A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

70/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője B-31-21547/2008. szám alatt törvényességi észrevételt fogalmazott meg a Rendelet személyi hatályát megállapító rendelkezése kapcsán.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet személyi hatálya Magyarország Európai Uniós tagságából eredő az Európai Közösséget Létrehozó Szerződés 12. cikkében foglalt egyenlő elbánás, a tagállamok állampolgárai közötti megkülönböztetés tilalmának elvével összhangban kiterjesztésre kerül.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére