A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Helyesbítés

a Fővárosi Közlöny 2007/5. számában

A Fővárosi Közlöny 2006. szeptember 22-i 16. számában megjelent 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendeletben, valamint a Fővárosi Közlöny 2007. március 7-i 3. számában megjelent 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendeletben nem a normaszövegben szereplő előirányzat-módosításnak megfelelően történt a mellékletben az átvezetés.

- Emiatt az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelet 6. számú melléklete (a 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása) az 1748. oldalon az alábbiak szerint kiegészül a „7220 Rekreációs és sport feladatok személyi és dologi kiadásai” új címmel, melynek személyi juttatások során a módosítás és a módosított előirányzat 400 ezer Ft. Ugyanott a „7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások” cím személyi juttatások előirányzatának módosítása 0 Ft, módosított előirányzata helyesen 17 927 ezer Ft.

- Ezzel összefüggésben a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 7. számú mellékletében (a 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása) a 192. oldalon a „7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások” cím személyi juttatások érvényes és módosított előirányzata helyesen 17 927 ezer Ft.

A címkódok összesen sorai fentieknek megfelelően értelemszerűen - az alábbiak szerint - módosulnak:

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez

A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft
7216 7220 7222 7225 7226
Települési értékvédelmi Rekreációs és sport feladatok Önkormányzati biztossal Kereskedelmi és turisztikai Esélyegyenlőségi célú bizottsági
Címrend támogatás személyi és dologi kiadásira kapcsolatos kiadások szakmai feladatok keret személyi és dologi
kiadásai
érvényes módosítás módosított érvényes módosítás módosított érvényes módosítás módosított érvényes módosítás módosított érvényes módosítás módosított
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 400 400 17 927 17 927 2 000 2 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok 4 786 4 786
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai
4. Dologi kiadások (áfával) 10 804 10 804 77 287 77 287 17 350 17 350 288 288
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6. Támogatásértékű működési kiadás
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 10 804 0 10 804 0 400 400 100 000 0 100 000 17 350 2 000 19 350 0 288 288
10. Intézményi beruházások (áfával)
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (áfával)
12. Önkormányzati beruházások (áfával)
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 49 492 -476 49 016
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 17 000 17 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. 68 224 27 558 95 782
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 134 716 27 082 161 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Intézményi felújítások (áfával)
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (áfával)
19. Felújítási kiadások összesen (17+18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Felvett hitelek tőketörlesztése
21. Egyéb kiadások
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21) 145 520 27 082 172 602 0 400 400 100 000 400 100 400 17 350 2 000 19 350 0 288 288
BEVÉTELEK
23. Intézményi működési bevételek 703 703
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 42 074 26 379 68 453
33. Pénzforgalom nélküli bevétel
34. Bevételek összesen (23+...+33) 42 074 27 082 69 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Létszámkeret (fő)

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft
7215 7216 7220 7221 7222
PR Iroda működtetése Települési értékvédelmi Rekreációs és sport feladatok INTERREG IIIC FLAP Önkormányzati biztossal
Címrend támogatás személyi és dologi kiadásira Projekt kapcsolatos kiadások
érvényes módosítás módosított érvényes módosítás módosított érvényes módosítás módosított érvényes módosítás módosított érvényes módosítás módosított
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 383 1 383 400 400 17 927 17 927
2. Munkaadókat terhelő járulékok 752 752 4 786 4 786
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai
4. Dologi kiadások (áfával) 20 339 800 21 139 10 804 10 804 171 171 77 287 11 452 88 739
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6. Támogatásértékű működési kiadás
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 22 474 800 23 274 10 804 0 10 804 400 0 400 0 171 171 100 000 11 452 111 452
10. Intézményi beruházások (áfával)
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (áfával)
12. Önkormányzati beruházások (áfával)
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 49 016 49 016
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 17 000 3 699 20 699
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. 95 782 -3 699 92 083
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 0 161 798 0 161 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Intézményi felújítások (áfával)
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (áfával)
19. Felújítási kiadások összesen (17+18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Felvett hitelek tőketörlesztése
21. Egyéb kiadások
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21) 22 474 800 23 274 172 602 0 172 602 400 0 400 0 171 171 100 000 11 452 111 452
BEVÉTELEK
23. Intézményi működési bevételek 703 703 11 452 11 452
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 68 453 68 453
33. Pénzforgalom nélküli bevétel
34. Bevételek összesen (23+...+33) 0 0 0 69 156 0 69 156 0 0 0 0 0 0 0 11 452 11 452
35. Létszámkeret (fő)

  Vissza az oldal tetejére