A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

49/2008. (X. 9.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 25. §-a tartalmazza, hogy a Fővárosi Közgyűlésnek 2007. évtől minden év október 1. napjáig kell megállapítani bérbeadási módok szerinti lakbérek következő év január 1-jétől érvényes mértékét. Ezen kötelezés, továbbá a rendelet gyakorlati alkalmazása során felmerült igények tették indokolttá a rendelet felülvizsgálatát, módosítását.

Fentiekre tekintettel a rendeletben kidolgozásra kerültek a 2009. január 1. napjától tervezett lakbérmértékek, továbbá a rendelet néhány szakaszának átdolgozására, illetve kiegészítésére vonatkozó szabályok.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Lehetőséget ad a költségelvű lakbért fizető bérlő részére, jövedelmi viszonyainak változása miatt a szociális helyzet alapján történő bérbeadás alkalmazására.

2. §-hoz

A nyugdíjasházi elhelyezés sorrendjét pontosítja.

3. §-hoz

A 2008. január 1. napjától érvényes lakbérmértékeket tartalmazza.

4. §-hoz

A lakásbérlet megszűnésének bérbeadó általi speciális szabályait tartalmazza.

5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik és hatályon kívül helyezi azon rendelkezéseket, amelyek az új lakbérrendszer teljeskörű bevezetése miatt indokolatlanná váltak.


  Vissza az oldal tetejére