A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

27/2008. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapesti Közlekedési Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 83/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek hatálybalépéséről és módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 83/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelete a 7. § (5) m) pontjában szereplő „kismama” bérlet életbeléptetését újabb rendelethez kötötte. Jelen rendelet erre hivatott, a bérlet nevének módosításával egyidejűleg.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az R. 11. § (2) bekezdésében foglalt záró rendelkezés alapján szükséges a hatálybalépésről intézkedni.

A 2. §-hoz

(1) A bérletek érvényességét szabályozza.

(2) Az R. központi állami előírásoktól eltérő kedvezményekre utal.

(3) A kisgyerekes bérlet igénybevételére jogosultak körét, a jogosultság feltételeit és igazolásának módját szabályozza.

(4) A megnevezés módosul.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére