A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

2/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről szóló 2/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Ltv. 2007. május 29-én kelt módosítása (2007. évi LV. törvényében), valamint a 2/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 2005. évi megjelenése óta eltelt időben megváltozott EU-s pályázati lehetőségeket biztosító jogi háttér.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2007. évi LV. törvénynek megfelelően a korábban önkormányzati tulajdonban levő lakóépületek elidegenítéséből származó bevételek felhasználási köre kibővült új vagy használt lakás megvásárlásának, a városrehabilitáció támogatásának, az EU források felhasználásához szükséges önrész biztosításának, lakóövezetbe sorolt építési telkek kialakításának, közművesítésének költségeire, lakáscélú állami támogatások elnyeréséhez szükséges önrész biztosításának, valamint lakbértámogatás nyújtásának a lehetőségével.

A 2. §-hoz

A 2007. évi LV. törvénynek megfelelően a korábban önkormányzati tulajdonban levő lakóépületek elidegenítéséből származó bevételek felhasználási köre kibővült önkormányzati tulajdonú lakóépületek részleges bontásának, a felújítás és bontás során megszűnő önkormányzati lakás pótlásának, a felújítandó épülethez közvetlenül kapcsolódó vonalas infrastrukturális beruházásoknak, azok felújításának, kerületi önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat által megkötött együttműködési megállapodás alapján városrehabilitációt megvalósító programoknak nyújtott támogatás lehetőségével.

A 3. §-hoz

Új feladat körrel bővült a társasházi és szövetkezeti lakások támogatási programja.

A 4. §-hoz

A támogatások pénzügyi forrása kibővült a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába került lakóépületek elidegenítéséből származó bevételekkel.

Az 5. §-hoz

A 2007. évi LV. törvénynek megfelelően az Ltv. bevételek felhasználhatóságának köre kibővült. Ez kerül átvezetésre az R.-ben.

A 6. §-hoz

Az Európai Unió városrehabilitáció tárgyú pályázati rendje megszabja, hogy csak olyan pályázatok lehetnek eredményesek, amelyek illeszkednek egy meglevő, átfogó városfejlesztési stratégiába. Ennek a városfejlesztési stratégiának a kidolgozását rendeli el módosítás.

A 7. §-hoz

A kiegészítés azt célozza, hogy töltődjön fel a Fővárosi Városrehabilitációs Keret a törvény által előírt befizetések révén.

A 8. §-hoz

Mivel a Keret forrásai kibővültek, ez a § rendelkezik azok elhelyezéséről.

A 9. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről intézkedik.


  Vissza az oldal tetejére