A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros szmogriadótervéről

Általános indokolás

Az új rendelet bevezetése során alapvető cél volt, hogy olyan indokolt, szükséges és arányos mértékű intézkedések kerüljenek bevezetése, amelyek az emberi élet és egészség megóvása és a bevezetett (különösen a korlátozó) intézkedések indokoltsága között teremt egyensúlyt, tekintettel a főváros folyamatos működésének zavartalanságára.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-okhoz

A rendelet területi és személyi hatályának meghatározása után a szmogriadó elrendelésének mindenkori alapja - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. § (3) bekezdése alapján - miniszteri rendeletben kerül meghatározásra.

Itt került meghatározásra a főpolgármesteri intézkedés elrendelésének, a tájékoztatásának formája, továbbá a folyamatos önkormányzati tájékoztatási kötelezettség meghatározása.

A honlapon a folyamatos mérések közzétett adatai alapján a közérthető tájékoztatás biztosított az egészségügyi határértékhez, a tájékoztatási és riasztási küszöbértékhez képest. A részletes adatok után érdeklődők a honlap táblázatában összefoglalt részletes tájékoztató adatok alapján is tájékozódhatnak.

A 3. §-hoz

A rendelet új környezetpolitikai intézkedésként - a Környezeti Program határozatának megfelelően - a gépjárművek környezeti tulajdonságán alapuló megelőző intézkedést is tartalmaz. A Hungária-gyűrűn belüli, csak az őszi-téli időszakra és a legszennyezőbb gépjárművekre vonatkozó általános tilalom hatálybalépése: 2009. október 20.

Ez a környezetvédelmi tulajdonságon alapuló intézkedés - a további jogi előfeltételek megteremtése után - majd kiterjeszthető a rendkívüli légszennyezettségi helyzetekben (szmoghelyzetben) alkalmazandó forgalomkorlátozásra is.

A 4. §-hoz

A helyhez kötött légszennyező forrásokat üzemeltetőkkel kapcsolatos eljárásrendet tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A szmogriadó tájékoztatási, vagy riasztási fokozat elrendelésének és megszüntetésének folyamatát határozza meg.

A folyamatos méréseket - a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokat tartalmazó 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés előírásainak megfelelően - állami feladata keretében a KDV-KTVF végzi. Ugyancsak a KDV-KTVF feladata - a 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 4. § (2) bekezdés alapján - a mérőpontok helyének, számának meghatározása.

Az OMSZ a feladatkörét meghatározó 277/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) fc) pontja alapján állami feladatként, hivatalból és haladéktalanul meteorológiai elemzéseket, előrejelzéseket szélsőséges meteorológiai jelenség, folyamat okozta veszélyhelyzet esetén ad az intézkedésre feljogosított szervek részére.

A 6. §-hoz

A fokozatok elrendelésének feltételét a határérték rendelet tartalmazza, ugyanakkor - további állami jogalkotói szabályozás hiányában - a megszüntetés feltételei az elrendelés „tükörképeként” került meghatározásra. Az ózon esetében - tekintettel az ózonszint nappali-éjszakai ciklikus tulajdonságára - az általános esettől eltérő szabályozás indokolt.

A 7. §-hoz

Az intézkedési feltételeket biztosító különböző szereplők folyamatos kapcsolattartását szabályozza tekintettel a munkaidőn kívüli időszakokra is. A KDV-KTVF tájékoztatása során gondoskodik arról, hogy a vizsgálati eredmények ellenőrzöttek legyenek, tehát a szmoghelyzet esetén meghozott döntések csak olyan adatokon alapulhat, amelyet műszaki szempontból hatósági szakember ellenőrzött (így zárható ki a mérési, illetve műszerhiba esete).

A VIK mindig értesíti az FpH ügyeletesét, a személyek elérhetőségi adatait az ügyeleti szolgálatok ügyrendjei tartalmazzák.

A 8. §-hoz

Az új szmogriadó-rendelet további változása, hogy a tájékoztatási fokozathoz nem kapcsolódnak korlátozó intézkedések, tehát a helyhez kötött légszennyező forrásokat üzemeltetőket tájékoztatási fokozat estén nem terheli jogi kötelezés, ugyanakkor fokozott társadalmi felelősségvállalásukra hivatkozva a főpolgármester felkéri őket önkorlátozó intézkedések bevezetésére.

A 9. §-hoz

Az új szmogriadó-rendelet megalkotása során alapvető cél volt, hogy olyan indokolt, szükséges és arányos mértékű intézkedések kerüljenek bevezetése, amelyek az emberi élet és egészség megóvása és a forgalomkorlátozó intézkedések indokoltsága között teremt egyensúlyt, tekintettel a főváros folyamatos működésének zavartalanságára.

Ezeknek az intézkedésnek a bevezetése során előnybe kellett részesíteni a főváros folyamatos működésének zavartalanságát, a környezetvédelmi tulajdonságon alapuló, differenciált forgalomkorlátozással szemben. Ugyanakkor a megelőző intézkedésként, a 3. §-ban bevezetett intézkedés alapelve alapján - a további jogi előfeltételek teljesítése után - a jelenlegi páros-páratlan rendszám elvű szabály kiterjeszthető a rendkívüli (szmog)helyzetben hozandó forgalomkorlátozásra is.

A 10-11. §-okhoz

A kivételek körének meghatározása során alapvető elv volt a közösségi közlekedésben résztvevő gépjárművek, továbbá a tiszta gázüzemű- vagy elektromos meghajtású, illetőleg hibrid, valamint a jelenleg legkorszerűbb EURO-5 környezetvédelmi kategóriájú gépjárművek előnyben részesítése. Továbbá arra figyelemmel, hogy a közfeladatok ellátásának folyamatos biztosítása e rendkívüli helyzetben is biztosított legyen.

A hatóságok és azok eljárásait, azok tevékenységét szabályozó további általános jogszabályok rögzítik.

A 12. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének időpontját, valamint kapcsolódó és szükséges deregulációs rendelkezéseket tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére