A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

63/2008. (XI. 20.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a luxusadó fővárosi alkalmazásáról szóló 13/2006. (III. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. tv. (a továbbiakban: La. tv.) 5. § (1) bekezdésének és 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a Fővárosi Közgyűlés rendeletet alkot a fővárosban alkalmazandó átlagértékek és értékövezetek tekintetében.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A luxusadó fővárosi alkalmazásáról szóló 13/2006. (III. 29.) Főv. Kgy. rendelet mellékletének 1. számú és 2. számú táblázata helyébe a hatékonyabb alkalmazhatóság és könnyebb áttekinthetőség végett jelen rendelet melléklete lép.

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 143. § (2) bekezdése alapján 2009. január 1-jei hatállyal a luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: La. törvény) 1. számú és 2. számú melléklete hatályát veszti és módosítva átkerül a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénybe (a továbbiakban: Htv.), ezért az 1. § (2) bekezdésének a La. törvényre való hivatkozása helyébe a Htv. 1. számú mellékletére való hivatkozás lép.

A 2. §-hoz

A La. törvény értemében az önkormányzatnak - az adóévet megelőző december 15-ig kihirdetett rendeletében - az értékövezeteket és a települési, településrészi átlagértékeket a rendeletalkotás évében kialakult értékviszonyokra tekintettel két adóévre kell meghatároznia.

A Fővárosi Közgyűlés eleget téve a törvényi követelménynek, a 13/2006. (III. 29.) Főv. Kgy. rendeletével megalkotta a Főváros területén a 2006. és 2007. adóévekre vonatkozó, az ezt módosító 62/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendeletével pedig a 2008. és 2009. adóévekre alkalmazandó ingatlan átlagértékeket és értékövezeteket.

A 2008. január 1-től hatályos rendelet módosítását az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvényben foglalt 2009. január 1-től hatályba lépő rendelkezések indokolják, amelyek következtében változnak a lakáscélú ingatlanok forgalmi értékhatárai.

A hivatkozott rendelkezés értelmében Budapest területén a Fővárosi Önkormányzatnak a 2009. és 2010. évre újra meg kell állapítania a lakóingatlan fajtáinak települési átlagértékeit.

Az új átlagértékeket a 13/2006. (III. 29.) Főv. Kgy. rendelet - e rendelettel módosított - melléklete tartalmazza.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére