A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

87/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a kerületi önkormányzatok által igénybe vehető, a szociális ellátás fejlesztésére szolgáló fővárosi támogatásról, a Fővárosi Szolidaritási Alapról szóló 55/1997. (X. 17.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Általános indokolás

A Fővárosi Szolidaritási Alapot 1995-ben hozta létre a Fővárosi Önkormányzat a kerületi önkormányzatokkal együttműködve és egyetértésben. Létrehozóinak szándéka szerint az Alap a kerületi önkormányzatok szociális intézmény-hálózatának fejlesztésére, modernizálására, illetve részben működésének fenntartására szolgál. A Fővárosi Közgyűlés 1997-ben megalkotta a kerületi önkormányzatok által igénybe vehető, a szociális ellátás fejlesztésére szolgáló fővárosi támogatásról, a Fővárosi Szolidaritási Alapról szóló 55/1997. (X. 17.) Főv. Kgy. rendeletet.

Mivel a Fővárosi Szolidaritási Alap eredeti formájában megszűnt, jelen javaslatunk az eredeti működési forma megtartása mellett, a pénzügyi keret elnevezésének változására, valamint létrehozásának szabályozására irányuló módosításokat tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Tekintettel arra, hogy a Szolidaritási Alap megszűnt ezért a rendelet címét módosítani, pontosítani szükséges

A 2. §-hoz

A keret összegéről való döntés módját tartalmazza.

A 3. §-hoz

A keret felhasználásának módjáról rendelkezik.

A 4-7. §-aihoz

A Szolidaritási Alap helyébe a Fővárosi Szolidaritási célú bizottsági keret lép, ezért az eredeti rendelet szövegét pontosítani szükséges.

A 8. §-hoz

A keret felhasználásának módjáról rendelkezik.

A 9. §-hoz

A pályázat kiírására jogosult Bizottság megnevezésének pontosítása szükséges, tekintettel arra hogy a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság megszűnt.

A 10. §-hoz

A pályázat kiírásának határidejére vonatkozó rendelkezést pontosítja a 2. §-ban foglaltak figyelembe vételével.

A 11. §-hoz

Szövegszerkesztési és stilisztikai okok alapján a bekezdés szövege átfogalmazásra került.

A 12. §-hoz

A Szolidaritási Alap helyébe a Fővárosi Szolidaritási célú bizottsági keret lép, ezért az eredeti rendelet szövegét pontosítani szükséges.

A 13. §-hoz

Az 1-12. §-ok hatályba lépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére