A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

66/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat portfólióvagyona feletti tulajdonosi joggyakorlás egyes szabályainak módosítása vált szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1-4. §-okhoz

A Fővárosi Gázművek Zrt. részvényekből álló portfólióvagyon feletti tulajdonosi jogok közül az értékesítési jog gyakorlásának hatáskörét a Fővárosi Közgyűlés - értékhatártól függetlenül - a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra ruházza át, az értékesítési jogba beleértve az erre vonatkozó valamennyi tulajdonosi döntés meghozatalát, az értékesítéshez kapcsolódó megállapodások (így pl. amennyiben szükséges, a kötelező önkormányzati feladat ellátását biztosító közszolgáltatási szerződés) megkötését, valamint az értékesítéssel összefüggésben szükségessé váló társasági jogi döntések kezdeményezését is. Az értékesítéssel összefüggésben szükséges társasági jogi döntésekről - a társaság legfőbb szervének döntését megelőzően - a Gazdasági Bizottság határoz, a Vr. 52. § (7) bekezdésnek megfelelően.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, valamint a hatáskör-átruházás SZMSZ-en történő átvezetéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére