A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2007. október 25-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1620/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 11. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a FEGSZ megszüntetéséről és feladatainak a Főpolgármesteri Hivatalon belüli ellátásáról szóló 1551/2007. (IX. 27.) Kgy. határozat végrehajtására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1621/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 23. pontként tárgyalja meg az „A 2007. évi Fővárosi Környezetvédelmi Alapból társadalmi és alapítványi szervezetek támogatása pályázat útján” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1622/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 14. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Bp. XI., Budafoki út 185-189. szám alatti, 3993/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1623/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 24. pontként tárgyalja meg az „Alapítványok, társadalmi szervezetek támogatása a 2007. évi Kulturális Alapból” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1624/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 12. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az Országos Gyógyintézeti Központ csontvelő-transzplantációs feladatainak a Fővárosi Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézetébe történő átvételéhez szükséges ellátási szerződés megkötésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1625/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg a „Budapest főváros részvétele a Cultural Cities Net 2010 (CCN 2010) projektben” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1626/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 9. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) pályázati alapon benyújtandó projektjeinek előkészítésére és a KMOP-2007-2.1.2 Kerékpárutak fejlesztése c. pályázati kiírásra pályázat benyújtására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1627/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tag cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1628/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről „A személytaxi szolgáltatásban a legmagasabb hatósági árként alkalmazott viteldíj mértékének módosítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1629/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és a „Javaslat az Országos Gyógyintézeti Központ csontvelő-transzplantációs feladatainak a Fővárosi Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézetébe történő átvételéhez szükséges ellátási szerződés megkötésére” című napirend után tárgyalja meg a „Javaslat az OBSI fekvő- és járóbeteg-szakellátási feladatainak Péterfy Sándor utcai Kórház részére történő átadásával kapcsolatos támogatási szerződés záradékának aláírására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1630/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és ebédszünet utáni második pontként tárgyalja meg a „Tájékoztatás a 4-es metró projekt költségcsökkentéseiről és tartalékidő beépítéséről” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1631/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és utolsó pontként tárgyalja meg a „Tájékoztató a kulturális intézmények szervezeti változásairól” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1632/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat bizottsági tag cseréjére.

2. Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség alá helyezésre, illetve helyi védettség megszüntetésére.

3. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

4. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

5. Javaslat a 2007/2008. tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat módosításra, a végleges létszámleépítést finanszírozó központi költségvetési támogatás megpályázására.

6. Javaslat a Szent László Kórház záróbeszámolójának elfogadására.

7. Budapest, XIII. ker. Esztergomi úti gyűjtőcsatorna engedélyokirata.

8. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. kölcsön kérelme.

9. Javaslat a Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) pályázati alapon benyújtandó projektjeinek előkészítésére és a KMOP-2007-2.1.2 Kerékpárutak fejlesztése c. pályázati kiírásra pályázat benyújtására.

10. Javaslat a Budapest XV., kerület illetékességi területén lévő közterületek tulajdonjogának rendezésére.

11. Budapest főváros részvétele a Cultural Cities Net 2010 (CCN 2010) projektben.

12. Pályázat tűzoltó technikai eszközök amortizációs cseréjére, korszerűsítésére.

13. Javaslat a FEGSZ megszüntetéséről és feladatainak a Főpolgármesteri Hivatalon belüli ellátásáról szóló 1551/2007. (IX. 27.) Kgy. határozat végrehajtására.

14. Javaslat tartozásátvállaláshoz történő hozzájárulás aláírására.

15. Javaslat az Országos Gyógyintézeti Központ csontvelő-transzplantációs feladatainak a Fővárosi Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézetébe történő átvételéhez szükséges ellátási szerződés megkötésére.

16. Javaslat az OBSI fekvő- és járóbeteg-szakellátási feladatainak Péterfy Sándor utcai Kórház részére történő átadásával kapcsolatos támogatási szerződés záradékának aláírására.

17. Javaslat az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába sorolt ELMŰ részvények értékesítési minimálárának meghatározására.

18. Az EURO-AWK Kft. közterület-használati ügyében a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság által hozott határozat felfüggesztése.

19. Javaslat a Bp. XI., Budafoki út 185-189. szám alatti, 3993/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapítására.

20. Monitoring kutak a X. ker. 39210/190 és a 39210/193 hrsz.-ú területeken.

21. Budapest VII. kerület, Almássy tér 6. sz. alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

22. Javaslat a T-74693 ttsz.-ú térrajz jóváhagyására.

23. Közoktatási intézmények akadálymentesítése pályázat.

24. A fővárosi kisebbségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások jóváhagyása.

25. Beszámoló a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2006. évi működéséről.

26. 2007. évi „Zalabai Gábor-díj a Budapestiek Esélyegyenlőségéért” cím adományozása.

27. Döntés a „Főváros Közbiztonságáért Emlékérem” díj adományozásáról.

28. Tulajdonosi hozzájárulás megadása épületrész bontásához a Közraktárak ingatlanfejlesztési projekt keretében.

29. A 2007. évi Fővárosi Környezetvédelmi Alapból társadalmi és alapítványi szervezetek támogatása pályázat útján.

30. Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a 2007. évi Kulturális Alapból.

31. A II. Világháborúban elesett XII. kerületi polgári áldozatok emlékművének elhelyezése a XII. kerületben.

32. Kórházba beteget szállítók parkolásának rendezése.

33. Simon Géza fellebbezése átmeneti szociális segély ügyben.

34/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

35. Tájékoztató a kulturális intézmények szervezeti változásairól.

Ebédszünet utáni második napirend: Tájékoztatás a 4-es metró projekt költségcsökkentéseiről és tartalékidő beépítéséről.

A napirend 1. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1633/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Szaniszló Sándor lemondását az informatikai bizottsági tagságáról és egyidejűleg megválasztja Gajda Pétert az Informatikai Bizottság tagjává 2007. október 25-i hatállyal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a változtatás átvezetéséről az SZMSZ-ben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség alá helyezésre, illetve helyi védettség megszüntetésére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1634/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirend tárgyalását elnapolja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1635/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 6. pontként tárgyalja meg a „Tájékoztatás a 4-es metró projekt költségcsökkentéseiről és tartalékidő beépítéséről” című előterjesztést.

A napirend 3. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1636/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Endrédy István módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az 1. § d) pont „az EU források felhasználásához szükséges önrész biztosítására” kifejezést a rendelet tervezetéből elhagyja.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 58/2007. (XI. 6.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Fővárosi Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 4. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 59/2007. (XI. 6.) Főv. Kgy. rendeletét a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 5. pontja: Javaslat a 2007/2008. tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat módosításra, a végleges létszámleépítést finanszírozó központi költségvetési támogatás megpályázására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1637/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Kucsák László módosító indítványát, mely szerint:

„A heti 2 óra tanórán kívüli idegen nyelv oktatáshoz kapcsolódóan a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát változatlanul hagyja. Ezzel továbbra is biztosítja a gimnáziumok számára is ezt a lehetőséget.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1638/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2007. évi eredeti költségvetésben a kötelező óraszám emelkedések miatti előzetes előirányzat csökkentés technikai visszarendezése érdekében a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 357 250 E Ft csökkentésével egyidejűleg megemeli az érintett intézmények támogatási és

kiadási előirányzatát tartós jelleggel 357 250 E Ft-tal
ebből: személyi juttatások: 268 225 E Ft-tal
munkaadókat terhelő járulékok: 89 025 E Ft-tal

az 1. sz. melléklet szerinti részletezésben.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1639/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2007/2008. tanévi feladatváltozások miatt a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 344 517 E Ft növelésével egyidejűleg összességében csökkenti az érintett intézmények támogatási és

kiadási előirányzatát tartós jelleggel 344 517 E Ft-tal
ebből személyi juttatások
(3 hónapra) 263 691 E Ft-tal
munkaadókat terhelő járulékok
(3 hónapra) 87 569 E Ft-tal
dologi kiadások
(4 hónapra) -6 743 E Ft-tal

a 3. sz. melléklet szerinti részletezésben.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1640/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 2007. szeptember 1-jétől 12 455 főben - ebből prémiuméves 9 fő - (545 fő csökkenéssel) állapítja meg a 2. sz. melléklet 11. oszlopa szerinti részletezésben.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1641/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 545 fő álláshely megszüntetéshez kapcsolódóan 138 fő - ebből pályázható 107 fő - munkaviszonyát megszünteti. Az ehhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 286 157 E Ft-tal történő csökkentésével - ebből megelőlegezésként 2008. június 30-i elszámolási határidővel 80 485 E Ft - egyidejűleg megemeli az érintett intézmények támogatási és

kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 286 157 E Ft-tal
ebből személyi juttatások 203 580 E Ft-tal
munkaadókat terhelő járulékok 65 147 E Ft-tal
támogatás értékű működési kiadás 17 430 E Ft-tal

(központi költségvetési szervnek)

a 4. sz. melléklet 5-8. oszlopai szerinti részletezésben.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1642/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

pályázatot nyújt be 107 fő végleges létszámleépítés miatti kiadások központi költségvetésből történő biztosítására. A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Felhatalmazza a főpolgármestert az igénybejelentés aláírására és benyújtására.

Határidő: 2008. július 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1643/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy amennyiben a végleges létszámleépítéshez kapcsolódó adatok eltérnek az 1642/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. határozatban jelenleg közölt adatoktól (107 fő), a végleges pályázati anyagra vonatkozó javaslatot a Fővárosi Közgyűlés 2008. májusi ülése elé kell terjeszteni.

Határidő: 2008. május

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1644/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a 2008. évi költségvetésben az intézmények létszámleépítéséhez kapcsolódó 2008. évi kifizetések teljesítéséhez szükséges fedezetet (101 718 E Ft-os támogatási és kiadási előirányzat, melyből személyi juttatások: 77 059 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 24 659 E Ft) biztosítja.

Határidő: 2008. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1645/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a nyári táboroztatások és gyermekotthoni üdültetések törvény szerinti díjazásának támogatása érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 125 107 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg növeli az érintett intézmények támogatási és

kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 125 107 E Ft-tal
ebből: személyi juttatások: 94 780 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 30 327 E Ft

az 5. sz. melléklet szerinti részletezésben.

Egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a következő tanévekben is egyszeri jelleggel, utólag biztosítja a törvény szerinti díjazást.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1646/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a jelentős mértékű váratlan nyugdíjazások miatti 40 éves jubileumi jutalmak kifizethetősége érdekében a „9179 Céltartalék a közalkalmazottak illetményével kapcsolatos törvényi kötelezettségek biztosítására” cím előirányzatának 66 229 E Ft-tal, a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 50 897 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg szükséges növelni az érintett intézmények támogatási és

kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 117 126 E Ft-tal
ebből: személyi juttatások: 88 732 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 28 394 E Ft

a 6. sz. melléklet szerinti részletezésben.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1647/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a heti 2 óra tanórán kívüli idegen nyelv oktatáshoz kapcsolódóan a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 46 529 E Ft-tal történő emelésével egyidejűleg összességében csökkenti az érintett intézmények támogatási és

kiadási előirányzatát tartós jelleggel 46 529 E Ft-tal
ebből: személyi juttatások:
(3 hónap) 36 072 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok:
(3 hónap) 10 457 E Ft

a 7. sz. melléklet szerinti részletezésben.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1648/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a közszolgáltatási szerződések, illetve alapító okiratban rögzítettek alapján ellátandó feladatok érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 30 945 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg összességében módosítja az érintett címek támogatási és kiadási előirányzatát tartós jelleggel, 4 hónapra az alábbiak szerint:

„8301 HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány” cím előirányzatát 10 254 E Ft-tal
ebből: működési célú pe.átadás áht.-n kívülre 10 254 E Ft-tal
„8318 Kincsesház Alapítvány” cím előirányzatát -1 840 E Ft-tal
ebből: működési célú pe.átadás áht.-n kívülre -1 840 E Ft-tal
„8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyermekeket, tanulókat oktató non profit szervezetek támogatása” cím előirányzatát (27 intézmény) 22 531 E Ft-tal
Ebből működési célú pe.átadás áht.-n kívülre 22 531 E Ft-tal
„8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ” cím előirányzatát változatlanul hagyja

a 8. sz. melléklet 8. oszlopa szerinti részletezésben.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1649/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az 1648/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó 25 db közszolgáltatási szerződést összesen 507 762 E Ft értékben a 8/a. sz. melléklet 7. oszlopa szerinti részletezésben. Felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 2007. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1650/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy az 1639/2007. (X. 25.), 1641/2007. (X. 25.), 1645/2007. (X. 25.), 1647/2007. (X. 25.) és 1648/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódóan intézkedjen a támogatások soron kívüli utalásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1651/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a soron következő rendeletmódosító Közgyűlés elé.

Határidő: 2007. november

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: Tájékoztatás a 4-es metró projekt költségcsökkentéseiről és tartalékidő beépítéséről.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1652/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsolt módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy

- a főpolgármester készítsen előterjesztést, hogy a végleges támogatási kérelemből kimaradó beruházások milyen forrásból és milyen ütemezéssel valósul meg;

- november 15-ig valamennyi képviselő részére juttassa el a főpolgármester végleges támogatási kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt.”

A napirend 7. pontja: Javaslat a Szent László Kórház záróbeszámolójának elfogadására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1653/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Szent László Kórház költségvetési szerv tevékenységét lezáró mérlegét az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, azzal, hogy az intézmény pénzmaradványát 14 184 E Ft összeggel fogadja el a 3. sz. melléklet szerint.

1654/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az „1108 Szent László Kórház” cím támogatási és kiadási, azon belül céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát 38 493 E Ft-tal csökkenti (Szent László Kórház transzplantációs boksz feladat előirányzatát 38 400 E Ft-tal, Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem feladat előirányzatát 93 E Ft-tal), ezzel egyidejűleg megemeli az „1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát 38 400 E Ft-tal (Transzplantációs boksz beszerzése), illetve megemeli 93 E Ft-tal a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatot.

1655/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy dolgozók lakásvásárlási támogatásának jogcímén 2299 E Ft-tal csökkenti az „1108 Szent László Kórház” cím támogatási és kiadási, ezen belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatot, ugyanezen összeggel megemeli az „1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát.

1656/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a pénzmaradvány tervbevétele miatt megemeli az „1108 Szent László Kórház” cím bevételi, azon belül a pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát 14 184 E Ft-tal és ugyanezen összeggel címen belül a kiadási, azon belül támogatásértékű működési kiadások előirányzatát.

1657/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az 1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház Rendelőintézet létszámkeretét 2641 főben állapítja meg, az 1108 Szent László Kórház létszámkeretét 1081 fővel csökkenti.

1658/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. melléklet II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke, Valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör 4. pont alapján átruházott hatáskört az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságtól, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságtól és jóváhagyja a 4. sz. mellékletként csatolt engedélyokirat módosítást. Felkéri a főpolgármestert a módosított engedélyokirat aláírására.

1659/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: Budapest XIII. ker., Esztergomi úti gyűjtőcsatorna engedélyokirata.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1660/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy módosítja a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az Esztergomi út-Párkány u. gyűjtőcsatorna elnevezését „Esztergomi úti gyűjtőcsatorna”-ra, csökkenti a beruházás 2007. évi előirányzatát 52,0 M Ft-tal (2008. évi ütemét csökkenti 490,4 M Ft-tal és 2009. évi ütemet megemeli 542,4 M Ft-tal) és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Fejlesztések átütemezésének tartalékát.

1661/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1662/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Esztergomi úti gyűjtőcsatorna engedélyokiratát az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. kölcsön kérelme.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1663/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által meghirdetett pályázathoz a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. részére 2007-ben 150 000 E Ft - 2009-ben visszatérítendő - kamatmentes támogatást biztosít. Az előirányzat biztosítása érdekében csökkenti a költségvetésben a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadása előirányzatát 150 000 E Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel megemeli a „8104 Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Támogatása” cím felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása kiadási előirányzatát 2009. évi visszafizetési kötelezettséggel.

1664/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1665/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződést az 1. sz. melléklet szerint azzal, hogy a támogatott adjon tájékoztatást a pályázat előkészítésére eddig elköltött pénzösszeg felhasználásáról. Felkéri a főpolgármestert, hogy írja alá a támogatási szerződést Budapest Főváros Önkormányzata nevében a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-vel.

Határidő: - a tájékoztató elkészítése tekintetében: a Közgyűlés novemberi rendes ülése

- a szerződés megkötése tekintetében: a költségvetési rendelet módosítása hatályba lépését követő 8 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: Javaslat a Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) pályázati alapon benyújtandó projektjeinek előkészítésére és a KMOP-2007-2.1.2 Kerékpárutak fejlesztése c. pályázati kiírásra pályázat benyújtására.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós, Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1666/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) pályázati alapon benyújtandó projektjeinek előkészítése céljából jóváhagyja a „9112. évközi indítású beruházások” címen belül az „Európai Uniós pályázatok előkészítése” keretnek a 2007. évben 78 M Ft-tal való csökkentését, és tervbe veszi a címen belül az alábbi új feladatokat: „Csepel-Sziget Műszaki Szki. és Kollégium Szakképző központ átalakítása európai uniós pályázat előkészítése” 20 M Ft-tal; a „Közösségi közlekedés előnyben részesítése tervezés (2007-2008)” 40 M Ft-tal, a „KMOP kerékpárút-pályázat előkészítése” 18 M Ft-tal.

1667/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a vonatkozó költségvetési rendeletmódosítást a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére terjessze elő.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1668/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján, a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (5) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatban az illetékes bizottságokra átruházott hatásköröket és jóváhagyja a „Csepel-Sziget Műszaki Szki. és Kollégium Szakképző központ átalakítása európai uniós pályázat előkészítése” beruházási feladat engedélyokiratát az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, a „Közösségi közlekedés előnyben részesítése (2007-2008) tervezés” beruházási feladat engedélyokiratát a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal, valamint a „KMOP kerékpárút-pályázat előkészítése” beruházási feladat engedélyokiratát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek szerinti engedélyokiratok aláírására.

Határidő: a döntést követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1669/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a KMOP 2007-2.1.2 kerékpárutak fejlesztése címen meghirdetett pályázatban önrészként vállalt összesen 300 M Ft-ot a Főváros 7 éves fejlesztési tervében, illetve a 2008. évi költségvetésben biztosítsa.

A hivatásforgalmi kerékpárutak pályázatban megjelölt szakaszok megvalósításához összesen legfeljebb 210 M Ft önrészt biztosít 2008. évi költségvetésében.

A turisztikai kerékpárutak pályázatában megjelölt szakaszok megvalósításához összesen legfeljebb 90 M Ft önrészt biztosít 2008. évi költségvetésében.

Határidő: a költségvetési koncepció készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1670/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot kíván benyújtani a KMOP 2007-2.1.2 kerékpárutak fejlesztése címen meghirdetett pályázatára. Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a kerületekkel történő egyeztetést követően a pályázati dokumentációt az előterjesztésben foglalt tartalomnak megfelelően írja alá és nyújtsa be.

Határidő: 2007. november 16.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1671/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

Csomós Miklós interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1672/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

dr. György István és dr. Papcsák Ferenc interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1673/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

Ughy Attila interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1674/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

dr. György István és dr. Papcsák Ferenc interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1675/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

Ughy Attila interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1676/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

dr. György István és dr. Papcsák Ferenc interpellációjára adott választ elfogadja.

A napirend 11. pontja: Javaslat a Budapest XV. kerület illetékességi területén lévő közterületek tulajdonjogának rendezésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1677/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-a alapján úgy dönt, hogy egyetért a XV. kerület Önkormányzata közigazgatási területén lévő közterületi ingatlanok tulajdonjogának a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest, XV. kerület Önkormányzata között az 1990. évi LXV. törvény 68/D. §-a alapján történő rendezésével és megköti az 1. sz. melléklet szerinti megállapodást.

Felhatalmazza a főpolgármestert a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező megállapodás aláírására.

Határidő: 120 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Budapest főváros részvétele a Cultural Cities Net 2010 (CCN 2010) projektben.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1678/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. és 2. számú mellékleteit képező megállapodásokat és felhatalmazza a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 2007. október 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1679/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a városarculati tanácsnokot, hogy a „Cultural Cities Net 2010 (CCN 2010)” elnevezésű projektben a fővárost képviselje.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

1680/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Cultural Cities Net 2010 (CCN 2010)” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges fővárosi pénzügyi hozzájárulását évente, 2000 eurónak megfelelő összegben Budapest Főváros Önkormányzata, a hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével 2008-2010 évekre a mindenkori éves költségvetési rendeletében a „9120 Nagyrendezvények céltartaléka” előirányzaton biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

1681/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a projektben való részvétellel kapcsolatos hivatali intézkedések megtételére.

Határidő: 2008. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Pályázat tűzoltó technikai eszközök amortizációs cseréjére, korszerűsítésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1682/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a pályázati felhívásban meghatározott tűzoltó technikai eszközök amortizációs cseréjére, korszerűsítésére vonatkozó pályázatát benyújtja, egyúttal felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására.

Határidő: 2007. október 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1683/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságnak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghirdetett technikai eszközök beszerzésére irányuló pályázatán történő részvételhez 140 M Ft önrészt biztosít 2008 évben.

Ennek érdekében csökkenti a 7 éves fejlesztési tervben az igazgatósági feladatokon belül a „Központi költségvetésből támogatott beszerzések” feladat 2009. és 2010. évi előirányzatát 70-70 M Ft-tal és 140 M Ft előirányzatot biztosít ugyanerre a feladatra 2008. évben.

1684/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Javaslat a Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat megszüntetéséről és feladatainak a Főpolgármesteri Hivatalon belüli ellátásáról szóló 1551/2007. (IX. 27.) Kgy. határozat végrehajtására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1685/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

az SZMSZ 7. sz. melléklet XXIV. 21. pontja alapján felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat jelentésben feltárt visszaélések személyi felelőseinek felelősségre vonása céljából kezdeményezzen fegyelmi vizsgálatot (jelöljön ki biztost).

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1686/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Dancs Gábornak az előterjesztés elnapolására irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1687/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy készüljön az 1551/2007. (IX. 27.) Kgy. határozathoz kapcsolódó, a szükséges munkaügyi, pénzügyi és technikai intézkedések jogszerű végrehajtására vonatkozó előterjesztés.

Határidő: a Közgyűlés következő havi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Javaslat tartozásátvállaláshoz történő hozzájárulás aláírására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1688/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztés 5. számú mellékletét képező megállapodást és felhatalmazza a főpolgármestert - a másik két szerződő fél aláírását követően - annak aláírására.

Határidő: a megállapodásnak a Főpolgármesteri Hivatalhoz való visszaérkezését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Javaslat az Országos Gyógyintézeti Központ csontvelő-transzplantációs feladatainak a Fővárosi Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézetébe történő átvételéhez szükséges ellátási szerződés megkötésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1689/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

tulajdonosi egyetértését adja az Országos Gyógyintézeti Központ csontvelő-transzplantáció és kapcsolódó fekvő- és járóbeteg-szakellátási feladatainak 2007. november 1-jétől a Fővárosi Önkormányzati Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézete által történő átvételéhez és felkéri a főpolgármestert a csatolt 3. és a 4. számú mellékletek szerinti feladat átadási-átvállalási szerződések aláírására.

Határidő: a támogatási szerződés aláírását követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1690/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szakfeladat átvételét követően, annak eredményéről tájékoztassa az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságot.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Javaslat az OBSI fekvő- és járóbeteg-szakellátási feladatainak Péterfy Sándor utcai Kórház részére történő átadásával kapcsolatos támogatási szerződés záradékának aláírására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1691/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

tulajdonosi egyetértését adja az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet feladatainak 2007. október 1-jétől a Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet részére történt feladat átadás-átvétel tárgyában aláírt feladat átadási-átvállalási szerződés - 4. sz. melléklet szerinti - záradékának aláírásához.

Egyben felkéri a főpolgármestert a 4. sz. melléklet szerinti záradék aláírására.

Határidő: 2007. október 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába sorolt ELMŰ részvények értékesítési minimálárának meghatározására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1692/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztést leveszi napirendjéről.

A napirend 19. pontja: Az EURO-AWK Kft. közterület-használati ügyében a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság által hozott határozat felfüggesztése.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1693/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

a 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 55/B. § (1) bekezdése alapján a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság végrehajtásában felfüggesztett 2003/2007. (VII. 4.) határozatát megváltoztatja és úgy dönt, hogy az EURO-AWK Kft. részére a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi táblázat szerinti közterületeken működtetett 9 db, egyenként 4 m2 reklámfelületű megvilágított city-light reklámtábla közterület-használatához nem járul hozzá. A 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a jogellenes közterület-használat idejére 2007. január 1-jétől a bontás napjáig a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. sz. melléklete szerinti 3-szoros díjat állapít meg és felhatalmazza a főpolgármestert a bontásra felszólító levél aláírására.

Ker. Helyszín Érintett közterület
(hrsz.)
db
III. Vörösvári út-
Flórián tér Vörösvári út (181131) 1
XI. Október 23. u.-
Budafoki út Október 23. u. (4190/1) 1
XI. Irinyi J. út 38.-
OMV benzinkút Irinyi J. út (4133/5) 1
XI. Bocskai út- Kosztolányi D. tér
Kosztolányi tér (1) (4450/2) 1
XI. Bocskai út- Kosztolányi D. tér
Kosztolányi tér (2) (4450/2) 1
XI. Bocskai út- Nagyszőlős utca
Nagyszőlős utca (4519) 1
XI. Nagyszőlős utca- Nagyszőlős utca
Harcos tér (4571/4) 1
XI. Nagyszőlős utca- Nagyszőlős utca
Aga utca (4571/4) 1
XI. Budaörsi út-
Fehérló út Budaörsi út (2792/2) 1

Úgy dönt, hogy amennyiben a tulajdonos az 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján bontási kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget, felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a közterületek eredeti állapotába való visszaállítására, melynek költsége az EURO-AWK Kft.-t terheli.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1694/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az EURO-AWK Kft. részére a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi táblázat szerinti közterületeken hozzájárulás nélkül, jogellenesen kihelyezett 6 db, egyenként 4 m2 reklámfelületű megvilágított city-light reklámtábla közterület-használatához nem járul hozzá. A 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a jogellenes közterület-használat idejére a kihelyezés napjától a bontás napjáig a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. sz. melléklete szerinti 5-szörös díjat állapít meg és felhatalmazza a főpolgármestert a bontásra felszólító levél aláírására.

Ker. Helyszín Érintett közterület
(hrsz.)
db
III. Vörösvári út- Vörösvári út (181131) 3
Flórián tér
III. Vörösvári út- Vörösvári út (181131) 1
PLUS Áruház előtt
IV. Árpád út- Árpád út (72193) 1
Rózsa utca
XIII. Váci út- Váci út (25392/2) 1
Dráva utca
Összesen 6

Úgy dönt, hogy amennyiben a tulajdonos az 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján bontási kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget, felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a közterületek eredeti állapotába való visszaállítására, melynek költsége az EURO-AWK Kft.-t terheli.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: Javaslat a Bp. XI., Budafoki út 185-189. szám alatti, 3993/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1695/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a Bp. XI., Budafoki út 185-189. sz. alatti 3993/4 hrsz.-ú felépítményes ingatlan, BFVK Zrt. által lebonyolított nyilvános pályázati eljárását érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

1696/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a PRO-OMEGA Ingatlanfejlesztő Kft.-vel (1036 Budapest, Lajos utca 48-66.) 850.000.000 Ft + 170.000.000 Ft áfa, mindösszesen 1.020.000.000 Ft vételáron, a vevő által kért és egyeztetett kiegészítésekkel, az előterjesztés 3. számú mellékletét képező adásvételi szerződést, felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződés kézhezvételét követő 8 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1697/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a vevő tulajdonjogának ingatlan nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal azzal a kikötéssel, hogy annak kiadására csak a vételár teljes összegének megfizetése után kerülhet sor.

Határidő: a vételár teljes összegének megfizetése után 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Monitoring kutak a X. ker. 39210/190 és a 39210/193 hrsz.-ú területeken.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1698/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-ának (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. kérelmének helyt adva hozzájárul ahhoz, hogy a 39210/190 hrsz-ú ingatlanon az EF30-as jelű monitoring kút meghatározatlan ideig működjön, valamint ahhoz, hogy az EF33 és EF34 sz. kutak megszüntetésre kerüljenek.

1699/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a 39210/193 hrsz-ú ingatlanon az EF13, EF24, EF25, EF26, EF27, EF28, EF29 jelű monitoring kutak meghatározatlan ideig működjenek, valamint ahhoz, hogy az EF36, EF37, EF38, EF39 és EF40 sz. kutak megszüntetésre kerüljenek.

1700/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Közgyűlés fent megjelölt tárgyban készült tulajdonosi hozzájárulásainak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Budapest VII. kerület Almássy tér 6. sz. alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1701/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. tv. 39. § (2) bekezdése és a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az Erzsébetvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest VII. kerület, 33733 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest VII. ker., Almássy tér 6. sz. alatt található 1213 m2 alapterületű kivett szabadidő központ, 650.000.000 Ft + áfa, összességében 780.000.000 Ft vételáron az ALMÁSSY-HAT Ingatlanforgalmazó Kft. részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felhatalmazza a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat a T-74693 ttsz.-ú térrajz jóváhagyására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1702/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, többször módosított 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 9/A. §-ban foglaltak alapján úgy dönt, hogy egyetért a T-74693 ttsz.-ú térrajz szerint a Budapest, X. ker. 42296/8 és 42296/9 hrsz.-ú ingatlanok egyesítésével.

Felhatalmazza a főpolgármestert a térrajz aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Közoktatási intézmények akadálymentesítése pályázat.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1703/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon általános iskolai intézményegységének akadálymentesítése” pályázatot az 1. számú melléklet szerint benyújtja egyéni pályázóként a Közép-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „Önkormányzatok, illetőleg önkormányzati feladatellátást biztosító egyes közszolgáltatások akadálymentesítése” pályázatra és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására.

Határidő: 2007. november 16.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1704/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „Bethlen Gábor Közlekedésgépészeti és Közgazdasági Szakközépiskola akadálymentesítése” pályázatot a 2. számú melléklet szerint benyújtja egyéni pályázóként a Közép-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „Önkormányzatok, illetőleg önkormányzati feladatellátást biztosító egyes közszolgáltatások akadálymentesítése” pályázatra és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására.

Határidő: 2007. november 16.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: A fővárosi kisebbségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások jóváhagyása.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1705/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a

- Fővárosi Bolgár Önkormányzat

- Fővárosi Cigány Önkormányzat

- Fővárosi Görög Önkormányzat

- Fővárosi Horvát Önkormányzat

- Fővárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

- Fővárosi Német Önkormányzat

- Fővárosi Örmény Önkormányzat

- Fővárosi Román Önkormányzat

- Fővárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

- Szerb Fővárosi Önkormányzat

- Fővárosi Szlovák Önkormányzat

költségvetésével és gazdálkodásával kapcsolatos együttműködésük részletes szabályait és eljárási rendjét tartalmazó, az előterjesztés 1-11. sz. mellékletei szerinti megállapodásokat és felhatalmazza a főpolgármestert a kisebbségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások aláírására.

Határidő: 2007. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Beszámoló a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2006. évi működéséről.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1706/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2006. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról, valamint a 2006. évi kulturális mecenatúra keret felhasználásáról szóló beszámolót, továbbá a Közalapítvány közhasznúsági jelentését az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1710/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Döntés a „Főváros Közbiztonságáért Emlékérem” díj adományozásáról” című előterjesztés döntési javaslatáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1711/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Kosztolányi Dénes ügyrendi indítványát, mely az előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozik.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1712/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

„Főváros Közbiztonságáért Emlékérem” díjat adományoz Nemes Sándor rendőr ezredes részére.

Határidő: 2007. november 17.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás megadása épületrész bontásához a Közraktárak ingatlanfejlesztési projekt keretében.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1713/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet (Vr.) 21. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a IX. ker. 37061/5 hrsz-ú ingatlan (Közraktárak) II. jelű épülete északi 20 m-es traktusának bontásával és új homlokzati végfal mellékelt bontási és építési engedélyezési terv szerinti kialakításával egyetért és felhatalmazza a főpolgármestert a csatolt tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1714/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

A 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet (Vr.) 21. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Bp. IX. ker., 37061/5 hrsz.-ú ingatlant (Közraktárak) érintő fejlesztéshez szükséges régészeti tevékenység elvégzésével egyetért és felhatalmazza a főpolgármestert a csatolt tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: A 2007. évi Fővárosi Környezetvédelmi Alapból társadalmi és alapítványi szervezetek támogatása pályázat útján.

Előadó: Lakos Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1715/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság határozatai alapján engedélyezi az alábbi társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásának átutalását a Környezetvédelmi Alap 2007. évi kerete terhére:

Pályázó neve Támogatás
összege
Asztmás és Allergiás Gyermekek
Magyarországi Egyesülete 1 210 000 Ft
Magyar Természetvédők Szövetsége 515 000 Ft
MME Budapesti helyi csoport 690 000 Ft
SZIKE Környezet és Egészségvédelmi Egyesület 380 000 Ft
Nap Klub Alapítvány 600 000 Ft
Zöldtetőépítők Országos Szövetsége 470 000 Ft
Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület 500 000 Ft
Magyar Közlekedési Klub Egyesület 390 000 Ft
NOE Ludotéka Ferencváros helyi csoport 262 000 Ft
Ökoszolgálat Alapítvány 280 000 Ft
Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány 277 000 Ft
NOE Ludotéka Ferencváros helyi csoport 310 000 Ft
Pasaréti Ferences Alapítvány 210 000 Ft
Humano Modo Alapítvány 150 000 Ft
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 145 000 Ft
Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület 100 000 Ft
Családi Napközi a Boldogabb
Gyermekkorért Alapítvány 60 000 Ft
Összesen: 6 549 000 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság elnöke

A napirend 31. pontja: Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a 2007. évi Kulturális Alapból.

Előadó: dr. Bőhm András

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1716/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

a Kulturális Bizottság 241/2007. (X. 18.) határozata alapján a „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím 2007. évi kerete terhére összesen 4750 E Ft összegben az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek támogatásának átutalását engedélyezi:

Számlatulajdonos pályázó Cél Kap
E Ft
Dream Team Színház Kult. Egyesület A 3 kor c. bemutató 500
Érintéspont Műv. Alapítvány A Batarita Társulat új bemutatója (Semmi konfrontáció!) 400
Kontakt Táncért Alapítvány - Mándy Ildikó Társulata Lady Machbetek új táncbemutató 400
Nap Kör Alapítvány - Józsa István A Bajazzók c. opera bemutatása Budapesten a
Teatro Capricco előadásában
300
Színházi Dramaturgok Céhe A Dramaturgok Díjához 150
A Magyar Kézművességért Alapítvány XIV. Bethlemi jászolkiállítás a Mezőgazdasági Múzeumban 100
Derűs Alkonyat Nyugdíjas Egyesület Az évad zenei, képzőművészeti és irodalmi programjaira 100
Filmvilág Alapítvány Budapest a magyar filmművészetben: cikksorozat 200
Fórumház Egyesület Táncverseny fiatal amatőr
táncosoknak
400
Gyerekszem Művészeti Egyesület Gyerekszem Filmfesztivál megrendezéséhez 100
Fészek Klub Egyesület Új magyar művek hangversenyciklusa 400
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Hanuka ünnep a Sportarénában Boban Markovics és a Klezmatics fellépésével 100
Rimpa Kult. Egyesület A Calcutta trió indiai
fesztiválja a Marczibányiban
300
Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület - FISE Az évad kiállításának megrendezéséhez 500
Ear (Fül) Egyesület Elektro-akusztikus
koncertek az évadban
200
Hivatásos Vers-, Prózamondók és Verséneklők Előadóművész Köre Rendhagyó irodalomórák hátrányos helyzetű diákoknak 200
Angelica Alapítvány Hangversenyek a 2007/2008-as évadban 400
Összesen: 4750

Határidő: a szerződésekben foglaltak szerint

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: A II. Világháborúban elesett XII. kerületi polgári áldozatok emlékművének elhelyezése a XII. kerületben.

Előadó: Pokorni Zoltán

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1717/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

elviekben egyetért azzal, hogy a XII. kerületben külön emlékmű szolgáljon a II. Világháborús kerületi polgári, illetve katonai áldozatok emlékére. Felkéri a főpolgármestert, hogy a II. Világháborús XII. kerületi polgári áldozatok emlékművének elhelyezésére irányuló kerületi kérelmet a beérkezését követően terjessze a Közgyűlés soron következő rendes ülése elé. Egyúttal kinyilvánítja azon szándékát, hogy a jelenleg meglévő II. Világháborús - és a XII. kerületi Önkormányzat tervei szerint a jövőben a katonai áldozatok emlékét szolgáló - emlékmű kérdésében a polgári áldozatok emlékművének tárgyalásával egyidejűleg kíván dönteni.

Határidő: a kerületi kérelem beérkezését követő Közgyűlés rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1718/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a korábban e tárgykörben hozott 1068/2005. (IV. 28.), 1069/2005. (IV. 28.), 2449/2005. (X. 27.), 2450/2005. (X. 27.), és 968/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatait.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: Kórházba beteget szállítók parkolásának rendezése.

Előadó: dr. Rétvári Bence

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1719/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett határozati javaslatot nem fogadta el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, miként lehet a kórházba beteget szállító magányszemélyek részére - időtartam és távolság korlátozással - szabad parkolást biztosítani a betegszállító járműre és a mozgáskorlátozott személyt szállító járműre vonatkozó feltételekhez hasonló módon. A vizsgálat eredményéről és javaslatairól a Közgyűlést írásban tájékoztassa.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 35/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1721/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. h.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- A 820/1996. (V. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja;

- a 755/2004. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja;

- a 86/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja;

- a 888/2006. (V. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja;

- a 308/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. november 30-ra módosítja;

- a 358/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2008. február 28-ra módosítja;

- a 360/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2008. február 28-ra módosítja;

- az 1011/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2008. március 31-re módosítja;

- az 1014/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2008. március 31-re módosítja;

- az 1018/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2008. június 30-ra módosítja;

- az 1042/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. november 30-ra módosítja.

A napirend 36. pontja: Tájékoztató a kulturális intézmények szervezeti változásairól.

Előadó: Horváth Csaba

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2007. október 25-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s.k. dr. Demszky Gábor s.k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére