A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2007. június 28-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

971/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 7. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására - Bp. I. kerület KÉSZ” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

972/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 62. pontként tárgyalja meg a „Kedvezményes BKV-bérlet a gyermekét nevelő szülő számára” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

973/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 56. pontként tárgyalja meg „Az egészségügyi intézmények struktúraátalakítási pályázatához kapcsolódó megállapodások” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

974/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg az „Oktatási ágazati pályázatok” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

975/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „Együttműködési megállapodás Budapest és Firenze város között” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

976/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 53. pontként tárgyalja meg a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei - Kohéziós Alap Határozat módosítás” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

977/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 54. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a »Budapest és vonzáskörzete zajtérképe« című projekt keretén belül elkészített Budapest Főváros stratégiai zajtérképének elfogadásához” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

978/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 27. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest XIII. kerület, Róbert Károly krt. menti közterületek határrendezésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

979/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és ebédszünet előtti utolsó napirendként tárgyalja meg „A 2020-as budapesti olimpiai nagyprojekt lehetséges helyszínei” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

980/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 19. pontként tárgyalja meg a „3. sz. városi főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” című projekttel kapcsolatos módosítások” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

981/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Budapest portál rendszer tartalomszolgáltatóként történő üzemeltetése tárgyában vállalt kötelezettségvállalás módosítására” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

982/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 29. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a »CLIMATE Creating Leading edge Initiatives for Mobility, Accessibility, Transport and the Environment (Vezető kezdeményezések a mobilitásért, az elérhetőségért, a közlekedésért és a környezetért)« c. CIVITAS Plus pályázat benyújtására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

983/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Főgáz Zrt. privatizációs tanácsadó kiválasztására” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

984/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 63. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a FEGSZ megszüntetésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

985/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 38. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Bp. III. ker., Óbudai Gázgyár területére a Budapest Zrt. által készített végleges Fejlesztési Terv elfogadására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

986/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 50. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Mol és OTP részvények átsorolására és minimáláruk meghatározására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

987/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/g pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tag pótlására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

988/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attilának a „Javaslat Budapest Főváros Közgyűlésének a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendeletének módosítására” című napirend levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

989/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 2. pontként tárgyalja meg a „A 4-es metró projekt helyzetének és előrehaladásának bemutatása, a Rákóczi téren megvalósítandó mélygarázs megalapozottságának vizsgálata” című tájékoztatót.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

990/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a Javaslat új tag megválasztására a Szent János Kórház kórházi felügyelőtanácsába.

1/b Javaslat új tag megválasztására a Szent Margit Kórház kórházi felügyelőtanácsába.

1/c Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények tulajdonosi felügyelőtanácsainak szervezeti és működési szabályzatának módosítására.

1/d Javaslat közalapítványi tisztségviselők megválasztására.

1/e Javaslat a Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács tagjának kijelölésére.

1/f Hozzájárulás a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatósága új vezetőjének kinevezéséhez.

1/g Javaslat bizottsági tag pótlására.

2. A 4-es metró projekt helyzetének és előrehaladásának bemutatása, a Rákóczi téren megvalósítandó mélygarázs megalapozottságának vizsgálata.

3. Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet módosítására.

4. Javaslat Budapest Főváros Közgyűlésének a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendeletének módosítására.

5. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

6. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest II. kerület, Kossuth Lajos utca-Rákóczi utca-Zrínyi utca-Petőfi utca által határolt terület, Budapest X. kerület, Kerepesi út-Malomárok utca-Vízimalom utca- Keresztúri út által határolt terület, Budapest XV. kerület, Újpalota-Parkváros (Szentmihályi út-Rákospalotai határút-91115 hrsz. közterület-Hűtő utca-Késmárk utca-erdőterület által határolt) területe.

7. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására - Bp. XIII. kerület, Teve utca-Róbert Károly körút- Váci út-Petneházy utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve.

8. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására - Bp. I. kerület KÉSZ.

9. Javaslat a fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működési rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

10. Javaslat a Pedagógus és Nővérszálló működésének racionalizálására, a 246/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. Határozat végrehajtására.

11. Javaslat közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására.

12. Oktatási ágazati pályázatok.

13. Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház gazdálkodási előlegkérelmének kezességvállalására és fővárosi önrész biztosítására.

14. Javaslat a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht.-nak a létszámleépítéssel kapcsolatos költségeinek megelőlegezésére.

15. A megszűnt Fővárosi Ukrán Önkormányzat záróbeszámolója.

16. Javaslat a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

17. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

18. Javaslat „Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XVI. kerület Önkormányzata között a Fővárosi Közterület-felügyelet II. számú Alközpontjának fejlesztéséről, létszámbővítéséről és működéséről kötött megállapodás” megszűnésének tudomásul vételére.

19. Javaslat a GKM által kiírt pályázaton való részvételre az Euro Velo kerékpárút-hálózat szakaszainak építésére és tervezésére.

20. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

21. Javaslat a 2007. évi foglalkoztatási pályázatok támogatására.

22. „3. sz. városi főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” című projekttel kapcsolatos módosítások.

23. Javaslat a „Budapesti Történeti Múzeum Aquincum Múzeum rekonstrukció II. ütem” beruházás többletforrásának biztosítására és az engedélyokirat 2. sz. módosításának jóváhagyására.

24. Javaslat a kulturális intézmények feladatracionalizálásához kapcsolódó létszámleépítési költségek megelőlegezésére.

25. Javaslat az egészségügyi intézmények létszámcsökkentéseivel kapcsolatos központi költségvetési hozzájáruláshoz benyújtandó pályázatra.

26. Javaslat a „Szent István Kórház, kórházösszevonással kapcsolatos feladatok” előirányzatának átcsoportosítására és az új feladatok engedélyokiratának jóváhagyására.

27. Javaslat a 2007. évi drogellenes, drogprevenciós programok közszolgálati szerződéssel, ill. egyéb módon történő támogatására.

28. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények gazdálkodási rendjének racionalizálásával összefüggő végleges létszámleépítések miatti kifizetések elszámolására.

29. Javaslat az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ kölcsönszerződésének jóváhagyására.

30. Javaslat a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium bővítés, tornaterem-építés célokmány módosítására.

31. Javaslat a Budapest XIII. kerület, Róbert Károly krt. menti közterületek határrendezésére.

32. Javaslat a 2007. évi Esélyegyenlőségi és civil célú bizottsági keret céltartaléka terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására.

33. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és Oláh Imre, valamint gyermekei közötti peren kívüli egyezség megkötésére.

34. Javaslat egyes, az Operatív Programok 2007-2008. évi akcióterveiben nevesíteni kívánt beruházási feladat engedélyezési okmányainak jóváhagyására.

35. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

36. Javaslat a „CLIMATE Creating Leading edge Initiatives for Mobility, Accessiblity, Transport and the Environment (Vezető kezdeményezések a mobilitásért, az elérhetőségért, a közlekedésért és a környezetért)” c. CIVITAS Plus pályázat benyújtására.

37. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működtetett szociális intézmények átszervezésére.

38. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (Kamaraerdő) területén lévő „Bagolyvár kápolnára” vonatkozó Használati Megállapodás és kiegészítésének módosítására.

39. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1103 Budapest, Gergely utca 85.) székhelyének tulajdonjog rendezésére peren kívüli egyezség keretein belül, területarányos telekcsere útján.

40. Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratának módosítására.

41. Javaslat a Kolibri Színház és a Budapesti Bábszínház alapító okiratának módosítására.

42. Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna engedélyokirata.

43. Javaslat a XI. Hosszúréti út mentén fekvő, 1835/5 hrsz.-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítésére.

44. Javaslat a Kéthely, Sáripuszta 1. sz. alatti ingatlanok (Hunyady kastély) értékesítésére.

45. Javaslat a Bp. III. ker., Óbudai Gázgyár területére a Budapesti Zrt. által készített végleges Fejlesztési Terv elfogadására.

46. Javaslat az állami gondoskodásból 1997. november 1. előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására kiírt pályázat benyújtására.

47. Javaslat gyermekvédelmi intézmények vezetői kötelező óraszámának módosítására 2007/2008. tanévre.

48. Javaslat a belső iskolák további működtetésére.

49. Javaslat a Pro Scholis Urbis Közalapítvány 2006. évi beszámolója elfogadására.

50. Javaslat a Talentum Kulturális Alapítvány 2006. évi beszámolójának elfogadására.

51. Javaslat a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentésének elfogadására.

52. Budapest XI. kerület, Hengermalom út 49-51. Települési Értékvédelmi Támogatás pályázatával kapcsolatos, 1 875 000 Ft behajthatatlanná vált követelés leírása.

53. Előterjesztés a 2007. évre érvényes csatornahasználati díjba beépített fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételéről, a csatornahasználati díjba beépített bérleti díjról, valamint a pénzügyi elszámolásról szóló megállapodás megkötésére.

54. Előterjesztés az ún. önerős (magánszemélyek és gazdasági társaságok) beruházásban megvalósuló csatornák ajándékozási szerződéssel történő vagyonátvételére.

55. Javaslat Budapest-Zugló Önkormányzata közigazgatási területén lévő, a Rákos-patak mentén fekvő közterületi ingatlanok tulajdonrendezésére és telekalakítására.

56. Javaslat a Bp. XI., Budafoki u. 185-189. sz. alatti, 3993/4 hrsz.-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítésére.

57. Javaslat a Mol és OTP részvények átsorolására és minimáláruk meghatározására.

58. Az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2007. évi Karta elfogadása.

59. Javaslat a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2006. évi igazgatási költségeinek felhasználásáról készült elszámolás elfogadására.

60. Javaslat az „M1-M7 autópálya fővárosi bevezető szakaszán tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése” tárgyú, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretei között működő Regionális Fejlesztés Operatív Program által támogatott projekt támogatási szerződésének határidő-hosszabbítására.

61. Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei - Kohéziós Alap Határozat módosítás.

62. Javaslat a „Budapest és vonzáskörzete zajtérképe” című projekt keretén belül elkészített Budapest Főváros stratégiai zajtérképének elfogadásához.

63. A Fővárosi Szociális Közalapítvány 2006. évi pénzügyi és szakmai beszámolója.

64. A Közraktárak (hrsz.: 37061/5) telekalakítási ügye.

65. Beszámoló a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága 2007. I. félévi tevékenységéről.

66. Az egészségügyi intézmények struktúraátalakítási pályázatához kapcsolódó megállapodások.

67. Javaslat közterület személyről történő elnevezésére a XII. kerületben.

68. Javaslat közterület személyről történő elnevezésére a XXII. kerületben.

69. Javaslat a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” utalásának engedélyezésére.

70. A Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1201 Budapest, Vörösmarty u. 30.) névváltoztatása.

71. Javaslat a 2007. évi felújítási és fejlesztési engedélyezési okmányok (oktatási ágazat) felülvizsgálatára.

72. Kedvezményes BKV bérlet a gyermekét nevelő szülő számára.

73. Javaslat a FEGSZ megszüntetésére.

74. Demeter Miklósné gondnok fellebbezése Csathó Csaba személyi térítési díj ügyében.

75/a Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési Határozatok végrehajtásáról.

Ebédszünet előtti utolsó napirend:

A 2020-as budapesti olimpiai nagyprojekt lehetséges helyszínei.

A napirend 1/a pontja: Javaslat új tag megválasztására a Szent János Kórház kórházi felügyelőtanácsába.

Előadó: Horváth Csaba

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 1/b pontja: Javaslat új tag megválasztására a Szent Margit Kórház kórházi felügyelőtanácsába.

Előadó: Horváth Csaba

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 1/c pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények tulajdonosi felügyelőtanácsainak szervezeti és működési szabályzatának módosítására.

Előadó: Dr. Szolnoki Andrea

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 1/d pontja: Javaslat közalapítványi tisztségviselők megválasztására.

Előadó: Horváth Csaba

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 1/e pontja: Javaslat a Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács tagjának kijelölésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1002/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

A Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács tagjának Móricz Esztert jelöli.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot tájékoztassa.

Határidő: a döntést követő 45 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/f pontja: Hozzájárulás a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatósága új vezetőjének kinevezéséhez.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1003/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Balogh Árpádnak a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság vezetőjévé történő kinevezését. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa a BKV Zrt. vezérigazgatóját.

Határidő: a döntést követő 5 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/g pontja: Javaslat bizottsági tag pótlására.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1004/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Dr. Bakonyi Tibor lemondását a városüzemeltetési és környezetgazdálkodási bizottsági tagságáról, és egyidejűleg megválasztja Szalkai Istvánt a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság tagjának 2007. június 28-i hatállyal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a változtatás átvezetéséről az SZMSZ-ben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: A 4-es metró projekt helyzetének és előrehaladásának bemutatása, a Rákóczi téren megvalósítandó mélygarázs megalapozottságának vizsgálata.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1005/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el a 4-es metró projekt helyzetének és előrehaladásának bemutatásáról és a Rákóczi téren megvalósítandó mélygarázs megalapozottságának vizsgálatáról szóló előterjesztést. Felkéri a főpolgármestert - 30 napon belül - egy olyan jelentés készítésére, amely a metróbiztos által felvetett problémákra konkrét, határidős megoldást is tartalmaz.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2007. augusztusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

A napirend 3. pontja: Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 36/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet módosításáról a 4. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 4. pontja: Javaslat Budapest Főváros Közgyűlésének a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendeletének módosítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1006/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Németh Szilárdnak az előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1007/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Dr. Endrédy Istvánnak az előterjesztés tárgyalásának elnapolására irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1008/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett rendelettervezetet nem fogadja el.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1009/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és az ebédszünet után első pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Trafó Kortárs Művészetek Háza, a Szabad Tér Színház Kht., a József Attila Színház Kht., valamint a Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht. felügyelőbizottsága tagjainak, könyvvizsgálójának megbízására, valamint a Budapesti Fesztiválközpont Kht. és a Vidám Színpad Kht. új felügyelőbizottsági tagjainak megbízására” című napirendet.

A napirend 5. pontja: A 2020-as budapesti olimpiai nagyprojekt lehetséges helyszínei.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1010/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a 2020. évi olimpiai rendezéssel összefüggő fővárosi feladatok koordinálására a Fővárosi Közgyűlésre vonatkozó törvény parlamenti megalkotását követően eseti vagy állandó bizottságot hoz létre”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1011/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy határoz, hogy a 2020-as budapesti nyári olimpia helyszíneiről szóló végső döntés előtt, annak infrastrukturális megalapozása céljából kezdeményezi a Pricewaterhouse Coopers megvalósíthatósági tanulmányában és a mellékelt térségalkalmassági hatásvizsgálatok 1. ütemében előirányzott budapesti közlekedés- és közműfejlesztési tételek prioritásainak meghatározását - összhangban a Podmaniczky Program felülvizsgálatával. A célirányos műszaki, gazdasági és ütemezhetőségi értékelésnek különös tekintettel kell lenni az olimpiai céldátumra, valamint az „olimpiai” közlekedési és közmű infrastruktúra 2006-os áron, fővárosi viszonylatban mintegy 2300 Mrd Ft-ra becsült nagyságrendjének alakulására.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1012/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

áttekintve az olimpiai tervezés 2002-2007 közötti előzményeinek eddigi eredményeit úgy határoz, hogy a fővárosi helyszín(ek)ről szóló végső döntést a fővárosi olimpiai tervezési folyamat 2007. évi 2. üteme alapján - legkésőbb 2007. december 31-ig - hozza meg. Ennek tárgya a 3. számú melléklet szerinti hatásvizsgálatban feltárt olimpiai akcióterületek városszerkezeti beilleszkedésének és közlekedéshálózati pozíciójának komplex értékelése alapján továbbtervezésre kerülő kombinált olimpiai projekttérség (olimpiai opció) meghatározása.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1013/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy határoz, hogy a PWC által az előzmények során feltárt 3. számú opciót - „zöldmezős elővárosi olimpia” - várostervezési, városüzemeltetési és sportdiplomáciai szempontból továbbtervezésre alkalmatlannak ítéli, nem kizárva, hogy indokolt esetben egyes sportrendezvények ebben a térségben kerüljenek lebonyolításra. Egyúttal szükségesnek tartja a másik két opció - a „Duna menti olimpia” és a „Városmegújítás olimpiája” - végső döntéshozásra alkalmas további várostervezési elmélyítését, azok területi kombinációjával.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1014/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy határoz, hogy első döntési körben az olimpiai főstadion funkcióra a 2020-ban két metróvonal által is határolt, sporttörténelmet hordozó patinás, de felújítandó Puskás Ferenc Stadiont és térségét (BOK terület) tartja a legalkalmasabbnak, melynek távlati biztosítása érdekében, együttműködést kezdeményezve az érintettekkel, meghozza a szükséges intézkedéseket. A fenti opció ellehetetlenülése esetén főstadion céljára a Csepel-sziget északi részét tartja a legalkalmasabbnak.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1015/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy határoz, hogy a BOM által menedzselt és finanszírozott, készülő Olimpiai Törvény előkészítésében - még a Parlamenthez öt párti konszenzussal történő beterjesztése előtt - érdemben részt kíván venni és felkéri a főpolgármestert, hogy a kormányzati illetékesekkel vezetői szinten vegye fel a kapcsolatot. A Főv. Kgy. a végleges olimpiai helyszínről csak az Olimpiai Törvény hatálybalépése után dönt.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1016/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy határoz, hogy a mellékelt térségalkalmassági hatásvizsgálat során feltárt potenciális olimpiai akcióterületek 2007-2020-as távlatú területbiztosítása, illetve a fővárosi olimpiai területhasználat jogi-szabályozási kockázatainak minimalizálása érdekében - saját, és az érintett kerületekkel egyeztetett hatáskörben, a készülő Olimpiai Törvénnyel összhangban - sürgősséggel jogi, szabályozási és pénzügyi intézkedéseket kezdeményez. Kiemelt cél az FSZKT és a KSZT-k közötti érdekellentétek célirányos áthidalása, továbbá az érintett tulajdonosi-befektetői igények és az olimpiai területszükségletek távlatos összehangolása. Ennek érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a 2008. évre készülő Vagyongazdálkodási irányelvek 4. számú mellékletében a 4. szám alatt mellékelt fővárosi önkormányzati tulajdonú ingatlankimutatásból kiválasztott és szükséges mintegy 200-230 hektár ingatlanállomány is szerepeljen.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1017/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

A BOM-PWC olimpiai tervezési előkészületeihez csatlakozva úgy dönt, hogy a fővárost közvetlenül érintő 2007-2011 közötti olimpiai várostervezési munkálatok szükséges pénzügyi fedezeteként előirányzatot biztosít. Ezért 2007-ben megemeli a „7202 Főépítészi feladatok” cím dologi kiadások előirányzatát 20 000 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg csökkenti a „9300 Általános tartalék” előirányzatot.

Határidő: 2007. július 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1018/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Tekintettel az olimpiai nagyprojekt jelentőségére és nagyságrendjére úgy határoz, hogy a Podmaniczky Programba 8. számú prioritásként az olimpiai nagyprojektet is beemeli.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1019/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy határoz, hogy az olimpiai nagyprojektről szóló ez évi végső döntés digitális megalapozása, a 2008-as Master Plan optimalizálása és 2008-2011 közötti monitoring biztosítása céljából, a főváros a rendelkezésre álló budapesti digitális adatbázis alapján - térinformatikai támogatással - kidolgoztatja az olimpia várostervezési rendszerének informatikai koncepcióját a Podmaniczky Program adatbázisával összhangban, amely külön költségvetési fedezet biztosítását nem igényli.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Képviselői kérdések, interpellációk

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1020/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

dr. Rétvári Bence interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1021/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Tarlós István interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1022/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Németh Szilárd interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1023/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Dr. Bagdy Gábor interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1024/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Wintermantel Zsolt interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1025/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Csomós Miklós interpellációjára adott választ elfogadja.

A napirend 6. pontja: Javaslat a Trafó Kortárs Művészetek Háza, a Szabad Tér Színház Kht., a József Attila Színház Kht., valamint a Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht. felügyelőbizottsága tagjainak, könyvvizsgálójának megbízására, valamint a Budapesti Fesztiválközpont Kht. és a Vidám Színpad Kht. új felügyelőbizottsági tagjainak megbízására.

Előadó: Germánné dr. Vastag Györgyi

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1033/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy napirendjére veszi az „Egyedi támogatások és az alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek való átutalás jóváhagyása a 2007. évi Kulturális Alapból” című előterjesztést.

A napirend 7. pontja: Egyedi támogatások és az alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek való átutalás jóváhagyása a 2007. évi Kulturális Alapból.

Előadók: Germánné dr. Vastag Györgyi, dr. Bőhm András

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1034/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy., Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló rendeletének 15. § (1) bekezdésének b) pontjában a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskörét eseti jelleggel magához vonja.

A „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartalék”-ából összesen 13 200 E Ft összegben támogatást biztosít a mellékletben felsorolt kérelmezőknek az ott megjelölt célokra és összegek erejéig.

A mellékletben felsorolt támogatások biztosítása érdekében Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az előirányzatok között úgy csoportosít át, hogy a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát 13 200 E Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg megemeli

- a „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím kiadási előirányzatát 12 150 E Ft-tal, azon belül

- 600 E Ft-tal a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát,

- 11 550 E Ft-tal a működési célú pénzeszközátadás, államháztartáson kívülre előirányzatát,

- az „5701 FÁNK” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 350 E Ft-tal,

- az „5501 BTM” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 400 E Ft-tal,

-az „5102 Kolibri Színház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 300 E Ft-tal.

1035/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

A „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím 2007. évi kerete terhére összesen 4900 E Ft összegben az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek támogatásának átutalását engedélyezi:

Számlatulajdonos pályázó Cél Kap (E Ft)
A Társadalom Elesettjeit Támogatók Összefogása Alapítvány A TETŐ Galéria kiállításai kezdő festő-, fotó- és textilművészek alkotásaiból 200
Alternatív és Független Színházak Szövetsége Az Alternatív Színházi Szemle Fővárosi Díja 400
ITI Nemzetközi Színházi Intézet Magyar Tagozata Hevesi Sándor Díj 400
Színházi Kritikusok Céhe Kritikusok Díjainak átadása - A Főváros díja 400
MASZK Országos Színészegyesület Színészi Jutalomjátékok 2000
A Magyar Kézművességért Alapítvány A Magyar kézművesség 2007 és A szőlő és a bor - kézműves szemmel c. pályázatok fővárosi alkotóinak Fővárosi Díja és kiadvány készítése 500
Anyahajó Kulturális Egyesület Reklámok és NEMek c. nemzetközi rendezvény 300
Budapesti Népművelők Egyesülete KincsM Művelődési Házak Majálisa 100
Fényszóró Alapítvány Gyere, táncolj! Táncfesztivál sérült gyermekek részvételével 100
Fővárosi Kántorátus Alapítvány A fővárosi egyházzenei élet színvonalas ellátásához 500
Összesen: 4900

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel való várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 37/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 9. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest II. kerület, Kossuth Lajos utca-Rákóczi utca- Zrínyi utca-Petőfi utca által határolt terület, Budapest X. kerület, Kerepesi út-Malomárok utca-Vízimalom utca-Keresztúri út által határolt terület, Budapest XV. kerület, Újpalota-Parkváros (Szentmihályi út-Rákospalotai határút-91115 hrsz. közterület-Hűtő utca-Késmárk utca-erdőterület által határolt) területe.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1036/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 38/2007. (VII. 12.) önkormányzati rendeletének a Budapest II. kerület, Kossuth Lajos utca-Rákóczi utca-Zrínyi utca-Petőfi utca által határolt területre vonatkozó 1. számú mellékletét.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1037/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 38/2007. (VII. 12.) önkormányzati rendeletének a Budapest X. kerület, Kerepesi út-Malomárok utca-Vízimalom utca- Keresztúri út által határolt területre vonatkozó 2. számú mellékletét.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1038/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 38/2007. (VII. 12.) önkormányzati rendeletének a Budapest XV. kerület, Újpalota - Parkváros (Szentmihályi út-Rákospalotai határút-91115 hrsz. számú közterület-Hűtő utca-Késmárk utca-erdőterület által határolt) területre vonatkozó 3/a és 3/b számú mellékleteit érintő javaslatokat.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 38/2007. (VII. 12.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1039/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására - Bp. XIII. kerület, Teve utca-Róbert Károly körút-Váci út-Petneházy utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1040/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest XIII. kerület, Teve utca-Róbert Károly körút-Váci út-Petneházy utca által határolt területre készült szabályozási tervvel - a településrendezési szerződés hiányában - nem ért egyet.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: a Határozathozatalt követő 3 héten belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

11. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására. - Bp. I. kerület KÉSZ

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1041/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest I. kerület, Kerületi Építési Szabályzat 2007. évi módosításával az alább felsorolt területekre vonatkozóan egyetért:

-Rác-fürdő utca és környezete (5973 hrsz.)

-Palota-negyed nyugati része

-Úri utca 39.

-Gellérthegyi sikló

-Avar utca 2.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Javaslat a fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működési rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 39/2007. (VII. 12.) önkormányzati rendeletét a fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működési rendjéről az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1042/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Kormányrendelet 10. § (4) bekezdés c) pontja alapján a kerületi önkormányzatokkal az egyeztetést folytassa le és az annak eredményeként kialakított rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2007. szeptemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat a Pedagógus- és Nővérszálló működésének racionalizálására, a 246/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. Határozat végrehajtására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1043/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Pedagógus- és Nővérszálló (1097 Budapest, Gyáli út 33-35.) alapító okiratát az intézmény önfenntartó formában, piaci alapon történő továbbműködtetése és a vállalkozási tevékenység engedélyezése miatt. Felkéri a főpolgármestert a Pedagógus- és Nővérszálló (1097 Budapest, Gyáli út 33-35.) 1. számú melléklet szerinti alapító okirat módosításának, illetve módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. augusztus 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 40/2007. (VII. 12.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 73/1996. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

1044/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben a benyújtandó pályázatban a létszám eltér az 1052/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. Határozatban szereplőtől (20 fő), a végleges pályázati anyagra vonatkozó javaslatot a Fővárosi Közgyűlés 2007. szeptemberi ülése elé kell terjeszteni.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1045/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Az intézmény zökkenőmentes további működtetése érdekében székhelyének (Budapest IX., Gyáli út 33-35.) legszükségesebb karbantartásához a szükséges fedezet biztosítására egyszeri céljelleggel és elszámolási kötelezettséggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím 10 000 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a

„3201 Pedagógus- és Nővérszálló” cím

támogatási és kiadási előirányzatát 10 000 E Ft-tal,

ebből: dologi kiadás 10 000 E Ft.

1046/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest XIV., Rákosszeg park 4. szám alatti 29978/131 hrsz.-ú ingatlant 2007. augusztus 1-jétől a szociálpolitikai ágazat használja.

Határidő: 2007. augusztus 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1047/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett Határozati javaslatokat, mely szerint: az intézményracionalizálás keretében 2007. augusztus 1-jei hatállyal 20 álláshelyet véglegesen megszüntet az alábbiak szerint:

Címkód Intézmény megnevezése Megszűnő álláshelyek
3201 Pedagógus- és Nővérszálló 20

Az átszervezés után az intézmény létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg 2007. augusztus 1-jétől:

Címkód Intézmény megnevezése Megszűnő álláshelyek
3201 Pedagógus- és Nővérszálló 17

A létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel, elszámolási kötelezettséggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 25 398 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a

„3201 Pedagógus- és Nővérszálló” cím

támogatási és kiadási előirányzatát 25 398 E Ft-tal,

ebből: személyi juttatás 19 488 E Ft,

munkaadókat terhelő járulékok 5 910 E Ft.

Pályázatot nyújt be 20 álláshely, 20 fő végleges létszámleépítés központi költségvetésből történő biztosítására. A létszámcsökkentéssel érintett dolgozóknak az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál történő - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség.

Felhatalmazza a főpolgármestert az igénybejelentés aláírására és benyújtására.

Határidő: 2007. szeptember 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Az intézmény működési feltételeinek biztosítása érdekében az elvont támogatás részbeni visszapótlására a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 10 022 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a

„3201 Pedagógus- és Nővérszálló” cím

támogatási és kiadási előirányzatát 10 022 E Ft-tal,

ebből: személyi juttatás 4 192 E Ft,

munkaadókat terhelő járulékok 1 484 E Ft,

dologi kiadás 4 346 E Ft.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1048/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat a Pedagógus- és Nővérszálló működésének racionalizálására, a 246/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. Határozat végrehajtására” című előterjesztés Határozati javaslatairól.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1049/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

az intézményracionalizálás keretében 2007. augusztus 1-jei hatállyal 20 álláshelyet véglegesen megszüntet az alábbiak szerint:

Címkód Intézmény megnevezése Megszűnő álláshelyek
3201 Pedagógus- és Nővérszálló 20

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1050/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

az átszervezés után az intézmény létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg 2007. augusztus 1-jétől:

Címkód Intézmény megnevezése Megszűnő álláshelyek
3201 Pedagógus- és Nővérszálló 17

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1051/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel, elszámolási kötelezettséggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 25 398 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a

„3201 Pedagógus- és Nővérszálló” cím

támogatási és kiadási előirányzatát 25 398 E Ft-tal,

ebből: személyi juttatás 19 488 E Ft,

munkaadókat terhelő járulékok 5 910 E Ft.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1052/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

pályázatot nyújt be 20 álláshely, 20 fő végleges létszámleépítés központi költségvetésből történő biztosítására. A létszámcsökkentéssel érintett dolgozóknak az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál történő - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség.

Felhatalmazza a főpolgármestert az igénybejelentés aláírására és benyújtására.

Határidő: 2007. szeptember 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1053/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

az intézmény működési feltételeinek biztosítása érdekében az elvont támogatás részbeni visszapótlására a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 10 022 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a

„3201 Pedagógus- és Nővérszálló” cím

támogatási és kiadási előirányzatát 10 022 E Ft-tal,

ebből: személyi juttatás 4 192 E Ft,

munkaadókat terhelő járulékok 1 484 E Ft,

dologi kiadás 4 346 E Ft.

A napirend 14. pontja: Javaslat közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1054/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

módosítja az 1. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Budapest XI., Rácz László u. 73.) alapító okiratát az 1.1. számú melléklet szerinti tartalommal.

1055/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Budapest V., Deák Ferenc u. 17.) alapító okiratát az 1.2. számú melléklet szerinti tartalommal.

1056/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 4. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Budapest II., Csalogány u. 43.) alapító okiratát az 1.3. számú melléklet szerinti tartalommal.

1057/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Budapest XX., Magyarok Nagyasszonya tér 1-3.) alapító okiratát az 1.4. számú melléklet szerinti tartalommal.

1058/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium (Budapest XIII., Váci út 21.) alapító okiratát az 1.5. számú melléklet szerinti tartalommal.

1059/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Bp. V., Deák Ferenc u. 17.) alapító okiratát az 1.6. számú melléklet szerinti tartalommal.

1060/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Iskolaszanatórium, Általános Iskola (Bp. XII., Mátyás király út 31.) alapító okiratát az 1.7. számú melléklet szerinti tartalommal.

1061/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest XIX., Üllői út 303.) alapító okiratát az 1.8. számú melléklet szerinti tartalommal.

1062/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola (Budapest XIII., Váci út 89.) alapító okiratát az 1.9. számú melléklet szerinti tartalommal.

1063/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola (Budapest I., Toldy Ferenc u. 28-30.) alapító okiratát az 1.10. számú melléklet szerinti tartalommal.

1064/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Közgazdasági Szakközépiskola (Budapest X., Gyakorló u. 21-23.) alapító okiratát az 1.11. számú melléklet szerinti tartalommal.

1065/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gimnázium (Budapest VII., Rózsák tere 6-7.) alapító okiratát az 1.12. számú melléklet szerinti tartalommal.

1066/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (Budapest XIV., Ajtósi Dürer sor 39.) alapító okiratát az 1.13. számú melléklet szerinti tartalommal.

1067/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest III., Hatvany Lajos u. 7.) alapító okiratát az 1.14. számú melléklet szerinti tartalommal.

1068/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest XXI., Szent Imre tér 11.) alapító okiratát az 1.15. számú melléklet szerinti tartalommal.

1069/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Budapest XXI., Posztógyár u. 10.) alapító okiratát az 1.16. számú melléklet szerinti tartalommal.

1070/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az 1054-1069/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. Határozatokhoz kapcsolódó alapítóokirat-módosítások aláírására és a 2.1.-2.16. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 41/2007. (VII. 12.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 4. számú melléklet szerint.

Határidő: 2007. június 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Oktatási ágazati pályázatok.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1071/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

támogatja a KMOP 4.1.1 kiemelt projekt Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása; KMOP 4.6.1 Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása; KMOP 4.4.2 oktatási-nevelési intézmények akadálymentes használatának megteremtése; 3.1.2 TAMOP Új tartalom fejlesztések a közoktatásban; 3.1.3 TAMOP Innovatív iskola; 3.1.4 TAMOP Infrastrukturális fejlesztések tartalmi támogatása; 3.1.5 TAMOP Pedagógiai kultúra korszerűsítése; 3.1.6 TAMOP EGYMI; 3.1.8 TAMOP Pedagógusok új szerepben; 3.2.1 TAMOP Szolgáltató kulturális szerep erősítése; 3.2.4 TAMOP Területi együttműködések; 3.2.2 TAMOP Új tanulási formák; 3.3.2 TAMOP Oktatási esélyegyenlőségi programok; 3.4.2 TAMOP SNI pályázati projekteket az oktatási ágazatban.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1072/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

A megvalósítás, a pályázatok beadása érdekében az oktatási ágazat 7 éves fejlesztési tervéből törli az alábbi, céltartalékon lévő

a) Neumann J. Számítástechnikai Szki., Gimnázium bővítés, rekonstrukció című feladatról a 2008. évi 170 M Ft-os,

b) Kvassay J. Műszaki Szki. rekonstrukció, átalakítás című feladatról a 2008. évi 48,5 M Ft-os, 2009. évi 309,7 M Ft-os, 2010. évi 185,4 M Ft-os (összesen 543,6 M Ft-os),

c) Ingatlanvásárlás című feladatról a 2008-2010. évi ütemet 2008. évi 48,0 M Ft-os, 2009. évi 48,0 M Ft-os, 2010. évi 48,0 M Ft-os (összesen 144 M Ft-os),

d) Középiskolák gép-műszer fejlesztése című feladatról a 2008-2010. évi ütemet 2008. évi 48,0 M Ft-os, 2009. évi 48,0 M Ft-os, 2010. évi 48,0 M Ft-os (összesen 144 M Ft-os),

e) Intézmények berendezés pótlása című feladatról a 2008-2010. évi ütemet 2008. évi 48,0 M Ft-os, 2009. évi 48,0 M Ft-os, 2010. évi 48,0 M Ft-os (összesen 144 M Ft-os),

f) Egyéb intézmények gép-műszer beszerzése című feladatról a 2008-2010. évi ütemet 2008. évi 16,8 M Ft-os, 2009. évi 16,8 M Ft-os, 2010. évi 16,8 M Ft-os (összesen 50,4 M Ft-os),

feladatokat, továbbá

g) a Neumann J. Számítástechnikai Szki., Gimnázium bővítés előkészítésére jóváhagyott 2008. évi 4,6 M Ft-os ütemét.

1073/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódóan - figyelemmel az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (2) bekezdésére - a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1074/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

A 1072/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. Határozatban felsorolt fejlesztési feladatok törlésével 1200,6 M Ft, valamint a „9300 Általános tartalék” címről 410,4 M Ft forrást biztosít a pályázatok beadására, és tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az alábbi új feladatokat:

a) szakképzés korszerűsítése

- Bel-budai TISZK kialakítása 770 millió Ft-os teljes költséggel, 2007. évi előirányzat 40 M Ft,
2008. 76 M Ft (ebből 50 M Ft fővárosi önrész),
2009. 654 M Ft (ebből 80 M Ft fővárosi önrész),
- Vegyipari TISZK kialakítása 1020 M Ft-os teljes költséggel, 2007. évi előirányzat 40 M Ft,
2008. 76 M Ft (ebből 76 M Ft fővárosi önrész)
2009. 904 M Ft (ebből 104 M Ft fővárosi önrész),
- Építőipari TISZK kialakítása 770 M Ft-os teljes költséggel, 2007. évi előirányzat 40 M Ft,
2008. 76 M Ft (ebből 50 M Ft fővárosi önrész),
2009. 654 M Ft (ebből 80 M Ft fővárosi önrész),
- Dél-pesti Műszaki TISZK kialakítása 1020 M Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 40 M Ft,
2008. 76 M Ft (ebből 76 M Ft fővárosi önrész),
2009. 904 M Ft (ebből 104 M Ft fővárosi önrész),
- Dél-budai Műszaki TISZK kialakítása 2020 M Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 40 M Ft,
2008. 76 M Ft (ebből 30 M Ft fővárosi előkészítés),
2009. 1200 M Ft (ebből 51,8 M Ft fővárosi önrész),
2010. 704 M Ft (ebből 298,2 M Ft fővárosi önrész),

b) közoktatási intézmények akadálymentesítése

- Általános Iskola, Spec. Szak. isk. (Hegyhát u.)
akadálymentesítés 35 M Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 5,0 M Ft,
2008. 30 M Ft (pályázati támogatás),
- Bethlen G. Közlekedésgépészeti és Közgazdasági Szki.
akadálymentesítés 35 M Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 5,0 M Ft,
2008. 30 M Ft (pályázati támogatás),
- Czóbel E. Kollégium
akadálymentesítés 35 M Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 5,0 M Ft,
2008. 30 M Ft (pályázati támogatás),
- dr. Török B. Óvoda, Általános Iskola, Spec. Szi.
akadálymentesítés 35 M Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 5,0 M Ft,
2008. 30 M Ft (pályázati támogatás),
- Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthoni
akadálymentesítés 35 M Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 5,0 M Ft,
2008. 30 M Ft (pályázati támogatás),
- Gyengénlátók Általános Iskola, EGYMI
akadálymentesítés 34 M Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 4,0 M Ft,
2008. 30 M Ft (pályázati támogatás),
- Jelky A. Ruhaipari Szki.
akadálymentesítés 35 M Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 5,0 M Ft,
2008. 30 M Ft (pályázati támogatás),
- Káldor M. Kollégium (II., Felvinci út)
akadálymentesítés 33 M Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 3,0 M Ft,
2008. 30 M Ft (pályázati támogatás),
- Than K. Gimnázium, Szki.
akadálymentesítés 35 M Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 5,0 M Ft,
2008. 30 M Ft (pályázati támogatás),
- Vécsey J. Kollégium
akadálymentesítés 35 M Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 5,0 M Ft,
2008. 30 M Ft (pályázati támogatás),
- Varga K. Középiskolai Kollégium
akadálymentesítés 33 M Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 3,0 M Ft,
2008. 30 M Ft (pályázati támogatás),

c) közoktatási intézmények beruházásai, korszerűsítései

- Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis)
korszerűsítése 278 M Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 18,0 M Ft,
2008. 260 M Ft (ebből 10 M Ft fővárosi önrész),
- Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szi.
korszerűsítése 60 M Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 6,0 M Ft,
2008. 54 M Ft (pályázati támogatás),
- Hunfalvy J. Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Szki.
korszerűsítése 278 M Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 28,0 M Ft,
2008. 250 M Ft (pályázati támogatás),
- Csepel-sziget Műszaki Szki. és Kollégium
korszerűsítése 278 M Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 20,0 M Ft,
2008. 100 M Ft (pályázati támogatás),
2009. 158 M Ft (ebből 8 M Ft fővárosi önrész),
- Budai Középiskola
korszerűsítése 278 M Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 15,0 M Ft,
2008. 100 M Ft (pályázati támogatás),
2009. 163 M Ft (ebből 13 M Ft fővárosi önrész),
- Kossuth L. Gimnázium
korszerűsítése 278 M Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 15,0 M Ft,
2008. 100 M Ft (pályázati támogatás),
2009. 163 M Ft (ebből 13 M Ft fővárosi önrész),
- Trefort Á. Kéttannyelvű Középiskola
korszerűsítése 278 M Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 20,0 M Ft,
2008. 100 M Ft (pályázati támogatás),
2009. 158 M Ft (ebből 8 M Ft fővárosi önrész),
- Egressy G. Kéttannyelvű Szki.
korszerűsítése 278 M Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 15,0 M Ft,
2008. 100 M Ft (pályázati támogatás),
2009. 163 M Ft (ebből 13 M Ft fővárosi önrész),
- Ganz Á. Kéttannyelvű Gyakorló Szki.
korszerűsítése 278 M Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 15,0 M Ft,
2008. 100 M Ft (pályázati támogatás),
2009. 163 M Ft (ebből 13 M Ft fővárosi önrész),
- Zrínyi M. Gimnázium és Szki.
korszerűsítése 284,6 M Ft-os teljes költséggel,
Zrínyi M. Gimn. Szki. rekonstr., átalakítás, bővítés megnevezés módosításával:
Zrínyi M. Gimn., Szki. korszerűsítés
2007. évi keretkiegészítés 8,4 M Ft,
2008. 250 M Ft (pályázati támogatás),
- Xantus J. Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola
korszerűsítése (2007-2009) címen
860 M Ft-os teljes költséggel,
2007. 30 M Ft (intézményi költségvetésből),
2008. 550 M Ft (ebből 50 M Ft fővárosi forrás),
2009. 280 M Ft (ebből 280 M Ft külső forrás),
- 2008-2009. évi pályázatok előkészítése és önrész
(2008-2009) címen 72,6 M Ft-os teljes költséggel,
2008. 38 M Ft,
2009. 34,6 M Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1075/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

A 2007. évi TAMOP pályázati előterjesztésekhez szükséges tervezés-előkészítési feladatok fedezeteként 100 000 E Ft-tal csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát és egyidejűleg azonos összeggel - céljelleggel és elszámolási kötelezettséggel - megemeli az új „9137 Oktatási intézmények TÁMOP pályázatok előkészítése” cím működési célú tartalék előirányzatát.

1076/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (2) bekezdésének módosításával a főpolgármester hatáskörébe kerüljön a „9137 Oktatási intézmények TAMOP pályázatok előkészítése” cím működési célú tartalék felosztásának joga.

1077/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Egyéni pályázóként benyújtja a „Zrínyi KMOP 4.6.1” pályázatot a 3. számú melléklet szerinti tartalommal a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására” pályázatra és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására.

Határidő: 2007. július 16.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1078/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

A „Zrínyi KMOP 4.6.1” pályázat beadásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati feltételként meghatározott 10% önerő összegét biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1079/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Egyéni pályázóként benyújtja a „Hunfalvy KMOP 4.6.1” pályázatot a 3. számú melléklet szerinti tartalommal a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására” pályázatra és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására.

Határidő: 2007. július 16.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1080/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

A „Hunfalvy KMOP 4.6.1” pályázat beadásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati feltételként meghatározott 10% önerő összegét biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1081/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Egyéni pályázóként benyújtja a „Hallássérült KMOP 4.6.1” pályázatot a 3. számú melléklet szerinti tartalommal a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására” pályázatra és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására.

Határidő: 2007. július 16.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1082/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

A „Hallássérült KMOP 4.6.1” pályázat beadásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati feltételként meghatározott 10% önerő összegét biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1083/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Az SZMSZ 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdésében foglalt átruházott hatáskört és jóváhagyja a 4. számú melléklete szerinti 5413., 5415-5432., 5434-5439. egyedi azonosító számú beruházási célokmányokat, valamint a 2864. egyedi azonosító számú célokmány 2. számú módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert célokmányok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1084/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a pályázati kiírások ismeretében az önkormányzati forrásokat ismételten át kell tekinteni és a pályázatokat a Fővárosi Közgyűlés elé kell terjeszteni jóváhagyásra.

Határidő: a pályázatok kiírását követően folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház gazdálkodási előleg kérelmének kezességvállalására és fővárosi önrész biztosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1085/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

a Heim Pál Gyermekkórháznak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtandó 64 M Ft kamatmentes működési költség előleg kérelmével egyetért és ehhez kapcsolódóan kötelezettséget vállal az intézmény részére 2007-ben 36 M Ft kamatmentes visszatérítendő önrész biztosítására, valamint jóváhagyja, megköti - az előterjesztés 3. számú mellékleteként csatolt - megállapodást és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1086/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt „Működési Költség Előleg Szerződést”, egyben készfizető kezességet vállal az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés megszűnésekor még fennálló, de legfeljebb 64 M Ft összegű kamatmentes működési költség előleg visszafizetésére és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés, valamint a szerződéshez kapcsolódó nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1087/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Az egyszeri, kamatmentes támogatás biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 27 000 E Ft-tal, továbbá megemeli a „8527 Működési célú támogatási kölcsön” cím bevételi előirányzatát 9000 E Ft-tal, egyidejűleg 36 000 E Ft-tal megemeli az „1118 Heim Pál Gyermekkórház” cím támogatási és működési kiadási, azon belül a dologi kiadás előirányzatát.

1088/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntést követően az önrész átutalásáról intézkedjék.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Javaslat a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht.-nak a létszámleépítéssel kapcsolatos költségeinek megelőlegezésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1089/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. aktív fekvőbetegellátó kapacitásának megszűnése miatt megszüntetendő álláshelyek kapcsán felmerülő munkaügyi költségekre, utólagos elszámolási kötelezettséggel - a 64/2007. (IV. 3.) kormányrendelet szerint a Magyar Államkincstárhoz történő igénybejelentés benyújtását megelőzően - az alábbiak szerint biztosít fedezetet: Csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát 60 006 E Ft-tal, és ugyanezen összeggel növeli a „8127 Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht.” cím működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre kiadási előirányzatát. Úgy dönt, hogy a pályázaton elnyert támogatás a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre visszapótolandó. Felkéri a főpolgármestert, hogy a 60 006 E Ft azonnali átutalásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: A megszűnt Fővárosi Ukrán Önkormányzat záróbeszámolója.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1090/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Ukrán Önkormányzat záróbeszámolóját az 1. számú melléklet szerint, ennek részeként a 2007. évi pénzmaradványát a 2. számú melléklet szerint 1070 E Ft összegben jóváhagyja.

1091/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

A megszűnt fővárosi Ukrán Önkormányzat jóváhagyott záróbeszámolója és pénzmaradvány elszámolása miatt a következő előirányzat-módosításokat határozza el:

- a „8601 Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok előirányzatai” cím támogatásértékű működési kiadásait megemeli 417 E Ft-tal a személyi juttatások 52 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 141 E Ft-tal és a dologi kiadások 224 E Ft-tal történő csökkentése mellett,

- ezzel egyidejűleg megemeli a „8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele” cím bevételi előirányzatát 1070 E Ft-tal, valamint a többletbevétel miatt azonos összeggel a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

1092/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az 1091/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. Határozat szerinti döntésnek a költségvetési rendeletmódosítási javaslatba történő beépítésére.

Határidő: a Közgyűlés júniusi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ughy Attila

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 42/2007. (VII. 12.) önkormányzati rendeletét a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 20. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 43/2007. (VII. 12.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 21. pontja: Javaslat „Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XVI. kerület Önkormányzata között a Fővárosi Közterület-felügyelet II. számú Alközpontjának fejlesztéséről, létszámbővítéséről és működéséről kötött megállapodás” megszűnésének tudomásul vételére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1093/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 48/2007. (II. 14.) Határozatában foglalt, a Fővárosi Közterület-felügyelet II. számú Alközpontjának megszüntetésére, valamint a feladat visszaadására irányuló döntését és Budapest Főváros Önkormányzata, valamint Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata közötti megállapodást megszűntnek tekinti.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1094/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy Budapest XVI. kerületének közigazgatási területén a közterület-felügyeleti feladatok ellátásáról a Fővárosi Közterület-felügyelet útján gondoskodik.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1095/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az Alközpont megszüntetése miatt a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” cím létszámát 2007. április 1-jei hatállyal 4 fővel csökkenti, melyhez kapcsolódóan tartós jelleggel csökkenti a bevételi, azon belül támogatásértékű működési bevétel tb-alap nélkül előirányzatot 9377 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tartós jelleggel csökkenti a kiadási előirányzatot, melyből

személyi juttatások 8 hóra 7269 E Ft,
munkaadókat terhelő járulékok 8 hóra 1494 E Ft,
dologi kiadások 9 hóra 614 E Ft.

A napirend 22. pontja: Javaslat a GKM által kiírt pályázaton való részvételre az Euro Velo kerékpárút-hálózat szakaszainak építésére és tervezésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1096/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Duna menti kerékpárút Újpesti vasúti híd és Váci út (Megyeri csárda) közötti szakaszának kiépítésére a GKM által az Euro Velo hálózat magyarországi szakaszaira kiírt pályázatra, melyet a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 25. cím, 27. alcím előirányzata terhére írtak ki.

A megvalósításhoz pályázati önrészként 74,0 M Ft-ot biztosít, amely 2007-2008. években használható fel.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő tartalommal nyújtsa be a pályázatot.

Határidő: a pályázat benyújtására 2007. július 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1097/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a XXII. ker., Duna menti kerékpárút Kastélypark u.-Vágóhíd u. közötti szakasza tervezésére és engedélyeztetésére a GKM által az Euro Velo hálózat magyarországi szakaszaira kiírt pályázatra, melyet a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 25. cím, 27. alcím előirányzata terhére írtak ki.

A tervezéshez pályázati önrészként 4,0 M Ft-ot biztosít, amely 2007-2008. években használható fel.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő tartalommal nyújtsa be a pályázatot.

Határidő: a pályázat benyújtására 2007. július 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1098/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a pályázat beadásához szükséges önrész biztosítása érdekében a 8403 címkódon belül a közlekedési feladatok között szereplő „Euro Velo kerékpárutak létesítése” feladat 72,8 M Ft-os előirányzatát 15 M Ft-tal, a „P+R parkolók építése 2001-2003, előkészítés” feladat 73,3 M Ft-os előirányzatát 63 M Ft-tal csökkenti.

Ezzel egyidejűleg az alábbi két új feladatot a 9112 évközi indítású beruházások céltartalékon tervbe veszi:

Kerékpárút-építés (Újpesti vasúti híd-Váci út) önrész 74,0 M Ft
Kerékpárút-tervezés (XXII., Kastélypark u.-Vágóhíd u.) önrész 4,0 M Ft

A napirend 23. pontja: Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1099/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Határozati javaslat 1. pontjában felsorolt szervezetek közül a 6. pont alatt megjelölt PromoSport Kft. támogatását elhagyja, valamint a fennmaradó hat támogatott szervezet támogatását az ilyen módon felszabaduló 2 500 000 Ft összeggel a Határozati javaslatban szereplő támogatásokkal arányos mértékben megnöveli.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1100/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2007. évi előirányzata (működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre) terhére az alábbi szervezeteket támogatja:


Sorszám

Megnevezés

Támogatott cél
Támogatás összege
(E Ft-ban)
1. Magyar Fallabda Szövetség A 2007. május 26-án megrendezésre került gyereknap kiadásaira 323
2. Magyar Jégkorong Szövetség Hoki Info kiadvány kiadásaira 971
3. Oltalom SE A Hajléktalan Labdarúgó Világbajnokságra való felkészülés és részvétel kiadásaira 323
4. Magyar Közigazgatási Kar A kerületi sportvezetők szakmai konferenciájának költségeire 890
5. Világjátékok Alapítvány A XII. Nyárbúcsúztató Éjszakai Futóverseny kiadásaira 1941
6. Pannónia Sacra Katolikus Általános Iskola Az iskola által szervezett sporttáborok kiadásaira 485
Összesen: 4933

Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződéseket (1-5. és 7. számú mellékletek) és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1101/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

A „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatáról 1617 E Ft-ot átcsoportosít a „8353 Budapest Sport Egyesület támogatása” cím kiadási (ezen belül működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre: 1617 E Ft) előirányzatára az egyesület működési kiadásaira.

1102/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

A 841/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. Határozatának első mondatát az alábbiak szerint módosítja:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatáról 200 E Ft-ot átcsoportosít az új „7220 Sportcélú támogatáshoz kapcsolódó személyi és dologi kiadások” kiadási (ezen belül személyi kiadás: 200 E Ft) előirányzatára, Nagy László részére az Első Szombat Sakkverseny kiadásainak támogatására.

A napirend 24. pontja: Javaslat a 2007. évi foglalkoztatási pályázatok támogatására.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1103/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság javaslatára, a „9119 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka” cím terhére, közszolgáltatási szerződés keretében támogatásban részesíti az alábbi szervezeteket:

Magyarországi Szegények és Romák Érdekvédelmi Közhasznú Szervezete 133 E Ft
Közéleti Roma Nők Egyesülete 100 E Ft
Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület 150 E Ft
ZORIL Hajnalodik Dél-Budai Cigány Kulturális Oktatási és Szociális Alapítvány 50 E Ft
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 100 E Ft
Váltó-sáv Alapítvány 100 E Ft
Látássérült „Cseppkő” Országos Egyesület 200 E Ft
Emberbarát Alapítvány 150 E Ft
Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete 150 E Ft
Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház Oktatási és Művelődési Alapítványa 100 E Ft
EGALITAS Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány 200 E Ft
SALVA VITA Alapítvány 100 E Ft
Nem Adom Fel Alapítvány 150 E Ft
Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Közhasznú Alapítvány 100 E Ft
összesen: 1783 E Ft

működési célú támogatásban részesíti.

1104/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Közgyűlés 11/2007. (III. 14.) önkormányzati rendeletében elfogadott költségvetés értelmében a 2007. évi foglalkoztatási pályázat felhasználásához

- a „9119 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka, működési célú tartalék előirányzatról,

- a „8445 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret” cím működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatra 1783 E Ft-ot átcsoportosít a 2007. évi foglalkoztatási pályázat nyertesei részére.

1105/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a fenti szervezetekkel a mellékletek szerinti közszolgáltatási szerződéseket és felkéri a főpolgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződéseket írja alá.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: „3. sz. városi főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” című projekttel kapcsolatos módosítások.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1106/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az M3 autópálya bevezető szakasz zajvédelme beruházás műszaki tartalmának és összköltségének 268,6 M Ft-tal történő csökkentése miatt:

- a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül csökkenti

-az M3 autópálya bevezető szakasz zajvédelme feladat 2007. évi előirányzatát 218,0 M Ft-tal, (2008. évi ütem 321,4 M Ft) és megemeli

-a Fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatát 46,0 M Ft-tal,

-a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím bevételi előirányzatát 172,0 M Ft-tal csökkenti. (A Norvég Alap összességében 188,7 M Ft-tal csökken, ezen belül a 2008. évi ütem 16,7 M Ft-tal csökken).

Határidő: 2007. július 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1107/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „3. sz. városi főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” című projekt 1. számú mellékletben foglalt beruházási célokmányának módosítását a 2. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2007. július 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1108/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a „9112 Évközi indítású beruházások” címen az M3 autópálya bevezető szakasz zajvédelem feladatra a „3. sz. főforgalmi út melletti lakóterület zaj elleni védelme” című projekthez 136,1 M Ft önrészt a mindenkori éves költségvetésében biztosítja.

Határidő: az éves költségvetési rendeletekben

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat a „Budapesti Történeti Múzeum, Aquincum Múzeum rekonstrukció II. ütem” beruházás többletforrásának biztosítására és az engedélyokirat 2. sz. módosításának jóváhagyására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1109/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a „Budapesti Történeti Múzeum, Aquincum Múzeum rekonstrukció II. ütem kivitelezési munkáinak teljes befejezéséhez szükséges többletfedezet biztosításával magas szintű, a kor igényének, követelményeinek megfelelő múzeum jöjjön létre.

1110/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a „Budapesti Történeti Múzeum, Aquincum Múzeum rekonstrukció II. ütem” tárgyú engedélyokirat 2. sz. módosítását a 2. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Közgyűlést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1111/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül az „Aquincum Múzeum rekonstrukció II. ütem” céljelleggel támogatott intézményi beruházás kiadási előirányzatát 182,0 M Ft összeggel megemeli, és egyidejűleg csökkenti a „9300 Általános tartalék” előirányzatát.

A napirend 27. pontja: Javaslat a kulturális intézmények feladatracionalizálásához kapcsolódó létszámleépítési költségek megelőlegezésére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1112/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a hatékonyabb gazdálkodás elősegítése érdekében, a 99 álláshely megszüntetéséhez kapcsolódó végleges létszámleépítések 2007. évi pénzügyi kötelezettségeinek teljesíthetősége miatt a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 139 254 E Ft összeggel történő csökkentésével egyidejűleg - egyszeri jelleggel - ugyanezzel az összeggel megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: személyi juttatás 105 495 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 33 759 E Ft) - utólagos elszámolási kötelezettséggel - az alábbiak szerint:

a) a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár intézménynél a feladat racionálisabb ellátásának elősegítése érdekében a 45 álláshely megszüntetéséhez kapcsolódó végleges létszámleépítések 2007. évi pénzügyi kötelezettségeinek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 47 731 E Ft összegű támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel. Ennek érdekében 47 731 E Ft összeggel megemeli az „5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: személyi juttatások 36 160 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 11 571 E Ft),

b) a Budapesti Történeti Múzeum intézménynél a feladat racionálisabb ellátásának elősegítése érdekében a 39 álláshely megszüntetéséhez kapcsolódó végleges létszámleépítések 2007. évi pénzügyi kötelezettségeinek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 63 009 E Ft összegű támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel. Ennek érdekében 63 009 E Ft összeggel megemeli az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: személyi juttatások 47 734 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 15 275 E Ft),

c) a Fővárosi Állat- és Növénykert intézménynél a feladat racionálisabb ellátásának elősegítése érdekében a 15 álláshely megszüntetéséhez kapcsolódó végleges létszámleépítések 2007. évi pénzügyi kötelezettségeinek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 28 514 E Ft összegű támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel. Ennek érdekében 28 514 E Ft összeggel megemeli az „5701 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: személyi juttatások 21 601 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 6913 E Ft).

Úgy dönt, hogy a létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszapótolni.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1113/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a 2008. évi kifizetésekhez szükséges fedezet - 27 395 E Ft-os támogatási és kiadási előirányzat (ebből: személyi juttatások: 20 754 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 6641 E Ft) - biztosítására az alábbiak szerint:

- „5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” részére 2690 E Ft támogatási és kiadási előirányzat (ebből: személyi juttatások: 2038 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 652 E Ft);

- „5501 Budapesti Történeti Múzeum” részére 19 117 E Ft támogatási és kiadási előirányzat (ebből: személyi juttatások: 14 483 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 4634 E Ft);

- „5701 Fővárosi Állat- és Növénykert” részére 5588 E Ft támogatási és kiadási előirányzat (ebből: személyi juttatások: 4233 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 1355 E Ft).

Határidő: 2008. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1114/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

pályázatot nyújt be 65 fő (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 19 fő, Budapesti Történeti Múzeum 27 fő, Fővárosi Állat- és Növénykert 19 fő) végleges létszámleépítését megvalósító munkaviszony- megszüntetések miatt a jogszabályban előírt kötelező mérték szerint megállapított és kifizetendő felmentési időre járó illetmények felére, valamint a végkielégítések jogszabály szerinti teljes összegére. A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók - munkaviszonyban töltött idő folyamatosságának megszakítása nélküli - továbbfoglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatváltozás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.

A pályázati kiírás értelmében a központi támogatásról szóló döntést követő 5 éven belül a megszüntetett álláshelyek nem állíthatóak vissza, kivéve, ha azt - az önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályváltozásból adódó, és az önkormányzat számára kötelezően ellátandó többletfeladatok teszik szükségessé. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a támogatást a központi költségvetés javára vissza kell fizetni, továbbá a jogtalanul igénybe vett összeg után az Áht. 64/B. §-ának (2) bekezdése szerinti kamatot kell fizetni.

Felhatalmazza a főpolgármestert az igénybejelentés aláírására és benyújtására.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1115/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben a végleges létszámleépítéssel érintett közalkalmazottak részére történt kifizetések eltérnek a jelen előterjesztésben feltüntetett és megigényelt összegtől, úgy az eltérés rendezésére vonatkozó javaslatot a Fővárosi Közgyűlés elé kell beterjeszteni.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2008. áprilisi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: Javaslat az egészségügyi intézmények létszámcsökkentéseivel kapcsolatos központi költségvetési hozzájáruláshoz benyújtandó pályázatra.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1116/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „1101 Szent Margit Kórház”, az „1102 Károlyi Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet” az „1110 Szent Imre Kórház és Rendelőintézet” és az „1112 Nyírő Gyula Kórház” struktúraváltásához kapcsolódó racionalizálás keretében 2007. június 30-i hatállyal 359 álláshelyet véglegesen megszüntet az alábbi megoszlásban:Címkód


Intézmény megnevezése

Megszűnő pályázható létszám (fő)
Megszűnő
nem pályázható létszám (fő)
Megszűnő teljes létszám (fő) Álláshelyek megszüntetése utáni létszámkeret (fő)
1101 Szent Margit Kórház 68 99 167 549
1102 Károlyi Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet 69 0 69 1207
1110 Szent Imre Kórház és Rendelőintézet 7 25 32 1090
1112 Nyírő Gyula Kórház 91 0 91 806
Összesen: 235 124 359

1117/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az „1101 Szent Margit Kórház” cím létszámkeretét a struktúraváltásához kapcsolódóan 2007. július 1-jei hatállyal 167 álláshellyel növeli, és a létszámkeretet 716 főben állapítja meg az alábbiak alapján:

-2007. április 1-jei hatállyal létrejött új feladatokhoz (rehabilitáció, krónikus betegellátás) szükséges létszám biztosításához 150 fő létszámnövekedés szükséges,

-2007 júniusától közreműködőként részt vesz a Szent János Kórház sebészeti és szülészet-nőgyógyászati ellátási kötelezettségének teljesítésében. A feladat ellátásához szükséges 25 fő, melyből 17 fő létszámnövekedéssel és 8 fő intézményen belüli álláshely-átcsoportosítással oldható meg.

1118/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot nyújt be 235 fő végleges létszámleépítése miatt a központi költségvetésből történő biztosítására. A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség.

Felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat elkészítésére, aláírására és benyújtására.

Határidő: az ÖTM rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2007. július 13.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1119/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

A létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 458 210 E Ft összeggel történő csökkentésével egyidejűleg módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

Kiadásból: személyi juttatás 347 326 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok 110 884 E Ft

2007.

M.e.: ezer Ft
Címkód Intézmény megnevezése Pályázat Nem pályázható Összesen
1101 Szent Margit Kórház 124 585 19 289 143 874
- személyi juttatások 94 580 14 613 109 193
- munkaadókat terhelő járulékok 30 005 4 676 34 681
1102 Károlyi Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet 111 658 10 889 122 547
- személyi juttatások 84 590 8 249 92 839
- munkaadókat terhelő járulékok 27 068 2 640 29 708
1110 Szent Imre Kórház és Rendelőintézet 4 664 6 460 11 124
- személyi juttatások 3 533 4 894 8 427
- munkaadókat terhelő járulékok 1 131 1 566 2 697
1112 Nyírő Gyula Kórház 173 141 7 524 180 665
- személyi juttatások 131 167 5 700 136 867
- munkaadókat terhelő járulékok 41 974 1 824 43 798
Összesen: 414 048 44 162 458 210
- személyi juttatások 313 870 33 456 347 326
- munkaadókat terhelő járulékok 100 178 10 706 110 884

Úgy dönt, hogy a létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszapótolni.

1120/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a 235 fő végleges létszámleépítésnél a kifizetések eltérnek a 1119/2007. (VI. 28.) és a 1124/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. Határozatokban közölt adatoktól, akkor egy új előterjesztés készüljön a Fővárosi Közgyűlés 2007. szeptemberi ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2007. szeptemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1121/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a Szent Margit Kórház, a Károlyi Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet, a Szent Imre Kórház és Rendelőintézet és a Nyírő Gyula Kórház létszámleépítéséhez kapcsolódó juttatások fedezetének átutalására.

Határidő: igénylésre azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1122/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Kötelezi a létszámleépítésben résztvevő intézményeket, hogy a felmentési idő lejárta után a felmentett dolgozóknak kifizetett létszámleépítésekkel kapcsolatos költségekről - tételesen bérjegyzékkel igazoltan - számoljanak el.

Határidő: 2008. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1123/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

1124/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2008. évi költségvetésben az intézmények létszámleépítéséhez kapcsolódó 2008. évi kifizetések teljesítéséhez szükséges fedezetét - 182 075 E Ft-os támogatási és kiadási előirányzat (ebből személyi juttatások: 137 937 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 44 138 E Ft) - biztosítja.

2008.

M.e.: ezer Ft
Címkód Intézmény megnevezése Pályázat Nem pályázható Összesen
1101 Szent Margit Kórház 32 486 1 724 34 210
- személyi juttatások 24 611 1 306 25 917
- munkaadókat terhelő járulékok 7 875 418 8 293
1102 Károlyi Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet 29 761 9 097 38 858
- személyi juttatások 22 546 6 892 29 438
- munkaadókat terhelő járulékok 7 215 2 205 9 420
1110 Szent Imre Kórház és Rendelőintézet 527 0 527
- személyi juttatások 400 0 400
- munkaadókat terhelő járulékok 127 0 127
1112 Nyírő Gyula Kórház 81 074 27 406 108 480
- személyi juttatások 61 420 20 762 82 182
- munkaadókat terhelő járulékok 19 654 6 644 26 298
Összesen: 143 848 38 227 182 075
- személyi juttatások 108 977 28 960 137 937
- munkaadókat terhelő járulékok 34 871 9 267 44 138

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fentebb említett intézmények egyszeri támogatására vonatkozó döntést építse be a 2008. évi költségvetésbe.

Határidő: 2008. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Javaslat a „Szent István Kórház, kórházösszevonással kapcsolatos feladatok” előirányzatának átcsoportosítására és az új feladatok engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1125/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2007. évi költségvetésében a felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési intézmények között az „1107 Szent István Kórház és Rendelőintézet” cím, céljelleggel támogatott intézményi felújítások kiadási előirányzatán belül szereplő „Kórházösszevonással kapcsolatos feladatok” felújítási feladat előirányzatát 120 000 E Ft összeggel csökkenti, ezzel egyidejűleg címkódon belül 42 000 E Ft összeggel megemeli az „Egyesített gazdasági terület helyiségeinek felújítása” megnevezésű új feladat, valamint 78 000 E Ft összeggel a „Szent István Kórház, Merényi G. Kórháza pszichiátriai épület generál felújítása” megnevezésű meglévő feladat előirányzatát. Ez utóbbi engedélyokirat módosítására a feladat műszaki tartalmának pontosítása miatt a későbbiekben kerül sor.

1126/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2007. évi költségvetésében a felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési intézmények között az „1107 Szent István Kórház és Rendelőintézet” cím, céljelleggel támogatott intézményi felújítások kiadási előirányzatán belül a „Kórházösszevonással kapcsolatos feladatok” előirányzatát 125 000 E Ft-tal csökkenti, egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Szent István Kórház, informatikai rendszer egyesítése I. ütem új feladat előirányzatát 75 000 E Ft-tal, és a Szent István Kórház szállítóeszközök cseréje új feladat előirányzatát 50 000 E Ft-tal.

1127/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklet „II. a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke Valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskörök” 4. pontjában az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatásköröket és úgy dönt, hogy jóváhagyja a „Szent István Kórház és Rendelőintézet, egyesített gazdasági terület helyiségeinek felújítása” felújítási feladat engedélyokiratát 42 000 E Ft összköltséggel, az engedélyokirat szerinti tartalommal.

1128/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklet „II. a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke Valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskörök” 4. pontjában az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatásköröket és úgy dönt, hogy jóváhagyja a „Szent István Kórház, informatikai rendszer egyesítése I. ütem” beruházási feladat engedélyokiratát 75 000 E Ft összköltséggel, az engedélyokirat szerinti tartalommal.

1129/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklet „II. a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke Valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskörök” 4. pontjában az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatásköröket és úgy dönt, hogy jóváhagyja a „Szent István Kórház, szállítóeszközök cseréje” beruházási feladat engedélyokiratát 50 000 E Ft összköltséggel, az engedélyokirat szerinti tartalommal.

1130/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokiratok aláírására az 1-2-3. számú mellékletek szerinti tartalommal.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: Javaslat a 2007. évi drogellenes, drogprevenciós programok közszolgáltatási szerződéssel, ill. egyéb módon történő támogatására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1131/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8428 Fővárosi drogellenes program” címen belül a „Fővárosi Drogellenes Program” feladat címkód előirányzatából 23,039 M Ft-tal támogatja az alábbi szervezeteket. Egyben dönt arról, hogy az 1. számú mellékletben foglalt minta szerinti közszolgáltatási szerződést jóváhagyja és megköti az alábbi szervezetekkel:

- Drog Stop Budapest Egyesület: „24 órás telefonos segélyszolgálat működtetésére” c. szakmai program 2,5 M Ft mértékben,

- Jövőbarát Alapítvány: „Éjféli Asztalitenisz Sportbajnokság” drogprevenciós, egészségnevelő tevékenysége költségeire 2,0 M Ft mértékben,

- Caritas Hungaria: „Szenvedélybetegek korai kezelésbe vétele” c. szakmai program 0,988 M Ft mértékben,

- Drogprevenciós Alapítvány:

a) „Civil AIDS megelőző Tűcsere program folytatása” c. szakmai program 0,988 M Ft mértékben,

b) „Drogbusz mobil prevenciós szolgálat” c. szakmai program 2,5 millió Ft mértékben,

c) „Dzsumbuj program” c. szakmai program 2,112 M Ft mértékben,

- Belvárosi Tanoda Megálló Csoport: „Nappali rehabilitáció, közösségi és foglalkoztatási program” c. szakmai program 1,185 M Ft mértékben,

- Magyar Máltai Szeretetszolgálat: „Szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátása” c. szakmai program 1,383 M Ft mértékben,

- Baptista Szeretetszolgálat: „Utcai szociális munka Budapest területén” c. szakmai program 1,383 M Ft mértékben,

- Kék Pont Drogkonzultációs Központ:

d) „Utcai megkereső tevékenység” c. szakmai program 1,284 M Ft mértékben,

e) „Jogsegélyszolgálat működtetése” c. szakmai program 0,988 M Ft mértékben,

- Magadért Alapítvány: „Magas-küszöbű absztinencia megtartó programok” c. szakmai program 1,975 M Ft mértékben,

- Sziget Droginformációs Alapítvány: „Az Életvezetési Központ egészségfejlesztő program” c. szakmai program 1,284 M Ft mértékben,

- Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Soroksári Addiktológiai Centrum: „Ártalomcsökkentő program” c. szakmai program 2,469 M Ft mértékben.

Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a szervezetekkel a fent nevezett programokra és összegekre vonatkozóan a közszolgáltatási szerződést írja alá.

Határidő: 2007. július 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1132/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti a „8428 Fővárosi drogellenes program” cím előirányzatát 2,1 M Ft-tal és egyidejűleg megemeli az „1112 Nyírő Gyula Kórház” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadását a Drogambulancia, „Metadon program folytatása” c. szakmai program kifizetésére.

Határidő: a júniusi közgyűlést követően, a kihirdetés napján

Felelős: dr. Demszky Gábor

1133/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti a „8428 Fővárosi drogellenes program” cím előirányzatát 1 M Ft-tal és egyidejűleg megemeli a „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát a „Híd a fiatal és az időskorú generációk között” c. szakmai program megvalósítására.

Határidő: a júniusi közgyűlést követően, a kihirdetés napján

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények gazdálkodási rendjének racionalizálásával összefüggő végleges létszámleépítések miatti kifizetések elszámolására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1134/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

a gyermekvédelmi intézmények 2006. december 31-i gazdálkodási rendszerének racionalizálása miatti 37 végleges álláshelymegszüntetéssel kapcsolatos kifizetésekhez az 1401/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. és az 1402/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. Határozatok szerint megelőlegezett 42 889 E Ft-ra vonatkozó elszámolást elfogadja. Az elszámolás szerint a tényleges kifizetés 39 201 E Ft, amely 3688 E Ft-tal kevesebb a megelőlegezett 42 889 E Ft-hoz viszonyítva.

1135/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 18 álláshely végleges megszüntetéséből adódó (pályázható és nem pályázható) összes támogatási igény változása miatt a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím működési célú tartalék előirányzatának 3688 E Ft-os növelésével egyidejűleg módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát összesen 3688 E Ft-tal (ebből: személyi juttatások összesen: 2794 E Ft; munkaadókat terhelő járulékok összesen: 894 E Ft) az alábbiak szerint:

ezer Ft
Intézmény neve, címkódja Személyi juttatások Munkaadói járulékok Összesen
1. 2. 3. 4.
430113 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona
1186 Budapest, Tövishát út -65 -21 -86
430114 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma
1192 Budapest, Hungária u. 36. -1675 -536 -2211
430115 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49. -966 -309 -1275
430116 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
1103 Budapest, Szlávy u. 40. +1 0 +1
430117 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona
1122 Budapest, Acsády Ignác u. -332 -106 -438
430118 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28. +243 +78 +321
Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen -2794 -894 -3688
„9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím összesen 2794 894 3688

1136/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

a) Az 1399-1400/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. Határozatát hatályon kívül helyezi.

b) A gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények gazdálkodási rendszerének racionalizálása miatt a végleges álláshelymegszüntetésből 16 álláshelyhez (16 fő létszámleépítéshez) kapcsolódó kifizetések ellentételezéséhez pályázatot nyújt be a központi költségvetésből történő biztosítására. A létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók - az önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál munkaviszonyban töltött idejük folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség. Úgy dönt, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. Felhatalmazza a főpolgármestert az igénybejelentés aláírására és benyújtására.

Határidő: 2007. július 13.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: Javaslat az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ kölcsönszerződésének jóváhagyására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1137/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a „Kölcsönszerződést” a 2. számú melléklet szerinti tartalommal az Észak- Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társasággal és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1138/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

A kölcsönszerződésben foglalt előleg pénzügyi rendezése érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát 325 000 E Ft-tal, és azonos összeggel megemeli a „8131 Észak-Pesti TISZK Kht.” cím előirányzatát, ezen belül a Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése előirányzatát.

1139/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2008. évben visszatérítendő kölcsönt a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre visszapótolja.

Határidő: 2008. évi költségvetés jóváhagyása

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: Javaslat a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium bővítés, tornaterem-építés célokmány módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1140/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Szent István Közgazdasági Szki. és Kollégium bővítés, tornaterem-előkészítés” feladat előirányzatát 132,0 M Ft-tal, valamint a „8501 Intézményi működési bevételek” címen belül az áfa bevétel előirányzatát 22,0 M Ft-tal és a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” címen belül a „Felhalmozási és tőke jellegű bevételek” előirányzatát 110,0 M Ft-tal.

1141/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Szent István Közgazdasági Szki. és Kollégium bővítés, tornaterem-építés 3. sz. módosított célokmányát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a célokmány aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Javaslat a Budapest XIII. kerület, Róbert Károly krt. menti közterületek határrendezésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1142/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 9/A. § (1) és a 17. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a XIII. kerületi Önkormányzat között a 4. számú melléklet szerinti megállapodást, a 25714/5 hrsz.-ú, 25804/3 hrsz.-ú, 25807 hrsz.-ú, 25808 hrsz.-ú, 25818/3 hrsz.-ú, és a 25838/18 hrsz.-ú ingatlanok rendezése érdekében.

1143/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás és a T-76251 ttsz.-ú térrajz aláírására.

Határidő: testületi döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Javaslat a 2007. évi esélyegyenlőségi és civil célú bizottsági keret céltartaléka terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1144/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság 55/2007. (VI. 12.) számú Határozatával a „9212 Esélyegyenlőség és civil célú bizottsági keret céltartaléka” ter- hére támogatott alapítványok és társadalmi szervezetek részére a támogatás átutalását az alábbiak szerint:

Sor-
szám

Pályázó (szervezet) neve

Pályázati cél
Elnyert összeg
(E Ft)

Címre

Előirányzat
1. „A rák ellen az emberért a holnapért” Társadalmi Alapítvány Az alapítvány működési támogatása 250 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
2. A Teljes Katolikus Liturgiáért Alapítvány Közösségépítés a fővárosban (ifjúságért, családokért, idősekért) 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
3. A XXIII. kerület Fejlesztéséért - Együtt Soroksárért Egyesület Együtt a közösségért - együtt Soroksárért 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
4. Academia Ludi et Artis Művészetpedagógiai Egyesület Egy művészetpedagógiai egyesület a fővárosi közkultúráért 90 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
5. Aktivitás Alapítvány Az alapítvány 2007. évi működtetése 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
6. Angyalföldi Hagyományőrző Egyesület A szervezet adminisztrációjának fejlesztése 260 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
7. Angyalföldi Szociális Egyesület Angyalföldi hátrányos helyzetű megváltozott munkaképességű személyek új munkahelyteremtése - irodabútorok beszerzése 250 „8212” Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
8. Anyaoltalmazó Alapítvány Egyenlő esélyekért az anyaotthonban 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
9. Aquila Egyesület Aquila segítsége a fővárosi fiatalok, idősebbek esélyegyenlőségéért 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
10. Aquincum-Mocsáros Közhasznú Egyesület Családi és Pihenőpark fenntartása, fejlesztése 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
11. Arany János Alapítvány Az alapítvány működési támogatása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
12. Bimbó Egyesület Az egyesület 2007. évi működésének támogatása 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
13. BME Management Szakkollégium A szervezet működési költségeinek fedezésére 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
14. Budapest XX. kerület Polgárőrség Bűnmegelőzési Egyesület Nyugalom és biztonság Pesterzsébeten 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
15. Budapesti Honismereti Társaság Lokálpatrióta fővárosi civil szervezetek és közgyűjtemények munkájának segítése 250 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
16. Budapesti Székely Kör Hagyományokkal Budapestért a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
17. Civilek Érdekvédelmi Fóruma Kispestért Pályázat az egyesület működési költségére 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
18. Csepeli Fogyasztóvédelmi Egyesület A szervezet működési költségeinek támogatása 50 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
19. Csikó Sétányi 4H Klub A Szervezet működési költségeinek támogatása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
20. Csillebérc Alapítvány a Csillebérci Ifjúsági Tábor Támogatásáért Működési pályázat 300 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
21. De Jure Alapítvány Támogatás működési költségekre 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
22. Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros és Szabadidősport Egyesület Kerékpározz, hogy más is egészségben élhessen! Működési költségek támogatása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
23. Dream Team Színház Kulturális Egyesület Közösségépítés és a szervezet működésének támogatása 210 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
24. Dzsumbuj Egyesület Ferencvárosi Tanodáért program 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
25. Ec-Pec Alapítvány A szervezet 2007. évi működésének támogatása 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
26. Egyetemisták és Fiatal Értelmiségiek Egyesülete A szervezet 2007. évi programjainak és működésének támogatása 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
27. Életjavító Szövetség Életminőség javítása és ösztönzése a mai Magyarországon 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
28. ELTE TKF Művelődés-szervezés Tanszék Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány 2007. évi működési támogatás 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
29. ELTE TTK Hallgatói Alapítvány Az alapítvány közhasznú tevékenységeiért 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
30. Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány Az alapítvány működési feltételeinek támogatása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
31. ESZTER Közhasznú Alapítvány A budapesti E.SZ.T.E.R Ambulancia (az erőszak gyermek és felnőtt áldozatainak lélektani rehabilitálása) működtetése 350 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
32. Európa Szolgáltató Közhasznú Társaság Aktív társadalmi közösség felé az európai közösségi kommunikáció útján 350 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
33. Fény a Fényben Egyesület Egészségmegőrző Kh. Szervezet Életmód és Oktatási Központ fenntartása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
34. Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete Kulturált kutyatartás és köztisztaság a Ferencvárosban 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
35. FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért Alapítvány Örökbefogadás előtt, örökbefogadás után - beszélgető sorozat működtetése 250 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
36. FISZ, Fiatal Írók Szövetsége A Szövetség működési pályázata 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
37. Fővárosi és Pest megyei Nemzetőrök Szövetsége Monitort nem csak a számítógépnek (az elromlott monitor cseréje) 50 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
38. Geopolitikai Tanács Alapítvány Női esélyegyenlőség Bp.-en - kutatások, konferencia stb. szervezése (ügyintéző alkalmazása) 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
39. Grund Alapítvány a Gyermekekért „Barátunk…” akciósorozat (a könyv, a természet stb. a korábbi sorozat újraélesztése) 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
40. „Gyermeküket Egyedül Nevelő anyákért” Alapítvány Hátrányos helyzetű családok felkarolása 300 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
41. Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány Az alapítvány infrastruktúrájának kialakítása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
42. Handicap Alapítvány Az esélyegyenlőség éve a Handicap Alapítványnál 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
43. Havasi Gyopár Alapítvány Segítő Esély Szolgálat Kőbányán 400 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
44. HF Egyesület (Heller Farkas Szakkollégium jogi és gazdasági képviselője) A Heller Farkas Szakkollégium működésének biztosítása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
45. Humanista Társadalmi Egyetemért Egyesület Értsd Európát - nyelvtanítás díjmentesen budapestieknek 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
46. Info 13 Egyesület Programsorozat a XIII. kerületi fiatalokért 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
47. Informatika a Látássérültekért Alapítvány Az alapítvány pályázata működési költségekre 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
48. Integrált Játékpedagógiai Alapítvány Gyermeksziget a Belvárosban - a működési költségek támogatása 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
49. Jezsuita Diákszövetség Pályázat a JIDE lapjának fejlesztésére (szoftvervásárlás) 250 „8212” Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
50. Katolikus Ifjúsági Mozgalom A szervezet működési költségeinek kiegészítése 300 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
51. Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány Az alapítvány működéséhez szükséges stratégiai terv elkészítése 300 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
52. Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány A Kék Vonal „Biztonsági övvel az infosztrádán” programja 250 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
53. Keménydió Közhasznú Egyesület Könnyebb hétköznapokat! - az egyesület működési költségeinek támogatása 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
54. Kenguru Alapítvány a Gyermekek Szabadidős Sportjáért Működési pályázat 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
55. Kerekasztal Alapítvány Egészségvédelmi klubok működtetése hátrányos helyzetű cigány gyermekeknek 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
56. Kispest Biztonságáért Közösségi Jóléti Egyesület Inkubátorház létrehozása, annak felszerelése, berendezése 350 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
57. Kispesti Kertbarát Klub Kertbarátok műszaki fejlesztése 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
58. Klubhálózat Óbuda Alapítvány Közösségi értékek kohéziója 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
59. Klubhálózat XIII. kerület Alapítvány A szervezet működési költségei a 2007. évben 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
60. Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány Önkéntesek koordinálása 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
61. KÖZÉRT Egyesület Az egyesület 2007. évi működése 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
62. Közös Jövő Alapítvány Az alapítvány 2007. évi működésének támogatása 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
63. Kurfli Közhasznú Kulturális Egyesület CSIGATANYA közösségi színtér fűtésrendszerének kialakítása 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
64. Leány Anya Gyermek Alapítvány A Lea Otthon fejlesztéséért 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
65. Légtér Egyesület A szervezet 2007. évi működésének támogatása 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
66. „LÉTRA” Közhasznú Alapítvány Forrásteremtő pályázat 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
67. Liberális Fiatalok Egyesülete Programterv 2007. 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
68. Magányos Farkasok Ökölvívó Iskola SE Működési támogatás az új saját használatú edzőteremhez 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
69. Magyar Asszonyok Érdekszövetsége Asszonyház 2007 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
70. Magyar Cserkész Szövetség Éves működési támogatás 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
71. Magyar Cserkészkürt Alapítvány MACSKA program hátrányos helyzetű gyermekeknek, fővárosi gyermekotthonlakóknak 160 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
72. Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége A MEASZ 2007. évi tevékenysége 350 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
73. Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség A MEKSZ 2007-2008-as működése 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
74. Magyar Hagyomány Alapítvány A szervezet műhelyeinek működtetése 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
75. Magyar Hajózásért Egyesület Az egyesület működésének támogatása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
76. Magyar Írószövetség A Magyar Írószövetség működési költségei 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
77. Magyar Jamboree Alapítvány Éves működési támogatás 250 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
78. Magyar Könnyűzenei és Kulturális Alapítvány Az alapítvány 2007-es működési és fejlesztési célja - Festészetek Napja zenei rendezése 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
79. Magyar Könyvtárosok Egyesülete Az egyesület 2007. évi működésének támogatása 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
80. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Az egyesület működési költségeinek támogatása 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
81. Magyar Közlekedési Klub Vasútbarát Budapest 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
82. Magyar Műhely Alapítvány Az alapítvány 2007. évi működése 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
83. Magyar Parasport Szövetség Parasport az értelmi fogyatékosok értelmes életéért 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
84. Magyar Pedagógiai Társaság A pedagógus, mint szervezett civil 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
85. Magyar Tüdőátültetettek Országos Sport és Érdekvédelmi Egyesülete Az egyesület működési célú pályázata 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
86. Magyar Úttörők Szövetsége Működési támogatás 250 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
87. Magyarországi Juliánus Alapítvány A szervezet működésének támogatása 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
88. Magyarországi Roma Parlament A szervezet szolgáltatásaihoz szükséges működési költségek finanszírozása 300 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
89. Magyarországi Szegények és Romák Érdekvédelmi A szervezet 2007. évi működésének támogatása 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
90. Meixner Alapítvány Az alapítvány 2007. évi működésének támogatása 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
91. MI-ÉRT Alapítvány Működési költség biztosítása 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
92. MI-TI-ÉN Alapítvány Az alapítvány tevékenységéhez szükséges nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás 150 „8212” Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
93. Nagyzugló Törökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület A szervezet üdültetési és működési célú pályázata 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
94. Nap Kör Mentálhigiénés Alapítvány Az alapítvány működésének kiegészítő támogatása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
95. Napszél Kulturális Közhasznú Egyesület „Gellért szabadegyetem” a Fúzió Rádióban 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
96. Napsziget a Művészetekért Alapítvány A működési feltételek támogatása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
97. Napvilág az Eredendő Műveltségért Kutató Alapítvány Pályázat az alapítvány működésének támogatására 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
98. „Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége” Egyesület Az egyesület 2007. évi működésének támogatása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
99. Nonprofit Média Központ Alapítvány A Szervezet 2007. évi működésének támogatása 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
100. Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesületének Csontritkulásos és Mozgásszervi Betegek Klubja (KŐCSONT) A szervezet működési költségei 300 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
101. Összefogás a Magyar Családokért Egyesület Az egyesület 2007. évi működésének támogatása 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
102. Palánta Sorsfordító Alapítvány Kakaó - hab nélkül Közösségépítő szabadidő 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
103. People Team Alapítvány Gyermek és ifjúsági kulturális és szabadidős programok a 18 éven aluli korosztály számára 120 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
104. Pesterzsébeti Cigány Nemzetiségi Érdekképviselet (PCN) Az egyesület működése és annak fenntarthatósága 120 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
105. Pesterzsébeti Fogyasztóvédelmi Egyesület Együtt a fogyasztókért, együtt a családokért! 130 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
106. Pestszentimrei Nagycsaládos Egyesület Civil iroda működési költségeinek támogatása 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
107. Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány Az alapítvány működésének bemutatása 130 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
108. Pixis Európa Közhasznú Alapítvány Nem csak gyerekjáték… avagy befektetés a jövőbe 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
109. Rákóczi Szövetség A szervezet működési költségeinek támogatása 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
110. Rákosmenti Kisállattenyésztők Egyesülete A tenyésztői munka kulturális értékeinek megőrzése érdekében társadalmi összefogás 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
111. Rákosszentmihályi és Árpádföldi Ház-, Telek- és Lakástulajdonosok (R+Á Egy.) Egyesület A közösségi munkához a feltételek biztosítása 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
112. Reform Régió Egészségnevelő, Oktatási, Kulturális és Sporttánc Közhasznú Egyesület A Pszicho-Edukációs Műhely rezsiköltségeihez 120 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
113. Református Egyházzenészek Munkaközössége (ReZeM) A magyar református egyházzene gondozása és fejlesztése 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
114. Roma Nővédelmi Közhasznú Szervezet A Szervezet működési költségeinek támogatása 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
115. Roma Sajtóközpont Közhasznú Egyesület Roma tematikájú hírés háttérszolgálat működtetése 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
116. Sashalmi Ingatlantulajdonosok Egyesülete (SITE) Az egyesület által működtetett klubok működésének támogatása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
117. Sibrik Kertszépítő Egyesület Klubhelyiség bővítése és korszerűsítése 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
118. Soroksári Svábok Független Egyesülete Az egyesület 2007. évi költségeinek támogatása 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
119. Student Service Egyesület Az egyesület 2. féléves működése 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
120. Szabad Iskoláért Alapítvány A SZIA Műhely működtetése 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
121. Szalmaszál a Hajléktalanokért Alapítvány A Szalmaszál programjainak folyamatos működtetéséért 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
122. Szebb Gyermekévekért Alapítvány Az Alapítvány működési költségei 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
123. Szebben szeretnék járni Egyesület Mozgásfejlődésben elmaradt és sérült gyermekek fejlesztésének működésére 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
124. Szepesdi Ervin Alapítvány A szeretet és összefogás erejével a társadalmi különbségek csökkentéséért (benne programra is kértek) 170 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
125. Szószóló Alapítvány a Betegek Jogaiért Betegjogi konzultációs Központ működtetése 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
126. Tamás Apostol Iskola Alapítvány Fiatalkorúak nevelési színvonalának emelése 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
127. Társadalmi Unió Budapest és Vonzáskörzete Regionális Szövetsége „Fogyasztóvédelmi akadémiák” érdekvédelmi tevékenység folytatásához nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése 120 „8212” Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
128. Történelemtanárok Egylete Civil hírek és civilek számára fontos információk közreadása a www.tte.hu közoktatási civil oldalon 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
129. Tudor Alapítvány Esélyteremtés a fővárosi tudor Műhelyben 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
130. Tükörterem Egyesület Társadalmi polémiák - fiatalok a szociális közéletben 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
131. Új Út Szociális Egyesület Hajléktalan emberek élethelyzetének javítása 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
132. Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete A VGYKE 2007. működési költségeinek támogatása 300 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
133. Váltó-sáv Alapítvány Bűnelkövető fiatalok társadalmi és munkaerő-piaci esélyeinek növelése 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
134. Vargabetű Klub-Műhely Egyesület Vargabetű 10 év után 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
135. Vasas Művelődési Intézmények Szövetsége A szervezet működési pályázata 300 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
136. Vasas Művészegyüttes Alapítvány Az alapítvány működési pályázata 300 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
137. Via Vita Veritas Alapítvány A 3V alapítvány működési költségeinek támogatása 120 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
138. Zöld Föld Környezetvédő és Gyermeksegítő Alapítvány „Bölcsőd e táj” - a szervezet működési költségeinek támogatása 250 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
139. Alternatív Művészeti Alapítvány Irodalmi kávéház sorozat - a bolgár irodalom terjesztése 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
140. Balkán Hangja Kulturális Egyesület Balkán Expressz (Szerbia) - XII. Balkán hangja fesztiválsorozat (Budapest) 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
141. Budai Polgárok Társasága Budai nemzetiségi kapcsolatok erősítése 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
142. Budapesti Románok Kulturális Társasága Erdélyi és budapesti román színjátszás a XIX. sz. 2. felében 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
143. Eötvös József Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság Cigányok Budapesten című programsorozat 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
144. Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület Örmény kultúra Hete - rendezvénysorozat 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
145. Józsefvárosi Roma Kerekasztal Kulturális hagyományőrző rendezvények 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
146. Magyar-Görög és Nemzetközi Ifjúsági Alapítvány Híd a nemzetek kultúrái között 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
147. Zsebibaba Német Nemzetiségi Óvoda Alapítvány Óvodai hagyományőrző programok 142 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
148. Roma Szociális és Érdekvédelmi Egyesület Nemzetiségi hagyományőrző tábor 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
149. Romaversitas Alapítvány Szabadegyetemi előadássorozat 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
150. Rózsafüzér Királynéja Plébánia Regnum Marianum Kápolna-Klubja A VII. ker. cigányság kulturális támogatása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
151. Zoril Hajnalodik Dél-budai Cigány Kulturális Oktatási és Szociális Alapítvány Romani nyelvtanfolyam és Jagali Róta - Tűzkerék hálaadó ünnepség 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
152. Eséllyel-Segéllyel a Holnapért Alapítvány Budapesti roma pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek növelése készségfejlesztő képzésekkel 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
153. Forrás Alapítvány a Gyermekkultúráért „Kerek egy esztendő” népművészeti szaktábor fogyatékkal élő etnikai kisebbséghez tartozó felső tagozatos diákok számára 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
154. „A Zene mindenkié” Egyesület A Parafónia zenekar nyári fejlesztő foglalkozása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
155. Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar DOWN Alapítvány Az alapítvány átmeneti otthonában lakó súlyosan és halmozottan fogyatékosok nyári táboroztatása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
156. Egalitás Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány Szabadidős programsorozat súlyosan mozgássérült személyek számára 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
157. Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány A Fejlesztő Gondozó Központban ellátott 36 gyermek és fiatal élethelyzetének javítását szolgáló szabadidős program 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
158. Haypál Alapítvány Esélyegyenlőség biztosítása, elősegítése 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
159. Hegedűs István Alapítvány Egy hét eltöltése Füzesgyar mat Thermal Hotel Gara Gyógyszállóban fogyatékkal élő fiatalokkal 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
160. Helios Mozgásakadémia Egyesület Fuss a fényben 5. - Látássérültek részére szabadidős futóedzések 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
161. Hetedhét Oázis Alapítvány Fogyatékkal élő és ép művészek integrált fellépése 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
162. Humano Modo Alapítvány Nyári napközis úszó- és kézműves tábor 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
163. Hun Nándor Egészségileg Hátrányos Helyzetű Nyugdíjasok Egyesülete Nyugdíjasoknak az Esélyegyenlőség éve alkalmából hétvégi kirándulások szervezése belföldön 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
164. Ifjúsági Barlangtúra és Barlangi Sportterápia Egyesület Sportterápia program krónikus légúti beteg gyermekeknek - II. ker. Törökvész úti Ferenc-hegyi barlang 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
165. Kaszap István Alapítvány Közhasznú Szervezet Lelki közösségek és súlyosan egészségkárosodottak támogatása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
166. Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány Súlyosan, halmozottan sérült gyermekek nyári táboroztatása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
167. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) Látássérült felnőtteknek sítábor szervezése 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
168. Látó-tér Alapítvány Óvodás, kisiskolás vak gyermekek készségfejlesztő tábora 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
169. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ) Integrált nyári táboroztatás 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
170. Magyar Rett Szindróma Alapítvány Családi hétvége a hegyek között 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
171. Nem Adom Fel Alapítvány Esélyegyenlőségi turné szervezése az „Esélyegyenlőség Európai éve 2007” jegyében (fogyatékkal élők) 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
172. Pia Causa/Kegyes Célra Egyesület A gyógyulás útján 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
173. Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú Egyesület A cukorbetegek gyógyfürdői programjának támogatása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
174. Sclerosis Multiplex Budapesti Egyesület Üdülés súlyosan mozgássérültek részére 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
175. Szempont Alapítvány Tihanyi életmód tábor (látássérülteknek) 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
176. Salva Vita Alapítvány Az alapítvány 2007/2008. évi szabadidős programjai (értelmi sérülteknek) 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
177. Szervátültetettek Országos Egyesülete Szervátültetettek orfűi rehabilitációja 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
178. Tengeri Csillag Sport Egyesület Integrált sport- és kulturális programok ép, vak és gyengénlátó gyermekeknek, fiataloknak 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
179. Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület Súlyosan egészségkárosodottak szabadidős programjai 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
180. XVII. kerületi Mozgássérültek Egyesülete Esélyt a pihenésre a fogyatékkal élőknek is! 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
181. Zsótér Pál Alapítvány Szabadidős programok mozgáskorlátozott gyermekek részére 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
182. Óbudai Sportegyesület Élménygazdag vízitúrázás a Dunán egészségkárosodottaknak 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
183. Családok a Családokért Polgári Egyesület Hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő gyermekek nyári németnyelv-tábora 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
184. Varázshegy Közhasznú Egyesület Kulturális javak hozzáférése pszichiátriai betegeknek 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
185. Élet Alapítvány - Bp.-i Lelki Elsősegély Telefonszolgálat A szervezet mentálhigiénés prevenciós tevékenysége - együttműködésben az alapellátással - 500 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
186. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központ Élhetőbb életért, egészséges kapcsolatokért 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
187. Karmelita Kispapok Neveléséért és Marton Marcell Boldoggá Avatásáért Alapítvány Közösségépítő programsorozat + sírhely kialakítása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
188. Mária Műve Női Közösség A testvériség szolgálatában 200 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
189. Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület Az őrmezői hétköznapok megszépítése 150 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
190. Liszt Ferenc Kórus Egyházzenei Alapítvány Egyházzenei szolgálat a belvárosi Szent Mihály- templomban 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
191. Szent Adalbert Misszió Alapítvány „800 éve született Árpád-házi Szt. Erzsébet” 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
192. Rákócziánum Templom Alapítvány Rendhagyó magyarórák szervezése középiskolások számára a Kosbor együttes közreműködésével 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
193. Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület Patkoló 2007 - ifjúságneveléssel foglalkozók magasabb szintű képzése 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
194. Pasaréti Ferences Alapítvány Jószolgálati, családsegítő és szabadidős programok Pasaréten 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
195. Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítvány Napközis tábor 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
196. Reménység Magjai Alapítvány ReMa gyermekhitoktató képzési program 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
197. Evangélikus Diákotthon Alapítvány Szegénysorsú diákok támogatása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
198. Diakónia Alapítvány Hátrányos helyzetű gyermekek, családok szabadidős programjainak szervezése 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
199. Pestszentimrei Református Egyház „Soli Deo Gloria” Alapítvány Hagyományőrzés, kultúra, esélyegyenlőség - gyermekek és fiatalok hagyománytiszteletre és igényes szórakozásra nevelése 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
200. Szent Rafael Caritas Alapítvány Hajléktalanok személyiséggyógyító gondozása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
201. Civil Művek Közművelődési Egyesület Nekem a világ… 50 perces dokumentumfilm fiatal célközönségnek 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
202. Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság A helytörténeti anyagok rendezéséhez szükséges költségek támogatása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
203. Fórumház Egyesület Fórumház Egyesület a civilekért 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
204. Író Gergely Alapítvány A Politikai Elemzések c. folyóirat 2007/3. számának megjelentetése 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
205. JÓL - LÉT Közhasznú Alapítvány Első hazai Apák Napja 2007. június 17. Városliget 190 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
206. Magyar Szinergia Ház Közhasznú Egyesület Ünnep és közösség - 100 éves a Rákospalotai MÁV-telep 190 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
207. Ökoszolgálat Alapítvány Hátrányos helyzetű budapesti lakosok környezetvédelmi szemléletformálása 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
208. Társadalmi Egyesülések XVII. kerületi Szövetsége 2007. évi tervezet alapján programok szervezése 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
209. Zuglói Baráti és Polgári Kör Közösség, közélet 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
210. Polgárok Zuglóért Alapítvány „Tisztelet 1956-nak” 100 „8212” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
Összesen: 33 122 „8212”
Ebből működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre Ebből felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre
32 352 770

Felkéri az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság elnökét, hogy a Fővárosi Önkormányzat nevében a támogatási szerződéseket kösse meg.

Határidő: a közgyűlési döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és Oláh Imre, valamint gyermekei közötti peren kívüli egyezség megkötésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1145/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése és a Fővárosi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 10. § alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságra és az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságra a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 14/A. § a) pontjával átruházott - peren kívüli egyezség megkötésére vonatkozó - hatáskörét.

1146/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú mellékletét képező peren kívüli egyezséget, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1147/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2006. július 1-jétől 2007. december 31-ig terjedő kötelezettségek fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a működési tartalék előirányzatát 24 212 E Ft-tal és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre előirányzatát.

1148/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy 2008. január 1-jétől 2018. december 31-ig - 2007. évi áron számolva - minimum 684 E Ft-ot évente a járadékok folyósítására - a keresetpótló, a gyermeknevelési és háztartási munka pótlása céljára szolgáló járadékokat a mindenkori infláció mértékével növelve; az esetleges gyógyszerköltségeket orvosi igazolás alapján - továbbá 2019. január 1-jétől 2019. március 28-ig ezen összeg arányos részét - a peren kívüli egyezségben foglaltak szerint - biztosítja.

1149/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy az 1147/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. Határozatban szereplő összeg fedezetét a 2007. évi költségvetés júniusi rendeletmódosításakor, az 1148/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. Határozatban meghatározott összeg fedezetét pedig a mindenkori költségvetés tervezésekor biztosítja.

Határidő: a 2007. évi júniusi rendeletmódosítás, illetve azt követően a mindenkori éves költségvetés

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: Javaslat egyes, az Operatív Programok 2007-2008. évi akcióterveiben nevesíteni kívánt beruházási feladat engedélyezési okmányainak jóváhagyására.

Előadók: Hagyó Miklós, Horváth Csaba, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1150/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

a KMOP, KÖZOP, KEOP Operatív Programok 2007-2008. évi Akcióterveiben nevesíteni kívánt beruházási feladatokhoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmánytervek elkészítése érdekében úgy dönt, hogy a Budapest Fővárosi Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja

-az előterjesztés 3., 4. és 5. számú mellékletei szerint a szociálpolitikai ágazat 92. egyedi azonosító számú, az Idősek Otthona (Baross u.) építés és „A” épületrekonstrukció, előkészítés beruházási feladat célokmányának 3. sz. módosítását, az 5234. egyedi azonosító számú, az Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása, létesítése, előkészítés beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását, valamint a 69. egyedi azonosító számú, Idősek otthoni férőhelyek kialakítása, előkészítés (puffer intézmények) beruházási feladat célokmányának 3. sz. módosítását.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt tartalom szerint az engedélyezési okmányok aláírására.

Határidő: 2007. július 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1151/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

A KMOP, KÖZOP, KEOP Operatív Programok 2007-2008. évi Akcióterveiben nevesíteni kívánt beruházási feladatokhoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmánytervek elkészítése érdekében úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatban az illetékes bizottságokra átruházott hatáskörét és jóváhagyja

- az előterjesztés 6. számú melléklete, egyéb vízgazdálkodási ágazat, 5410. egyedi azonosító számú, a Csapadékvíz-elvezetés (Gyáli-patak 7-es ág, Hosszúréti patak, Nagy-Ördög árok, Irhás árok) beruházási feladat engedélyokirat,

- az előterjesztés 7. és 8. számú mellékletei szerint környezetvédelmi ágazat, 5401. egyedi azonosító számú, a Rákos-patak revitalizációja I. ütem, valamint az 5407. egyedi azonosító számú, a Népliget rehabilitációja I. ütem beruházási feladatok engedélyokiratait,

- az előterjesztés 9. számú melléklete, főépítészi feladatok, az 5412. egyedi azonosító számú, a Budapest Szíve program I. ütem beruházási feladat engedélyokiratát,

- az előterjesztés 1. számú melléklete szerint az egészségügyi ágazat, 5441. egyedi azonosító számú, a kórházak szerkezetátalakítási feladatok, tanulmányterv beruházási engedélyokiratát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 2007. július 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1152/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

A KMOP, KÖZOP, KEOP Operatív Programok 2007-2008. évi Akcióterveiben nevesíteni kívánt beruházási feladatokhoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmánytervek elkészítése érdekében úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

- az előterjesztés 10. és 11. számú mellékletei szerint a közlekedési ágazat, 5399. egyedi azonosító számú, a Csepeli gerincút kiépítése II. ütem beruházási feladat, valamint az 5398. egyedi azonosító számú, a Kerékpáros közlekedési hálózat fejlesztése beruházási feladat engedélyokiratait,

- az előterjesztés 12. számú melléklete, kulturális ágazat, az 5403. egyedi azonosító számú, a Margitszigeti Szabadtéri Színpad rekonstrukciója beruházási feladat engedélyokiratát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 2007. július 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1153/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett rendelettervezetet.

A napirend 39. pontja: Javaslat a „CLIMATE Creating Leading edge Initiatives for Mobility, Accessiblity, Transport and the Enviroment (Vezető kezdeményezések a mobilitásért, az elérhetőségért, a közlekedésért és a környezetért)” c. CIVITAS Plus pályázat benyújtására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1154/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy határoz, hogy a benyújtandó pályázatban a projekt területén közlekedő buszok modernizálása keretében alternatív környezetkímélő hajtási rendszerrel autóbuszok beszerzését szerepelteti.

Határidő: 2007. július 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1155/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az EU FP 7 Kutatási és Demonstrációs Keretprogramon belül a CIVITAS Plus kezdeményezés keretében a CLIMATE c. projektre társvezetőként pályázatot nyújt be és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a benyújtás során szükséges intézkedések megtételéről.

Határidő: 2007. július 15.

Felelős: Dr. Demszky Gábor

1156/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Konzorciumi partnerként kíván részt venni a CIVITAS Plus kezdeményezés keretében benyújtandó CLIMATE c. projektben és jóváhagyja az 1. számú melléklet szerinti szándéknyilatkozatot, egyben jóváhagyja a 2. számú melléklet szerint a projekt konzorciumi szerződés irányelveit és felkéri a főpolgármestert a szándéknyilatkozat aláírására. Felhatalmazza a főpolgármestert a szándéknyilatkozat alapján a projekt megvalósítását elősegítő - nem önkormányzati - bizottságban való részvételre.

Határidő: 2007. július 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1157/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat eredményes elbírálása után a Konzorciumi Szerződést és a Támogatási Szerződést jóváhagyásra terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a pályázat sikerét követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1158/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal, hogy a CLIMATE c. CIVITAS Plus projekthez 1250 E Ft önrészt biztosít a Budapest Főváros 2008. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2008. május

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1159/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztő által tett kiegészítéssel és módosításokkal megalkotja 44/2007. (VII. 18.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1160/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 559/2005. (II. 24.), az 1610/2005. (VI. 30.) és a 272/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. Határozatát. Kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata a 2008-2010. évi költségvetéseiben a dologi kiadásokhoz kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárások előirányzatát a „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat”, a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok”, a „7105 Hivatali informatikai feladatok” és a „7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” címeken a 2007. évi előirányzatokkal azonos összegben biztosítja a szükséges fedezetet.

Határidő: a 2008-2010. évi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1161/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére:

a) Magyar Lovas Szövetség 500 E Ft,
b) Szubjektív Értékek Alapítvány 300 E Ft,
c) Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége 450 E Ft,
d) Roma Szociális Érdekvédelmi Egyesület 200 E Ft,
e) Budapesti Sport Egyesület 1300 E Ft,
f) Magyar WUSU Egyesület 300 E Ft,
g) Palatinus Polgári Társulás 20 E Ft,
h) Oláh Euró Gipsy Zenész Egyesület 100 E Ft,
i) Zöldpont Egyesület és Szerkesztőség 1000 E Ft.

A napirend 40. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működtetett szociális intézmények átszervezésére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1162/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2007. augusztus 30-i ülésére elnapolja a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működtetett szociális intézmények átszervezésére” című előterjesztést.

A napirend 41. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (Kamaraerdő) területén lévő „Bagolyvár kápolnára” vonatkozó Használati Megállapodás és kiegészítésének módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1163/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

megköti a Budaörsi Római Katolikus Egyházközséggel a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1112 Bp., Kamaraerdei út 16.) területén (37 hrsz.) található, 280 m2 alapterületű kétszintes, különálló „Kápolna” megnevezésű épület ingyenes használatára vonatkozó megállapodást és annak kiegészítését módosító, az előterjesztéshez 4. számú mellékletként csatolt szerződést.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1103 Budapest, Gergely u. 85.) székhelyének tulajdonjog rendezésére peren kívüli egyezség keretein belül, területarányos telekcsere útján.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1164/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

az SZMSZ 1. § (5) bekezdésében, illetve a vagyonrendelet 9/A. § (1), 10. § (6), 14/A. § és a 18. § (1) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel visszavonja az SZMSZ 5. számú melléklet Gazdasági Bizottságra vonatkozó részének 18. pontjában átruházott, peren kívüli egyezségkötésre vonatkozó hatáskört.

1165/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a CBA-D&T Invest Kft.-vel a peren kívüli egyezséget az előterjesztéshez 3. számú mellékleteként csatolt megállapodás, illetve ingatlan csereszerződés szerinti tartalommal, melynek értelmében a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező 42305/1 és 42306/1 hrsz.-ú, természetben a Budapest X. ker., Gergely u. 85. alatti, 98 556 000 Ft + 19 711 200 Ft áfa összegű ingatlan - az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt változási vázrajzon feltüntetett - összesen 5728 m2 nagyságú részének tulajdonjogát azonos értéken elcseréli a CBA-D&T Invest Kft. tulajdonában álló 42300/2 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest X. ker., Gergely utca- Gyömrői út által határolt - az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt változási vázrajzon feltüntetett - összesen 5728 m2 nagyságú részének tulajdonjogával. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás, illetve ingatlan csereszerződés aláírására.

Határidő: telekalakításról szóló építésügyi hatósági Határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1166/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

tulajdonosi hozzájárulását adja a 42304/1, 42305/1 és a 42306/1 hrsz.-ú ingatlanokat érintő, az előterjesztéshez 2. számú mellékletként csatolt változási vázrajz szerinti telekalakításhoz és felkéri a főpolgármestert, hogy azt kérelmezze az illetékes építésügyi hatóságnál.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1167/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a telekalakítást követően, „Kivett saját használatú út” megjelöléssel létrejött ingatlanoknak új vagyongazdai körbe kerüléséről gondoskodjon, továbbá a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona használatában lévő vagyon változásának alapító okiraton való átvezetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: földhivatali bejegyzést követő 60 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratának módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1168/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

2007. szeptember 1-jei hatállyal módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Vasvári Pál Gyermekotthona (1121 Budapest, Budakeszi u. 48.) alapító okiratát az 1. b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1. c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1169/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

2007. szeptember 1-jei hatállyal módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (1081 Budapest, Alföldi u. 9-13.) alapító okiratát a 2. b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2. c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 44. pontja: Javaslat a Kolibri Színház és a Budapest Bábszínház alapító okiratának módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1170/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Kolibri Színház (1061 Budapest, Jókai tér 10.) alapító okiratát a 1/a számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1/b számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1171/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapest Bábszínház (1062 Andrássy út 69.) alapító okiratát a 2/a számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2/b számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna engedélyokirata.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1172/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna engedélyokiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: Javaslat a XI., Hosszúréti út mentén fekvő 1835/5 hrsz.-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1173/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett Határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bek. a) pontja alapján a Budapest XI., Hosszúréti u., 1835/5 hrsz. alatti ingatlant nyilvános pályázat útján, 743 000 000 Ft + áfa összegű induló áron értékesíti. Az ingatlan értékesítésére nyilvános pályázatot ír ki és elfogadja az előterjesztés 4. számú mellékletét képező pályázati kiírást.

Határidő: 120 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bek. alapján és Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet 17. § (1) és (2) bekezdésben, illetve a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bek. b) pontban foglaltak alapján - a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört eseti jelleggel magához vonja, és úgy dönt, hogy megbízza a BFVK Zrt.-t a pályázat lebonyolításával. A pályázat lebonyolításáért és az adásvételi szerződés előkészítéséért a kialakult tényleges vételár 2%-a + áfa, az ingatlan értékesítésével kapcsolatban felmerülő költségek fedezeteként pedig maximum 800 000 Ft + áfa összeg kerüljön biztosításra a Vagyongazdálkodási Keretből. Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. számú mellékletét képező megbízási szerződést és felhatalmazza a főpolgármestert az aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat eredményének megállapítására és az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 180 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

A napirend 47. pontja: Javaslat a Kéthely, Sáripuszta 1. sz. alatti ingatlanok (Hunyady kastély) értékesítésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1174/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett Határozati javaslatot nem fogadja el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kéthely, Sáripuszta 1. szám alatti 247/2 hrsz.-ú ingatlant nettó 670 520 000 Ft + áfa induló áron nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni, ezért jóváhagyja az előterjesztés 5. számú mellékletét képező pályázati kiírást.

Határidő: 120 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bek. alapján a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bek. b) pontjában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört eseti jelleggel magához vonja és megbízza a BFVK Zrt.-t a pályázat lebonyolításával. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 6. számú mellékletét képező megbízási szerződést és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bek. alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet 17. § (1) és (2) bekezdésében a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört eseti jelleggel magához vonja és úgy dönt, hogy a pályázat lebonyolításáért és az adásvételi szerződés előkészítéséért a kialakult tényleges vételár 2%-a + áfa, az ingatlan értékesítésével kapcsolatban felmerülő költségek fedezeteként pedig maximum 800 000 Ft + áfa összeg kerüljön biztosításra a Vagyongazdálkodási Keretből.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bek. alapján a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bek. a) pontjában a Gazdasági Bizottságra és az SZMSZ 6. számú melléklete szerint illetékes bizottságra átruházott hatáskört eseti jelleggel magához vonja és úgy dönt, hogy a 247/1 hrsz.-ú ingatlant nyilvános árverés útján 2 500 000 Ft induló áron kívánja értékesíteni.

Határidő: 120 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bek. alapján a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bek. b) pontjában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört a 245, 255 és 256 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében, a 244 hrsz.-ú ingatlan tekintetében a 18. § (1) bek. a) pontjában a Gazdasági Bizottságra és az SZMSZ 6. számú melléklete szerint illetékes bizottságra átruházott hatáskört eseti jelleggel magához vonja és úgy dönt, hogy a

244 hrsz.-ú ingatlant 3 699 000 Ft

245 hrsz.-ú ingatlant 1 200 000 Ft

255 hrsz.-ú ingatlant 450 000 Ft

256 hrsz.-ú ingatlant 38 000 Ft + áfa

összegben nyilvános árverés útján értékesíti.

Határidő: 120 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bek. alapján és a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bek. b) pontjában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört eseti jelleggel magához vonja és megbízza a BFVK Zrt.-t az árverés lebonyolításával. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 7. számú mellékletét képező megbízási szerződést és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bek. alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet 17. § (1) és (2) bekezdésében a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört eseti jelleggel magához vonja és úgy dönt, hogy az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek fedezeteként ingatlanonként maximum 200 000 Ft + áfa, megbízási díjként 100 000 Ft + áfa összeg kerüljön biztosításra a Vagyongazdálkodási Keretből.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Kéthely külterületén lévő 244; 245; 247/1; 247/2; 255; 256 hrsz.-ú ingatlanok értékesítési eredményének megállapítására, illetve az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 150 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bek. alapján a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bek. b) pontjában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört a 245 és 255 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében, a 244 és a 247/1 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében a 18. § (1) bek. a) pontjában a Gazdasági Bizottságra és az SZMSZ 6. számú melléklete szerint illetékes bizottságra átruházott hatáskört magához vonja eseti jelleggel és úgy dönt, hogy a 247/1, 244, 245 és 255 hrsz.-ú ingatlanokat haszonbérbe adja. Jóváhagyja és megköti a 247/1, 244, 245 és 255 ingatlanokra vonatkozó haszonbérleti szerződést az Aranykalász Mg. Szövetkezettel - 2007. július 1-jétől 2007. december 31-ig - történő határozott időtartamra. A haszonbért 490 Ft/Ak/év összeg alapulvételével és a bérleti időszak arányában határozza meg.

Felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés 8. számú mellékletét képező haszonbérleti szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

A napirend 48. pontja: Javaslat a Bp. III. ker., Óbudai Gázgyár területére a Budapest Zrt. által készített végleges Fejlesztési Terv elfogadására.

Előadók: Hagyó Miklós, Horváth Csaba, Ikvai-Szabó Imre, Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1175/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attilának a „Javaslat a Bp. III. ker., Óbudai Gázgyár területére a Budapesti Zrt. által készített végleges Fejlesztési Terv elfogadására” című előterjesztés elnapolására vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1176/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapesti Zrt. által a Bp. III. ker., Óbudai Gázgyár területére készített végleges Fejlesztési Tervet a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1177/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a III. kerületi Önkormányzattal, egy - a változtatási tilalom visszavonására vonatkozó döntést lehetővé tevő - településfejlesztési megállapodás megkötése érdekében.

Határidő: 90 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1178/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Zrt. útján kezdeményezze az érintett terület vonatkozásában a Fővárosi Önkormányzat, a III. kerületi Önkormányzat és a Budapesti Zrt. közötti háromoldalú településrendezési szerződés megkötéséhez szükséges intézkedéseket, illetőleg az ennek megvalósítása érdekében elengedhetetlen technikai egyeztetéseket, valamint az egyeztetett településrendezési szerződést terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 120 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1179/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a végleges Fejlesztési Tervben foglaltakon alapuló KSZT elkészíttetése érdekében.

Határidő: 270 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1180/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, vizsgálja meg, hogy a végleges Fejlesztési Tervben foglaltak alapján szükséges-e a Fővárosi Településszerkezeti Terv, valamint a Fővárosi Szabályozási Keretterv módosítása és tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: 270 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 49. pontja: Javaslat az állami gondoskodásból 1997. november 1. előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására kiírt pályázat benyújtására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1181/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy támogatja Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (1081 Budapest, Alföldi u. 9-13.) pályázatának benyújtását az állami gondoskodásból 1997. november 1. előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására kiírt pályázati felhívásra, tekintettel arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) önkormányzati rendeletében a 25%-os pályázati önrész a „4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (TEGYESZ)” címen rendelkezésre áll.

1182/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a pályázat részét képező programűrlap és a programűrlap 2. számú pontjában szereplő összesítő táblázat aláírására.

Határidő: 2007. július 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 50. pontja: Javaslat gyermekvédelmi intézmények vezetői kötelező óraszámának módosítására a 2007/2008. tanévre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1183/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2007/2008. tanévre saját hatáskörben állapítja meg a gyermekvédelmi intézmények vezetőinek kötelező óraszámát az előterjesztés mellékletében foglalt részletezés szerint.

1184/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kötelező óraszám megállapításához szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2007. szeptember 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 51. pontja: Javaslat a belső iskolák további működtetésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1185/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a gyermekvédelmi ágazathoz tartozó

- Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021 Budapest, Hárshegyi út 9.),

- Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általános Iskolája (8644 Alsóbélatelep, Báthory u. 14.),

- Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53.),

- Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (2061 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.),

- Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája (1112 Budapest, Menyecske u. 16.),

- Budapest Főváros Önkormányzatának Nyitott Világ Fejlesztő Iskolája (1125 Budapest, Diósárok u. 40.),

- Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma (1192 Budapest, Hungária u. 36.)

intézmények iskolái a 2007/2008. tanévben, változatlan szervezeti formában működjenek tovább.

1186/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a gyermekvédelmi intézmények közoktatási feladatokban való közreműködésének szakmai felülvizsgálatával készüljön javaslat a belső iskolák további működtetésére.

Határidő: 2008. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 52. pontja: Javaslat a Pro Scholis Urbis Közalapítvány 2006. évi beszámolója elfogadására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1187/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Pro Scholis Urbis Közalapítvány 2006. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 53. pontja: Javaslat a Talentum Kulturális Alapítvány 2006. évi beszámolója elfogadására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1188/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett Határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés tudomásul veszi a Talentum Kulturális Alapítvány (székhelye: 1074 Budapest, Rottenbiller u. 16-22.) 2006. évre vonatkozó közhasznúsági jelentéséről szóló tájékoztatót”.

A napirend 54. pontja: Javaslat a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentésének elfogadására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1189/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2006. évi közhasznú tevékenységéről szóló jelentést, megállapítja, hogy a közalapítvány a létrehozásáról szóló alapító okiratban foglalt kötelezettségeinek eleget tett.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 55. pontja: Budapest XI. kerület, Hengermalom út 49-51. Települési Értékvédelmi Támogatás pályázatával kapcsolatos, 1 875 000 Ft behajthatatlanná vált követelés leírása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1190/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 14/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján hozzájárul a Főpolgármesteri Hivatal Települési Értékvédelmi Ügyosztály részéről fennálló 1 875 000 Ft követelésnek, mint behajthatatlan követelésnek a kölcsönállományból való kivezetéséhez.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 56. pontja: Előterjesztés a 2007. évre érvényes csatornahasználati díjba beépített fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételéről, a csatornahasználati díjba beépített bérleti díjról, valamint a pénzügyi elszámolásról szóló megállapodás megkötésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1191/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 1905/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. Határozatát és ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel a 2007. évi csatornahasználati díjba beépített bérleti díjról, valamint a pénzügyi elszámolásról szóló megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2007. július 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1192/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel a 2001. szeptember 18-án létrejött megállapodás 1. számú megállapodásmódosítást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az 1. számú megállapodásmódosítás aláírására.

Határidő: 2007. július 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 57. pontja: Előterjesztés az ún. önerős (magánszemélyek és gazdasági társaságok) beruházásban megvalósuló csatornák ajándékozási szerződéssel történő vagyonátvételére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1193/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

elviekben egyetért azzal, hogy az ún. önerős (magánszemélyek és gazdálkodó szervek) beruházásban megépített csatornavagyont az építtetőkkel kötendő külön megállapodás (megállapodás) alapján térítésmentesen, ajándékozás jogcímén át kívánja venni azzal a fenntartással, hogy a vagyonátadás-átvételkor hatályos jogszabályok alapján kötendő megállapodás a Fővárosi Önkormányzat érdekeit nem sértheti, valamint a Fővárosi Önkormányzat költségvetésének kiadási oldalát nem terhelheti. Felkéri a főpolgármestert, hogy ilyen igény felmerülése esetén készíttessen előterjesztést és azt terjessze a hatáskörrel rendelkező testület elé.

Határidő: igény beérkezését követő 3 hónapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 58. pontja: Javaslat Budapest-Zugló Önkormányzata közigazgatási területén lévő, a Rákos-patak mentén fekvő közterületi ingatlanok tulajdonrendezésére és telekalakítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1194/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 9/A. § (1) bekezdése, valamint a 17. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy megköti az 1. számú mellékletként csatolt, a XIV. kerületi Önkormányzat illetékességi területén lévő, a Rákos-patak mentén fekvő közterületi ingatlanok tulajdonrendezésére és telekalakítására vonatkozó megállapodást a XIV. kerületi Önkormányzattal.

1195/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező megállapodás és az előterjesztés 3-13. számú mellékletében csatolt térrajzok aláírására.

Határidő: 120 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 59. pontja: Javaslat a Bp. XI., Budafoki út 185-189. szám alatti, 3993/4 hrsz.-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1196/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bek. a) pontja alapján a Budapest, XI., Budafoki út 185-189. szám alatti, 3993/4 hrsz.-ú felépítményes ingatlant nyilvános pályázat útján, 780 260 000 Ft + áfa összegű induló áron kívánja értékesíteni. Az ingatlan értékesítésére nyilvános pályázatot ír ki, melyben jóváhagyja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező pályázati kiírást.

Határidő: 180 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1197/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat eredményének megállapítására és az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 180 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1198/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bek. alapján, és Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet 17. § (1) és (2) bekezdésben, illetve a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bek. b) pontban foglaltak alapján - a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört eseti jelleggel magához vonja és úgy dönt, hogy megbízza a BFVK Zrt.-t a pályázat lebonyolításával. A pályázat lebonyolításáért és az adásvételi szerződés előkészítéséért a kialakult tényleges vételár 2%-a + áfa, az ingatlan értékesítésével kapcsolatban felmerülő költségek fedezeteként pedig maximum 800 000 Ft + áfa összeg kerüljön biztosításra a Vagyongazdálkodási Keretből. Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú mellékletét képező megbízási szerződést és felhatalmazza a főpolgármestert az aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 60. pontja: Javaslat a Mol és OTP részvények átsorolására és minimáláruk meghatározására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1199/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

a BFVK Zrt. vagyonkezelésében lévő üzleti/megtartandó portfólió vagyonból az előterjesztés melléklete szerinti állományú Mol és OTP részvényeket a mai nappal az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába sorolja át. Az átsorolással összhangban módosítja a 282/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. Határozattal jóváhagyott 2007. évi Vagyongazdálkodási Irányelvek 3. számú mellékletét, jelen előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint.

1200/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

A BFVK Zrt. vagyonkezelésében lévő, az üzleti/ értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába átsorolt Mol és OTP részvények értékesítési minimálárát 2007. június 29-től 2007. augusztus 31-ig az alábbi mértékben határozza meg:

Részvény minimálár/Ft
Mol 25 000
OTP 9 000

1201/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

A Mol és OTP részvényeknek az üzleti/megtartandó portfólióra vonatkozó elszámolásánál a Mol és OTP részvények fenti átsorolására figyelemmel kell eljárni.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 61. pontja: Az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2007. évi Karta elfogadása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1202/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a 2007. évi Karta tartalmát. Felkéri a főpolgármestert a Karta aláírására.

Határidő: 2007. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 62. pontja: Javaslat a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2006. évi igazgatási költségeinek felhasználásáról készült elszámolás elfogadására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1203/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett Határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2006. évi igazgatási költségeinek felhasználásáról készült elszámolást”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1204/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett Határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a BKV Zrt. értesítéséről.

Határidő: jóváhagyást követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1205/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

felkéri a DBR Metró Projekt Igazgatóságot, hogy a négyes metró építkezésén fokozott belső ellenőrzéssel szorítsa vissza a feketemunkát, és erről adjon rendszeres tájékoztatást a negyedéves beszámolók részeként.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1206/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

felkéri a DBR Metró Projekt Igazgatóságot, hogy az alvállalkozói szerződésekben szigorítsa a feketemunka miatti szankciók rendszerét, oly módon, hogy azok a teljes alvállalkozói láncolatra vonatkozzanak (szerződés felbontása; újabb megbízásokból kizárás, illetve pályázati értékeléskor figyelembevétel); valamint kérjen fokozott ellenőrzést az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségtől a folyamatban levő építkezéseken.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

A napirend 63. pontja: Javaslat az „M1-M7 autópálya fővárosi bevezető szakaszán tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése” tárgyú, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretei között működő Regionális Fejlesztés Operatív Program által támogatott projekt támogatási szerződésének határidő-hosszabbítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1207/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a ROP - 2.1.3.-2005-08-0002/35 azonosító számú, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretei között működő Regionális Fejlesztés Operatív Program és INTERREG Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatósága, közreműködő szervezetként eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.-val a „Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése az M1-M7 autópálya fővárosi bevezető szakaszán” című pályázat támogatási szerződésének 2. számú módosítását a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 64. pontja: Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei - Kohéziós Alap Határozatmódosítás.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1208/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Kohéziós Alapból támogatott „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” projekt Kohéziós Alap Határozat- módosítása iránt előterjesztett kérelem tervezetével és felkéri a főpolgármestert, hogy az Európai Bizottsághoz való benyújtás érdekében a kérelem tervezetét a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósággal együttműködésben küldje meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1209/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Megerősítve a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” projekttel kapcsolatos korábbi kötelezettségvállalásait, Budapest Főváros Önkormányzata, mint kedvezményezett nevében kijelenti, hogy a projekt az Európai Bizottság Határozatmódosító döntése esetén a projektet a módosult tartalomnak megfelelően valósítja meg.

1210/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az Európai Bizottság Határozatmódosító döntését követően a Kohéziós Alap társszervekkel egyeztetett támogatási szerződésmódosítást, illetve a projekt engedélyokiratának szükséges módosítását terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: Európai Bizottság Határozatmódosító döntésének kézhezvételét követő 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 65. pontja: Javaslat a „Budapest és vonzáskörzete zajtérképe” című projekt keretén belül elkészített Budapest Főváros stratégiai zajtérképének elfogadásához.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1211/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja - a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF: 2227-13/2007 számú véleménye szerint a vonatkozó jogszabályi előírásoknak mind tartalmi, mind pedig formai szempontból maradéktalanul megfelelő, 2. számú mellékletként hivatkozott - Budapest Főváros stratégiai zajtérképét.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1212/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze - jelen előterjesztés és annak 3. számú mellékletének megfelelő tartalommal - a KIOP Irányító Hatóság és a támogatott önkormányzatok közötti támogatási szerződés módosítását.

Határidő: 2007. július 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 66. pontja: A Fővárosi Szociális Közalapítvány 2006. évi pénzügyi és szakmai beszámolója.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1213/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Szociális Közalapítvány 2006. évi beszámolójában foglaltakat a 4. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1214/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Szociális Közalapítvány 2006. évi tevékenysége legfontosabb adatainak a Fővárosi Közlönyben történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 67. pontja: A Közraktárak (hrsz.: 37061/5) telekalakítási ügye.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1215/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet (Vr.) 9/A. § (1) bekezdésében és a 21. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva - úgy dönt, hogy a IX. ker. 37061/5 hrsz.-ú ingatlant (Közraktárak) érintő telekalakítással egyetért és felhatalmazza a főpolgármestert a T-80875 ttsz.-ú változási vázrajz aláírására, annak a Fővárosi Kerületek Földhivatala által történő záradékolását követően.

Határidő: a változási vázrajz záradékolását követő 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 68. pontja: Beszámoló a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága 2007. I. félévi tevékenységéről.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1216/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Beszámoló a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága 2007. I. félévi tevékenységéről” című napirend után tárgyalja meg a „Javaslat a Főgáz Zrt. privatizációs tanácsadó kiválasztására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1217/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Kiemelt Fejlesztések Bizottságának 2007. I. félévében végzett munkájáról szóló beszámolót.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1218/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el „Javaslat a Budapest portál rendszer tartalomszolgáltatóként történő üzemeltetése tárgyában vállalt kötelezettségvállalás módosítására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

A napirend 69. pontja: Javaslat a Főgáz Zrt. privatizációs tanácsadó kiválasztására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1219/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a FŐGÁZ Zrt. részvényeire vonatkozó értékesítési folyamat tanácsadója kiválasztására a közbeszerzési eljárás dokumentációjának esetleges előkészítése iránt tegye meg a szükséges intézkedéseket, és a kiírást terjessze a Fővárosi Közgyűlés Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsága elé.

Határidő: 2007. augusztus 31.

A napirend 70. pontja: Az egészségügyi intézmények struktúraátalakítási pályázatához kapcsolódó megállapodások.

Előadók: Dr. Szolnoki Andrea, Dr. Havas Szófia

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

A TÁMOGATOTT MEGNEVEZÉSE A TÁMOGATÁS CÉLJA A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE (E Ft)
Magyarország Közbiztonságáért Alapítvány Önkormányzati rendészet „városőrség/önkormányzati rendőrség” kialakításának létjogosultsága Magyarországon, Budapesten elnevezésű program megvalósítása. 6000
TEGNAPUTÁN Országos Cigány Kulturális Egyesület Bűnmegelőzési iskolai program (vetélkedősorozat „cigánybűnözéssel kapcsolatos előítéletek eloszlatása” segítése érdekében). 2000
Magyarországi Önkormányzat Közterület-Rendészek Egyesülete Közbiztonság és Térfelügyeleti Rendszerek Alkalmazásának összefüggései (Budapest Közterületeinek Biztonságának Növelése) című pilot projekt megvalósítása. 2000
Fővárosi Ifjúságvédelmi Egyesület (FIVÉR Egyesület) Vagyonvédelmi Charta elnevezésű program megvalósítása. 2000
Magyar Polgári Védelmi Szövetség A lakosság felkészítésével a közbiztonság javításáért elnevezésű program megvalósítása. 2000
Thaisz Elek Alapítvány A fiatalkorúak körében leggyakrabban előforduló bűncselekmények bemutatása és elemzése (tanulmány). 4000
Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány Bűn- és balesetmegelőzési programok szervezése. 500
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete A fővárosi mozgássérültek parkolási lehetőségeinek segítése. 2000
Telefontanú Kiemelten Közhasznú Alapítvány Az elkövetett bűncselekményekhez kapcsolódó lakossági bejelentések gyűjtése és elemzése. 2000
Sibrik Polgárőr Egyesület Közintézmények, közterületek és temetők területén történő járőrözéssel a közrend biztosításának segítése. 1200

Határidő: a szerződésekben foglaltak szerint

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1220/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés 1., 2., 3. számú mellékletként csatolt megállapodások záradékát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1221/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a pályázatok meghosszabbítása iránti kérelmet nyújtsa be az egészségügyi miniszter részére, és a Fővárosi és Pest megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál járjon el a támogatási szerződés módosítása érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 71. pontja: Javaslat közterület személyről történő elnevezésére a XII. kerületben.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1222/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest XII. kerületben a 8795/2 és a 8817/10 helyrajzi számú közterületet Mindszenty József bíboros térnek nevezi el.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 72. pontja: Javaslat közterület személyről történő elnevezésére a XXII. kerületben.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1223/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest XXII. kerületben a Kárpitos utcát Demjén István utcának nevezi el.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 73. pontja: Javaslat a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” utalásának engedélyezésére.

Előadó: Danielisz Béla

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1224/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy engedélyezi a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” címen szereplő 23 700 E Ft előirányzat terhére működési célú támogatás utalását az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek részére:

A napirend 74. pontja: A Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1201 Budapest, Vörösmarty u. 30.) névváltoztatása.

Előadók: Kucsák László, Dr. Endrédy István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1225/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy azon fővárosi fenntartású közoktatási intézményekkel, amelyek nem rendelkeznek egyedi, más hasonló profilú intézményektől megkülönböztető elnevezéssel, kezdeményezzen egyeztetést az intézményi egyedi név tárgyában.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1226/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola új elnevezéséről az érintettekkel a jogszabályban foglalt egyeztetéseket folytassa le.

Határidő: 2007. október 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 75. pontja: Javaslat a 2007. évi felújítási és fejlesztési engedélyezési okmányok (oktatási ágazat) felülvizsgálatára.

Előadók: Csomós Miklós, Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1227/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a 2007. március 1-jén 13/c napirendi pontként a „2007. évi felújítási és engedélyezési okmányok (Intézményi terület, kivéve a szociálpolitikai és informatikai feladatok)” címmel tárgyalt előterjesztést és ahhoz kapcsoló-dó elfogadott Határozati javaslatokat vizsgáltassa felül. A felülvizsgálat során vegye figyelembe a Közgyűlés által hozott egyéb Határozatokat is, különös tekintettel a 2007. április 26-án a 20. napirendként a „Javaslat az oktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos döntésekre” című előterjesztésben megfogalmazottakra, az ingatlanértékesítésekre vonatkozókat. A felülvizsgált és módosított előterjesztést terjessze a Közgyűlés elé megtárgyalásra.

Határidő: a 2008. évi költségvetési koncepció készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 76. pontja: Kedvezményes BKV-bérlet a gyermekét nevelő szülő számára.

Előadó: dr. Rétvári Bence

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1228/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény alapján kezdjen tárgyalásokat a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal annak érdekében, hogy a - GYES-en, GYED-en vagy TGYÁS-on levő - gyermekét otthon nevelő szülő a tanuló- és nyugdíjasbérlettel megegyező utazási kedvezményre legyen jogosult a BKV járatain.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 77. pontja: Javaslat a FEGSZ megszüntetésére.

Előadó: Wertán Zsolt Zoltán

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1229/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a FEGSZ átalakításának jogi, gazdasági feltételeit és az augusztusi Közgyűlésen ennek eredményéről számoljon be.

Határidő: 2007. augusztus 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 78. pontja: Demeter Miklósné gondnok fellebbezése Csathó Csaba személyi térítési díj ügyében.

Előadó: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 79/a pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési Határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1231/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési Határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- A 758/2002. (IV. 25.) Főv. Kgy. Határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja;

- az 1814/2002. (XI. 28.) Főv. Kgy. Határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja;

- a 2291/2003. (XII. 18.) Főv. Kgy. Határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja;

- a 11/2004. (I. 15.) Főv. Kgy. Határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja;

- az 1762/2004. (IX. 30.) Főv. Kgy. Határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja;

- a 1775/2004. (IX. 30.) Főv. Kgy. Határozat végrehajtási határidejét 2008. június 30-ra módosítja;

- a 2396/2004. (XII. 16.) Főv. Kgy. Határozat végrehajtási határidejét 2008. március 31-re módosítja;

- a 2233/2005. (IX. 29.) Főv. Kgy. Határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja;

- a 2910/2005. (XII. 20.) Főv. Kgy. Határozat végrehajtási határidejét 2008. június 30-ra módosítja;

- a 447/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. Határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1905/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. Határozat végrehajtási határidejét 2007. szeptember 1-jére módosítja;

- a 156/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. Határozat végrehajtási határidejét 2007. szeptember 30-ra módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2007. június 28-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére