. szeptember a féléves költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg

Felelős: dr. Demszky Gábor

678/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a végleges létszámleépítések 2008. évre áthúzódó költségeit Budapest Főváros 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletében biztosítsa.

Határidő: 2008. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

679/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 21. pontként tárgyalja meg a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

A napirend 21. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

680/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2007. évi költségvetését módosító döntését a melléklet 1. § (24) bekezdése szerinti tartalommal kiegészíti.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2007. április 26-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére