A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

64/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A javaslat az SZMSZ technikai jellegű pontosításait tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az élen a tanulásban, élen a sportban kitüntető cím adományozása a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében biztosított alapok terhére, pályázat útján történik. Figyelemmel arra, hogy a pályázat diákok részére írható ki, ezért ennek jogszabályi szinten történő hangsúlyozása miatt a javaslat szerint az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsággal közösen dönt a pályázatokról.

A 2. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés a 166/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. határozatával úgy döntött, hogy a Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház - Romano Kher Budapest XV., Énekes u. 10/B székhelyű intézményt az oktatási ágazatba sorolja. Emiatt szükségessé vált az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság hatáskörének javaslat szerinti bővítése.

A 3. §-hoz

Az (1) bekezdés a fővárosi fenntartású gyermekvédelmi intézmények szakmai programjának jóváhagyásával kapcsolatos hatáskör pontosításáról intézkedik.

A (2) bekezdés pontosítja a Bizottságra már korábban átruházott hatáskört.

A (3) bekezdés a sajátos helyi tantervekkel kapcsolatos hatáskört pontosítja.

A (4) bekezdés a fővárosi fenntartású közoktatási intézményekkel kapcsolatos hatáskört pontosítja.

Az (5) bekezdés átvezeti a Fővárosi Pedagógiai Intézet megnevezését Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetre, figyelemmel a Fővárosi Közgyűlés 1278/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. határozatára, melyben döntött az új elnevezésről.

A (6) bekezdés új hatásköröket telepít a Bizottsághoz az 1. § és 2. §-hoz fűzött indokolás alapján.

A 4. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés a 166/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. határozatával úgy döntött, hogy a Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház - Romano Kher Budapest XV., Énekes u. 10/B székhelyű intézményt az oktatási ágazatba sorolja. Emiatt vált szükségessé a VI. sz. melléklet vonatkozó helyének módosítása.

Az 5. §-hoz

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 2. §-a szerint szakképzési hozzájárulásra kötelezett többek között a belföldi székhelyű gazdasági társaság, egyes szövetkezet, állami vállalat, ügyvédi iroda. Az e törvényt módosító 2007. évi CII. tv. 27. § (2) bekezdése szerint 2008. szeptember 1-jétől a szakképzési hozzájárulásra kötelezett az intézmény fenntartójának fejlesztési támogatást nyújthat. A fenntartó ezt a támogatást továbbadhatja, ha a felhasználóval megállapodást köt. A Közgyűlés munkájának tehermentesítése és a gyors, hatékony ügyintézés érdekében kerül sor e hatáskörnek a főpolgármesterre történő átruházására azzal, hogy a döntéshez az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság egyetértése szükséges.

A fenti törvény 4. § (5) bekezdése alapján a hozzájárulásra kötelezett a fejlesztési támogatást a speciális szakiskolának és a készségfejlesztő speciális szakiskolának közvetlenül is átadhatja megállapodással. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet 14. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a speciális szakiskolák és a készségfejlesztő speciális szakiskolák esetén a fenntartónak egyetértői nyilatkozatot kell adni és ellenjegyezni kell a megállapodást. E hatáskör főpolgármesterre történő átruházása is indokolt a Közgyűlés tehermentesítése és a gyors, hatékony ügyintézés érdekében.

Szintén a főpolgármesterre ruházza át a javaslat az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságnak, az SZMSZ 6. sz. melléklete szerint illetékességébe tartozó költségvetési intézmények által benyújtott szakmai pályázataik elfogadása esetén a pályázati kiírás alapján kötendő, pénzügyi kötelezettség vállalást nem igénylő szerződések megkötésének hatáskörét. A pályázati eljárásokban rendszerint nyitva álló rövid határidő miatt szükséges a hatáskör főpolgármesterre történő átruházása, aki így meg tudja tenni a szükséges intézkedést.

A 6. §-hoz

Az (1) bekezdés a Rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A (2) bekezdés hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére