A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján az éves beszámolás keretében a pénzmaradvány tervbevétele, a 2008. január 1.-március 28. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat rendezések teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. § (1) bekezdése a 2008. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

Az 1. § (2) bekezdése - a kapcsolódó 1. sz. melléklettel - a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.

Az 1. § (3) bekezdése a 2007. évi pénzmaradvány tervbevételét tartalmazza.

Az 1. § (4)-(7) bekezdései a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az 1. § (8)-(31), (33)-(41) bekezdései részben a Közgyűlés döntéseiből adódó, részben a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az 1. § (32) bekezdése a kisebbségi önkormányzatok pénzmaradvány tervbevételét tartalmazza.

Az 1. § (42) bekezdése - a kapcsolódó 5. sz. melléklettel - a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A 2. § az alaprendelet normaszövegét módosítja.

A 3. § - a kapcsolódó mellékletekkel - az alaprendelet 1/b., 1/c., 1/d., 2/a., 3., 3/d., 4., 5., 6. és 7/a. számú táblázatait érintő módosításokat tartalmazza.

A 4. § a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg, Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet pénzmaradvány részéről szóló 9. §-ának, valamint a 2008. évi átmeneti finanszírozásról szóló rendelet 4. § (1) bekezdés c) és e) pontja, a (6) bekezdés a) pontja, és a (7) bekezdés, valamint a 8. §-a hatályon kívül helyezése mellett.


  Vissza az oldal tetejére