A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

65/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A beruházási rendelet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltakra figyelemmel a főváros költségvetésében nevesített, a Fővárosi Közgyűlés által alapított intézményhálózat épületeinek megóvása, rekonstrukciója, az intézményi alapfeladatokkal összefüggő eszközfejlesztései, illetve a városüzemeltetés terület beruházási, felújítási feladatai elvégzésének rendjét szabályozza. A Fővárosi Közgyűlés az elmúlt időszakban több olyan, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát érintő fejlesztési feladat megvalósításának szükségességéről döntött, amelyek a beruházási rendelet szabályaitól eltérő módon valósíthatók meg. E feladatok azok, amelyek esetében részben speciális jogszabályok alkalmazandók, részben pedig fővárosi forrás felhasználását nem igénylik, így azok az éves költségvetési rendeletben önálló soron - az államháztartási törvény előírásai szerint - nem tervezhetők meg. E fejlesztési feladatok jellegüknél fogva költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzattal nem rendelkeznek, ugyanakkor a Fővárosi Önkormányzat javára valósulnak meg.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az általános indoklásban foglaltakra figyelemmel szabályozza a nemzetbiztonsági beszerzésekre vonatkozó jogszabályi előírások, illetőleg a fővárosi költségvetési forrás igénybevételét nem igénylő beruházások esetén a beruházási rendeletben foglaltaktól eltérő speciális szabályok alkalmazásának feltételeit.

A 2. §-hoz

A rendelet hatályba léptetéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére