A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

14/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottsága hatásköreinek bővítése a Bizottság és a Fővárosi Közterület-felügyelet szakmai együttműködésének hatékonyabbá tételét szolgálja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Főváros kiemelt közösségi közlekedési csomópontjaiban található aluljárókban tapasztalható állapotok arra sarkallták a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottságot, hogy a helyzet normalizálása érdekében fellépjen meglévő eszközei segítségével. Az aluljárók életét jellemző anomáliák egyik forrása a jogosulatlan közterület-használat. Az engedély nélkül árusítók „standjaikkal”, portékájukkal akadályozzák a gyalogos közlekedést, nehezítik az aluljárók biztonságának fenntartását, ellenőrzését, az engedéllyel rendelkező kereskedőkkel szemben tisztességtelen módon jutnak előnyökhöz.

A 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság dönt a Főváros tulajdonában lévő közterületekre vonatkozó közterület-használati engedélyek kiadásának ügyében. A 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint a Fővárosi Közterület-felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) feladata a közterületek jogos használatának ellenőrzése. A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet kizárólag a Városrendészeti Bizottságot hatalmazza fel arra, hogy a Felügyelet vezetőjét beszámoltassa. Mindezekből következik, hogy a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság és a Felügyelet közötti közvetlen visszacsatolásra nincsen lehetőség, holott a Bizottság álláspontja szerint az nagyban segítené munkáját.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére