A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

85/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Szt. 92. § (2) bekezdés f) pontja értelmében a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított intézményekben fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait.

A Tr. módosítását az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 142/2008. (V. 16.) Korm. rendeletből (a továbbiakban: R.) eredő, a szociális intézményekben fizetendő térítési díj megállapítására vonatkozó szabályok változásai, valamint a tárgyévre vonatkozó intézményi térítési díjak mértékének megállapítása indokolják.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az R. 7. § (4) bekezdésében foglaltak alapján szükséges volt a térítési díj rendeletbe beépíteni a 2008. január 1-jén idősotthoni ellátásban részesülő személyek térítési díja megállapítására vonatkozó eltérő szabályokat.

A 2. §-hoz

A Tr. 1. számú mellékletének módosításáról rendelkezik.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére