A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

43/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés döntött a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (Budapest VIII., Vas utca 8-10.) névváltozásáról, valamint az Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (Budapest II., Csalogány u. 43.), a 4. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Budapest II., Csalogány u. 43.), a Deák Ferenc Középiskolai Kollégium (Budapest XI., Rimaszombati út 2.) és a Széchenyi István Gimnázium (Budapest XI., Rimaszombati út 2-4.) székhelyének megváltoztatásáról. A bekövetkezett név- és székhelyváltozásra tekintettel a Fővárosi Közgyűlés módosította az intézmények alapító okiratait. Ezzel összefüggésben az intézmények elnevezésében és székhelyében bekövetkezett változás az SzMSz 6. számú mellékletében is átvezetésre kerül.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően törli az intézmény régi nevét, az intézmény új elnevezése pedig bevezetésre kerül.

Az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően törli az intézmények régi székhelyét, az intézmények új székhelye pedig bevezetésre kerül.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére