A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

79/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 1995 óta folyamatosan határozatot hozott a fővárosi lakásrezsi támogatások folyósításához szükséges feltételek megteremtéséről. 1999-ben önkormányzati rendelet kihirdetésére került sor, amely kimondta, hogy a rendelet szerinti támogatásokról, azok nagyságáról, forrásáról a rendelet mindenkori módosításával egyidejűleg kell rendelkezni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fővárosi lakásrezsi támogatások továbbra is jelentős mértékben hozzásegítik a jogosultakat a közmű számlák kifizetéséhez, valamint csökkentik a közszolgáltatást nyújtó részvénytársaságok „kintlévőségeit”, ezért indokolt továbbra is biztosítani a rendelet végrehajtásának feltételeit.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A időközben bekövetkezett jogszabályi változásoknak megfelelően a víz-, csatorna, szemétszállítási díjkompenzációra jogosultak körét azon személyekkel szükséges kibővíteni, akik a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, illetve a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján munkanélküli személyeknek járó egyéb rendszeres pénzbeli ellátás állapítható meg, vagy akik igazoltan közhasznú, közcélú munkát végeznek.

A 2. §-hoz

Az 5. § (1) bekezdés d) pontjában a 2009. év végére már egységessé váló szabályozási rendszer kialakítása érdekében pontosítások váltak indokolttá.

Az 5. § (8) bekezdésben az „Egyfajta” díjkompenzáció helyett indokolt „Fővárosi” díjkompenzációra módosítani a rendelet szövegét, mivel így arra utal, hogy egy lakásban (háztartásban) kizárólag egy személy jogosult díjkompenzációra. Ez azért lényeges változtatás, mert tartalmilag azt jelenti, hogy egy lakásba (háztartásba) csak egy kompenzáció adható, két fajta nem, ez jelentős elmozdulás lenne a fővárosi lakásfenntartási támogatás irányába, egyben megtakarítást is eredményez.

Az 5. § (13) bekezdésében - a Budapesti Távhőszolgáltató Rt. javaslatával egyetértve - a különös méltánylást igénylő esetekben az e rendeletben meghatározott jövedelmi határoktól a korábbi 300 Ft-os mértékig történő eltérést 500 Ft mértékű eltérésre indokolt megváltoztatni. Ezen változás pénzügyi és adminisztrációs szempontból is előnyös, könnyebben kezelhető.

A 3. §-hoz

A rendelet mielőbbi alkalmazhatósága érdekében a kihirdetéskori hatálybalépéséről, továbbá egyes technikai jellegű módosításokról, hatályon kívül helyezésekről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére