A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

89/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a luxusadó fővárosi alkalmazásáról szóló 13/2006. (III. 29.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Általános indokolás

Az Alkotmánybíróság 444/B/2006. AB határozatával megállapította, hogy a luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény egésze alkotmányellenes, ezért azt a határozat kihirdetése napjával megsemmisítette.

Ugyancsak megállapította az Alkotmánybíróság azoknak a módosító törvényeknek az alkotmányellenességét, amelyek a luxusadó alapjának számítása kapcsán a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt módosították.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A luxusadó fővárosi alkalmazásáról szóló rendelet a luxusadóról szóló törvény felhatalmazásán alapszik. Mivel az Alkotmánybíróság hivatkozott döntésével ez a törvényi felhatalmazás megszűnt, ezért az önkormányzati rendeletet és az azt időközben módosító rendeleteket is hatályon kívül kell helyezni.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére