A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2007. augusztus 30-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1232/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 33. pontként tárgyalja meg az „Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a 2007. évi Kulturális Alapból” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1233/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 2/a. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés környezetgazdálkodási, agglomerációs és sporttanácsnokának személyében bekövetkező változásra” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1234/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 8. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az OBSI fekvő- és járóbeteg-szakellátási feladatainak Péterfy Sándor Utcai Kórház részére történő átadására-vételére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1235/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 11. pontként tárgyalja meg az „M5 autópálya bevezető szakasza menti lakóterületek zaj elleni védelme” c. projekt - Norvég Alap pályázat - című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1236/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 9. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a fejlődésneurológiai feladat elhelyezésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1237/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az OPNI kihelyezett tündérhegyi részlegének fekvő- és járóbeteg-szakellátási feladatainak átvételéhez kapcsolódóan” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1238/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 12. pontként tárgyalja meg a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata európai uniós forrás felhasználásával megvalósítani kívánt projektjeivel kapcsolatos egyes feladatokra” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1239/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat észak-budai kórházainak integrációjával kapcsolatos döntésekre” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1240/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 2/b. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház tulajdonosi felügyelőtanácsa tagcserére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1241/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Budapest Szíve-Városháza Fórum tervpályázati kiírás programjára” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1242/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 11. pontként tárgyalja meg az „Elégséges szolgáltatás a BKV Zrt. járművezetőinek sztrájkja alatt” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1243/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1. pontként tárgyalja meg „A Fővárosi Közgyűlés állásfoglalása a Jobbik által alapított Magyar Gárda ügyében” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1244/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem kíván újra szavazni „A Fővárosi Közgyűlés állásfoglalása a Jobbik által alapított Magyar Gárda ügyében” című előterjesztés napirendre vételéről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1245/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 2/c. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tag cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1246/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 32. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába sorolt Egis, MTelekom, Richter, TVK, Állami Nyomda, ÉMÁSZ és ELMÜ részvények értékesítési minimálárának meghatározására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1247/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Fővárosi Közgyűlés állásfoglalása a Jobbik által alapított Magyar Gárda ügyében.

2/a. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés környezetgazdálkodási, agglomerációs és sporttanácsnokának személyében bekövetkező változásra.

2/b. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház tulajdonosi felügyelőtanácsa tagcserére.

2/c. Javaslat bizottsági tag cseréjére.

3/a. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Bp. IX. kerület, Üllői út egy szakaszának területe (FTC-stadion környéke).

3/b. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Bp. XV. kerület, Újpalota-Parkváros (Szentmihályi út-Rákospalotai határút-(91115) hrsz.-ú közterület-Hűtő utca-Késmárk utca-erdőterület által határolt) területe.

4. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására.

Budapest IV. ker., Árpád út és környékének Kerületi Szabályozási Terve.

5. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest IX. kerület, Ferencváros Önkormányzata közötti, a „Településszerkezeti egységekre vonatkozó kerületi építési szabályzat készítéséről” szóló Megállapodás elfogadására.

6. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működtetett szociális intézmények átszervezésére.

7. Javaslat előirányzat átcsoportosítására a „Vírusvédelem és hálózati biztonsági licencek” tárgyú beruházási feladatról a „Számítástechnikai eszközök 2004-2012” tárgyú feladatra, valamint a vonatkozó engedélyokiratok módosítására.

8. Javaslat az oktatási ágazat 2007. évi keret jellegű fejlesztési előirányzatai közötti átcsoportosításra.

9. Javaslat az OBSI fekvő- és járóbeteg-szakellátási feladatainak Péterfy Sándor Utcai Kórház részére történő átadására-vételére.

10. Javaslat a fejlődésneurológiai feladat elhelyezésére.

11. Javaslat az OPNI kihelyezett tündérhegyi részlegének fekvő- és járóbeteg-szakellátási feladatainak átvételéhez kapcsolódóan.

12. Elégséges szolgáltatás a BKV Zrt. járművezetőinek sztrájkja alatt.

13. „M5 autópálya bevezető szakasza menti lakóterületek zaj elleni védelme” c. projekt - Norvég Alap pályázat.

14. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata európai uniós forrás felhasználásával megvalósítani kívánt projektjeivel kapcsolatos egyes feladatokra.

15. Javaslat az Észak-budapesti Szennyvíztisztító Telep II. ütem tápanyag-eltávolítás projekttel kapcsolatos pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére.

16. Budapest XV. ker., P 112 jelű Régi Fóti út-Szilas-patak feletti közúti híd átépítése -végleges pénzeszköz átadás-átvételről szóló megállapodás; Budapest, 2007. évi híd-, műtárgy-felújítási munkák 1. csoport engedélyokirata.

17. Emléktábla létesítése Bécsben az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emlékére.

18. Javaslat az Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz) rekonstrukció engedélyokiratának jóváhagyására.

19. Javaslat a „Szent Imre Kórház Regionális Egészségügyi Központ rekonstrukció II. ütem” engedélyokirat 1. sz. módosítás jóváhagyására.

20. Javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának a Kulturált ebtartás programból 2006. évben kapott támogatás felhasználásának határidő-módosítására.

21. A Talentum Kulturális Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentéséről szóló tájékoztató.

22. A forgalomképes portfólió vagyonkezelésbe adására vonatkozó javaslat.

23. Javaslat a Kéthely, Sáripuszta 1. sz. alatti ingatlanok (Hunyady kastély) értékesítésre.

24. IX. ker., Könyves Kálmán krt. (38293/71) és 38293/60 hrsz.-ú telkek rendezése.

25. Javaslat a Bp. XI., Hosszúréti út mentén fekvő, 1835/5 hrsz.-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítésére.

26. Budapest XII. kerület, Lóránt u. 7/A, 7/B, 7/C, 7/D. sz. alatti ingatlanok elővásárlási jog gyakorlása.

27. Budapest XII. ker., Bükkös utcában található ingatlan-elővásárlási jog gyakorlása.

28. Budapest VI. ker., 28224/16, 28224/17 és 28224/26 hrsz.-ú ingatlanok elővásárlási jog gyakorlása.

29. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

30. Budapest főváros közigazgatási területére érvényes Fővárosi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata.

31. 2006. tavaszi árvíz miatt megítélt „vis maior” támogatások átadás-átvételi megállapodásai.

32. Javaslat a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2006. évi igazgatási költségeinek felhasználásáról készült elszámolás elfogadására.

33. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata közötti, a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodás megkötésére.

34. Javaslat átutalás kezdeményezésére az Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret céltartalék terhére.

35. Javaslat a 2007. évi „9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka” terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására.

36. Javaslat társadalmi szervezet és alapítvány támogatására a „8209 Műemléki célú bizottsági keret” címből.

37. Javaslat az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába sorolt Egis, MTelekom, Richter, TVK, Állami Nyomda, ÉMÁSZ és ELMÜ részvények értékesítési minimálárának meghatározására.

38. Javaslat átutalás kezdeményezésére az Idegenforgalmi célú bizottsági keretből a nyári táborok kiegészítő támogatására.

39. Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a 2007. évi Kulturális Alapból.

40. Javaslat átutalás kezdeményezésére a 2007. évi rendezvény pályázat keretében az Idegenforgalmi célú bizottsági keretből támogatott alapítványok és társadalmi szervezetek számára.

41. Beszámoló az építési törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott bizottsági határozatokról.

42. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert által a Nagycsaládosok Országos Egyesülete tagjainak nyújtott kedvezmények megtartására.

43. Hegedűs István fellebbezése a Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága 324/2007. (V. 24.) határozata ellen.

44. Kosztisz Attiláné gondnok képviseletében dr. Krauss Ottó ügyvéd fellebbezése Karel József Jánosné személyi térítési díj ügyében.

45/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1248/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábor indítványát, mely szerint „A Fővárosi Közgyűlés állásfoglalása a Jobbik által alapított Magyar Gárda ügyében” című előterjesztést ebédszünet után tárgyalja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1249/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „A Fővárosi Közgyűlés állásfoglalása a Jobbik által alapított Magyar Gárda ügyében” című előterjesztést ebédszünet utáni első napirendként tárgyalja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1250/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 3. napirendként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat észak-budai kórházainak integrációjával kapcsolatos döntésekre” című előterjesztést.

A napirend 1/a. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés környezetgazdálkodási, agglomerációs és sport-tanácsnokának személyében bekövetkező változásra.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1251/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

2007. augusztus 30-i hatállyal környezetgazdálkodási, agglomerációs és sporttanácsnoknak megválasztja Andó Sándort.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/b. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház tulajdonosi felügyelőtanácsa tagcserére.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1252/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

a Heim Pál Gyermekkórházban működő tulajdonosi felügyelőtanácsának tagjává - a lemondott Bojár Iván András helyett - önkormányzati képviselői mandátuma lejártáig dr. Bőhm Andrást 2007. szeptember 1-jei hatállyal megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/c. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1253/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

visszahívja Nyíri Csabát a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság nem képviselő-bizottsági tagságából, és egyidejűleg megválasztja Jelen Tamást a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság nem képviselőbizottsági tagjának 2007. szeptember 1-jei hatállyal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a változtatás átvezetéséről az SZMSZ-ben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat észak-budai kórházainak integrációjával kapcsolatos döntésekre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1254/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

a Szent Margit Kórházat, mint önálló költségvetési intézményt 2007. december 31. napjával, egyetemleges jogutódlással megszünteti, jogutódja a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és felhatalmazza a főpolgármestert a 2. számú melléklet szerinti megszüntető okirat aláírására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1255/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

2008. január 1-jei hatállyal módosítja a Szent János Kórház alapító okiratát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a módosított és a - 4/A. mellékletként csatolt - egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 45/2007. (IX. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról az 5. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1256/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményegyesítés kapcsán végrehajtandó létszámleépítések költségéhez, illetve a költségek megelőlegezéséhez forrást biztosít.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1257/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megszüntetett intézmény (Szent Margit Kórház) záróbeszámolójának 2007. december 31-i fordulónappal teljes körűen, leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztottan az éves költségvetési beszámolónak megfelelő adattartalommal történő elkészítéséről és a döntéshez kapcsolódó költségvetési előirányzat rendezésére vonatkozó javaslatnak a Fővárosi Közgyűlés 2008. áprilisi ülésére való előterjesztéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2008. áprilisi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1258/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Kezdeményezi a Fővárosi Önkormányzat és a Budai Gyermekkórház Kht. között fennálló feladatellátási szerződés, valamint az ingatlan és a tárgyi eszköz használatba adására vonatkozó szerződések 2007. december 31. napjával közös megegyezéssel való megszüntetését és felkéri a főpolgármestert a 6. számú melléklet szerinti megállapodás aláírására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1259/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert az egyesített intézmény - „Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai” - OEP finanszírozásával kapcsolatosan szükséges fenntartó nyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1260/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1600/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. határozatát és módosítja a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Közhasznú Társaság alapító okiratát az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás és - a 8. számú mellékletként csatolt - egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1261/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Elhatározza a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Közhasznú Társaság jogutód nélküli megszűnését azzal, hogy a végelszámolási eljárás kezdő időpontja 2007. december 31.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1262/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Végelszámolónak megválasztja dr. Badacsonyi Szabolcsot, a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Közhasznú Társaság ügyvezetőjét azzal, hogy ezen teendőket külön díjazás nélkül látja el.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1263/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kísérje figyelemmel a végelszámolás teljes folyamatát az előkészítéstől a befejezésig.

Határidő: 2008. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1264/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 41. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest Szíve-Városháza Fórum tervpályázati kiírás programjára” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1265/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 41. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest Szíve-Városháza Fórum tervpályázati kiírás programjára” című előterjesztést.

A napirend 3/a. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. IX. kerület, Üllői út egy szakaszának területe (FTC-stadion környéke).

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1266/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló .../2007. (......) sz. önkormányzati rendeletének a Budapest, IX. kerület, Üllői út egy részére vonatkozó 1. sz. mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 46/2007. (IX. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1267/2007. (VII. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3/b. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. XV. kerület, Újpalota-Parkváros (Szentmihályi út-Rákospalotai határút-(91115) hrsz.-ú közterület-Hűtő utca-Késmárk utca-erdőterület által határolt) területe.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1268/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló .../2007. (......) önkormányzati rendeletének a Budapest, XV. kerület, Újpalota-Parkváros (Szentmihályi út-Rákospalotai határút-(91115) hrsz.-ú közterület-Hűtő utca-Késmárk utca-erdőterület által határolt) területre vonatkozó 1/A. és 1/B. számú mellékleteit.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 47/2007. (IX. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1269/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására - Bp., IV. kerület, Árpád út és környékének Kerületi Szabályozási Terve.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1270/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest, IV. kerület, Árpád út és környékére (Temesvári utca-Bocskai utca-Árpád út-Váci út-vasút által határolt terület) készült szabályozási tervvel egyetért. Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: a határozathozatalt követő 3 héten belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest, IX. kerület Ferencváros Önkormányzata közötti, a „Településszerkezeti egységekre vonatkozó kerületi építési szabályzat készítéséről” szóló megállapodás elfogadására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1271/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztői kiegészítéssel jóváhagyja, megköti Budapest, IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával a „Településszerkezeti egységekre vonatkozó kerületi építési szabályzat készítéséről” szóló megállapodást az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működtetett szociális intézmények átszervezésére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1272/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a szakosított szociális intézmények folyamatos működtetésének biztosítása, valamint fenntarthatósága érdekében - felterjesztési jogával élve - készítsen javaslatot a szociális ellátásokat érintő, magasabb szintű jogszabályok módosítására és azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2007. december havi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1273/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kövesse nyomon a Fővárosi Önkormányzat szakosított szociális intézményeit érintő - és tárgyévi költségvetésében meghatározott pénzügyi elvonások miatti finanszírozási feszültségeket, és szükség esetén tegyen javaslatot a hiányok pótlására a tárgyévi - és a 2008. évi költségvetés végrehajtása során.

Határidő: 2007. december 31. és 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1274/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a budapesti lakosok szociális ellátásában részt vevő társadalmi, civil szervezetekkel kötött „közszolgáltatási szerződések” alapján ellátott feladatok új, fővárosi támogatási rendszerére dolgozzon ki javaslatot és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2008. I. negyedév

Felelős: dr. Demszky Gábor

1275/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságnak az SZMSZ 5. sz. mellékletének 27. pontjában foglaltak szerinti hatáskörét eseti jelleggel elvonva 2007. december 31-i hatállyal megszünteti az 1997. évi XXXI. - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló - törvény 51. §-a szerinti ellátást a BMSZKI telephelyeiként működő Budapest XII., Győri u. 2/C fszt. 5. szám alatti, a Budapest VIII., Diószeghy S. u. 16. III. 7., a Budapest VIII., Diószeghy S. u. 24. fszt. 13. szám alatti, valamint a Budapest VIII., Dugonics u. 3. fszt. 6. szám alatti - egyenként 3 férőhelyes, összesen 12 férőhelyes - intézményekben.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1276/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul, hogy a BMSZKI Budapest XIV., Rákosszeg park 4. szám alatti intézményében lakóegységek kialakításával - a kieső kapacitások pótlására - kerüljön kialakításra az 1997. évi XXXI. - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló - törvény 51. §-a szerinti ellátási forma, egyben felkéri a főpolgármestert a működési engedélyeztetési eljárás mielőbbi megkezdésére/lefolytatására.

Határidő: 2007. november 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1277/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy saját tulajdonú ingatlanai közül - a fővárosi kieső kapacitások pótlása és az ellátási formák feltételeinek megteremtése érdekében - a Budapest XIV., Rákosszeg park 6. sz. alatti 29978/130. hrsz.-ú ingatlant 2007. október 1-jétől a szociálpolitikai ágazat használja.

Határidő: 2007. október 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1278/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy saját tulajdonú ingatlanai közül - a fővárosi hajléktalanok ellátása kieső kapacitásai pótlása és az ellátási formák feltételeinek megteremtése érdekében - a Budapest VIII., Kőbányai út 22. sz. alatti 38819 hrsz.-ú ingatlant 2007. október 1-jétől a szociálpolitikai ágazat használja.

Határidő: 2007. október 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1279/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságnak az SZMSZ 5. sz. mellékletének 27. pontjában foglaltak szerinti hatáskörét eseti jelleggel elvonva hozzájárul és engedélyezi, hogy a BMSZKI alább megnevezett telephelyein működő éjjeli menedékhelyek kerüljenek átalakításra/átminősítésre hajléktalanok átmeneti szállásaivá - a Budapest IX., Táblás u. 31. szám alatt 80 férőhelyen, illetve a Budapest VIII., Alföldi u. 6-8. szám alatt 149 férőhelyen -, egyben felkéri a főpolgármestert a működési engedélyeztetési eljárás mielőbbi megkezdésére/lefolytatására.

Határidő: 2007. november 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1280/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságnak az SZMSZ 5. sz. mellékletének 27. pontjában foglaltak szerinti hatáskörét eseti jelleggel elvonva, hozzájárul és engedélyezi, hogy a BMSZKI telephelyein - Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152., X., Előd u. 9., IX., Táblás u. 31. - az eddig más célokra használt helyiségcsoportok használatba vételével, telephelyen belüli átszervezéssel, felújítással nappali melegedő személyi-tárgyi, valamint szakmai minimumfeltételei kerüljenek kialakításra. Felkéri a főpolgármestert a működési engedélyeztetési eljárás mielőbbi megkezdésére és lefolytatására.

Határidő: 2007. november 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1281/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságnak az SZMSZ 5. sz. mellékletének 27. pontjában foglaltak szerinti hatáskörét eseti jelleggel elvonva, hozzájárul és engedélyezi a BMSZKI Budapest VIII., Könyves K. krt. 84. szám alatti telephelyén a 40 férőhelyes éjjeli menedékhely 100 férőhelyesre történő bővítését, egyben felkéri a főpolgármestert a működési engedélyeztetési eljárás mielőbbi megkezdésére/lefolytatására.

Határidő: 2007. november 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1282/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat - a BMSZKI ellátásának biztonsága és gazdaságosabb működtetése érdekében -, mint fenntartó, előzetesen engedélyezi, hogy a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (1134 Budapest, Dózsa György út 152.) egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapítson/létesítsen - BMSZKI Szolgáltató és Üzemeltető Kft. néven - hárommillió forintos törzstőkével.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1283/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adja a BMSZKI Szolgáltató és Üzemeltető Kft. székhelyének a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 1134 Budapest, Dózsa György út 152. szám alatti bejegyzéséhez.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1284/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi a BMSZKI Szolgáltató és Üzemeltető Kft. 3 000 000 Ft törzstőkéjének a BMSZKI költségvetésének - intézményi többletbevétel - terhére történő befizetését.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1285/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei alapító okiratát a 16/B számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 16/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1286/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona - Budapest VII., Dózsa György út 82/B - létszámkeretét oly módon, hogy a Budapest XVI. ker., Táncsics utca 2-4. és a Budapest XVI. ker., Georgina utca 32. szám alatti telephelyeinek bezárása miatt 2007. december 31-ével a 128 főről 98 főre csökkenti.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1287/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest VII., Dózsa György út 82/B alapító okiratát a 7/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest VII., Dózsa György út 82/B módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 7/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1288/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt 2007. december 31-ével a Budapest XII., Mártonhegyi út 53-57. sz. alatti Idősek Otthonát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt jogutóddal megszünteti. Jogutódként kijelöli a Budapest, XII., Kútvölgyi út 20-22. sz. alatti Idősek Otthonát, egyidejűleg jóváhagyja a Budapest XII., Mártonhegyi út 53-57. sz. alatti Idősek Otthona megszüntető okiratát az 5/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1289/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XII., Kútvölgyi út 20-22. alapító okiratát a 6/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XII., Kútvölgyi út 20-22. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 6/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1290/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt a Budapest X., Gergely u. 85. sz. alatti Idősek Otthonát 2007. december 31-ével, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt jogutóddal megszünteti. Jogutódként kijelöli a Budapest X., Halom u. 31. sz. alatti Idősek Otthonát, egyidejűleg jóváhagyja a Budapest X., Gergely u. 85. sz. alatti Idősek Otthona megszüntető okiratát az 8/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1291/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest X., Halom u. 31. alapító okiratát a 9/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest X., Halom u. 31. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 9/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1292/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt 2007. december 31-ével a Budapest XVIII., Ráday Gedeon u. 3. sz. alatti Pszichiátriai Betegek Otthonát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt jogutóddal megszünteti. Jogutódként kijelöli a Budapest XX., Virág Benedek u. 36. sz. alatti Idősek Otthonát, egyidejűleg jóváhagyja a Budapest XVIII., Ráday Gedeon u. 3. sz. alatti Pszichiátriai Betegek Otthona megszüntető okiratát az 10/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1293/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XX., Virág Benedek u. 36. alapító okiratát a 11/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XX., Virág Benedek u. 36. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 11/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1294/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt 2007. december 31-ével a Visegrád, Mogyoróhegy u. 10. sz. alatti Idősek Otthonát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt jogutóddal megszünteti. Jogutódként kijelöli a Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. sz. alatti Idősek Otthonát, egyidejűleg jóváhagyja a Visegrád, Mogyoróhegy u. 10. sz. alatti Idősek Otthona megszüntető okiratát a 12/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1295/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. alapító okiratát a 13/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 13/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1296/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt Zalaapáti, Deák Ferenc u. 3. sz. alatti Pszichiátriai Betegek Otthonát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt 2007. december 31-ével jogutóddal megszünteti. Jogutódként kijelöli a Bucsuszentlászló, Arany János u. 17. sz. alatti Értelmi Fogyatékosok Otthonát, egyidejűleg jóváhagyja a Zalaapáti, Deák Ferenc u. 3. sz. alatti Pszichiátriai Betegek Otthona megszüntető okiratát a 14/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1297/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Bucsuszentlászló, Arany János u. 17. alapító okiratát a 15/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Bucsuszentlászló, Arany János u. 17. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 15/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1298/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés keretében, valamint telephelye (Bürok utca) bezárása miatt 2007. december 31-i hatállyal a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonában - 1124 Budapest, XII., Mártonhegyi út 53-57. - 28 fő létszámot véglegesen leépít. Így a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1124 Budapest, Mártonhegyi út 53-57.) létszámkerete a 28 álláshely megszüntetésének következtében 91 főről 63 főre módosul.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1299/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés keretében 2007. december 31-i hatállyal a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonában - 1103 Budapest, Gergely utca 85. - 11 fő létszámot véglegesen leépít. Így a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1103 Budapest, Gergely utca 85.) létszámkerete a 11 álláshely megszüntetésének következtében 83 főről 72 főre módosul.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1300/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés keretében 2007. december 31-i hatállyal a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonában - 2025 Visegrád-Szentgyörgypuszta, Mogyoróhegy út 10. - 7 fő létszámot véglegesen leépít. Így a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (2025 Visegrád-Szentgyörgypuszta, Mogyoróhegy út 10.) létszámkerete a 7 álláshely megszüntetésének következtében 54 főről 47 főre módosul.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1301/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés keretében 2007. december 31-i hatállyal a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthonában - 1183 Budapest, Ráday Gedeon utca 3. - 12 fő létszámot véglegesen leépít. Így a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (1183 Budapest, Ráday Gedeon utca 3.) létszámkerete a 12 álláshely megszüntetésének következtében 97 főről 85 főre módosul.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1302/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés keretében 2007. december 31-i hatállyal a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthonában - 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 3. - 8 fő létszámot véglegesen leépít. Így a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 3.) létszámkerete a 8 álláshely megszüntetésének következtében 105 főről 97 főre módosul.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1303/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas, Gesztenyés út 1. alapító okiratát a 17/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas, Gesztenyés út 1. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 17/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1304/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átszervezés keretében, a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának terhére tegyen javaslatot a szükséges kiadások megelőlegezésére, valamint a központi költségvetésből a létszámleépítéshez igényelhető támogatásra vonatkozó pályázat benyújtására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2007. október havi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1305/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a szociális ágazat átszervezése miatt és a pályázati kiírás szerint megpályázott, véglegesen megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatóak vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Határidő: 2008. január 1. napjától

Felelős: dr. Demszky Gábor

1306/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszapótolni.

Határidő: 2008. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1307/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működtetett szociális intézmények átszervezése miatt megváltozott és engedélyezett létszámkeretének 2008. január 1-jétől történő és az előterjesztés szerinti csökkentését.

Határidő: 2008. január 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1308/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő „Cigány Ház - Romano Kher” intézmény tekintetében felkéri a főpolgármestert, hogy készítsen javaslatot az intézmény működtetésével kapcsolatos koncepcióra, feladatkörre és ennek költségvetési forrásaira. A Fővárosi Közgyűlés ezen javaslatok elfogadásával egyidejűleg dönt az intézmény ágazati besorolása tárgyában.

Határidő: 2008. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1309/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Értékesíteni kívánja a szociális ágazat jövőben megszűnő, átminősítendő, illetve kiváltásra kerülő ingatlanjait - a kiürítést követően:

- Budapest II., Gárdonyi G. u. 4. szám alatti Idősek Otthona,

- Budapest XII., Bürök u. 38. szám alatti Idősek Otthona,

- Budapest XVI., Táncsics Mihály u. 2-4. szám alatti Idősek Otthona,

- Budapest XVI., Georgina u. 32. szám alatti Idősek Otthona,

- Polgárdi, 034/5 és a 2136/2 hrsz.-ú ingatlanok,

- Kéthely, Sáripuszta 1. szám alatti ingatlanok - kastélyépület,

- Tordas, Sajnovics tér 5. szám alatti - kastélyépület,

- Szentgotthárdi intézmény korábban forgalomképessé minősített ingatlanai.

Felkéri a főpolgármestert az elidegenítéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatosan a kiürítést, illetve átadást követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 48/2007. (IX. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról - az előterjesztés módosított 22. számú melléklete szerinti tartalommal.

Megalkotja 49/2007. (IX. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról, azok igénybevételéről szóló 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról - az előterjesztés 24. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1310/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a szakosított szociális intézmények Rekonstrukciós Programja felülvizsgálatakor elfogadott 2330/2005. (X. 26.) és 2334/2005. (X. 26.) Főv. Kgy. határozatok értelmében érintett beruházási programok - „Budapest, XII., Mártonhegyi út 53-57. szám alatti Idősek Otthona kapacitásának más helyen történő visszapótlása” és a „legalább 100 férőhelyes puffer intézmény építése/létesítése a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XI., Kamaraerdei út 16. szám alatti intézmény területén” - esetében külső szakemberek bevonásával vizsgáltassa meg fővárosi és szociális érdekek szerinti és vállalkozói tőke bevonásával történő megvalósításainak jogi, számviteli, szakmai és működtetési, valamint adószakértői feltételeit/lehetőségeit.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1311/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a vizsgálatok eredményeit és összegzett tapasztalatait felhasználva készüljön konkrét javaslatot megfogalmazó előterjesztés az érintett beruházási program/ok vállalkozói tőke bevonásával történő megvalósítására vonatkozóan - a Hétéves Fejlesztési Tervben szereplő forrás/ok kiváltását érintően.

Határidő: 2007. december 31-ig

Felelős: dr. Demszky Gábor

1312/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságnak az SZMSZ 5. számú mellékletének 1. pontjában foglaltak szerinti hatáskörét eseti jelleggel elvonva, a megszűnő intézmények igazgatóinak vezetői megbízását 2007. december 31-i hatállyal visszavonja:

- Idősek Otthona Budapest XII., Mártonhegyi úti 53-57. - Kántor Ilona,

- Idősek Otthona Budapest X., Gergely u. 85. - Kissné Banyák Zsuzsanna,

- Pszichiátriai Betegek Otthona Budapest XVIII., Ráday Gedeon u. 3. - Kolozsvári Kissné Leelőssy Lilla,

- Idősek Otthona Visegrád, Szentgyörgypuszta, Mogyoróhegy u. 10. - Balázs Piroska,

- Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti, Deák Ferenc u. 3. - Horváth Andrásné Tóth Borbála.

1313/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, a vezetői megbízás megszüntetésével kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1314/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, gondoskodjon a megszüntetett intézmények záróbeszámolóinak 2007. december 31-i fordulónappal, teljes körűen, leltárral, analitikus nyilvántartásokkal alátámasztottan, az éves költségvetési beszámoló szerinti tartalommal történő elkészítéséről és terjessze azt a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: Fővárosi Közgyűlés 2008. április havi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Képviselői kérdések, interpellációk

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1315/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Kucsák László interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1316/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Csomós Miklós interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1317/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

dr. Rétvári Bence interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1318/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Ughy Attila interpellációjára adott választ elfogadja.

A napirend 7. pontja: A Fővárosi Közgyűlés állásfoglalása a Jobbik által alapított Magyar Gárda ügyében.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1319/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirend vitáját újból megnyitja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1320/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábornak az előterjesztés tárgyalásának elnapolására irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1321/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés tárgyalását megszakítja és utolsó napirendi pontként folytatja.

A napirend 8. pontja: Javaslat előirányzat átcsoportosítására a „Vírusvédelem és hálózati biztonsági licencek” tárgyú beruházási feladatról a „Számítástechnikai eszközök 2004-2012” tárgyú feladatra, valamint a vonatkozó engedélyokiratok módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1322/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat bizottságai és tanácsnokai működéséhez szükséges számítástechnikai eszközök beszerzése fedezetének biztosítása érdekében a

- „8403 Önkormányzati beruházások” cím „Vírusvédelem és hálózati biztonsági licencek” feladatra biztosított előirányzatból 10,0 M Ft-ot a

- „8403 Önkormányzati beruházások” cím „Számítástechnikai eszközök 2004-2012” feladatra csoportosít át.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1323/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés 2007. szeptemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1324/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő tartalommal a „Számítástechnikai eszközök 2004-2012” tárgyú beruházás beruházási engedélyokiratának 3. számú módosítását, és egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat 1. számú mellékletben szereplő tartalommal történő aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1325/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő tartalommal a „Vírusvédelem és hálózati biztonsági licencek” tárgyú beruházás beruházási engedélyokirat 1. számú módosítását és egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat 2. számú mellékletben szereplő tartalommal történő aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat az oktatási ágazat 2007. évi fejlesztési előirányzatai közötti átcsoportosításra.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1326/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül csökkenti a Középiskolák gép-műszer fejlesztése keret előirányzatát 6,0 M Ft-tal és azonos összeggel megemeli az Ingatlanvásárlás keret előirányzatát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1327/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés következő ülése elé.

Határidő: a Közgyűlés szeptemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: Javaslat az OBSI fekvő- és járóbeteg-szakellátási feladatainak Péterfy Sándor Utcai Kórház részére történő átadására-vételére.

Előadók: dr. Szolnoki Andrea, dr. Havas Szófia

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1328/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

tulajdonosi egyetértését adja az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet fekvő- és járóbeteg-szakellátási feladatainak 2007. október 1-jétől a Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet által történő átvételéhez és felkéri a főpolgármestert a 2. sz. mellékletben meghatározott keretfeltételekkel a feladat átadási-átvállalási szerződés aláírására.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1329/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az OBSI feladatellátásának céljára rendelt, az Egészségügyi Minisztérium vagyonkezelésében levő 1081 Budapest, Fiumei út 17. sz. alatti (hrsz.: 34720) ingatlant 2007. október 1. napjától ingyenes használatba kívánja venni. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a használatba vételről szóló megállapodást terjessze a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése elé.

Határidő: 2007. szeptemberi ülés

Felelős: dr. Demszky Gábor

1330/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átvállalt állami feladatra tekintettel az Egészségügyi Minisztérium vagyonkezelésében levő 1081 Budapest, Fiumei út 17. sz. alatti (hrsz.: 34720) ingatlanra vonatkozóan igényt nyújt be a vagyonkezelési szerződés megkötésére a Kincstári Vagyoni Igazgatósághoz. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a vagyonkezelési jog Fővárosi Önkormányzat részére történő megigénylésével kapcsolatban járjon el.

Határidő: 2007. október 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1331/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

2007. október 1-jei hatállyal módosítja a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház - Rendelőintézet alapító okiratát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti kiadására.

Határidő: 2007. október 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 50/2007. (IX. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1332/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

felhatalmazza a főpolgármestert az OEP finanszírozáshoz szükséges tulajdonosi nyilatkozatok aláírására.

Határidő: 2007. október 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1333/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetést a Péterfy Sándor Utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ részére történő TVK többlet biztosítása érdekében.

Határidő: 2007. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1334/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szakfeladat átvételét követően, annak eredményéről tájékoztassa az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságot.

Határidő: 2007. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: Javaslat a fejlődésneurológiai feladat elhelyezésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1335/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a fejlődésneurológiai feladat ellátására az 1032 Budapest, Bécsi út 132., hrsz.: 16237/1, „A” épület III. emelet Kiscelli utcai szárny 301-307., 309-323., 326. számú helyiségeket a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelőintézet telephelyének jelöli ki, egyben módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelőintézet alapító okiratát az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására és a 6. sz. melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására.

Határidő: 2007. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Javaslat az OPNI kihelyezett tündérhegyi részlegének fekvő- és járóbeteg-szakellátási feladatainak átvételéhez kapcsolódóan.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1336/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy tekintettel az átvállalt állami feladatra, ingyenes használatba kívánja venni az OPNI feladatellátását szolgáló, az Egészségügyi Minisztérium 1121 Budapest, Szilassy út 6. szám alatti ingatlanát (hrsz.: 10513) azzal, hogy a tényleges átadás-átvételre a szerződéskötést követően kerül sor. Felkéri a főpolgármestert, hogy az ingyenes használatra vonatkozó szerződést készítse elő és terjessze a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi ülésére.

Határidő: 2007. október 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1337/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy nyújtson be igényt és kezdeményezzen tárgyalásokat a Kincstári Vagyoni Igazgatóság felé az 1121 Budapest, Szilassy út 6. szám alatti ingatlanra (hrsz.: 10513) vonatkozó vagyonkezelési jog megszerzése érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Elégséges szolgáltatás a BKV Zrt. járművezetőinek sztrájkja alatt.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1338/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Katona Kálmánnak az „Elégséges szolgáltatás a BKV Zrt. járművezetőinek sztrájkja alatt” című napirend levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1339/2007. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés következő ülésére készítse el és terjessze elő a BKV 3 évre, 2010-ig szóló bérfejlesztési stratégiáját, különös tekintettel az elmúlt években a társaságnál létrejött bérfeszültségek kezelésére, az azonos munkakörökben dolgozók közötti jelentős bérkülönbségek megszüntetésére vonatkozóan.

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1340/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

indokoltnak tartja kinyilvánítani azon álláspontját, hogy a BKV Zrt. járművezetőinek sztrájkja alatt a főváros alapvető és biztonságos működésének fenntartásához a mellékletben foglalt szempontokat és százalékos értékeket tartja fontosnak a még elégséges szolgáltatások meghatározásakor.

1341/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közgyűlés álláspontja szerint az elégséges szolgáltatás mértéke a BKV Zrt. járművezetőinek sztrájkja alatt:

Szolgáltatás mértéke a Paraméterkönyvhöz és az érvényes menetrendhez képest
Jellemző időszak Óra Fokozott kényelmetlenség és időveszteség, a városüzemeltetési funkciók kielégítő biztosítása sztrájkhelyzetben
Reggeli csúcs 6.00-9.00 90%
Délutáni csúcs 15.00-18.00 90%
Egyéb időszak 80%

1342/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés ülésére készítse el és terjessze elő a BKV 3 évre, 2010-ig szóló bérfejlesztési stratégiáját, különös tekintettel az elmúlt években a társaságnál létrejött bérfeszültségek kezelésére, az azonos munkakörökben dolgozók közötti jelentős bérkülönbségek megszüntetésére vonatkozóan.

Határidő: a Közgyűlés novemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1343/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy járjon el a BKV Zrt.-nél a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény maradéktalan betartása és az utasok biztonságának folyamatos biztosítása érdekében.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: „M5 autópálya bevezető szakasza menti lakóterületek zaj elleni védelme” c. projekt - Norvég Alap pályázat.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1344/2007. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Földesi Gyula, László Zoltán és Orbán Gyöngyi módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy garanciát vállal az M5-ös autópálya bevezető szakasza menti lakóterületek zaj elleni védelme érdekében 2009. december 30-ig megépíti a zajvédő falat.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1345/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

támogatja a XIX. és XX. ker. Nagykőrösi út melletti lakóterületek zaj elleni védelmének kiépítését (zajárnyékoló fallal).

1346/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat a zajvédő fal megépítéséhez szükséges vissza nem térítendő támogatás elnyerése céljából részt vesz a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program keretében 2007. június 1-jén kiírt pályázaton és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a benyújtás során szükséges intézkedések megtételéről.

Határidő: 2007. szeptember 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1347/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az 1. sz. melléklet szerinti jelentkezési lapot és felkéri a főpolgármestert a jelentkezési lap aláírására.

Határidő: 2007. szeptember 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1348/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a beruházás megvalósításához szükséges fővárosi önrész (127 M Ft) biztosítására az alábbiak szerint:

2008. évben 20 M Ft

2009. évben 57 M Ft

2010. évben 50 M Ft.

A napirend 15. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata európai uniós forrás felhasználásával megvalósítani kívánt projektjeivel kapcsolatos egyes feladatokra.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre, Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1349/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az európai uniós forrás felhasználásával megvalósítani kívánt projektek 2007. évi előkészítési összegének biztosítása céljából csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 309 M Ft-tal, egyidejűleg 30 M Ft-tal megnöveli a „8116 Studio Metropolitana Kht. támogatása” cím kiadási, ezen belül a „Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre” előirányzatát, valamint megnöveli a „8403 önkormányzati fejlesztések” címen belül meglévő „Csepeli gerincút kiépítése II. ütem” beruházási feladat előirányzatát 40 M Ft-tal, a „Rákos-patak revitalizációja I. ütem” beruházási feladat előirányzatát 50 M Ft-tal, a „Népliget rehabilitációja I. ütem” beruházási feladat előirányzatát 23 M Ft-tal, a „Margitszigeti Szabadtéri Színpad rekonstrukciója” beruházási feladat előirányzatát 30 M Ft-tal, a „8403 önkormányzati fejlesztések” címen belül új feladatként 48 M Ft előirányzattal jóváhagyja a „Fővárosi Állat- és Növénykert-fejlesztés, európai uniós támogatás előkészítése” beruházási feladatát és a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül „Pályázati úton benyújtandó európai uniós projektek előkészítése” beruházási feladat előirányzatát 88 M Ft-ban határozza meg.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a vonatkozó költségvetési rendeletmódosítást a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére terjessze elő.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2007. szeptemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1350/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Studio Metropolitana Kht.-val a közszolgáltatási szerződést a 2. számú melléklet szerint, valamint felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1351/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatban az illetékes bizottságokra átruházott hatásköröket és jóváhagyja

- az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint a közlekedési ágazat, 5399. egyedi azonosító számú, a Csepeli gerincút kiépítése II. ütem beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

- az előterjesztés 4. és 5 sz. mellékletei szerint a környezetvédelmi ágazat, 5401. egyedi azonosító számú, a Rákos-patak revitalizációja I. ütem, valamint az 5407. egyedi azonosító számú, a Népliget rehabilitációja I. ütem beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait,

- az előterjesztés 6. és 7. sz. mellékletei szerint kulturális ágazat, az 5403. egyedi azonosító számú, a Margitszigeti Szabadtéri Színpad rekonstrukciója beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és az 5500. egyedi azonosító számú, a Fővárosi Állat- és Növénykert-fejlesztés európai uniós támogatás előkészítése engedélyokiratát és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 2007. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Javaslat az Észak-budapesti Szennyvíztisztító Telep II. ütem tápanyag-eltávolítás projekttel kapcsolatos pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1352/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés melléklete szerinti „Megállapodás pénzeszköz átadás-átvételről, valamint kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséről” című megállapodást, egyben felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1353/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

A pénzeszközátadáshoz kapcsolódóan a 2007. évi költségvetést a következők szerint módosítja:

A 2007-2012 évek során felmerülő, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban meghatározott feladatok fedezetének biztosítása céljából csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az „Észak-budapesti Szennyvíztisztító Telep II. ütem tápanyag-eltávolítás (G.E.F.)” feladat önkormányzati beruházások előirányzatát 1500 E Ft összeggel és azonos összeggel megemeli a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” címen a Támogatás értékű működési kiadás előirányzatát.

1354/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés szeptemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Budapest XV. ker., P 112 jelű Régi Fóti út - Szilas-patak feletti közúti híd átépítése - végleges pénzeszköz átadás-átvételről szóló megállapodás; Budapest 2007. évi híd-, műtárgyfelújítási munkák 1. csoport engedélyokirata.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1355/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel elvonja a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört és jóváhagyja, megköti a melléklet szerinti megállapodást a LIDL Magyarország Kereskedelmi Betéti Társasággal és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1356/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

A XV. ker., Régi Fóti út-Szilas-patak feletti közúti híd felújítási feladat összköltségének biztosítása érdekében jóváhagyja a „8523 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” címkód bevételi előirányzat megemelését 36 M Ft-tal, valamint a „7311 Intézményi felújítások (áfával)” címkód kiadási előirányzat megemelését 36 M Ft-tal.

Határidő: költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: dr. Demszky Gábor

1357/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel elvonja a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottságra, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskört és jóváhagyja a Budapest 2007. évi híd-, műtárgy felújítási munkák 1. csoport engedélyokiratát. Felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat melléklet szerinti kiadására és aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Emléktábla létesítése Bécsben az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emlékére.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1358/2007. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós és Kosztolányi Dénes módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze Bécs város vezetőinél egy, az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékét méltó módon megörökítő emlékmű felállítását, egyben gondoskodjon az emlékmű terve elkészítésének pályáztatásáról és ennek, illetve az emlékmű felállításának költségvetési forrásból való támogatását a 2008. évben és ezt terjessze elő a Fővárosi Közgyűlés ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2007. decemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1359/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Bécs városával közösen emléktáblát állít Bécsben az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emlékére.

1360/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező pénzeszköz-átadási szerződést és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1361/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

A forrás biztosítása érdekében csökkenti 420 E Ft-tal a „9300 Általános Tartalék” cím kiadási előirányzatát és ugyanezzel az összeggel előirányzatot biztosít az új „8709 1956-os emléktábla létesítése Bécsben” cím kiadási, azon belül fejlesztési célú pénzeszközátadás előirányzatán.

1362/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat az Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz) rekonstrukció engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1363/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz), rekonstrukció engedélyokiratát 172,800 M Ft teljes bekerülési költséggel, az engedélyokirat szerinti tartalommal és ütemezéssel.

Felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: Javaslat a „Szent Imre Kórház Regionális Egészségügyi Központ rekonstrukció II. ütem” engedélyokirat 1. sz. módosítás jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1364/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Szent Imre Kórház Regionális Egészségügyi Központ rekonstrukció II. ütem” feladat engedélyokirat 1. sz. módosítását 5765,10 M Ft-os előirányzattal, 3. számú melléklet szerinti engedélyokirat 1. sz. módosításban meghatározott éves pénzügyi ütemezéssel és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1365/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört és úgy dönt, hogy jóváhagyja, megköti a 4. sz. melléklet szerinti pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1366/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 2008. évi költségvetés és a 7 éves fejlesztési koncepció összeállításakor a Szent Imre Kórházzal kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban foglaltakat vegye figyelembe.

Határidő: 2008. évi költségvetés és a 7 éves fejlesztési koncepció összeállításának időpontja

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának a Kulturált ebtartás programból 2006. évben kapott támogatás felhasználásának határidő-módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1367/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának a Kulturált ebtartás programból 2006. évben kapott támogatás felhasználásának 2007. augusztus 31., valamint a támogatás felhasználásáról szóló beszámoló 2007. szeptember 15. időpontra történő módosításához. Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 2007. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: A Talentum Kulturális Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentéséről szóló tájékoztató.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1368/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Talentum Kulturális Alapítvány (székhelye: 1074 Budapest, Rottenbiller u. 16-22.) 2006. évre vonatkozó közhasznúsági jelentéséről szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: A forgalomképes portfólió vagyonkezelésbe adására vonatkozó javaslat.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1369/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződéseket a Fővárosi Önkormányzat stratégiai-üzleti körbe sorolt forgalomképes portfólió egyes alcsoportjai (stratégiai, illetve üzleti portfólió) tekintetében a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-vel és felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1370/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 282/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott Vagyongazdálkodási Irányelvek 3. sz. mellékletét jelen előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2007. szeptember 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat a Kéthely, Sáripuszta 1. sz. alatti ingatlanok (Hunyadi kastély) értékesítésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1371/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kéthely, Sáripuszta 1. sz. alatti 247/2 hrsz.-ú ingatlant nettó 555 850 000 Ft + áfa induló áron nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni, ezért az előterjesztő által módosított formában jóváhagyja az előterjesztés 4. számú mellékletét képező pályázati kiírást.

Határidő: 120 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1372/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Gazdasági Bizottságot a pályázat lebonyolítására, valamint arra, hogy a pályázat eredményének megállapítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 150 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: IX. ker., Könyves Kálmán krt. (38293/71) és 38293/60 hrsz.-ú telkek rendezése.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1373/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 9/A. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a IX. ker., Könyves Kálmán krt. és az M5-ös autópálya csomópontjának - az 5/2007. (II. 9.) Ök. rendelettel jóváhagyott KSZT-nek megfelelő a T-80819 ttsz.-ú változási vázrajz szerinti telekhatár-rendezésével - mely a 38293/60 hrsz.-ú telket az „a” alatti 611 m2-rel egyesíti - egyetért és felhatalmazza a főpolgármestert a vázrajz aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat a XI., Hosszúréti út mentén fekvő 1835/5 hrsz.-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1374/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bek. a) pontja alapján a Budapest, XI., Hosszúréti u., 1835/5 hrsz. alatti ingatlant nyilvános pályázat útján, 800 000 E Ft + áfa összegű induló áron értékesíti. Az ingatlan értékesítésére nyilvános pályázatot ír ki és elfogadja az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező pályázati kiírást.

Határidő: 120 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1375/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Gazdasági Bizottságot, hogy átruházott hatáskörben eljárva bízza meg a BFVK Zrt.-t a pályázat lebonyolításával, valamint arra, hogy a pályázat eredményének megállapítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 150 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: Bp. XII. kerület, Lóránt u. 7/A, 7/B, 7/C, 7/D sz. alatti ingatlanok elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1376/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

az 1991. évi XXXIII. tv. 39. § (2) bekezdése és a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy a 9657/6 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Bp. XII. kerület, Lóránt u. 7/A. sz. alatt található 2071 m2 alapterületű művelés alól kivett beépítetlen terület, a 9657/5 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Bp. XII. kerület, Lóránt u. 7/B sz. alatt található 4383 m2 alapterületű művelés alól kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, a 9657/7 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Bp. XII. kerület, Lóránt u. 7/C sz. alatt található 2692 m2 alapterületű művelés alól kivett beépítetlen terület, valamint a 9657/4 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Bp. XII. kerület, Lóránt u. 7/D sz. alatt található 2014 m2 alapterületű művelés alól kivett beépítetlen terület, 522 000 000 Ft + a felépítmény nélküli ingatlanok után fizetendő 53 100 000 Ft áfa, összességében 575 100 000 Ft vételáron a DABL-Z Kereskedelmi Kft. részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felhatalmazza a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: Bp. XII. ker., Bükkös utcában található ingatlan-elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1377/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. tv. 39. § (2) bekezdése és a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bek. b) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzat tulajdonában lévő, Bp. XII. kerület, 9535/4 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Bp. XII. kerület, Bükkös utcában található 10 001 m2 alapterületű művelés alól kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, 600 000 000 Ft + áfa, összességében 720 000 000 Ft vételáron a Kincstári Vagyoni Igazgatóság részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felhatalmazza a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Bp. VI. ker., 28224/16, 28224/17, 28224/26 hrsz.-ú ingatlanok elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1378/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 97. § (3) bekezdése és a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy

- a Bp. VI. ker., 28224/16 hrsz.-ú, 15 907 m2 területű ingatlan 15907/54129 tulajdoni hányada,

- Bp. VI. ker., 28224/17 hrsz.-ú 7396 m2 területű,

- Bp. VI. ker., 28224/26 hrsz. alatt nyilvántartott, 1315 m2 alapterületű ingatlanok tekintetében, 2 986 000 000 Ft + áfa, mindösszesen 3 523 200 000 Ft vételáron a Kincstári Vagyoni Igazgatóság részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felhatalmazza a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1379/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2007. évi előirányzata (működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre) terhére az alábbi szervezeteket támogatja:

Sorszám Megnevezés Támogatott cél Támogatás összege (E Ft-ban)
1. Budapesti Honvéd Sportegyesület Az egyesület uszodájában kis értékű sportfelszerelések vásárlására 300
2. Magyar Tenisz Szövetség A 2007. december 10-én megrendezésre kerülő Nemzetközi Teniszgála kiadásaira 2500
3. Advantage Szabadidő Sportegyesület A 2007. szeptember 15-én megrendezésre kerülő streetball verseny kiadásaira 1000
4. Statisztika Petőfi SC A sakk szakosztály működési kiadásaira 2000
5. Magyar Sportújságírók Szövetsége A 2007. évi Sportcsillagok Gálaestje keretében megrendezésre kerülő az Év Sportolója választás és az ehhez kapcsolódó kiadvány elkészítésének kiadásaira 1000
Összesen: 6800

Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződéseket (1-5. számú mellékletek) és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Budapest főváros közigazgatási területére érvényes Fővárosi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1380/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi - a 2000. évi XLIII. számú, hulladékgazdálkodásról szóló törvény 37. § (1) bekezdése alapján - Budapest Főváros Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálatát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és egyidejűleg megállapítja, hogy nem szükséges a Fővárosi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 49/2004. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

1381/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a „Budapest főváros közigazgatási területére érvényes Fővárosi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata” tárgyú előterjesztés 1. sz. mellékletében - Intézkedési Terv - szereplő jogszabályi kötelezettségen alapuló feladatai közül a nem, vagy nem időarányosan teljesített feladatok végrehajtására, illetve átütemezésére tegyen intézkedéseket. Az intézkedésekről, a költségvetési koncepció készítésével összehangoltan, legkésőbb, 2007. december 31-ig készíttessen előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés részére.

Határidő: legkésőbb 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1382/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy támogatja - környezeti nevelési céllal - az önkormányzati intézményekben szelektív hulladékgyűjtési rendszer bevezetését.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: 2006. tavaszi árvíz miatt megítélt „vis maior” támogatások átadás-átvételi megállapodásai.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1383/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1-6. sz. melléklete szerinti tartalommal a következő megállapodásokat:

- 1. sz. melléklet: Fővárosi Vízművek Zrt. részére szóló megállapodás támogatás átadás-átvételéről,

- 2. sz. melléklet: Sport-öböl ’99 Kft. részére szóló megállapodás támogatás átadás-átvételéről,

- 3. sz. melléklet: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Budapest Fővárosi Intézete részére szóló megállapodás támogatás átadás-átvételéről,

- 4. sz. melléklet: Budapesti Rendőr-főkapitányság részére szóló megállapodás támogatás átadás-átvételéről,

- 5. sz. melléklet: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. részére szóló megállapodás támogatás átadás-átvételéről,

- 6. sz. melléklet: Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság részére szóló megállapodás támogatás átadás-átvételéről,

egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: Javaslat a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2006. évi igazgatási költségeinek felhasználásáról készült elszámolás elfogadására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1384/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Rétvári Bence módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy nyilvánosságra hozza és a Főpolgármesteri Hivatal honlapján közzéteszi a 4-es metró beruházás költség-haszon elemzését, mely tartalmazza különösen a napi utasszám-kalkulációt és a gyorsabb utazással megtakarítható időre vonatkozó számításokat is.”

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1385/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2006. évi igazgatási költségeinek felhasználásáról készült elszámolást.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a BKV Zrt. értesítéséről.

Határidő: jóváhagyást követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata közötti, a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodás megkötésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1386/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

- figyelemmel a 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (3) bekezdésére - úgy dönt, hogy az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata közötti, közterület-felügyeleti feladat átadás-átvételéről szóló megállapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Javaslat átutalás kezdeményezésére az Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret céltartalék terhére.

Előadó: Germánné dr. Vastag Györgyi

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1387/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

a „8204 Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret” cím terhére támogatás átutalását engedélyezi az alábbiak szerint:

a 304/2007. (VI. 20.) OIB határozat alapján:

Romaversitas Alapítvány 300 000 Ft.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: Javaslat a 2007. évi „9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka” terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1388/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 436/2007. (VI. 28.) határozatával a „9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka” cím terhére támogatott alapítványok és társadalmi szervezetek részére a támogatás átutalását az alábbiak szerint:

Sor- szám
Pályázó (szervezet) neve

Pályázati cél
Elnyert összeg
E Ft

Címre

Előirányzat
1. ADDETUR (Adj Hozzá!) Alapítvány Szociális szolgáltatások informatikai támogatása 360 „8213” Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
2. Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskola Alapítvány Hátrányos helyzetű fiatalok szociális ellátásának, mentális kezelésének szakszerű regisztrálása, dokumentálása a Gyermekházakban és az Iskolában 800 „8213” Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
3. Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Közhasznú Alapítvány Számítástechnikai eszközök beszerzése 75 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
4. Dr. Hun Nándor Egészségileg hátrányos helyzetű Nyugdíjasok Egyesülete „Korszerű nyilvántartással az esélyegyenlőségért” (számítástechnikai eszközök, sokszorosító beszerzése) 300 „8213” Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
5. Emberbarát Alapítvány A drogfogyasztással kapcsolatos ártalmak, fertőzések megelőzése, mentálhigiénés állapotjavítás. Adat-nyilvántartási rendszer, adatátvitel biztosítása 500 „8213” Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
6. Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány Ügyfélnyilvántartó rendszer fejlesztése, működtetéshez szükséges számítógépek beszerzése 500 „8213” Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
7. Magyar Máltai Szeretet-szolgálat A Szeretetszolgálat egészségügyi intézményeinek számítástechnikai rendszerének fejlesztése 290 „8213” Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
8. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete EGYKAPUS RENDSZER - a Budapesti Vöröskereszt idősgondozási, élet- és egészségvédelmi szolgáltatásainak egységes informatikai hátterének kialakítása 800 „8213” Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
9. Menhely Alapítvány, Diszpécser Szolgálat A Diszpécser Szolgálat nyilvántartó szoftverének kialakítása 400 „8213” Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
10. MI-TI-ÉN Alapítvány Eszközbeszerzés, szoftverfejlesztés 400 „8213” Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
11. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Számítógépes rendszer kialakítása szociális és egészségügyi szolgálatoknál 580 „8213” Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
12. Salva Vita Alapítvány A SILVA rendszer fejlesztése az ügyfélkezelés hatékonyságának növeléséért (számítástechnikai eszközbeszerzés, rendszerfejlesztés) 300 „8213” Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
13. Sziget Droginformációs Alapítvány Az Alapítvány által működtetett közösségi ellátás adminisztrációjához szükséges technikai háttér fejlesztése 250 „8213” Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
14. Belváros-Lipótvárosi Mozgássérültek Egyesülete Mozgássérültek részére gyógyászati segédeszközök beszerzése 185 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
15. Bice-Bóca Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért „Gyógyászati segédeszközök bankja” súlyosan mozgássérült gyermekek részére 1000 „8213” Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
16. CÖDÓKO Zsidó Szociális- Nevelési és Kulturális Alapítvány MICVE 2007 program (gyógyászati segédeszközök beszerzése) 500 „8213” Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
17. Egalitás Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány Szociális ellátásban részesülő klienseink részére gyógyászati segédeszközök megismerését, használatának elsajátítását segítő rehabilitációs napok szervezése 450 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
18. Erzsébet-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete Fogyatékosok részére tanácsadás, segítés, nyilvántartás, segédeszközök ingyenes juttatása 380 „8213” Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
19. Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány „Egészséggel megsegítve” - készülékek beszerzésével fizikai, egészségi állapotuk fejlesztése 500 „8213” Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
20. Szebben Szeretnék Járni Egyesület A mozgássérült gyermekek rehabilitációja, családjaik felkészítése a jogszabályokban biztosított jogaikról, kötelezettségeikről 1000 „8213” Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
21. Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú Egyesület Gyógyászati segédeszközök beszerzése 300 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
22. Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete Gyógyászati segédeszközök beszerzésének támogatása szociálisan rászoruló látássérültek részére 800 „8213” Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
23. Via Vita Veritas Alapítvány Speciális „Fehér bot” beszerzése szociálisan rászoruló látássérült fiatalok számára 2000 „8213” Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
24. Virágoskert 17. Alapítvány a sérültek korszerűbb ellátásáért XVII. Kerületi Virágoskert Napközi és Átmeneti Otthon ellátottjai számára gyógyászati segédeszközök vásárlása 1200 „8213” Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
25. Agóra Családsegítő Alapítvány Hajléktalanná válás megelőzését szolgáló, súlyos, nagy összegű tartozásokkal terhelt önkormányzati lakások cseréjének közvetítése 600 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
26. Budapest Bethel Epilepszia Centrum Alapítvány „Képzett beteg” - Pszichoedukációs kétnapos tanfolyam epilepsziával élők és hozzátartozóik számára 450 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
27. Csel-Leng Alapítvány Hátrányos helyzetű hátralékos kliensek segítése prevenciós szolgáltatásokkal 1000 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
28. De Jure Alapítvány a Sérült Emberek Jogaiért (DRA) Adósságkezelés, jogi tanácsadás, tájékoztatók 500 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
29. E.SZ.T.E.R Közhasznú Alapítvány Jogsegély bántalmazott gyermekek és felnőttek számára 1000 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
30. Egészséges Szívért Alapítvány Betegjogi tanácsadás és betegjogi kiskönyv kiadása 1000 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
31. Európai SORS-TÁRSAK Közhasznú Egyesület Áldozatok, sértettek védelméért szociális, mentális, anyagi támogatás, jogi tanácsadás, a károsodottak érdekérvényesítésének elősegítése 600 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
32. Kaszap István Alapítvány- közhasznú szervezet Szociális és egészségügyi programok támogatása, speciális adósságkezelés, egészségkárosodott és csellengő gyerekek nyári táboroztatása 500 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
33. Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány Csoportos, speciális igényekre tervezett prevenciós programok a békásmegyeri ambulancián 1000 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
34. KIÚT Szociális és Mentálhigiénés Egyesület „Belátható jövő” - a társadalomból „önként” vállalt kirekesztettek, elsősorban szegény és munkanélküli, hajléktalan, szenvedélybeteg egyének részére tréningek 500 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
35. Közéleti Roma Nők Egyesülete Közhasznú civil szervezetek támogatása, jogvédelem, kapcsolattartás a polgármesteri hivatalok és a roma lakosság között 500 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
36. Közjóléti Szolgálat Alapítvány Szociálisan rászorult ügyfelek számára a lakhatás biztonságát erősítő komplex program 1000 „8213” Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre: 200 E Ft. Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre: 800 E Ft.
37. Laktóz Érzékenyek Társasága Tejcukorérzékeny betegeket segítő információs iroda berendezése és működtetése (informatikai eszköz- és kis értékű irodabútor-beszerzés) 300 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
38. Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete Glutén-intoleráns betegek segítése életmentő diétájukban, preventív egészségügyi, társadalmi rehabilitációjuk segítése 800 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
39. Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) REHA HUNGARY 2007. Rehabilitációs, idősgondozási és otthonápolási szakkiállítás és konferencia, az Esélyegyenlőség Napja rendezvénysorozat magas szintű megrendezése 1500 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
40. Magyar Szív Egyesület Speciális prevenciós program a szívbetegségük miatt egészségügyi ellátásban részesülő egyének számára 500 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
41. Magyar Williams Szindróma Társaság (MWSzT) Prevenciós tájékoztató és tanácsadás Williams-szindrómások munkaerő-piaci integrációja érdekében 300 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
42. MI-ÉRT Alapítvány Pszichiátriai betegek klubjának bővítése 400 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
43. Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány Szolgáltatás az esélyegyenlőségért - a munkaerő-piaci szolgáltató iroda ügyfeleinek felkészítése 1200 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
44. Nem adom fel Alapítvány Megváltozott munkaképességű emberek által működtetett tanácsadói és jogsegélyszolgálat elindítása 1000 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
45. Nemzetközi Pikler Emi Közalapítvány Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű csecsemők és kisgyermekek egészségügyi és társadalmi rehabilitációja 1000 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
46. Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége Jogi tanácsadás és a megoldást segítő tájékoztató „kiskönyv” nyugdíjasoknak 1400 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
47. Pasaréti Ferences Alapítvány Komplex segítségnyújtás szociálisan rászorulók részére jogsegélyszolgálat (életvitelben segítségnyújtás stb.) 900 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
48. Pax Vobis Kiemelten Közhasznú Alapítvány Szociálisan rászoruló, nagykorúvá vált volt állami gondozottak részére speciális tájékoztató és segítő szolgálat megvalósítása 700 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
49. Sashalmi Ingatlantulajdonosok Egyesülete - SITE Adósságkezelés 300 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
50. Uniós Tanoda Alapítvány „Változó egészségügyi struktúra, megváltozott lehetőségek” - képzés civil szervezetek munkatársai részére, előadások a lakosság számára az egészségügy-fogyasztói szemléletű igénybevételéről 800 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
51. Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete „Fényközelben” Látássérültek közösségi egészségnapja - rendezvénysorozat; negyedévente szűrővizsgálatok 1000 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
52. Váltó-sáv Alapítvány Fogvatartottak és szabadultak speciális prevenciós program 800 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
53. Magyar Máltai Szeretetszolgálat A Szeretetszolgálat hajléktalan fürdetőjének korszerűsítése 600 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
54. Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete - Hajléktalan Szálló „Művészeti csoport” - kortárs művészeti előadások, alkotások megtekintése, csoport- foglalkozás keretében való feldolgozása 720 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
55. Oltalom Karitatív Egyesület Hajléktalanok járóbeteg-ellátásához műszerek, berendezési tárgyak beszerzése 1500 „8213” Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
56. Szent Rafael Caritas Alapítvány Hajléktalanok személyiséggyógyító gondozása 180 „8213” Felhalmozási célú 120 Működési célú 60 pénzeszközátadás áht.-n kívülre
57. Új Út Szociális Egyesület Filmklub hajléktalanoknak - az egyesület nappali melegedőjébe betérő hajléktalanoknak heti rendszerességgel, pszichológus vezetésével, szociális munkás közreműködésével 250 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
58. Szalmaszál a Hajléktalanokért Közhasznú Alapítvány Jogsegélyszolgálat az albérletszerző programban részt vevő szociálisan rászoruló ügyfelek részére, mint speciális prevenciós program 720 „8213” Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
Összesen: 39 390 „8213” Ebből működési célú pénzeszk.átadás áht.-n kívülre (E Ft) 24 710 Ebből felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht.-n kívülre (E Ft) 14 680

Felkéri az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság elnökét, hogy a Fővárosi Önkormányzat nevében a támogatási szerződéseket kösse meg.

Határidő: a közgyűlési döntést követően azonnal

Felelős: Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság elnöke

A napirend 37. pontja: Javaslat társadalmi szervezet és alapítvány támogatására a „8209 Műemléki célú bizottsági keret” címből.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1389/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi a „8209 Műemléki célú bizottsági keret cím” 2007. évi előirányzatának terhére támogatás átutalását az alábbi társadalmi szervezet és alapítvány részére, a megjelölt összegben.

Támogatott Támogatás célja Támogatás összege
8. sorszámú pályázat
I. kerület,
Szentháromság tér 6.
Magyar Kultúra főlépcsőházi
Alapítvány rézkorlát helyreállítása 500 000 Ft
100. sorszámú pályázat
XIII. kerület,
Margitsziget,
Hajós Alfréd sétány 2. Wesselényi csónakház
Danubius Nemzeti és Csolnakda falfirka
Hajós Egylet mentesítése 300 000 Ft
Összesen: 800 000 Ft

Határidő: 2007. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: Javaslat az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába sorolt Egis, MTelekom, Richter, TVK, Állami Nyomda, ÉMÁSZ és ELMŰ részvények értékesítési minimálárának meghatározására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1390/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábor módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Önkormányzat az ELMŰ részvények eladásáról a mai napon nem dönt”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1391/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság módosító indítványát, mely szerint:

„A BFVK Zrt. vagyonkezelésében lévő, az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába átsorolt Egis, MTelekom, Richter, TVK, Állami Nyomda, ÉMÁSZ és ELMŰ részvények értékesítési minimálárát 2007. szeptember 1-jétől 2007. október 31-ig az alábbi mértékben határozza meg:

Részvény minimálár/Ft
Állami Nyomda 14 285
ÉMÁSZ 23 020
Egis 21 695
MTelekom 911
Richter 35 570
TVK 7 500
ELMŰ 31 950

Az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába átsorolt tőzsdei részvények az elfogadott minimálár felett értékesítésre kerüljenek. Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben ezen részvények tőzsdei árfolyama meghaladja a Közgyűlés által meghatározott minimálárat, úgy átruházott hatáskörében eljárva tegye meg az értékesítés előkészítés körébe tartozó intézkedéseket.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Felkéri a főpolgármestert, hogy az értékesítési minimálárak mértékére vonatkozó javaslatát terjessze elő.

Határidő: 2007. október 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1392/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

A BFVK Zrt. vagyonkezelésében lévő, az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába átsorolt Egis, MTelekom, Richter, TVK, Állami Nyomda, ÉMÁSZ és ELMŰ részvények értékesítési minimálárát 2007. szeptember 1-től 2007. október 31-ig az alábbi mértékben határozza meg:

Részvény minimálár/Ft
Állami Nyomda 12 000
ÉMÁSZ 19 500
Egis 19 500
MTelekom 820
Richter 32 000
TVK 6 400
ELMŰ 25 000

1393/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába átsorolt tőzsdei részvények az elfogadott minimálár felett értékesítésre kerüljenek. Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben ezen részvények tőzsdei árfolyama meghaladja a Közgyűlés által meghatározott minimálárat, úgy átruházott hatáskörében eljárva tegye meg az értékesítés előkészítés körébe tartozó intézkedéseket.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1394/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az értékesítési minimálárak mértékére vonatkozó javaslatát terjessze elő.

Határidő: 2007. október 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 39. pontja: Javaslat átutalás kezdeményezésére az „Idegenforgalmi célú bizottsági keretből” a nyári táborok kiegészítő támogatására.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1395/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

a Gazdasági Bizottság 520/2007. (VII. 24.) határozata alapján a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartalék”-ból történt átcsoportosítást követően a „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret” terhére összesen 949 000 Ft összegű támogatás átutalását engedélyezi az alábbi alapítványok, és társadalmi szervezetek számára:

Alapítvány, társadalmi szervezet, neve és a támogatás összege

Szervezet neve Kiegészítés összege
„A zene mindenkié” Egyesület 11 000 Ft
Életjel Alapítvány 40 000 Ft
Járó Dóra Gyermekvédelmi Alapítvány 25 000 Ft
Bokor Hazai Rászorulók Alapítvány 56 000 Ft
Csikó Sétányi 4H Klub 9 000 Ft
Pasaréti Ferences Alapítvány 16 000 Ft
Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány 10 000 Ft
Aschner Lipót Természetjáró Egyesület 12 000 Ft
Rákoshegyi Polgári Kör 20 000 Ft
Nagycsaládosok Kispesti Egyesülete 9 000 Ft
Szepesdi Ervin Alapítvány 7 000 Ft
Családjainkért Alapítvány 9 000 Ft
Carl Rogers Személyközp. Ó. Ált. Isk., G, SZKI, és A. Műv. I. 12 000 Ft
Hálózat 97. Alapítvány 9 000 Ft
Rákoshegyi Családok Egyesülete 20 000 Ft
Diákélet Alapítvány 6 000 Ft
Hangyabanda Alapítvány 8 000 Ft
Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány 37 000 Ft
Magyar Tehetséggondozó Társaság 7 000 Ft
Szegényeket és Rászorultakat Segítő Alapítvány 13 000 Ft
Újpesti Hajós Klub Vízitúrázó Alapítvány 16 000 Ft
Gyermekévek, Honism., Kult. és Term.járó Egyesület 15 000 Ft
Tudor Alapítvány 18 000 Ft
Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület 31 000 Ft
Karolina Egyesület 23 000 Ft
Káva Kulturális Műhely Egyesület 5 000 Ft
Nagyok a Kicsikért Alapítvány 12 000 Ft
KEGYELEM Alapítvány 11 000 Ft
A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány 16 000 Ft
Családok a Családokért Polgári Egyesület 43 000 Ft
Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári Egyesület 9 000 Ft
Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány 25 000 Ft
Házas Hétvége Katolikus Alapítvány 25 000 Ft
Zöld Iskoláért Alapítvány 5 000 Ft
Pestszentimrei Ref. Egyház Soli Deo Gloria Alapítvány 6 000 Ft
Új Suli Alapítványi Általános Iskola 9 000 Ft
Anyaoltalmazó Alapítvány 9 000 Ft
Magyar Rett Szindróma Alapítvány 12 000 Ft
Tébláb Táncművészeti Alapítvány 6 000 Ft
Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület 16 000 Ft
Kreatív Egyesület 18 000 Ft
Felzárkózás a III. évezredbe Közhasznú Egyesület 9 000 Ft
Pixis Európa Közhasznú Alapítvány 5 000 Ft
Montessori Oktatási Centrum 34 000 Ft
Dzsumbuj Egyesület 16 000 Ft
Fészekalja Egyesület 9 000 Ft
Kerekasztal Alapítvány 13 000 Ft
Közép-Európai Hátrányos Helyzetű Emberek és Gyerm. Kh. Egy. 9 000 Ft
Pesterzsébeti „SPÓRA” 4H Klub 7 000 Ft
DIXI Részképességzavarban Szenvedő Gyermekekért Alapítvány 19 000 Ft
Káposztásmegyeri Fogódzó Szociális Alapítvány 14 000 Ft
INTARZIA Káposztásmegyeri Nagycsaládosok Egyesülete 20 000 Ft
Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete 12 000 Ft
Nap Klub Alapítvány 5 000 Ft
IFELORE (Ifj. Elsősegélynyújtók Orsz. Egyesülete) 5 000 Ft
Zoril Dél-Budai Cigány Kult. Okt. és Szoc. Alapítvány 12 000 Ft
Sirály Életmód Klub 5 000 Ft
Kamasztér Alapítvány 12 000 Ft
„KÉTTÉ” Magyar Tapasztalati Tanulás Alapítvány 9 000 Ft
Városmajori Márton Áron Alapítvány 31 000 Ft
Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány 9 000 Ft
Csillebérci Okosodó Egyesület 28 000 Ft
Összesen 949 000 Ft

Határidő: az engedélyezésre: azonnal, az utalványozásra: az egyes megállapodások szerint

Felelős: a Gazdasági Bizottság elnöke

A napirend 40. pontja: Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a 2007. évi Kulturális Alapból.

Előadó: dr. Bőhm András

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1396/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

a Kulturális Bizottság 187/2007. (VIII. 23.) határozata alapján a „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím 2007. évi kerete terhére összesen 4600 E Ft összegben az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek támogatásának átutalását engedélyezi:

Számlatulajdonos pályázó Cél Kap E Ft
Carl Lutz Alapítvány Az emlékszoba katalógusának német nyelvű kiadásához 300
Magyar Fotóművészek Szövetsége - Frankl Aliona Kiállítás a művész budapesti sorozataiból az Erzsébetvárosi Közösségi Házban 200
Corodini Országos Bűvész Egyesület A XX. Országos Corodini Junior és Felnőtt Bűvész Verseny megrendezéséhez 100
Gesztus Műhely Egyesület A SIN Kulturális Központ téli fesztiváljának költségei 800
Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány A 9. évad bemutatóihoz 500
Magyarországi Roma Parlament - Duende Társulat Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen c. zenés mesejáték bemutatása 450
Színház Alapítvány A Színház c. folyóirat szerzői honoráriumaira 200
Budapesti Városvédők Egyesülete Podmaniczky-emléktábla 400
Ház a Réten Egyesület XIV. Országos Diákfilmszemle megrendezéséhez és Főváros Díjához 300
Liget Műhely Alapítvány A Liget c. folyóirat megjelentetése 300
TIT Kossuth Klub Egyesület Podmaniczky Frigyes munkásságát tárgyaló előadás-sorozat 150
Budapesti Vonósok Alapítvány Nyári hangversenysorozat a Hild J. Ált. Iskola udvarán 150
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet- és Templomépítő Alapítvány A 2007. II. félévi kulturális és zenei rendezvényekhez 500
Liszt Ferenc Társaság Az évad hangversenyeihez 250
Összesen: 4600

Határidő: a szerződésekben foglaltak szerint

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: Javaslat átutalás kezdeményezésére a 2007. évi rendezvény pályázat keretében az Idegenforgalmi célú bizottsági keretből támogatott alapítványok és társadalmi szervezetek számára.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1397/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

a Gazdasági Bizottság 519/2007. (VII. 24.) határozata alapján a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartalék”-ból történt átcsoportosítást követően a „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret” terhére összesen 23 000 E Ft összegű támogatás átutalását engedélyezi az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek számára:

Szervezet Program Támogatás összege (ezer Ft)
Musica Hermina Alapítvány Zenei Fesztivál a Vajdahunyadvárban 3 000
Duna Művészeti Társaság Multikulturális Alapítvány XII. Duna Karnevál 1 000
Liget Köztársaság Egyesület VII. Pannon Bországgyűlés 1 000
Első Magyar Fehérasztal Lovagrend Egyesület A Magyarok Nagy Asztala - Kulináris kalandozások a Honfoglalástól napjainkig 5 000
Életmód 2000 Alapítvány Kenyérfesztivál - pékségek bemutatkozása 1 000
Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület Fénykoncertek a Planetáriumban 1 000
Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány Dennis Kelly After the End, Scallabouche Company - angol nyelvű előadások 3 000
Pest megyei Atlétikai Szövetség Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaratoni Sportfesztivál 2 000
Világjátékok Alapítvány XII. Nyárbúcsúztató éjszakai futóverseny és zenés karnevál 1 000
Nemzeti Lovas Marketing Társaság Közhasznú Egyesület IX. Budapesti Lovas-Juniális 3 000
Nemzetközi Turisztikai Teniszverseny Alapítvány Nemzetközi Turisztikai Teniszverseny 500
Magyar Hajózási Országos Szövetség Vízifesztivál 1 500
Összesen: 23 000

Határidő: az engedélyezésre: azonnal, az utalványozásra: az egyes megállapodások szerint

Felelős: a Gazdasági Bizottság elnöke

A napirend 42. pontja: Javaslat a Budapest Szíve-Városháza Fórum tervpályázati kiírás programjára.

Előadó: Bojár Iván András - Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1398/2007. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábornak az előterjesztés napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1399/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

elviekben egyetért a jelen előterjesztés 7. sz. mellékleteként csatolt tervezési programmal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1400/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Kiemelt Fejlesztések Bizottságát a Városháza Fórum Projekt megvalósítására irányuló tervpályázat előkészítésére.

Határidő: 90 nap

Felelős: a Kiemelt Fejlesztések Bizottságának elnöke

1401/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a Belvárosi Tűzőrség helyzetét és tegye meg a szükséges intézkedéseket a parancsnokság elhelyezése érdekében.

Határidő: 120 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1402/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Hivatal éves karbantartási és felújítási programja, és a projekt összhangjának megteremtéséről.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: Beszámoló az építési törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott bizottsági határozatokról.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1403/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

a Gazdasági Bizottságnak az 1997. évi LXXVIII. tv. 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben 2007. első félévében hozott határozatokról szóló beszámolóját elfogadja.

A napirend 44. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert által a Nagycsaládosok Országos Egyesülete tagjainak nyújtott kedvezmények megtartására.

Előadók: Tarlós István, Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1404/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert által a Nagycsaládosok Országos Egyesülete tagjainak nyújtott kedvezmények megtartására” című előterjesztést a mai ülésen nem tárgyalja meg.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 47/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1407/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- Az 1493/2005. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. október 31-re módosítja;

- a 2685/2005. (XI. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét „a koncepció véglegesítését követően” határidőre módosítja;

- a 85/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja;

- a 86/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja;

- a 694/2006. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. október 31-re módosítja;

- a 888/2006. (V. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja;

- az 1098/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. szeptember 30-ra módosítja;

- az 1101/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. szeptember 30-ra módosítja;

- az 1487/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. szeptember 30-ra módosítja;

- az 1488/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. szeptember 30-ra módosítja;

- az 1562/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja;

- a 289/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja.

A napirend 48. pontja: A Fővárosi Közgyűlés állásfoglalása a Jobbik által alapított Magyar Gárda ügyében.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1408/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a KDNP-frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés az elmúlt évek tapasztalatai alapján a budapesti polgárok nyugalmának védelme érdekében megfontolásra ajánlja a szervezőknek az alábbi rendezvények megrendezésének felülvizsgálatát:

- Che Guevara pólóban, a kommunista önkényuralom vörös csillagos jelképével szervezett rendezvények, megmozdulások;

- vallási szimbólumokat (pl. kereszt, szentírás, reverenda) meggyalázó és a hívő embereket józan ésszel fel nem fogható indítékból megbotránkoztató éves parádék;

- fekete bakancsos csapatok uszító jelszavakat skandáló és másokban félelmet keltő rendezvényei;

- a kábítószer-fogyasztás veszélytelenségének hirdetése, droglegalizációs és drogliberalizációs megmozdulások.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1409/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség nyilatkozatát, mely szerint:

„Mi, demokraták meggondolatlannak és elhibázottnak tartjuk a Magyar Gárda megalakítását. Kinyilvánítjuk, hogy fellépése, stílusa idegen tőlünk és elutasítjuk azt az eszmerendszert, amellyel megjelenése alapján összefüggésbe hozható.

Egyidejűleg az anarchiát, a kettős mércét is elutasítjuk, hiszen a rendszerváltozás óta most először jegyeztek be ilyen szervezetet Magyarországon. Elítéljük a legutóbbi időben lábra kapott Che Guevara-kultuszt is.

Kijelentjük, hogy közös akarattal lépünk fel a fővárosban minden olyan szélsőséges kezdeményezéssel szemben, mely az ország, a város tekintélyének árt és alkalmas félelemkeltésre, s amely minden jóérzésű városlakó ízlését, közérzetét, biztonságérzetét rombolja, zavarja.

Kinyilvánítjuk, hogy a szélsőséges kezdeményezések megjelenését együtt figyeljük és akadályozzuk, de ugyanakkor energiánkat fokozottan mozgósítjuk a város biztonságos működése érdekében.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1410/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztő által módosított formában elfogadja a Fővárosi Közgyűlés képviselőcsoportjainak közös nyilatkozatát: „Budapest demokratikus pártjai nem kérnek a Magyar Gárdából!”.

(A nyilatkozat szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2007. augusztus 30-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére