A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

60/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A 2007. január 1-jén lépett hatályba a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), amely szükségessé tette a Fővárosi Tervtanács működésének újraszabályozását. A Fővárosi Közgyűlés megalkotta a fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendeletét.

2008. szeptember 1-jén lépett hatályba a 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítását is érintő 207/2008. (VIII. 27.) Korm. rendelet a nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról, amely a jogharmonizáció megteremtése érdekében szükségessé teszi a 39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet aktualizálását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló módosított 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében a tervtanács tagjainak és titkárának kinevezését a tervtanács működtetőjének feladataként határozta meg. A fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (3) bekezdésében a Fővárosi Közgyűlés e hatáskörét a főpolgármesterre telepítette. A 207/2008. (VIII. 27.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében a tervtanács elnökének feladatait kibővítve, a tervtanács tagjainak és titkárának kinevezését, valamint a tervtanács ügyrendjére és annak elfogadására javaslattételt az elnök feladataként jelölte meg, ami szükségessé teszi a 39/2007. (VII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosítását a kinevezésekre és az Ügyrend elfogadására vonatkozóan.

A 2. §-hoz

A Kormányrendelet 1. § (2) bekezdésének módosítása kivette a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó terveket a hatálya alól, ezért szükségessé vált e változás átvezetése.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A Kormányrendelet módosítása alapján a főpolgármesternek a tervtanács tagjainak és titkárának kinevezésére vonatkozó hatásköre megszűnik. A jogalkotó a kinevezés hatáskörét a működtető önkormányzattól a főépítészhez telepítette, így a működtető önkormányzat rendeletben nem állapíthat meg e hatáskörrel kapcsolatos egyetértési jogot egyik szervének (bizottságának) sem. Előzőek miatt indokolt a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 7. számú melléklet „A Közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke II. Építésügyi Igazgatás” fejezet 9. pontjának, valamint az 5. számú melléklet a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság cím 23. pontjának hatályon kívül helyezése.

A Kormányrendelet 3. § (4) bekezdése szerint a tervtanács elnökének feladata javaslatot tenni a tervtanács ügyrendjére és annak elfogadására. Mivel a módosítás a „működtető” szövegrészt hatályon kívül helyezte, ebben az esetben az ügyrendet maga a tervtanács fogadja el. Ennek alapján indokolt a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklet, Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság cím 22. pontjának hatályon kívül helyezése.


  Vissza az oldal tetejére