A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

52/2008. (X. 9.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A javaslat az SZMSZ technikai jellegű pontosításait tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. (a továbbiakban: Koktv.) 85. § (6) bekezdése szerint az önkormányzati intézkedési terv elkészítésekor, felülvizsgálatakor a helyi önkormányzatnak be kell szereznie a fővárosi, megyei önkormányzat szakvéleményét. A Koktv. 88. § (5)-(7) bekezdései szerint a helyi önkormányzat a meglévő intézmény feladatát akkor bővítheti, illetve közoktatási intézményét, egyes szolgáltatások ellátását akkor szüntetheti meg, ha a döntéshez beszerzi a fővárosi, megyei önkormányzat - fejlesztési tervére épített - szakvéleményét.

Az SZMSZ 5. számú mellékletében, a közgyűlés által az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságra átruházott hatáskörök között már szerepel a fejlesztési tervek véleményezésének joga, ezért indokolt a fenti hatáskörök Bizottsághoz történő telepítése.

A 2. §-hoz

Az (1) bekezdés a Rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A (2) bekezdés hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére