A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Ösztöndíj Programról

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva, a versenyképes tudással rendelkező hallgatók képzésének elősegítése, és ezáltal a helyi közigazgatáson belüli humánerőforrás-fejlesztés támogatása érdekében alkotja meg a Budapest Ösztöndíj Programról (a továbbiakban: Program) szóló rendeletét.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Meghatározza a Program célját, tárgyi hatályát. A Program során a felsőoktatásban résztvevő ösztöndíjas betekintést nyer a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe többek között a diplomamunka megírásához biztosított szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségek által.

2. §-hoz

Meghatározza a Program személyi hatályát. A Programban való részvételre a rendeletben meghatározott kritériumokat teljesítő hallgató pályázhat.

3. §-hoz

A Program alapján az ösztöndíj elnyerésének és adományozásának módját, a Program időtartamát és az abban résztvevők számát, illetve az ösztöndíj mértékét és folyósításának feltételét állapítja meg.

4. §-hoz

A pályázat módjáról, tartalmáról, elbírálásáról rendelkezik. A pályázati felhívás közzététele, illetve a pályázatok elbírálása rendjének megállapítását az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság hatáskörébe utalja.

5. §-hoz

Az ösztöndíjas jogviszony megszűnésének és megszüntetésének módjait állapítja meg.

6. §-hoz

A Program pénzügyi fedezetének biztosításáról rendelkezik, mely szerint az a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetésébe kerül betervezésre. Megállapítja továbbá, hogy a kapcsolódó technikai feladatokat az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság, illetve a Főpolgármesteri Hivatal látja el.

7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. melléklet II. fejezetében az Oktatási és Ifjúságvédelmi Bizottságra vonatkozó hatáskörök jegyzékét, továbbá a főpolgármester hatásköre tekintetében a 7. sz. melléklet VI. fejezetét egészíti ki.


  Vissza az oldal tetejére