A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

19/2008. (IV. 11.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Fővárosi Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 73/1996. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2008. július 1-jétől a Pedagógus és Nővérszállót (Budapest IX., Gyáli út 33-35.) mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt jogutóddal megszünteti.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatálya nem terjed ki a megszüntetett intézményre.

A 2. §-hoz

A pedagógusok, gyermekvédelmi és egészségügyi szakalkalmazottak eddig önköltségi áron vették igénybe a férőhelyeket, a módosítás után piaci áron vehetik igénybe.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére