A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

80/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról

Általános indokolás

Budapest Főváros Környezeti Programjának 2007. évi felülvizsgálata tárgyú előterjesztés tárgyalásakor a Fővárosi Közgyűlés 1939/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozatával felkérte a főpolgármestert, hogy készíttesse el és terjessze a Közgyűlés elé a Főváros teherforgalmi korlátozásának stratégiáját és az ehhez kapcsolódó közgyűlési rendeleti szabályozást.

Átmeneti megoldásként a Fővárosi Közgyűlés 74/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelettel módosította a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendeletet. A módosítás két lépcsőben lépett hatályba. 2008. január 1-jén meghatározásra kerültek a korlátozott forgalmú övezetek és a korlátozott forgalmú közutak, az övezetekbe érvényes hozzájárulások, azok kiadásának menete, valamint a hozzájárulásokhoz tartozó díjak. 2008. március 1-től pedig az addig nem szabályozott területeken 12 tonnás teherforgalmi korlátozás került bevezetésre.

Időközben Budapest teherforgalmi stratégiája a gazdasági, társadalmi és területfejlesztési, valamint a környezeti és környezet-egészségügyi hatáselemzésekkel együtt elkészült, a kerületi önkormányzatokkal, az érintett társadalmi és civil szervezetekkel az egyeztetés megtörtént, így a módosított stratégia alapján készült a rendelet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet területi és tárgyi hatályát szabályozza.

A 2. §-hoz

A rendeletben használt fogalmakat határozza meg.

A 3. §-hoz

A korlátozott forgalmú övezetbe való behajtás feltételeiről rendelkezik. A hozzájárulás kiadására a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedéséről, a közútkezelői és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeiről szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet 3. §-a ad felhatalmazást.

A 4. §-hoz

A korlátozott forgalmú övezetbe kiadható hozzájárulásokat szabályozza. A rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén hozzájárulás adható egy korlátozott forgalmú övezetbe, illetve olyan kombinált behajtási hozzájárulás kiadására is van lehetőség, amely több korlátozott forgalmú övezetbe is érvényes. A hozzájárulásokat a főpolgármester adja ki a 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet 3. §-a alapján.

Az 5-6. §-okhoz

A 3. és 4. §-okhoz hasonlóan a korlátozott forgalmú közutakra való behajtás feltételeit és az oda kiadható hozzájárulást szabályozza.

A 7-9. §-okhoz

A korlátozott forgalmú övezetbe és a korlátozott forgalmú közútra érvényes hozzájárulások kiadásának és visszavonásának eljárási rendjét határozza meg.

A 10. §-hoz

A rendeletben meghatározott hozzájárulások költségtérítését, a hozzájárulások után fizetendő behajtási díj mértékét és az adható kedvezményeket szabályozza. A behajtási díj legmagasabb díját a 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet 3. számú mellékletének 4. pontja határozza meg.

A 11. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére