A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

53/2008. (X. 9.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítása bővíti egyrészről a főpolgármesterre, másrészről a Pénzügy és Közbeszerzési bizottságra átruházott hatásköröket, illetve ezekhez kapcsolódóan kiegészíti a Vagyonrendeletet.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján lefolytatandó beszerzési eljárásokkal kapcsolatos döntések meghozatala a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe kerül.

2. §-hoz

Az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltak alapján meg kell határozni a rendelet szerinti beszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az eljárásba bevont személyek felelősségi körét, a beszerzési eljárások dokumentálási rendjét, melynek érdekében szabályzat alkotására van szükség. Az ún. „Biztonsági Beszerzések Szabályzata” kiadása és módosítása Főpolgármester hatáskörébe kerül.

A Fővárosi Önkormányzat és az Országgyűlés Hivatala között 2008. július 24-én megkötött megállapodás szövegéből kimaradt azon képviseletre és nyilatkozattételre jogosult személy megnevezése, aki a megállapodásban foglalt tervezési szerződéssel kapcsolatos észrevételeket megteheti. A tervezési szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozat megtétele a Főpolgármester hatáskörébe kerül.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére