A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

18/2008. (IV. 11.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2008. június 30-i hatállyal a Pedagógus és Nővérszállót (Budapest, IX., Gyáli út 33-35.) mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt jogutóddal megszüntette. Jogutódként kijelölte a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeit (1134 Budapest, Dózsa György út 152.). A fentieknek megfelelően bekövetkezett változás a SzMSz 6. számú mellékletében is átvezetésre kerül.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Közgyűlési döntéseknek megfelelően törli a megszüntetett intézmény nevét és székhelyét az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság feladatkörébe tartozó intézmények felsorolásából.

Az 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére