A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

88/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Rendelet módosítását a gyakorlatban felmerült és jogbizonytalanságot előidéző kérdések rendezése teszi szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet 1. §-a jelenleg csak a lejegyzett közterületekre vonatkozóan jelöli meg az utcanevet, míg az 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 13. pontja, a közterület fogalmát az állami és önkormányzati tulajdonban álló, lejegyzett közterületeken túl a tulajdonos és az önkormányzat között külön szerződésben foglalt, közhasználat céljára átadott területekre is kiterjeszti.

A 2. §-hoz

A Rendelet 4. §-a jelenleg csak az azonos utcanevek létrehozását zárja ki (előtag és utótag), tehát nem zárja ki azt, hogy azonos előtaggal, de többféle utótaggal ugyanazon személyről, tárgyról, fogalomról, helységről nevezzenek el utcákat, tereket a főváros területén. Így nem felel meg a rendelet alkotóinak szándékával, a létrejövő azonos előtagú utcanevek nem segítik a tájékozódást.

A 3. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére