A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2007. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1411/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 7. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon (Budapest XIV., Mexikói út) rekonstrukció I. ütem engedélyokirat 1. sz. módosítás jóváhagyására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1412/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 22. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a 2011. évi férfi Kézilabda Világbajnokság Budapest helyszínen történő megrendezésének elvi támogatására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1413/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 11. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi intézmények alapító okiratainak módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1414/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 23. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az „M1-M7 autópálya fővárosi bevezető szakaszán tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése” tárgyú, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretei között működő Regionális Fejlesztés Operatív Program által támogatott projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1415/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 27. pontként tárgyalja meg a „A Fővárosi Önkormányzat csatlakozása az UNICEF „Child Friendly Cities” elnevezésű programjához” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1416/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat az egészségügyi intézmények létszámcsökkentéseivel kapcsolatos központi költségvetési hozzájáruláshoz benyújtandó pályázatra” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1417/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 21. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a BKSZ Budapesti Kht. alapszerződésének, működési szerződésének és társasági szerződésének módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1418/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 16. pontként tárgyalja meg a „Reformáció-emlékmű elhelyezése a VII. kerületben” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1419/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 18. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. jegyzett tőkéjének leszállítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1420/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 17. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az OBSI feladatainak a Péterfy S. utcai Kórházba történő átvételéhez szükséges ellátási szerződés megkötésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1421/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 24. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a XI. kerület Október huszonharmadika utca-Fehérvári út-Bercsényi utca-Váli utca által határolt terület (Skála-tömb) fejlesztéséhez kapcsolódó településrendezési szerződésre” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1422/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 25. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására, Bp., XI., Október huszonharmadika utca-Fehérvári út-Bercsényi utca-Váli utca által határolt terület (Skála-tömb) Kerületi Szabályozási Terve” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1423/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/b. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági elnökök és tagok cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1424/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Kórházba beteget szállító autók parkolásának rendezése” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1425/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 17. pontként tárgyalja meg a „Podmaniczky Program 2007. évi monitoring jelentése” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1426/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 19. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.-val kapcsolatos tulajdonosi döntésre” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1427/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és ebédszünet után, első napirendként tárgyalja meg a „Döntés a Díszpolgári cím és a „Pro Urbe Budapest” díj adományozásáról” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1428/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetése I. félévi alakulásáról” című napirend után tárgyalja meg a „A Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat feladatai ellátásával összefüggő egyes kérdések” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1429/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem kíván újra szavazni a „Javaslat az egészségügyi intézmények létszámcsökkentéseivel kapcsolatos központi költségvetési hozzájáruláshoz benyújtandó pályázatra” című előterjesztés napirendre vételéről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1430/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, valamint a Károlyi Sándor Kórház tulajdonosi felügyelőtanácsaiban tagcserére.

1/b. Javaslat bizottsági elnökök és tagok cseréjére.

2. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

- Budapest VII. kerület Erzsébetváros, Rottenbiller utca-Damjanich utca- Bethlen Gábor utca-Dembinszky utca által határolt tömb.

- Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc, Halomi út-Esze Tamás utca menti külterületi fejlesztési terület.

3. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (Budapest Külső Kerületeket összekötő ún. Külső Keleti krt.-Soroksári krt.-Flór Ferenc utca közötti szakasz szabályozási terve-I. ütem.)

4. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlő-kiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

5. Javaslat a Parking Kft.-vel közszolgáltatási szerződés megkötésére és a hozzá kapcsolódó jogszabály módosítására.

6. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása miatti végleges létszámleépítések központi költségvetésből történő biztosítására benyújtandó végleges pályázati anyagra a 670/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. határozat értelmében.

7. Javaslat a Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon (Budapest XIV., Mexikói út) rekonstrukció I. ütem engedélyokirat 1. sz. módosítás jóváhagyására.

8. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

9. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthető köztisztviselői munkakörökről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

10. Döntés a „Fővárosért Emlékzászló” díj, valamint a „Főváros Közbiztonságáért Emlékérem” díj adományozásáról.

11. Javaslat a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola alapító okiratának módosítására.

12. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi intézmények alapító okiratainak módosítására.

13. Javaslat a gyermekotthoni telephelyek megszüntetése tárgyában hozott 863/2007. (V. 31.) közgyűlési határozat technikai módosítására.

14/a. Együttműködési megállapodás Budapest és Hanoi között.

14/b. Együttműködési megállapodás Budapest és Shenzen között.

14/c. Együttműködési megállapodás Budapest és Firenze város között.

15. Előterjesztés a központi és fővárosi céltámogatással 1996. és 2005. között megépült Budapest XXII. kerület, valamint a 2005. és 2006. évben megépült Budapest XXIII. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezett, aktivált eszközként történő átadás-átvételére.

16. Javaslat a Budapest XIII. kerület, Dózsa György út (27896/1) hrsz.-ú közterület megosztására.

17. Reformáció-emlékmű elhelyezése a VII. kerületben.

18. Javaslat az OBSI feladatainak a Péterfy S. utcai Kórházba történő átvételéhez szükséges ellátási szerződés megkötésére.

19. Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. jegyzett tőkéjének leszállítására.

20. Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.-val kapcsolatos tulajdonosi döntésre.

21. Javaslat az „Élhető város” kulturált ebtartás program 2004-2006. évi pályázatok összegzésére, befejezett pályázatok elszámolására.

22. Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetése I. félévi alakulásáról.

23. A Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat feladatai ellátásával összefüggő egyes kérdések.

24. Podmaniczky Program 2007. évi monitoring jelentése.

25. Podmaniczky Program 2007. évi felülvizsgálata és a kerületi önkormányzatok projektjavaslatai.

26. Budapest IX. kerület, Üllői út 27. sz. alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

27. Javaslat a BKSZ Budapesti Kht. alapszerződésének, működési szerződésének és társasági szerződésének módosítására.

28. Javaslat az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága, valamint a Fővárosi Önkormányzat között a 2007. évi iskolai, diák- és szabadidősport támogatásról szóló támogatási szerződés megkötésére és a támogatási összeg felhasználására.

29. Javaslat a 2011. évi férfi Kézilabda Világbajnokság Budapest helyszínen történő megrendezésének elvi támogatására.

30. Javaslat egyedi kérelem támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzat terhére.

31. Javaslat az „M1-M7 autópálya fővárosi bevezető szakaszán tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése” tárgyú, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretei között működő Regionális Fejlesztés Operatív Program által támogatott projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítására.

32. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat közötti, a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodás megkötésére.

33. Javaslat a XI. kerület Október huszonharmadika utca-Fehérvári út-Bercsényi utca-Váli utca által határolt terület (Skála-tömb) fejlesztéséhez kapcsolódó településrendezési szerződésre.

34. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására, Bp. XI., Október huszonharmadika utca-Fehérvári út-Bercsényi utca-Váli utca által határolt terület (Skála-tömb) Kerületi Szabályozási Terve.

35/a. Javaslat közterület személyről történő elnevezésére a III. kerületben.

35/b. Javaslat városrész elnevezésére a XI. kerületben.

35/c. Javaslat közterület személyről történő elnevezésére a XVII. kerületben.

35/d. Javaslat közterület személyről történő elnevezésére a XIX. kerületben.

36. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert által a Nagycsaládosok Országos Egyesülete tagjainak nyújtott kedvezmények megtartására.

37. A 2006. évi települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása (a 2006. évi TEUT) program keretében a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Budapest Főváros Önkormányzatával kötött támogatási szerződéseinek záró ellenőrzésein - a Pro Régió Ügynökség 55 pályázati támogatással megvalósult fővárosi útfelújítás esetében - feltárt szabálytalanságok ügye.

38. A Fővárosi Önkormányzat csatlakozása az UNICEF „Child Friendly Cities” elnevezésű programjához.

39/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Ebédszünet utáni első napirend: Döntés a Díszpolgári cím és a „Pro Urbe Budapest” díj adományozásáról.

A napirend 1/a. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, valamint a Károlyi Sándor Kórház tulajdonosi felügyelőtanácsaiban tagcserére.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1431/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy dr. Bakonyi Tibornak a képviselői mandátumáról való lemondásával együtt a Szent János Kórház tulajdonosi felügyelőtanácsában betöltött megbízatása is megszűnt.

1432/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy dr. Steiner Pál a Károlyi Sándor Kórház tulajdonosi felügyelőtanácsában betöltött tagságáról a melléklet szerinti nyilatkozatában 2007. szeptember 30-ai hatállyal lemondott, és dr. Steiner Pált 2007. október 1-jei hatállyal önkormányzati képviselői mandátuma lejártáig megválasztja a Szent János Kórház tulajdonosi felügyelőtanácsának új tagjává.

1433/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

A Károlyi Sándor Kórház tulajdonosi felügyelőtanácsának új tagjává önkormányzati képviselői mandátuma lejártáig Gajda Pétert 2007. október 1-jei hatállyal megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/b. pontja: Javaslat bizottsági elnökök és tagok cseréjére.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1434/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Tarlós István lemondását az esélyegyenlőségi, foglalkoztatáspolitikai és kisebbségi bizottsági tagságáról és egyben elnökségéről, Németh Szilárd lemondását a vagyonnyilatkozatot ellenőrző és összeférhetetlenséget vizsgáló bizottsági tagságáról és egyben elnökségéről, Szikora Linda lemondását az oktatási bizottsági tagságáról. Egyidejűleg megválasztja Tarlós Istvánt az Oktatási Bizottság tagjának, Németh Szilárdot az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság tagjának és egyben elnökének, Szikora Lindát a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság tagjának és egyben elnökének 2007. október 1-jei hatállyal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a változtatás átvezetéséről az SZMSZ-ben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

1. Budapest VII. kerület Erzsébetváros, Rottenbiller utca-Damjanich utca-Bethlen Gábor utca-Dembinszky utca által határolt tömb.

2. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc, Halomi út-Esze Tamás utca menti külterületi fejlesztési terület.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1435/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló ..../2007. (......) önkormányzati rendeletének a Budapest VII. kerület Erzsébetváros, Rottenbiller utca-Damjanich utca-Bethlen Gábor utca-Dembinszky utca által határolt tömbre vonatkozó 1. sz. mellékletét.

1436/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló ..../2007. (......) önkormányzati rendeletének a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc, Halomi út-Esze Tamás utca menti külterületi fejlesztési területre vonatkozó 2. sz. mellékletét.

a Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 51/2007. (X. 16.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1437/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (Budapest Külső Kerületeket összekötő ún. Külső Keleti krt.-Soroksári krt.-Flór Ferenc utca közötti szakasz szabályozási terve - I. ütem)

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1438/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló ..../2007. (......) önkormányzati rendeletének a Budapest Külső Kerületeket összekötő ún. Külső Keleti körút-Soroksári körút-Flór Ferenc utca közötti szakasz szabályozási terve - I. ütem vonatkozó 1/A és 1/B számú mellékleteit.

a Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 52/2007. (X. 16.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1439/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

a Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 53/2007. (X. 16.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 5. pontja: Javaslat a Parking Kft.-vel közszolgáltatási szerződés megkötésére és a hozzá kapcsolódó jogszabály módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1440/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a közszolgáltatási szerződést a Parking Fejlesztő, Szervező és Tanácsadó Kft.-vel a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására. Jóváhagyja a Fővárosi Szállítási Tanácsadó Kft.-vel kötött, a védett és a korlátozott forgalmú övezetek működtetését érintő forgalomtechnikai feladatok ellátásában való közreműködésre vonatkozó szerződés megszűnését.

Felkéri a Gazdasági Bizottságot a szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolás áttekintésére.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

a Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 54/2007. (X. 16.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1441/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjék a vonatkozó önkormányzati hatásköri és rendeleti szabályozás felülvizsgálata iránt és annak eredményeként kialakított módosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés decemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1442/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Megállapítja, hogy a társaság 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint törzstőkéje a társaság alapításakor befizetésre került, egyúttal a társaság törzstőkéjét 3 000 000 Ft-ról 25 000 000 Ft pénzbeli betét rendelkezésre bocsátásával 28 000 000 Ft-ra emeli.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1443/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 25 000 000 Ft összegű pénzbeli hozzájárulást a Fővárosi Önkormányzat a jelen határozat meghozatalától számított 30 napon belül a társaság rendelkezésére bocsátja.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1444/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

A 25 000 000 Ft összegű törzstőkeemeléshez kapcsolódóan módosítja a Parking Kft. alapító okiratát a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1445/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

A Parking Kft. törzstőkéjének emelése érdekében növeli a „8501 intézményi működési bevételek” cím előirányzatát

- 25 028 E Ft szolgáltatások ellenértékével,

- 25 005 E Ft áfabevétellel,

továbbá növeli az új „81.... Parking Kft.” cím önkormányzati beruházások kiadási előirányzatát 25 000 E Ft-tal a Kft. törzstőkéjének emelése céljából, a „8411 pénzügytechnikai feladatok” cím dologi kiadási előirányzatát 5005 E Ft-tal és a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 28 E Ft-tal.

A napirend 6. pontja: Javaslat a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása miatti végleges létszámleépítések központi költségvetésből történő biztosítására benyújtandó végleges pályázati anyagra a 670/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. határozat értelmében.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1446/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat az egészségügyi intézmények létszámcsökkentéseivel kapcsolatos központi költségvetési hozzájáruláshoz benyújtandó pályázatra” című előterjesztés napirendre vételéről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1447/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy napirendjére veszi és 7. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az egészségügyi intézmények létszámcsökkentéseivel kapcsolatos központi költségvetési hozzájáruláshoz benyújtandó pályázatra” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1448/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a végleges létszámleépítések miatt jelentkező támogatási igények változásához kapcsolódóan a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 66 941 E Ft-tal történő megemelésével egyidejűleg egyszeri jelleggel módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát

Régi Új Változás
Kiadási előirányzat 771 471 E Ft-ról 704 530 E Ft-ra -66 941 E Ft
Ebből: személyi juttatások 561 606 E Ft-ról 529 026 E Ft-ra -32 580 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 183 149 E Ft-ról 169 287 E Ft-ra -13 862 E Ft
működési célú pénzeszközátadás 26 716 E Ft-ról 0 E Ft-ra -26 716 E Ft
tám. ért. műk. kiad. (kp.-i ktgvet.-i szerveknek) 0 E Ft-ról 6 217 E Ft-ra +6 217 E Ft
az alábbi részletezésben:
3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium kiadási előirányzata 56 808 E Ft-ról 62 197 E Ft-ra +5 389 E Ft
ebből: személyi juttatások 43 036 E Ft-ról 47 119 E Ft-ra +4 083 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 13 772 E Ft-ról 15 078 E Ft-ra +1 306 E Ft
3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola kiadási előirányzata 86 645 E Ft-ról 49 434 E Ft-ra -37 211 E Ft
ebből: személyi juttatások 62 720 E Ft-ról 37 450 E Ft-ra -25 270 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 20 070 E Ft-ról 11 984 E Ft-ra -8 086 E Ft
működési c. pénzeszk. átadás 3 855 E Ft-ról 0 E Ft-ra -3 855 E Ft
3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium kiadási előirányzata 27 287 E Ft-ról 22 476 E Ft-ra -4 811 E Ft
ebből: személyi juttatások 20 672 E Ft-ról 17 027 E Ft-ra -3 645 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 6 615 E Ft-ról 5 449 E Ft-ra -1 166 E Ft
3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium kiadási előirányzata 103 667 E Ft-ról 101 227 E Ft-ra -2 440 E Ft
ebből: személyi juttatások 78 560 E Ft-ról 75 961 E Ft-ra -2 599 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 25 107 E Ft-ról 24 307 E Ft-ra -800 E Ft
tám. ért. műk. kiad. (kp.-i ktgvet.-i szerveknek) 0 E Ft-ról 959 E Ft-ra + 959 E Ft
3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium kiadási előirányzata 58 113 E Ft-ról 54 947 E Ft-ra -3 166 E Ft
ebből: személyi juttatások 44 025 E Ft-ról 41 627 E Ft-ra -2 398 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 14 088 E Ft-ról 13 320 E Ft-ra -768 E Ft
3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola kiadási előirányzata 36 719 E Ft-ról 33 964 E Ft-ra -2 755 E Ft
ebből: személyi juttatások 27 424 E Ft-ról 25 730 E Ft-ra -1 694 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 9 295 E Ft-ról 8 234 E Ft-ra -1 061 E Ft
3522 Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola kiadási előirányzata 25 702 E Ft-ról 23 435 E Ft-ra -2 267 E Ft
ebből: személyi juttatások 19 546 E Ft-ról 17 754 E Ft-ra -1 792 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 6 156 E Ft-ról 5 681 E Ft-ra -475 E Ft
3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola kiadási előirányzata 18 241 E Ft-ról 17 025 E Ft-ra -1 216 E Ft
ebből: személyi juttatások 13 819 E Ft-ról 12 898 E Ft-ra -921 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 4 422 E Ft-ról 4 127 E Ft-ra -295 E Ft
3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola kiadási előirányzata 21 805 E Ft-ról 14 420 E Ft-ra -7 385 E Ft
ebből: személyi juttatások 16 655 E Ft-ról 10 924 E Ft-ra -5 731 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 5 150 E Ft-ról 3 496 E Ft-ra -1 654 E Ft
3542 Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola kiadási előirányzata 39 789 E Ft-ról 39 604 E Ft-ra -185 E Ft
ebből: személyi juttatások 30 143 E Ft-ról 30 003 E Ft-ra -140 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 9 646 E Ft-ról 9 601 E Ft-ra -45 E Ft
3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola kiadási előirányzata 24 273 E Ft-ról 14 460 E Ft-ra -9 813 E Ft
ebből: személyi juttatások 18 389 E Ft-ról 10 955 E Ft-ra -7 434 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 5 884 E Ft-ról 3 505 E Ft-ra -2 379 E Ft
3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola kiadási előirányzata 30 732 E Ft-ról 37 962 E Ft-ra +7 230 E Ft
ebből: személyi juttatások 20 810 E Ft-ról 28 759 E Ft-ra +7 949 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 9 922 E Ft-ról 9 203 E Ft-ra -719 E Ft
3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium kiadási előirányzata 73 458 E Ft-ról 54 384 E Ft-ra -19 074 E Ft
ebből: személyi juttatások 39 862 E Ft-ról 38 627 E Ft-ra -1 235 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 12 715 E Ft-ról 12 361 E Ft-ra -354 E Ft
működési c. pénzeszk. átadás 20 881 E Ft-ról 0 E Ft-ra -20 881 E Ft
tám. ért. műk. kiad. (kp.-i ktgvet.-i szerveknek) 0 E Ft-ról 3 396 E Ft-ra +3 396 E Ft
3561 Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola kiadási előirányzata 26 520 E Ft-ról 38 110 E Ft-ra +11 590 E Ft
ebből: személyi juttatások 18 591 E Ft-ról 27 461 E Ft-ra +8 870 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 5 949 E Ft-ról 8 787 E Ft-ra +2 838 E Ft
működési c. pénzeszk. átadás 1 980 E Ft-ról 0 E Ft-ra -1 980 E Ft
tám. ért. műk. kiad. (kp.-i ktgvet.-i szerveknek) 0 E Ft-ról 1 862 E Ft-ra +1 862 E Ft
3571 Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola kiadási előirányzata 28 337 E Ft-ról 37 440 E Ft-ra +9 103 E Ft
ebből: személyi juttatások 21 467 E Ft-ról 28 364 E Ft-ra +6 897 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 6 870 E Ft-ról 9 076 E Ft-ra +2 206 E Ft
3577 Szabómester Szakképző Iskola kiadási előirányzata 53 322 E Ft-ról 48 732 E Ft-ra -4 590 E Ft
ebből: személyi juttatások 40 396 E Ft-ról 36 918 E Ft-ra -3 478 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 12 926 E Ft-ról 11 814 E Ft-ra -1 112 E Ft
3585 Budai Középiskola kiadási előirányzata 60 053 E Ft-ról 54 713 E Ft-ra -5 340 E Ft
ebből: személyi juttatások 45 491 E Ft-ról 41 449 E Ft-ra -4 042 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 14 562 E Ft-ról 13 264 E Ft-ra -1 298 E Ft

1449/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 669/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. határozat az alábbiak szerint módosul:

Pályázatot nyújt be 362 fő végleges létszámleépítés költségeinek a központi költségvetésből történő biztosítására. A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkavállalónál történő - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség.

Cím-
kód
Intézmény megnevezése Megszűnő álláshelyek
3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium 25
3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola 41
3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium 21
3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 67
3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 46
3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 42
3522 Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola 22
3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki. 25
3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola 20
3542 Leövey Klára Közgazd. Szki. és Szi. 28
3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Kg. Szki. 21
3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola 26
3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium 63
3561 Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola 39
3571 Arany János Épületgépészeti Szki. és Szakisk. 21
3577 Szabómester Szakképző Iskola 40
3585 Budai Középiskola 31
Összesen: 578

Felhatalmazza a főpolgármestert az igénybejelentés aláírására és benyújtására.

Határidő: 2007. október 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1450/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 666/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. határozat az alábbiak szerint módosul:

Az intézményracionalizálás keretében 2007. július 1-jei hatállyal 578 álláshelyet véglegesen megszüntet az alábbiak szerint:

Cím-
kód
Intézmény megnevezése Létszám-
keret
3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium 105
3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola 235
3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium 164
3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 270
3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 169
3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 155
3522 Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola 138
3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki. 159
3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola 144
3542 Leövey Klára Közgazd. Szki. és Szi. 85
3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Kg. Szki. 105
3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola 168
3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium 305
3561 Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola 113
3571 Arany János Épületgépészeti Szki. és Szakisk. 182
3577 Szabómester Szakképző Iskola 151
3585 Budai Középiskola 194
Összesen: 2842

1451/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 667/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. határozat az alábbiak szerint módosul:

Az átszervezés után a jogutód intézmények létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg 2007. július 1-jétől:

Eredeti ktg.-
vetésben elvont
Ténylegesen
elvonható
Támogatás-
korrekció
Kiadási előirányzat 308 918 E Ft-ról 535 239 E Ft-ra -226 321 E Ft
Ebből: személyi juttatások 233 140 E Ft-ról 405 485 E Ft-ra 172 345 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 75 778 E Ft-ról 129 754 E Ft-ra -53 976 E Ft
az alábbi részletezésben:
3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium kiadási előirányzata 7 648 E Ft-ról 25 409 E Ft-ra -17 761 E Ft
ebből: személyi juttatások 5 742 E Ft-ról 19 249 E Ft-ra -13 507 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 1 906 E Ft-ról 6 160 E Ft-ra -4 254 E Ft
3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola kiadási előirányzata 15 296 E Ft-ról 36 518 E Ft-ra -21 222 E Ft
ebből: személyi juttatások 11 484 E Ft-ról 27 665 E Ft-ra -16 181 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 3 812 E Ft-ról 8 853 E Ft-ra -5 041 E Ft
3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium kiadási előirányzata 9 832 E Ft-ról 21 193 E Ft-ra -11 361 E Ft
ebből: személyi juttatások 7 382 E Ft-ról 16 055 E Ft-ra -8 673 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 2 450 E Ft-ról 5 138 E Ft-ra -2 688 E Ft
3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium kiadási előirányzata 37 880 E Ft-ról 59 762 E Ft-ra -21 882 E Ft
ebből: személyi juttatások 28 522 E Ft-ról 45 274 E Ft-ra -16 752 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 9 358 E Ft-ról 14 488 E Ft-ra -5 130 E Ft
3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium kiadási előirányzata 34 325 E Ft-ról 39 451 E Ft-ra -5 126 E Ft
ebből: személyi juttatások 26 138 E Ft-ról 29 887 E Ft-ra -3 749 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 8 187 E Ft-ról 9 564 E Ft-ra -1 377 E Ft
3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola kiadási előirányzata 32 804 E Ft-ról 41 281 E Ft-ra -8 477 E Ft
ebből: személyi juttatások 24 838 E Ft-ról 31 274 E Ft-ra -6 436 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 7 966 E Ft-ról 10 007 E Ft-ra -2 041 E Ft
3522 Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola kiadási előirányzata 8 740 E Ft-ról 21 912 E Ft-ra -13 172 E Ft
ebből: személyi juttatások 6 562 E Ft-ról 16 600 E Ft-ra -10 038 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 2 178 E Ft-ról 5 312 E Ft-ra -3 134 E Ft
3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola kiadási előirányzata 9 834 E Ft-ról 23 957 E Ft-ra -14 123 E Ft
ebből: személyi juttatások 7 383 E Ft-ról 18 149 E Ft-ra -10 766 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 2 451 E Ft-ról 5 808 E Ft-ra -3 357 E Ft
3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola kiadási előirányzata 8 740 E Ft-ról 18 851 E Ft-ra -10 111 E Ft
ebből: személyi juttatások 6 562 E Ft-ról 14 281 E Ft-ra -7 719 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 2 178 E Ft-ról 4 570 E Ft-ra -2 392 E Ft
3542 Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola kiadási előirányzata 21 968 E Ft-ról 28 815 E Ft-ra -6 847 E Ft
ebből: személyi juttatások 16 659 E Ft-ról 21 830 E Ft-ra -5 171 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 5 309 E Ft-ról 6 985 E Ft-ra -1 676 E Ft
3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola kiadási előirányzata 7 648 E Ft-ról 23 098 E Ft-ra -15 450 E Ft
ebből: személyi juttatások 5 742 E Ft-ról 17 498 E Ft-ra -11 756 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 1 906 E Ft-ról 5 600 E Ft-ra -3 694 E Ft
3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola kiadási előirányzata 9 834 E Ft-ról 22 057 E Ft-ra -12 223 E Ft
ebből: személyi juttatások 7 383 E Ft-ról 16 710 E Ft-ra -9 327 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 2 451 E Ft-ról 5 347 E Ft-ra -2 896 E Ft
3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium kiadási előirányzata 44 782 E Ft-ról 50 193 E Ft-ra -5 411 E Ft
ebből: személyi juttatások 33 800 E Ft-ról 38 025 E Ft-ra -4 225 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 10 982 E Ft-ról 12 168 E Ft-ra -1 186 E Ft
3561 Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola kiadási előirányzata 25 717 E Ft-ról 29 045 E Ft-ra -3 328 E Ft
ebből: személyi juttatások 19 514 E Ft-ról 22 004 E Ft-ra -2 490 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 6 203 E Ft-ról 7 041 E Ft-ra -838 E Ft
3571 Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola kiadási előirányzata 10 926 E Ft-ról 21 485 E Ft-ra -10 559 E Ft
ebből: személyi juttatások 8 203 E Ft-ról 16 277 E Ft-ra -8 074 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 2 723 E Ft-ról 5 208 E Ft-ra -2 485 E Ft
3577 Szabómester Szakképző Iskola kiadási előirányzata 10 926 E Ft-ról 37 267 E Ft-ra -26 341 E Ft
ebből: személyi juttatások 8 203 E Ft-ról 28 233 E Ft-ra -20 030 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 2 723 E Ft-ról 9 034 E Ft-ra -6 311 E Ft
3585 Budai Középiskola kiadási előirányzata 12 018 E Ft-ról 34 945 E Ft-ra -22 927 E Ft
ebből: személyi juttatások 9 023 E Ft-ról 26 474 E Ft-ra -17 451 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 2 995 E Ft-ról 8 471 E Ft-ra -5 476 E Ft

1452/2007 (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közgyűlés 2007. évi eredeti költségvetésben az átszervezéssel érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzata a tényleges megtakarítások alapján 5 hónapra vetítve és tartós jelleggel 226 321 E Ft-tal csökken és egyidejűleg azonos összeggel nő a „9300 Általános tartalék” cím előirányzat:

1453/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthona (1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthona (1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.) 4. sz. melléklet szerinti alapító okirat módosításának, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. október 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1454/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapest VIII. ker., Szentkirályi u. 7. szám alatti épület őrzésének és átalakításának előkészítéséhez kapcsolódó fedezetként a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 10 000 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg és egyszeri jelleggel megemeli a:

„3119 a Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthona” cím

Támogatási és kiadási előirányzatát 10 000 E Ft-tal

Ebből: - dologi kiadás 10 000 E Ft

1455/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Az épületek kiürítéséhez szükséges fedezet biztosítására a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 24 000 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg és egyszeri jelleggel megemeli a:

„3561 Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 11 500 E Ft-tal

Ebből: - dologi kiadás 11 500 E Ft

„3542 Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 12 500 E Ft-tal

Ebből: - dologi kiadás 12 500 E Ft

1456/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2008. évi költségvetésben az intézmények létszámleépítéséhez kapcsolódó 2008. évi kifizetések teljesítéséhez szükséges fedezetet (295 501 E Ft-os támogatási és kiadási előirányzat, melyből személyi juttatások: 223 864 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 71 637 E Ft) biztosítja.

Határidő: 2008. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1457/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

1458/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezi a létszámleépítésben részt vevő intézményeket, hogy a felmentési idő lejárata után a felmentett dolgozóknak kifizetett létszámleépítésekkel kapcsolatos költségekről - tételesen bérjegyzékkel igazoltan - számoljanak el.

Határidő: 2008. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Javaslat az egészségügyi intézmények létszámcsökkentéseivel kapcsolatos központi költségvetési hozzájáruláshoz benyújtandó pályázatra.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1459/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „1101 Szent Margit Kórház”, az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet”, az „1104 Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet”, az „1107 Szent István Kórház és Rendelőintézet”, az „1110 Szent Imre Kórház és Rendelőintézet”, az „1111 Szent János Kórház és Rendelőintézet” és az „1112 Nyírő Gyula Kórház”, az „1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet”, az „1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő” és az „1118 Heim Pál Gyermekkórház” struktúraváltáshoz, átszervezéshez kapcsolódó racionalizálás keretében 2007. szeptember 30-ai hatállyal 283 álláshelyet véglegesen megszüntet az alábbi megoszlásban:
Cím-
kód
Intézmény megnevezése


Meg-
szűnő
pályáz-
ható
létszám
(fő)

Meg-
szűnő
nem
pályáz-
ható
létszám
(fő)


Meg-
szűnő
teljes
létszám
(fő)
Állás-
helyek
meg-
szünte-
tése
utáni
létszám-
keret
(fő)
1101 Szent Margit Kórház 6 0 6 710
1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet 2 0 2 1205
1104 Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet 14 120 134 1721
1107 Szent István Kórház és Rendelőintézet 38 0 38 1560
1110 Szent Imre Kórház és Rendelőintézet 9 0 9 1081
1111 Szent János Kórház és Rendelőintézet 9 0 9 1383
1112 Nyírő Gyula Kórház 28 0 28 778
1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 46 0 46 1912
1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő 4 0 4 178
1118 Heim Pál Gyermekkórház 7 0 7 1439
Összesen: 163 120 283

1460/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be 163 fő végleges létszámleépítése miatt a központi költségvetésből történő biztosítására. A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség.

Felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat elkészítésére, aláírására és benyújtására.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

M.e.: ezer Ft
2007.
Cím-
kód
Intézmény megnevezése
Előleg

Pályázat
Nem pályáz-
ható
Változás
+/-
1101 Szent Margit Kórház 14 685 6 672 5 838 -2 175
- személyi juttatások 11 125 5 055 4 423 -1 647
- munkaadókat terhelő járulékok 3 560 1 617 1 415 -528
1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet - 786 416 1 202
- személyi juttatások - 595 315 910
- munkaadókat terhelő járulékok - 191 101 292
1104 Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet 11 021 8 502 10 676 8 157
- személyi juttatások 8 349 6 441 8 088 6 180
- munkaadókat terhelő járulékok 2 672 2 061 2 588 1 977
1107 Szent István Kórház és Rendelőintézet 88 488 37 500 48 767 -2 221
- személyi juttatások 67 037 28.409 36.945 -1 683
- munkaadókat terhelő járulékok 21 451 9 091 11 822 -538
1110 Szent Imre Kórház és Rendelőintézet 28 464 12 282 17 788 1 606
- személyi juttatások 21 564 9 304 13 476 1 216
- munkaadókat terhelő járulékok 6 900 2 978 4 312 390
1111 Szent János Kórház és Rendelőintézet - 3 223 5 873 9 096
- személyi juttatások - 2 442 4 449 6 891
- munkaadókat terhelő járulékok - 781 1 424 2 205
1112 Nyírő Gyula Kórház 21 129 13 765 9 288 1 924
- személyi juttatások 16 007 10 428 7 036 1 457
- munkaadókat terhelő járulékok 5 122 3 337 2 252 467
1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 49 695 39 008 26 946 16 259
- személyi juttatások 37 648 29 551 20 413 12 316
- munkaadókat terhelő járulékok 12 047 9 457 6 533 3 943
1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő 3 136 1 926 1 469 259
- személyi juttatások 2 376 1 459 1 113 196
- munkaadókat terhelő járulékok 760 467 356 63
1118 Heim Pál Gyermekkórház - 9 419 4 308 13 727
- személyi juttatások - 7 136 3 264 10 400
- munkaadókat terhelő járulékok - 2 283 1 044 3 327
Összesen: 216 618 133 083 131 369 47 834
- személyi juttatások 164 106 100 820 99 522 36 236
- munkaadókat terhelő járulékok 52 512 32 263 31 847 11 598

1461/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

A létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 47 834 E Ft összeggel történő csökkentésével egyidejűleg módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

Kiadásból:

személyi juttatás 36 236 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok 11 598 E Ft

1462/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a létszám-leépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszapótolni.

Továbbá az „1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet”-nek a nem pályázható részben nyújtott 12 242 E Ft-os támogatási és kiadási előirányzatot (ebből személyi juttatások: 9274 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 2968 E Ft) az OEP finanszírozást követően, de legkésőbb 2007. december 31-ig szintén „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszapótolni.

1463/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet, a Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet, a Szent Imre Kórház és Rendelőintézet, a Szent János Kórház és Rendelőintézet, a Nyírő Gyula Kórház, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő és a Heim Pál Gyermekkórház létszámleépítéséhez kapcsolódó juttatások fedezetének átutalására.

Határidő: igénylésre azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

M.e.: ezer Ft
2008.
Cím-
kód
Intézmény megnevezése
Előleg

Pályázat
Nem
pályáz-
ható
Változás
+/-
1101 Szent Margit Kórház - 729 - 729
- személyi juttatások - 552 - 552
- munkaadókat terhelő járulékok - 177 - 177
1104 Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet - 1 068 - 1 068
- személyi juttatások - 809 - 809
- munkaadókat terhelő járulékok - 259 - 259
1107 Szent István Kórház és Rendelőintézet - 10 915 4 928 15 843
- személyi juttatások - 8 269 3 733 12 002
- munkaadókat terhelő járulékok - 2 646 1 195 3 841
1111 Szent János Kórház és Rendelőintézet - 1 840 - 1 840
- személyi juttatások - 1 394 - 1 394
- munkaadókat terhelő járulékok - 446 - 446
1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet - 9 432 - 9 432
- személyi juttatások - 7 145 - 7 145
- munkaadókat terhelő járulékok - 2 287 - 2 287
Összesen: - 23 984 4 928 28 912
- személyi juttatások - 18 169 3 733 21 902
- munkaadókat terhelő járulékok - 5 815 1 195 7 010

1464/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezi a létszámleépítésben résztvevő azon intézményeket, akiknél még nem fejeződött be a leépítés, hogy a felmentési idő lejárta után a felmentett dolgozóknak kifizetett létszámleépítésekkel kapcsolatos költségekről - tételesen bérjegyzékkel igazoltan - számoljanak el.

Határidő: 2008. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1465/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

1466/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2008. évi költségvetésben az intézmények létszámleépítéséhez kapcsolódó 2008. évi kifizetések teljesítéséhez szükséges fedezetet - 28 912 E Ft-os támogatási és kiadási előirányzat (ebből személyi juttatások: 21 902 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 7010 E Ft) - biztosítja.

1467/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fentebb említett intézmények egyszeri támogatására vonatkozó döntést építse be a 2008. évi költségvetésbe.

Határidő: 2008. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: Javaslat a Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon (Budapest, XIV., Mexikói út) rekonstrukció I. ütem engedélyokirat 1. sz. módosítás jóváhagyására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1468/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

megemeli a „Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon (Mexikói út) rekonstrukció I. ütem” teljes költségét 400,0 M Ft-tal és felkéri a főpolgármestert, hogy módosítsa a Fővárosi Önkormányzat 7 éves fejlesztési tervét és biztosítson a feladatra 2008-ban 400,0 M Ft, többlet-előirányzatot.

Határidő: határozat elfogadását követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1469/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon (Mexikói út) rekonstrukció I. ütem” címzett állami támogatással történő megvalósítás engedélyokirat 1. sz. módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat 1. sz. módosításának mellékletben szereplő, az előterjesztő által módosított tartalommal történő aláírására.

Határidő: döntéshozatalt követő 3 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1470/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirend vitáját újból megnyitja.

a Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztő által tett kiegészítéssel megalkotja 55/2007. (X. 16.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1471/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Batthyány-Strattmann László Szakképző Iskola és Gimnázium beszámolóját a 3. számú melléklet, a pénzmaradvány elszámolását a 4. számú melléklet szerint.

1472/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakiskola beszámolóját az 5. számú melléklet, a pénzmaradvány elszámolását a 6. számú melléklet szerint.

1473/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Dekoratőr Iskola beszámolóját a 7. számú melléklet, a pénzmaradvány elszámolását a 8. számú melléklet szerint.

1474/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium beszámolóját a 9. számú melléklet, a pénzmaradvány elszámolását a 10. számú melléklet szerint.

1475/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskola beszámolóját a 11. számú melléklet, a pénzmaradvány elszámolását a 12. számú melléklet szerint.

1476/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola beszámolóját a 13. számú melléklet, a pénzmaradvány elszámolását a 14. számú melléklet szerint.

1477/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskola beszámolóját a 15. számú melléklet, a pénzmaradvány elszámolását a 16. számú melléklet szerint.

1478/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Irinyi János Környezetvédelmi és Vegyészeti Szakképző Iskola beszámolóját a 17. számú melléklet, a pénzmaradvány elszámolását a 18. számú melléklet szerint.

1479/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kalmár László Számítástechnikai Szakközépiskola beszámolóját a 19. számú melléklet, a pénzmaradvány elszámolását a 20. számú melléklet szerint.

1480/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kelenföldi Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola beszámolóját a 21. számú melléklet, a pénzmaradvány elszámolását a 22. számú melléklet szerint.

1481/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolos Richárd Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola beszámolóját a 23. számú melléklet, a pénzmaradvány elszámolását a 24. számú melléklet szerint.

1482/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a megszüntetett Klauzál Gábor Műszeripari Szakközépiskola és Szakiskola beszámolóját a 25. számú melléklet, a pénzmaradvány elszámolását a 26. számú melléklet szerint.

1483/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola és Gimnázium beszámolóját a 27. számú melléklet, a pénzmaradvány elszámolását a 28. számú melléklet szerint.

1484/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Szentágothai János Egészségügyi Szakképző Iskola beszámolóját a 29. számú melléklet, a pénzmaradvány elszámolását a 30. számú melléklet szerint.

1485/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola beszámolóját a 31. számú melléklet, a pénzmaradvány elszámolását a 32. számú melléklet szerint.

1486/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskola beszámolóját a 33. számú melléklet, a pénzmaradvány elszámolását a 34. számú melléklet szerint.

1487/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Mérei Ferenc Szakiskola beszámolóját a 35. számú melléklet, a pénzmaradvány elszámolását a 36. számú melléklet szerint.

1488/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium beszámolóját a 37. számú melléklet, a pénzmaradvány elszámolását a 38. számú melléklet szerint.

1489/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Szabóky Adolf Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola beszámolóját a 39. számú melléklet, a pénzmaradvány elszámolását a 40. számú melléklet szerint.

1490/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola beszámolóját a 41. számú melléklet, a pénzmaradvány elszámolását a 42. számú melléklet szerint.

1491/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére:

a) Prof. Dr. Kováts István Alapítvány 600 E Ft
b) Klebelsberg Kuno Alapítvány 200 E Ft
c) Szebb Gyermekévekért Közhasznú Alapítvány 600 E Ft
d) Gyermekszem Művészeti Egyesület 500 E Ft
e) Antall József Alapítvány 500 E Ft
f) Omladinski Eko Zivot Alapítvány Szerbia 500 E Ft
g) ELTE ÁJK Frank Ignác Alapítvány 200 E Ft
h) Vöröskereszt Egyesület Dél-Pesti Szervezet 50 E Ft
i) Barlangi Mentőszolgálat 200 E Ft
j) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Urbanisztikai Tanszék 1000 E Ft
k) Lágymányosi Spari Vízisport Egyesület 500 E Ft

1492/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Pedagógiai Intézet beszámolóját a 43. számú melléklet, a pénzmaradvány elszámolását a 44. sz. melléklet szerint.

1493/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet beszámolóját a 45. számú melléklet, a pénzmaradvány elszámolását a 46. számú melléklet szerint.

1494/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XXII., Kossuth u.-i fiókkönyvtár létesítése” megnevezésű címzett támogatással megvalósuló céljellegű intézményi beruházás kötelezettségvállalásának teljesítéséhez szükséges fedezetet az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére finanszírozza, az állami támogatás beérkezéséig.

A napirend 10. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthető köztisztviselői munkakörökről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

a Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 56/2007. (X. 16.) Főv. Kgy. rendeletét a Főpolgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthető köztisztviselői munkakörökről az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 12. pontja: Javaslat a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola alapító okiratának módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1504/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola (Budapest I., Toldy Ferenc u. 28-30.) alapító okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

1505/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az 1504/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó alapítóokirat-módosítás aláírására és a 2. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. október 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi intézmények alapító okiratainak módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1506/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet alapító okiratát az előterjesztés 1/b. számú melléklete szerinti tartalommal.

1507/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház alapító okiratát az előterjesztés 2/b. számú melléklete szerinti tartalommal.

1508/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet alapító okiratát az előterjesztés 3/b. számú melléklete szerinti tartalommal.

1509/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház alapító okiratát az előterjesztés 4/b. számú melléklete szerinti tartalommal.

1510/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítások aláírására és az előterjesztés 1/c., 2/c., 3/c. és 4/c. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok kibocsátására.

Határidő: 2007. október 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor.

A napirend 14. pontja: Javaslat a gyermekotthoni telephelyek megszüntetése tárgyában hozott 863/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozat technikai módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1511/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy módosítja a 863/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatban a tévesen feltüntetett helyrajzi számot a 11472 helyrajzi számra.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15/a. pontja: Együttműködési megállapodás Budapest és Hanoi között.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1512/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest és Hanoi város közötti együttműködési megállapodást a melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az „Együttműködési megállapodás” című dokumentum aláírására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15/b. pontja: Együttműködési megállapodás Budapest és Shenzen között.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1513/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest és Shenzen város közötti együttműködési megállapodást a melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az „Együttműködési megállapodás” című dokumentum aláírására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15/c. pontja: Együttműködési megállapodás Budapest és Firenze város között.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1514/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest és Firenze város közötti együttműködési megállapodást a melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az „Együttműködési megállapodás” című dokumentum aláírására.

Határidő: 2008. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Előterjesztés a központi és fővárosi céltámogatással 1996. és 2005. között megépült Budapest XXII. kerület, valamint a 2005. és 2006. évben megépült Budapest XXIII. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezett, aktivált eszközként történő átadás-átvételére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1515/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. § c) pontja, valamint 14. § (3) bekezdés b) pontja alapján jóváhagyja, megköti az előterjesztés 3., 4. számú mellékletében foglalt megállapodásokat és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2007. október 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1516/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átvett, befejezett, aktivált beruházást, mint aktivált vagyont a Fővárosi Önkormányzat 2007. évi vagyonmérlegében szerepeltesse.

Határidő: 2007. október 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Javaslat a Budapest XIII. kerület, Dózsa György út (27896/1) hrsz.-ú közterület megosztására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1517/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 9/A. § (1) és a 17. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a XIII. kerületi Önkormányzat között a 27896/1 és a (28057/1) hrsz.-ú ingatlanok telekalakítására vonatkozó megállapodást a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal.

1518/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás és a T-76252 ttsz.-ú térrajz aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 90 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Reformáció-emlékmű elhelyezése a VII. kerületben.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1519/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, hogy a VII. kerületi Önkormányzat a Bajza utca/Városligeti fasor által határolt, 33502/1 hrsz.-ú közterületre elhelyezze Lestyán Goda János szobrászművésznek a reformáció 490. évfordulója tiszteletére készülő, a művészeti bírálóbizottság által támogatott emlékművét, az alábbi feliratokkal:

„SOLUS CHRISTUS, SOLA SCRIPTURA, SOLA GRATIA, SOLA FIDES” (azaz: „Egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül a kegyelem, egyedül a hit”).

Róm 1,17 - mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: „Az igaz ember pedig hitből fog élni.”

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat az OBSI feladatainak a Péterfy S. utcai Kórházba történő átvételéhez szükséges ellátási szerződés megkötésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1520/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

megerősítve az 1328/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. határozatát, tulajdonosi egyetértését adja az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet fekvő- és járóbeteg-szakellátási feladatainak 2007. október 1-jétől a Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet által történő átvételéhez, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés-kiegészítés 2. sz. mellékleteként csatolt feladat átadási-átvállalási szerződés tulajdonos képviseletében történő aláírására.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. jegyzett tőkéjének leszállítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1521/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az egyszemélyes tulajdonában álló Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. jegyzett tőkéjét tőkekivonás miatt 16 010 E Ft-tal leszállítja és felkéri a főpolgármestert, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény előírásainak megfelelően intézkedjen a társaság alapító okiratának módosításáról és a további szükséges intézkedések megtételéről.

Határidő: 2007. október 26.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.-val kapcsolatos tulajdonosi döntésre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1522/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábornak az előterjesztés tárgyalásának elnapolására irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1523/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1. számú melléklet szerinti tartalommal nyilvános egyfordulós pályázatot ír ki a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. (1091 Budapest, Bakáts tér 10., Cgj.: Cg.01-14-000585/6), és a Kórház céljára szolgáló ingatlan hasznosítására.

Szervezet neve Támogatás összege
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat 5 964 000
CORVINI DOMINI Egyesület 2 667 000
Összesen: 8 631 000

Határidő: 2007. október 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1524/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a 2. számú melléklet szerinti tartalommal a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. és a Kórház céljára szolgáló ingatlan hasznosítására szóló pályázati felhívás országos napilapban történő közzétételéről.

Szervezet neve Támogatás összege
Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat 3 850 000
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 330 000
Budapest XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 746 000
Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 8 030 000
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 3 500 000
Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat 6 000 000
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 10 300 000
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 8 000 000
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 594 000
Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 300 000
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2 615 000
Összesen: 45 265 000

Határidő: 2007. október 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1525/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságot, hogy a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht., és a Kórház céljára szolgáló ingatlan hasznosítására szóló pályázathoz hozzon létre Bontó Bizottságot alábbi tagi összetétellel:

Egészségügyi Ügyosztály

1 fő orvosszakmai szakterületről

1 fő gazdasági szakterületről

Szociálpolitikai Ügyosztály

1 fő szociális szakterületről

Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság

2 fő

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság

2 fő

Határidő: 2007. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Javaslat az „Élhető város” kulturált ebtartás program 2004-2006. évi pályázatok összegzésére, befejezett pályázatok elszámolására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1526/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a jelen előterjesztésben elszámoló szervezetek részére a 2004. évi Kulturált ebtartás programból nyújtott támogatásokról szóló beszámolóját.

1527/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a jelen előterjesztésben elszámoló szervezetek részére a 2006. évi Kulturált ebtartás programból nyújtott támogatásokról szóló beszámolóját.

Képviselői kérdések, interpellációk

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1528/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

László Zoltán interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1529/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Csomós Miklós interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1530/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Ughy Attila interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1531/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Tarlós István interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1532/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

György István interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1533/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Tarlós István interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1534/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. György István arra vonatkozó ügyrendi indítványát, hogy „A 2006. évi települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása (a 2006. évi TEUT) program keretében a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Budapest Főváros Önkormányzatával kötött támogatási szerződéseinek záró ellenőrzésein - a Pro Régió Ügynökség 55 pályázati támogatással megvalósult fővárosi útfelújítás esetében - feltárt szabálytalanságok ügye” című napirendet a „Döntés a Díszpolgári cím és a „Pro Urbe Budapest” díj adományozásáról” című napirend után tárgyalja meg.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1535/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Rafael Friderika és Pesti Edit részére hozzászólási jogot biztosít.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

a Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 57/2007. (X. 16.) önkormányzati rendeletét a Díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. sz. melléklet szerint.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1547/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze Kaszás Attila részére valamely kitüntetés adományozását.

Határidő: 2008. augusztus 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetése I. félévi alakulásáról.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1548/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetése I. félévi alakulásáról szóló beszámolót.

1549/2007. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” 2007. évi költségvetési előirányzata terhére engedélyezi a KKDSZ Szakszervezete BTM támogatását 380 E Ft-tal.

A napirend 25. pontja: A Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat feladatai ellátásával összefüggő egyes kérdések.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1550/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főjegyzőt, hogy rendeljen el vizsgálatot a Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálatnál, az intézmény alapításától 2007. augusztus 31. időszakra a Költségvetési Revizori Ügyosztály közreműködésével. A vizsgálat eredményeit az októberi Közgyűlésre terjessze be, hogy a Fővárosi Közgyűlés dönthessen az intézmény további sorsáról.

Határidő: 2007. október 25.

Felelős: dr. Tiba Zsolt

1551/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy 2008. január 1-jei hatállyal megszünteti a Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálatot. Feladatait a Védelmi és Gazdasági Ügyosztály látja el a továbbiakban.

1552/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Főpolgármesteri Hivatal szervezeti rendjének módosításával és az új költségvetési intézmény megalapításával kapcsolatos pénzügyi, gazdasági, munkaügyi, szervezési és szabályozási intézkedésekről.

Határidő: 2008. január 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1553/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a módosító határozati javaslat újraszavazásáról szóló indítványt.

A napirend 26. pontja: Podmaniczky Program 2007. évi monitoring jelentése.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1554/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztés mellékletét képező monitoring jelentést elfogadja.

1555/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a kiemelt fejlesztési térségek városrendezési-közlekedési hatásvizsgálatai tartalmának olyan összegzéséről, amely feltárja ennek az előkészítő munkának az irányadó tartalmi követelményeit.

Határidő: 2008. március 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1556/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon olyan összefoglaló tanulmány elkészíttetéséről, amely összeveti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő társaságok és egyéb szervezetek fejlesztési célú beruházásait a Podmaniczky Programmal.

Határidő: 2008. március 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1557/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Podmaniczky Program továbbiakban esedékes felülvizsgálatához gondoskodjék a Ferihegyi nemzetközi repülőtér fővárosi és kapcsolódó Pest megyei térségére vonatkozó tervtanulmány készíttetéséről, amely a Fővárosi Önkormányzat tervezett fejlesztései és a repülőtér kapcsolata és viszonyrendszere jövőbeni alakulásának a felülvizsgálatára irányul.

Határidő: 2008. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1558/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy figyelemmel az Ügyrendre gondoskodjon arról, hogy a szakmailag érintett vezetők és ügyosztályok feladatai a Podmaniczky Programmal kapcsolatos feladatokat, a Program prioritásait és intézkedéseit teljesen fedjék.

Határidő: 2008. március 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1559/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy figyelemmel az Ügyrendre, gondoskodjon a fejlesztési feladatoknak a Podmaniczky Programmal való, döntés előtti koordinációjáról.

Határidő: 2007. december 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1560/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy figyelemmel az Ügyrendre, gondoskodjon a Program előrehaladásának a mérése, illetve a monitoring elősegítése érdekében szükséges indikátor (bázis- és tárgyévi) mutatószámok előállításáról.

Határidő: 2008. március 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1561/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy figyelemmel az Ügyrendre, gondoskodjon a monitoring elvégzésének az eljárásáról, feltételeiről.

Határidő: 2007. december 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1562/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy figyelemmel az Ügyrendre, gondoskodjon az egységes projektirányítás módjáról és a meglévő adatbázisból történő projektértékelésről.

Határidő: 2008. március 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1563/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Az 1455/2007. (IX. 27.)-1457/2007. (IX. 27.) határozatokban kívánt tanulmányok elkészíttetésének részletes feladataira és költségvetési forrásainak a biztosítására készüljön külön előterjesztés.

Határidő: 2007. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: Podmaniczky Program 2007. évi felülvizsgálata és a kerületi önkormányzatok projektjavaslatai.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1564/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Podmaniczky Program átfogó felülvizsgálatára az Európai Unió által támogatható kiemelt projektek közül az első körben támogathatók kiválasztásának a lezárása után, 2008-ban kerüljön sor.

Határidő: 2008. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1565/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

A fővárosi tervezés támogatására létrehozza az Egységes Fővárosi Projektadatbázist, ami a 2. sz. mellékletben foglalt kerületi projekteket is tartalmazza. Felkéri a főpolgármestert, hogy készüljön előterjesztés az Egységes Fővárosi Projektadatbázis szabályozásáról, amely biztosítja a működő egyéb adatbázisokkal való integrálását és a mindenki számára való digitális hozzáférhetőséget.

Határidő: 2008. március 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1566/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Figyelemmel az 1456/2005. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozatra szükségesnek tartja a kiemelt fejlesztési térségek tervezési előkészítését a 4-es metró, Buda központ, a Duna, mint várostengely és a parti zóna térségére is kiterjedően. Felkéri a főpolgármestert, hogy a tervezés részletes feladataira és költségvetési forrásainak a biztosítására készüljön külön előterjesztés.

Határidő: 2007. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1567/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a támogatott európai uniós projekteket figyelembe véve meg kell határozni a kiemelt fejlesztési térségek programjai előkészítésének az ütemezését.

Sorsz. Megnevezés Támogatott cél Támogatás összege
(E Ft-ban)
1. Budapesti Diáksport Szövetség A Szövetség által megrendezésre kerülő sportesemények és az évértékelő rendezvény kiadásaira 2500
2. Budapesti Szabadidősport Szövetség A Moccanj Családi Négypróba versenysorozat kiadásaira 2000
3. Közép-magyarországi Technikai és Tömegsport Klubok Budapesti Szövetsége A Budapest Bajnokság Családi Kupa versenysorozat kiadásaira 1500
4. Budapesti Atlétikai Szövetség A XV. Budapesti Történelmi (Kegyeleti) Váltófutás kiadásaira 1000
5. Budapesti Egyetemi Főiskolai Sportszövetség A Szövetség által megrendezésre kerülő bajnokságok kiadásaira 956
Összesen: 7956

Határidő: 2008. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1568/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon Budapest integrált városfejlesztési stratégiájának a NFÜ módszertanának megfelelő kidolgoztatásáról és a Fővárosi Közgyűlés elé való terjesztéséről.

Határidő: 2007. november 29.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: Budapest IX. ker., Üllői út 27. sz. alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1569/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. tv. 39. § (2) bekezdése és a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, Budapest IX. kerület, 36840/8 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest IX. kerület, Üllői út 27. sz. alatt található 1669 m2 alapterületű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, 955 555 555 Ft + 191 111 111 Ft áfa, összesen 1 146 666 666 Ft vételáron az „RT 44” Ingatlanberuházó Kft. részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felhatalmazza a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Javaslat a BKSZ Budapesti Kht. alapszerződésének, működési szerződésének és társasági szerződésének módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1570/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Wintermantel Zsoltnak a „Javaslat a BKSZ Budapesti Kht. alapszerződésének, működési szerződésének és társasági szerződésének módosítására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1571/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapesti Közlekedési Szövetség alapszerződésének módosítását, az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1572/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapesti Közlekedési Szövetség I. üteme működési szerződésének módosítását, a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt működési szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1573/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy figyelemmel a Cégbíróság Cg. 01-14-000625/15. számú végzésében foglaltakra, továbbá az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra a BKSZ Budapesti Kht. társasági szerződése 2. számú módosításával egyetértő 739/2006. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozatát felülvizsgálva támogatja, hogy a Főpolgármesteri Hivatal a BKSZ Budapesti Kht. taggyűlésén jóváhagyja a társasági szerződés 3. számú módosítását az 5. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 30. pontja: Javaslat az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága, valamint a Fővárosi Önkormányzat között a 2007. évi iskolai, diák- és szabadidősport-támogatásról szóló támogatási szerződés megkötésére és a támogatási összeg felhasználására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1574/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal a jelen előterjesztés tárgyát képező, a Fővárosi Önkormányzat 2007. évi sportfeladatainak támogatását rögzítő támogatási szerződést (1. sz. melléklet) és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 15 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1575/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal megkötendő támogatási szerződés 1.2. pontjában, valamint a támogatási szerződés 2. számú mellékletében foglaltak értelmében úgy dönt, hogy az ÖTM-től biztosításra kerülő 7956 E Ft terhére az alábbi szervezeteket támogatja:

1576/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződéseket (2-6. számú mellékletek) és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Javaslat a 2011. évi férfi Kézilabda Világbajnokság Budapest helyszínen történő megrendezésének elvi támogatására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1577/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

az 57/2005. (IX. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján - az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság javaslatát elfogadva - támogatja a 2011-es férfi Kézilabda Világbajnokság Budapest helyszínnel történő megrendezése tárgyában a Magyar Kézilabda Szövetség által benyújtandó pályázat ügyét.

Jelen támogatás a Fővárosi Önkormányzat részéről semmilyen egyéb kötelezettség- vagy kezességvállalással nem jár.

Felkéri a főpolgármestert az 5. sz. melléklet szerinti Nyilatkozat aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 5 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: Javaslat egyedi kérelem támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1578/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2007. évi előirányzata (működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre) terhére 273 E Ft támogatást biztosít a „Győzelemért Simon Gyerekfoci” Közhasznú Alapítvány Tolerancia Focikupa rendezvényének támogatására. Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: Javaslat az „M1-M7 autópálya fővárosi bevezető szakaszán tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése” tárgyú, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretei között működő Regionális Fejlesztés Operatív Program által támogatott projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1579/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a ROP - 2.1.3.-2005-08-0002/35 azonosító számú, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretei között működő Regionális Fejlesztés Operatív Program és INTERREG Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatósága, közreműködő szervezetként eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.-val a „Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése az M1-M7 autópálya fővárosi bevezető szakaszán” című pályázat támogatási szerződésének 3. számú módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat közötti, a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodás megkötésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1580/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

figyelemmel a 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (3) bekezdésére úgy dönt, hogy az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata közötti, a közterület-felügyeleti feladat átadás-átvételéről szóló megállapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Javaslat a XI. kerület Október huszonharmadika utca-Fehérvári út-Bercsényi utca-Váli utca által határolt terület (Skála-tömb) fejlesztéséhez kapcsolódó településrendezési szerződésre.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1581/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt településrendezési szerződést és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására, egyidejűleg felkéri, hogy intézkedjen a szerződés közjegyzői okiratba foglalása iránt.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) sz. önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására, Bp. XI., Október huszonharmadika utca-Fehérvári út- Bercsényi utca-Váli utca által határolt terület (Skála-tömb) Kerületi Szabályozási Terve.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1582/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest, XI. kerület, Október huszonharmadika utca-Fehérvári út-Bercsényi utca-Váli utca által határolt területre (Skála-tömb) készült szabályozási tervvel egyetért.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: a határozathozatalt követő 3 héten belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 37/a. pontja: Javaslat közterület személyről történő elnevezésére a III. kerületben.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1583/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Bánsághi Tamásnak az 37/a. és 37/c. napirendi pont együttes tárgyalására irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1584/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest, III. kerületben a 17913/2 helyrajzi számú közterületet Árpád-házi Szent Erzsébet térnek nevezi el.

1585/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntéséről a III. kerületi Önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 2007. október 26.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 37/b. pontja: Javaslat városrész elnevezésére a XI. kerületben.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1586/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest, XI. kerületben a Ménesi út-Mányoki út-Kelenhegyi út-Szent Gellért tér- Bartók Béla út-Móricz Zsigmond körtér-Fehérvári út-Bocskai út-Karolina út-Alsóhegy utca által határolt területet Szentimreváros városrésznek nevezi el.

1587/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntéséről a XI. kerületi Önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: a Közgyűlés októberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 37/c. pontja: Javaslat közterület személyről történő elnevezésére a XVII. kerületben.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1588/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest, XVII. kerületben a Nagyszénás teret Árpád-házi Szent Erzsébet parknak nevezi el.

1589/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntéséről a XVII. kerületi Önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 37/d. pontja: Javaslat közterület személyről történő elnevezésére a XIX. kerületben.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1590/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest, XIX. kerületben az Újtemető utcát Puskás Ferenc utcának nevezi el.

1591/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntéséről a XIX. kerületi Önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1592/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az ülés elnapolására vonatkozó ügyrendi indítványát.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2007. szeptember 27-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére