A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2007. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

2045/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 9. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a „Híd a fiatalok és az időskorú generációk között” című szakmai program költségmaradványának felhasználására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2046/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 33. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky Kórház címzett támogatásból történő beruházás engedélyokiratának 4. sz. módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2047/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg a „Petőfi-mellszobor felállítása Kijevben” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2048/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 32. pontként tárgyalja meg a „Javaslat egyes fővárosi önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője által tett törvényességi észrevételek alapján” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2049/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 21. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a FOK Kht.-val kötendő szerződés jóváhagyására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2050/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat az észak-budai kórházak integrációjával kapcsolatos költségek biztosítására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2051/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 22. pontként tárgyalja meg a „Budapest csatlakozása a „Városok és klaszterek” elnevezésű INTERREG IVC programba beadandó pályázathoz” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2052/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 14. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés egyetértési jogának gyakorlására a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdés alapján a Budapest VII. kerület Erzsébetváros, Rottenbiller utca-Damjanich utca-Bethlen Gábor utca-Dembinszky utca által határolt tömb kerületi szabályozási tervére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2053/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 5. pontként tárgyalja meg a „Beszámoló a 4-es metró beruházás pénzügyi helyzetéről” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2054/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására (Budapest VI. kerület Terézváros, Nyugati pályaudvar és környéke (tervezett kormányzati negyed), Nyugati tér-Teréz körút-Podmaniczky utca-Dózsa György út-Vágány utca vonala-Bulcsú utca-Lehel út-Váci út által határolt terület)” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2055/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 15. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés egyetértési jogának gyakorlására a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdés alapján Budapest VI. kerület Terézváros, Nyugati pályaudvar és környéke (tervezett kormányzati negyed), Nyugati tér-Teréz körút-Podmaniczky utca-Dózsa György út-Vágány utca vonala-Bulcsú utca-Lehel út-Váci út által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozóan” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2056/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 13. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Dél-budai Regionális Szennyvízelvezetési Projekt műszaki tartalmának változására, valamint a projekttel kapcsolatos pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások módosítására, illetve jóváhagyására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2057/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 12. pontként tárgyalja meg „A Fővárosi Önkormányzat 2007. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokiratának IV. számú módosítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2058/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 16. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest Településszerkezeti Terve, a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat (BVKSZ), valamint a Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT), illetve a Kerületi Szabályozási Tervek (KSZT), Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatok (KVSZ) összhangjához szükséges követelményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2059/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/e. pontként tárgyalja meg „A Kulturális Bizottság által az Új Színház Kht., a Madách Színház Kht. és a Mikroszkóp Színpad Kht. ügyvezető álláshelye tárgyában hozott határozat végrehajtásának felfüggesztése” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2060/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 19. pontként tárgyalja meg „Javaslat a Studio Metropolitana Kht. Közszolgáltatási Szerződésének 2008. évi kiegészítésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2061/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/d. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tagok cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2062/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 4. pontként tárgyalja meg „A játékkaszinóban folyó szerencsejáték szervezésére irányuló koncessziós pályázati kiíráshoz egyetértés megadása az APEH Központi Hivatala részére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2063/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Képviselői kérdéseket és interpellációkat a mai ülésen nem tárgyalja meg.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2064/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós Istvánnak a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló Főv. Kgy. rendelet megalkotására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2065/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el „A 2006. évi települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása (a 2006. évi TEUT) program keretében a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Budapest Főváros Önkormányzatával kötött támogatási szerződéseinek záróellenőrzésein - a Pro Régió Ügynökség 55 pályázati támogatással megvalósult fővárosi útfelújítás esetében - feltárt szabálytalanságok ügye II.” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2066/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 6. pontként tárgyalja meg a „Tájékoztató a 4-es metró Projekt helyzetéről és előrehaladásáról” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2067/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 14. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest Szíve Program megvalósításáról szóló együttműködési megállapodás elfogadására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2068/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 8/b. pontként tárgyalja meg a „A Budai Gyermekkórház kapacitásainak átadása a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai részére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2069/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem veszi napirendjére Hock Zoltánnak alábbi napirendi indítványát: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy 2008. január 1-jétől kezdődően nem tárgyal olyan előterjesztést, amely nem az SZMSZ-ben meghatározott időpontig jut el a Közgyűlés tagjaihoz. Ez alól kivételt képez azon előterjesztés, mely az előterjesztő által írásban megindokolt soron kívüli tárgyalást indokolttá teszi.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2070/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat az észak-budai kórházak integrációjával kapcsolatos költségek biztosítására” című előterjesztés napirendre vételéről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2071/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 8. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az észak-budai kórházak integrációjával kapcsolatos költségek biztosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2072/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a. Javaslat a Pro Scholis Urbis Közalapítvány tisztségviselőinek megválasztására.

1/b. Javaslat a Budapesti Német Iskola Alapítvány alapító okiratának módosítására.

1/c. Javaslat a Városligeti Műjégpálya intézménynél Tulajdonosi Felügyelőtanács tag személyének módosítására.

1/d. Javaslat bizottsági tagok cseréjére.

1/e. A Kulturális Bizottság által az Új Színház Kht., a Madách Színház Kht. és a Mikroszkóp Színpad Kht. ügyvezető álláshelye tárgyában hozott határozat végrehajtásának felfüggesztése.

2. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

3. Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.

4. A játékkaszinóban folyó szerencsejáték szervezésére irányuló koncessziós pályázati kiíráshoz egyetértés megadása az APEH Központi Hivatala részére.

5. A védett, a várakozási és a korlátozott forgalmú övezetekkel kapcsolatos hatásköri és rendeleti szabályozás felülvizsgálata.

6. Beszámoló a 4-es metró beruházás pénzügyi helyzetéről.

7. Tájékoztató a 4-es metró Projekt helyzetéről és előrehaladásáról.

8. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló Főv. Kgy. rendelet megalkotására.

9. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

10. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására.

11/a. Javaslat egészségügyi céltartalékok közötti átcsoportosításra és keretfelosztásra.

11/b. A Budai Gyermekkórház kapacitásainak átadása a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai részére.

12. Javaslat az észak-budai kórházak integrációjával kapcsolatos költségek biztosítására.

13. Javaslat a „Híd a fiatalok és az időskorú generációk között” című szakmai program költségmaradványának felhasználására.

14. Javaslat támogatási szerződés és pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére a Citadella támfal, mellvéd rekonstrukció megvalósítása céljából.

15. Petőfi-mellszobor felállítása Kijevben.

16. Javaslat alapítványok, társadalmi szervezetek és egyéb szervezetek támogatására.

17. Javaslat egyedi kérelem támogatására a „8436 Nemzetközi sportrendezvények támogatása” cím előirányzata terhére.

18. A Fővárosi Önkormányzat 2007. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokiratának IV. számú módosítása.

19. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

20. Javaslat a Dél-budai Regionális Szennyvízelvezetési Projekt műszaki tartalmának változására, valamint a projekttel kapcsolatos pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások módosítására, illetve jóváhagyására.

21. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (Budapest IV. kerület, Újpest, Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet telephelyeinek tömbjeire).

22. Tájékoztatás a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról szóló megbízási szerződés létrehozásáról. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2008. évi díjtételeire. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

23. Javaslat a Budapest Szíve Program megvalósításáról szóló együttműködési megállapodás elfogadására.

24. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés egyetértési jogának gyakorlására a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdés alapján a Budapest VII. kerület Erzsébetváros, Rottenbiller utca-Damjanich utca-Bethlen Gábor utca-Dembinszky utca által határolt tömb kerületi szabályozási tervére.

25. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés egyetértési jogának gyakorlására a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdés alapján Budapest VI. kerület Terézváros, Nyugati pályaudvar és környéke (tervezett kormányzati negyed), Nyugati tér-Teréz körút-Podmaniczky utca-Dózsa György út-Vágány utca vonala-Bulcsú utca-Lehel út-Váci út által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozóan.

26. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. között megkötendő új együttműködési megállapodásra és annak mellékletét képező új díjmechanizmusra.

- A lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítása, az új lakossági (háztartási) célú távhő-szolgáltatási díjak megállapítása.

27. Javaslat a Budapest Településszerkezeti Terve, a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat (BVKSZ), valamint a Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT), illetve a Kerületi Szabályozási Tervek (KSZT), Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatok (KVSZ) összhangjához szükséges követelményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

28. Javaslat az ivóvízdíj 2008. évi mértékére.

29. Javaslat a BKV Zrt. 2008. évi viteldíjaira.

30. Javaslat sürgősségi betegellátó osztály létrehozására - meglévő kapacitás terhére - a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban.

31. Javaslat a Studio Metropolitana Kht. Közszolgáltatási Szerződésének 2008. évi kiegészítésére.

32. Javaslat a Budapesti Fesztiválközpont Kht. közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására.

33. Javaslat a Thália Színház Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítására.

34. A Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. beszámolója 2007. január-szeptemberi tevékenységéről, és a 2008. évre szóló foglalkoztatási terv.

35. Budapest csatlakozása a „Városok és klaszterek” elnevezésű INTERREG IVC programba beadandó pályázathoz.

36. Javaslat a FOK Kht.-val kötendő szerződés jóváhagyására.

37. Javaslat ingatlanok tulajdonjogának ingyenes megszerzésére vonatkozó igény benyújtására.

38. Javaslat a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság 2008. évi támogatására.

39. Batthyány Lajos-emlékmű elhelyezése az I. kerületben.

40. Javaslat oktatási ágazati pályázatokra.

41. Javaslat a Fővárosi Szolgáltatástervezési Koncepció 2007. évi felülvizsgálatára.

42. A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. 2008. január 1.-március 31. közötti időtartamra szóló közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása.

43. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetési koncepciójára.

44. Hozzájárulás a XXIII. kerület 183718, 183719 hrsz.-ú ingatlanokat terhelő építési tilalom törléséhez.

45. Bp. XIX. kerület, 165070 hrsz.-ú ingatlan szabályozása a két keretövezet határa mentén történő megosztással.

46. Budapest V. ker., Veres Pálné u. 36-38. sz. alatti ingatlanrész elővásárlási jog gyakorlása.

47. Javaslat egyes fővárosi önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője által tett törvényességi észrevételek alapján.

48. Egyes, a helyi természetvédelmet érintő rendelkezések felülvizsgálata.

49. Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky Kórház címzett támogatásból történő beruházás engedélyokiratának 4. sz. módosítására.

50. Javaslat átutalás kezdeményezésére a „9204 Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret céltartalék címen gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokra”, ezen belül egyedi támogatásokra elkülönített összegből.

51/a. Fülöp Istvánné fellebbezése a Főv. Kgy. Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága 461/2007. (VIII. 23.) határozata ellen.

51/b. Vajda Klára fellebbezése a Főv. Kgy. Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága 556/2007. (X. 18.) határozata ellen.

52/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 1/e. pontja: A Kulturális Bizottság által az Új Színház Kht., a Madách Színház Kht. és a Mikroszkóp Színpad Kht. ügyvezető álláshelye tárgyában hozott határozat végrehajtásának felfüggesztése.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2082/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 55/B. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Kulturális Bizottság végrehajtásában felfüggesztett 263/2007. (XII. 6.) számú határozatával egyetért.

2083/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A Kulturális Bizottság végrehajtásában felfüggesztett 267/2007. (XII. 6.) határozatával egyetért.

2084/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A Kulturális Bizottság végrehajtásában felfüggesztett 265/2007. (XII. 6.) határozatával egyetért.

Határidő: a Mikroszkóp Színpad Kht. taggyűlése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2085/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Rétvári Bence indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés az SZMSZ 49. § (9) bekezdése alapján magához vonja a Gazdasági Bizottság jogkörét az egyszemélyes gazdasági társaságok legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kinevezési jogkör gyakorlásáról. A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy 2008. június 15-i hatállyal visszahívja a kizárólagos fővárosi tulajdonban álló gazdasági társaságok vezetőit (ügyvezető, igazgató). Egyúttal úgy dönt, hogy pályázatot ír ki az állások betöltésére és felkéri a főpolgármestert a pályázati eljárás előkészítésére”.

A napirend 2. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

a Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 72/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendeletét, a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 3. pontja: Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.

Előadó: Horváth Csaba

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 73/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 4. pontja: A játékkaszinóban folyó szerencsejáték szervezésére irányuló koncessziós pályázati kiíráshoz egyetértés megadása az APEH Központi Hivatala részére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2086/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

egyetért a játékkaszinó működtetésére vonatkozó olyan tartalmú koncessziós pályázat kiírásával, melyben Budapest közigazgatási területe szerepel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés határozatáról tájékoztassa a kérelmezőt.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: A védett, a várakozási és a korlátozott forgalmú övezetekkel kapcsolatos hatásköri és rendeleti szabályozás felülvizsgálata.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2087/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsoltnak „A védett, a várakozási és a korlátozott forgalmú övezetekkel kapcsolatos hatásköri és rendeleti szabályozás felülvizsgálata” című előterjesztés elnapolására vonatkozó indítványát.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 74/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2088/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy az érintett társadalmi és civil szervezetekkel, érdekszövetségekkel és kerületi önkormányzatokkal egyeztetett teherforgalmi koncepciót terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2008. júniusi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: Beszámoló a 4-es metró beruházás pénzügyi helyzetéről.

Előadó: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2089/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Lakos Imrének a vita lezárására vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2090/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a 4-es metró beruházás jelenlegi pénzügyi helyzetéről készített beszámolót.

A napirend 7. pontja: Tájékoztató a 4-es metró projekt helyzetéről és előrehaladásáról.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2091/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

4-es metró projekt helyzetéről és előrehaladásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

A napirend 8. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló Főv. Kgy. rendelet megalkotására.

Előadó: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2092/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. György István módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklet (Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) II. részében a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök közül a 25., valamint a 26. pontban felsorolt hatáskörök átruházását hatályon kívül helyezi azzal, hogy értelemszerűen a továbbiakban ezeket a hatásköröket a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2093/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bőhm András módosító indítványát, mely szerint:

A vagyonrendelet 52. § (2) bekezdés a) pontja: törölve; b) pontjának módosított szövege: „minden esetben a Gazdasági Bizottság az SZMSZ 6. számú melléklete szerint illetékes szakmai bizottság előzetes hozzájárulásával gyakorolja.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2094/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint a vagyonrendelet 69. § (2) bekezdésének elhagyásával a (3) bekezdés (2) bekezdésre módosul.

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztők által tett kiegészítésekkel és a befogadott módosításokkal megalkotja 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2095/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi Budapest Főváros Közgyűlésének 2472/2005. (X. 27.) határozatát a Fővárosi Önkormányzat és szervei, valamint intézményei Versenyeztetési Szabályzatáról.

2096/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2-3. számú mellékletét képező, a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Ingatlankezelő és Műszaki Vállalkozói Zrt. közötti vagyongazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó megbízási keretszerződéseket és felhatalmazza a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: az új vagyonrendelet hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2097/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy terjessze elő a részben, vagy egészben más tulajdonában lévő vagyontárgyak Fővárosi Önkormányzat általi használatának szabályait - a vagyonrendelet címének e szerinti egyidejű módosításával.

Határidő: 2008. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2098/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „2008-2010. évi útfelújítások, kerékpárút-létesítések, tömegközlekedés előnyben részesítése, valamint forgalomtechnikai üzemeltetés 3 éves programja” című előterjesztést napirendjére veszi és következő napirendi pontként tárgyalja meg.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2099/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztés és a „Javaslat a Dél-budai Regionális Szennyvízelvezetési Projekt műszaki tartalmának változására, valamint a projekttel kapcsolatos pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások módosítására, illetve jóváhagyására” című előterjesztés tárgyalási sorrendjét felcseréli.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2100/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Pesti Imrének és Németh Szilárdnak a „Kultiplex moziban zajlott események” című előterjesztés napirendre történő felvételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2101/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „A Fővárosi Önkormányzat 2007. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokiratának IV. számú módosítása” és a „2008-2010. évi útfelújítások, kerékpárút-létesítések, tömegközlekedés előnyben részesítése, valamint forgalomtechnikai üzemeltetés 3 éves programja” című előterjesztéseket 18/a. és 18/b. napirendi pontként tárgyalja meg.

a Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 76/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendeletét a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 10. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 77/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendeletét a 2008. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2102/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a költségvetési intézményeket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11/a. pontja: Javaslat egészségügyi céltartalékok közötti átcsoportosításra és keretfelosztásra.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2103/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a 2007. évi egészségügyi minisztériumi pályázatokhoz önrészkeretet csökkenti 19,2 M Ft összeggel, ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a 2007. évi „Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés” keretet.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2104/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság hatáskörét [a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. melléklet II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság (4. pont)], és jóváhagyja a „Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés” keret felosztását az alábbiak szerint (intézményi beszerzés):

- Károlyi Sándor Kórház, Nem céltámogatott gép- műszer és berendezés 2007. III. ütem 6500 E Ft,

- Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2007. III. ütem 5200 E Ft,

- Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2007. III. ütem 7500 E Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11/b. pontja: A Budai Gyermekkórház kapacitásainak átadása a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai részére.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2105/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság döntését, mely szerint:

a Budai Gyermekkórház Kht. alábbi táblázatban szereplő kapacitásait 2008. január 1-jétől átcsoportosítja a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai részére.

Szakmacsoport megnevezése Ágyszám
C Krónikus ellátás összesen 20
R Rehabilitációs ellátás összesen 80
Krónikus ágyak összesen 100

Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság döntését küldje meg a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár részére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Javaslat az észak-budai kórházak integrációjával kapcsolatos költségek biztosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2106/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

elfogadja dr. Pesti Imre képviselő indítványát, mely szerint:

- „az észak-budai kórházak integrációja 2007-ben megtörtént, az integrációhoz kapcsolódó költségek 2008 márciusáig jelentkeznek, ezért kérjük, hogy a költségeket a mai napon úgy szavazzuk meg, hogy azok 2008. március 31-ig az integrált Észak-budai kórház számára rendelkezésre álljon.

- a Margit Kórház adósságállománya részben a minisztérium rossz döntése, valamint a főváros átgondolatlan, ismeretlen szándékú lobbiérdek következtében született. Ezért tisztességtelennek és szakmailag is inkorrektnek tartjuk, hogy a Margit Kórház adósságállományát az összevont intézménnyel fizettetik meg. Ismert jogelv szerint a károkozónak kell helytállni az okozott kárért, ezért kérjük a Közgyűlés Egészségügyi Bizottságát és az egészségüggyel foglalkozó főpolgármester helyettesét, hogy kezdjen tárgyalásokat a minisztériummal a 300 M Ft-os adósságállomány átvállalásáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2107/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1261/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. határozatát akként módosítja, hogy a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Közhasznú Társaság végelszámolásának kezdő időpontja 2008. április 1.

2108/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Megemeli a „8127 Budai Gyermekkórház Kht.” címen a társaság végelszámolásával kapcsolatos költségekre a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát 341 333 E Ft-tal, továbbá megemeli az „1111 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Rendelőintézet” címen támogatási és működési kiadási előirányzatát 6046 E Ft-tal az alábbiak szerint:

- személyi juttatások: 4580 E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok: 1466 E Ft

ezzel egyidejűleg csökkenti 347 379 E Ft-tal a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím működési előirányzatát.

Határidő: azonnal, utalás az igénybejelentést követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

2109/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai szakmastruktúrájának kidolgozásáról, és az integráció, végelszámolás további költségeinek pontosításáról, amelyet terjesszen a Fővárosi Közgyűlés márciusi ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2008. márciusi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat a „Híd a fiatalok és az időskorú generációk között” című szakmai program költségmaradványának felhasználására.

Elnök: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2110/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” cím dologi kiadások előirányzatát 123 799 Ft-tal csökkenti, s egyidejűleg megemeli az „1112 Nyírő Gyula Kórház” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadását a Drogambulancia, „Metadon program folytatása” című szakmai program kifizetésére.

Határidő: a Közgyűlés decemberi ülését követően, a kihirdetés napján

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Javaslat támogatási szerződések megkötésére a Citadella támfal, mellvéd rekonstrukció megvalósítása céljából.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2111/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Citadella támfal, mellvéd rekonstrukcióját megvalósítja, amelyhez 2007. évben a Miniszterelnöki Hivatal 90,0 M Ft-ot, a Fővárosi Önkormányzat 30,0 M Ft-ot, 2008. évben Újbuda Önkormányzata 5,0 M Ft-ot biztosít.

2112/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A beruházás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében megemeli a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím bevételi előirányzatát 90,0 M Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” cím „Citadella támfal, mellvéd rekonstrukció” feladat előirányzatát.

2113/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal a Miniszterelnöki Hivatal és Budapest Főváros Önkormányzata közötti támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2114/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal a XI. kerületi Önkormányzat és Budapest Főváros Önkormányzata közötti támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: a XI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének elfogadásától kezdődően, 2008. március 31-ig

Felelős: dr. Demszky Gábor

2115/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatban az illetékes bizottságokra átruházott hatáskört és jóváhagyja a „Citadella támfal, mellvéd rekonstrukció” megnevezésű feladat engedélyokiratát, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat 5. sz. mellékletben szereplő tartalommal történő aláírására.

Határidő: 2008. január 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Petőfi-mellszobor felállítása Kijevben.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2116/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az ukrán fél finanszírozásával Budapesten 2007-ben elhelyezett Tarasz Sevcsenko-szobor viszonzásaként Petőfi Sándor, a magyar költészet és az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc kiemelkedő alakja tiszteletére 2008. március 15-én mellszobrot kíván felállítani Ukrajna fővárosában, Kijevben. A Magyarországon készülő, Kijevbe szállítandó mellszobor karbantartása a nemzetközi viszonosság alapján történik.

2117/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A mű létrehozása és felállítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 5100 E Ft-tal, egyidejűleg tervbe vesz az „5502 Budapest Galéria” címen céljelleggel támogatott intézményi beruházás soron új „Petőfi-mellszobor Kijev főváros számára” megnevezésű feladaton 5100 E Ft előirányzatot.

2118/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. melléklet XXV. fejezet 1. pont szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatban a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja a „Petőfi- mellszobor Kijev főváros számára” megnevezésű feladat engedélyokiratát, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat mellékletben szereplő tartalommal történő aláírására.

Határidő: 2008. január 18.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Javaslat alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2119/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” címen belül, a 005-ös törzsszámon, a humán várospolitikai főpolgármester-helyettes keretét (külső személyi juttatás) 1714 E Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel kiadási előirányzatot biztosít az új „8437 Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása” címen, a kiadásból működési célú pénzeszközátadás (államháztartáson kívülre) 1194 E Ft, felhalmozási célú pénzeszközátadás (államháztartáson kívülre) 350 E Ft, támogatásértékű működési kiadás 170 E Ft. Az így rendelkezésre álló előirányzatból az alábbi alapítványokat, társadalmi és egyéb szervezeteket támogatja:

m. e.: 1000 Ft

Szervezet
Felh.-i
c. p. á áht.-n
kívülre
Műk.-i célú
p. á. áht.-n
kívülre
Támogatás-
értékű működési kiadás
Támogatás
összesen

Támogatási cél
Magyar Életközpont
Alapítvány
50 50 Elektromos kerekesszékek
vásárlásának támogatására
Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma 300 300 Gyermekbarát üdülő építése hátrányos helyzetű gyermekek üdültetéséhez
Magyar Technikai
és Tömegsportklubok
Országos Szövetsége
500 500 „Mosolyt az arcokra, melegséget a szívekbe” karácsonyi ajándékozó gyermekprogram megrendezésének támogatására
Budapesti Honismereti
Társaság
144 144 Helytörténeti Emlékkönyv
kiadása során felmerülő működési költségek támogatására
Magyar Természettudományi Társulat 150 150 Tanulmányi versenyek
megrendezésének működési
költségeinek támogatására
Frankel Leó úti Zsinagóga 300 300 Budai Micve Klub működtetésének támogatására
Baár-Madas Református
Gimnázium, Általános
Iskola és Diákotthon
170 170 Ifjúsági anyanyelvi parlament
megrendezésének támogatására
Janikovszky Éva
Irodalmi Alapítvány
100 100 Janikovszky-díj odaítélésének
működési költségei
támogatására
Mindösszesen 350 1194 170 1714

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2120/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti minta alapján elkészített támogatási szerződéseket a támogatott szervezetekkel, és egyben felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2121/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A megállapodások aláírását követően engedélyezi a 2119/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozat szerinti szervezetek részére a megítélt támogatások utalását a „8437 Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása” cím előirányzata terhére.

Határidő: 2008. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Javaslat egyedi kérelem támogatására a „8436 Nemzetközi Sportrendezvények támogatása” cím előirányzata terhére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2122/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a „8436 Nemzetközi Sportrendezvények támogatása” cím 2007. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre) terhére a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség részére 1500 E Ft támogatást biztosít a 2008 májusában megrendezésre kerülő Szinkronkorcsolyázó Világbajnokság megrendezéséhez. Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18/a. pontja: A Fővárosi Önkormányzat 2007. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokiratának IV. számú módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2123/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 2007. évi útfelújítások engedélyokiratának IV. számú módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2124/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2007. évi útfelújítások engedélyokmányának IV. számú módosításával összefüggésben

- növeli a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím előirányzatát 1 548 000 E Ft-tal (ezen belül csökkenti a pénzügy-minisztériumi előirányzatot 452 000 E Ft-tal és növeli a gazdasági és közlekedési minisztériumi előirányzatot 2 000 000 E Ft-tal);

- a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Fejlesztések átütemezésének céltartaléka 2007. évi előirányzatát növeli 1 548 000 E Ft-tal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18/b. pontja: 2008-2010. évi útfelújítások, kerékpárút-létesítések, tömegközlekedés előnyben részesítése, valamint forgalomtechnikai üzemeltetés 3 éves programja.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2125/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztéssel kapcsolatban kiemeli, hogy:

- A kerékpáros infrastruktúra fejlesztés B és C fejezete, valamint a hozzá kapcsolódó 2129-2136/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozatok már megnyert, ill. már beadott pályázatok beruházásaira vonatkoznak. Ezek jóváhagyása a Fővárosi Közgyűlés decemberi ülésén feltétlenül szükséges, mert a fenti határozatok biztosítják a már megnyert pályázat emelt összegű saját forrását (EuroVelo), valamint a szükséges előkészítő munka megkezdését (EuroVelo és KMOP). E határozatok elmaradása esetén a saját forrás hiánya, ill. a kiírók által megkövetelt határidők csúszása miatt a pályázati támogatás visszavonása fenyeget. Önmagukban e határozatok az eddigi kötelezettségvállalásokhoz képest összességében többletforrást nem igényelnek.

- A tömegközlekedés előnyben részesítése keretében a 2137-2139/2007. Főv. Kgy. határozatok már megnyert, ill. már beadott pályázatok beruházásaira vonatkoznak. Ezek jóváhagyása abban az esetben is feltétlenül szükséges, amennyiben az előterjesztés többi (nagy forrásigényű) témája nem kap támogatást, vagy a döntés elhalasztásra kerül. A fenti határozatok biztosítják a már megnyert pályázat emelt összegű saját forrását, valamint a szükséges előkészítő munka megkezdését. E határozatok elmaradása esetén a saját forrás hiánya, ill. a kiírók által megkövetelt határidők csúszása miatt a pályázati támogatás visszavonása fenyeget.

2126/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal az „Útfelújítások 2008-2010. között” engedélyokirat fővárosi saját forrására 2008. évben 3000 M Ft erejéig.

Határidő: 2008. évi költségvetés elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

2127/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „Útfelújítások 2008-2010. között” engedélyokiratát az 1. számú módosított (a módosító indítvány mellékleteként kiosztásra került, illetve a befogadott módosításokkal kiegészült) melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2128/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy járjon el annak érdekében, hogy a fővárosi útfelújításokhoz nyújtott állami támogatások pályázati rendszere úgy módosuljon, hogy az útfelújításokra a főváros a saját forrásként e célra fordított összegével megegyező mértékű támogatást (50-50%) kapjon.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2129/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal a „Fővárosi kerékpározási kultúra 2008. évi fejlesztése” engedélyokirat fővárosi saját forrására 2008. évben 160 M Ft erejéig, melyet a 2007. évi útfelújítások maradványkeretéből biztosít.

Határidő: 2008. évi költségvetés elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

2130/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendeletben, a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskört és úgy dönt, hogy jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő, „Fővárosi kerékpározási kultúra 2008. évi fejlesztése” c. beruházási engedélyokiratot, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2131/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal a „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2008-2010.” célokmány fővárosi saját forrására 2008. évben 204 M Ft erejéig, melyet a 2007. évi útfelújítások maradványkeretéből biztosít.

Határidő: 2008. évi költségvetés elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

2132/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő, „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2008-2010.” c. beruházási célokmányt és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2133/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal a „KMOP támogatású kerékpárutak 2007-2009.” célokmány fővárosi saját forrására 2008. évben 173 M Ft, 2009-ben 44 M Ft erejéig.

Határidő: mindenkori éves költségvetés elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

2134/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 5. sz. mellékletében szereplő, „KMOP támogatású kerékpárutak 2007-2009.” c. beruházási célokmányt és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2135/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Duna menti kerékpárút Újpesti vasúti híd és Váci út (Megyeri csárda) közötti szakaszának GKM támogatással történő kiépítésére saját forrásként 90 M Ft-ot biztosít 2008. évi költségvetésében. A 9112 évközi indítású beruházások céltartalékon tervbe vett „Kerékpárút-építés (Újpesti vasúti híd-Váci út)” c. feladat előirányzatait ennek megfelelően módosítja (90 M Ft saját forrás, 58 M Ft támogatás), a feladat nevét megváltoztatja: „EuroVelo kerékpárút-építés (Újpesti vasúti híd-Váci út)” és jóváhagyja az előterjesztés 6. sz. mellékletében szereplő engedélyokiratot, valamint felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2136/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a XXII. ker. Duna menti kerékpárút Kastélypark u.-Vágóhíd u. közötti szakaszának GKM-támogatással történő tervezésére és engedélyeztetésére saját forrásként 5,0 M Ft-ot biztosít 2008. évi költségvetésében. A 9112 évközi indítású beruházások céltartalékon tervbe vett „Kerékpárút-tervezés (XXII. Kastélypark u.-Vágóhíd u.)” c. feladat előirányzatait ennek megfelelően módosítja (5 M Ft saját forrás, 3 M Ft támogatás), a feladat nevét megváltoztatja: „EuroVelo kerékpárúttervezés (XXII. Kastélypark u.-Vágóhíd u.)” és jóváhagyja az előterjesztés 7. sz. mellékletében szereplő engedélyokiratot és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2137/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a tömegközlekedés előnyben részesítése érdekében „Buszsáv program 2008-2010.” sor kerüljön a 7 éves fejlesztési tervbe, mely költségvetési kötelezettségvállalás 2008. évre 70 M Ft-ot biztosít.

Határidő: 2008. évi költségvetés elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

2138/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „Rákoskeresztúr buszkorridor” kiemelt projekt megvalósítására biztosítja a pályázathoz szükséges önerőt 2008. évi költségvetésében 50 M Ft, 2009. évi költségvetésében 200 M Ft erejéig.

Határidő: 2008. és 2009. évi költségvetés elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

2139/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „Közösségi közlekedés előnyben részesítése 2007-2008.” tárgyú KMOP pályázathoz a szükséges 109,5 M Ft-ot a 2007. évi céltartalékról 2008-ra átcsoportosítja.

Határidő: 2008. évi költségvetés elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

2140/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben

- a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása támogatásának pályázati rendszerében sikerül elérni a fővárosra nézve kedvezőbb feltételeket, illetve

- a főváros 2008. évi privatizációs bevételi tervei teljesülnek, akkor a Közgyűlés még a 2008. év folyamán dönt a fenti felújítások és fejlesztések 2009-2010. évi előirányzatáról.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2141/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy - az előterjesztő által tett módosítással, a további számításoktól függően - az 1. számú módosított mellékletben 2010-re feltüntetett Thököly út felújítását 2008. évre előrehozza a VII. kerületnél a Bajza utca és Rákóczi út 2010-re történő elhalasztásával, a 2009-re feltüntetett Thököly út felújítását a XIV. kerületben szintén 2008-ra előrehozza a Nagy Lajos király útja és az Ungvár utca felújításának 2009-re történő elhalasztása mellett.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2142/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy napirendjére veszi és 30. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (Budapest VI. kerület Terézváros, Nyugati pályaudvar és környéke /tervezett kormányzati negyed/, Nyugati tér-Teréz körút-Podmaniczky utca-Dózsa György út-Vágány utca vonala-Bulcsú utca-Lehet út-Váci út által határolt terület)” című előterjesztést.

A napirend 19. pontja: Javaslat a Dél-budai Regionális Szennyvízelvezetési Projekt műszaki tartalmának változására, valamint a projekttel kapcsolatos pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások módosítására, illetve jóváhagyására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2143/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Dél-budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Projekt módosított műszaki tartalom szerinti megvalósításával (nem épül szennyvíztisztító telep Dél-Budán, hanem a Budapest Dél-budai részén és Budaörsön keletkező szennyvízmennyiség a Budapesti Központi Szennyvíztisztító telepre kerül elvezetésre).

2144/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a „Dél-budai régió szennyvízelvezetése” tárgyú szennyvízcsatorna projekt Budapestet és Budaörsöt érintő beruházásainak, valamint a „Budapest teljes körű csatornázásának befejező szakasza” beruházás egy közös projektben történő megvalósításával, és felkéri a főpolgármestert a végrehajtás érdekében szükséges döntések előkészítésére.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2145/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A jelenleg érvényben lévő célokmányok szerinti feladatokat leállítja:

- Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés, azonosító: 005127,

2006. december 31-ig felhasznált: 49,466 M Ft;

- Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés, azonosító: 005125,

2006. december 31-ig felhasznált: 6,622 M Ft;

- Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés, azonosító: 005124,

2006. december 31-ig felhasznált: 7,426 M Ft;

- Százhalombatta szennyvíztisztító-telep fejlesztés, azonosító: 005123,

2006. december 31-ig felhasznált: 6,503 M Ft;

- Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsatorna-hálózat, azonosító: 005122,

2006. december 31-ig felhasznált: 19,706 M Ft.

A módosított műszaki tartalom szerinti projekt az eddigi ráfordítások figyelembevételével, az alábbi megnevezésekkel folytatódik:

- Dél-budai régió szennyvízelvezetése

- Budaörs szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés

- Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna- hálózat fejlesztés előkészítése

- Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése

- Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése

- Százhalombatta szennyvíztisztító-telep fejlesztés előkészítése

- Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsatorna-hálózat előkészítés.

2146/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A Dél-budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási projekt műszaki tartalmának, összköltségének és éves ütemeinek csökkentése miatt a 2007. évi költségvetési rendeletet a következők szerint módosítja:

A „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül csökkenti:

- a Dél-budai regionális szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei előkészítés feladat előirányzatát 611,789 M Ft-tal (2008. évi ütem 1111,8 M Ft), egyben a feladat új megnevezése: Dél-budai régió szennyvízelvezetés előkészítése,

- a Budaörs szennyvíztisztítás fejlesztése előkészítés feladat előirányzatát 22,748 M Ft-tal (2008. évi ütem 22,8 M Ft), egyben a feladat új megnevezése: Budaörs szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése,

- a Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsatorna-hálózat előkészítés feladat előirányzatát 52,500 M Ft-tal (2008. évi ütem 52,5 M Ft),

- a Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése feladat előirányzatát 40,600 M Ft-tal (2008. évi ütem 40,6 M Ft),

- az Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése feladat előirányzatát 377,900 M Ft-tal (2008. évi ütem 377,9 M Ft), egyben a feladat új megnevezése: Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése,

- a Százhalombatta szennyvíztisztító-telep fejlesztés előkészítése feladat előirányzatát 3,400 M Ft-tal (2008. évi ütem 3,4 M Ft),

- a Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése feladat előirányzatát 40,200 M Ft-tal (2008. évi ütem 40,2 M Ft);

A „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül csökkenti:

- a Dél-budai regionális szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei feladat 2007. évi ütemét 196,4 M Ft-tal (2008. évi ütem 2595,6 M Ft, 2009. évi ütem 10 849,8 M Ft, 2010. évi ütem 13 969,1 M Ft), egyben a feladat új megnevezése: Dél-budai régió szennyvízelvezetése,

- a Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsatorna-hálózat feladat előirányzatát 2,4 M Ft-tal (2008-2010. évi ütemek 0,0 M Ft),

- a Budaörs szennyvíztisztítás fejlesztése feladat előirányzatát 0,7 M Ft-tal (2008. évi ütem 72,0 M Ft, 2009. évi ütem 301,0 M Ft, 2010. évi ütem 387,5 M Ft) egyben a feladat új megnevezése Budaörs szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése,

- a Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés feladat előirányzatát 2,1 M Ft-tal (2008-2010. évi ütemek 0,0 M Ft),

- az Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés feladat előirányzatát 17,5 M Ft-tal (2008-2010. évi ütemek 0,0 M Ft),

- a Százhalombatta szennyvíztisztító-telep fejlesztés feladat előirányzatát 0,6 M Ft-tal (2008-2010. évi ütemek 0,0 M Ft),

- a Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés feladat előirányzatát 2,7 M Ft-tal (2008-2010. évi ütemek 0,0 M Ft), és címen belül megemeli a Fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatát 1252,137 M Ft-tal;

A „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím előirányzatát csökkenti 119,4 M Ft-tal, ezen belül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől a Dél-budai agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása EU-s projekt előkészítési támogatására összesen 93,4 M Ft-tal, ezen belül a

- Dél-budai régió szennyvízelvezetése előkészítés feladaton 50,0 M Ft-tal,

- Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése feladaton 2,4 M Ft-tal,

- Budaörsi szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése feladaton 2,4 M Ft-tal,

- Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése feladaton 3,6 M Ft-tal,

- Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése feladaton 31,4 M Ft-tal,

- Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése feladaton 3,6 M Ft-tal,

- A Dél-budai agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása EU-s projekt előkészítésére 2006-2008. évi önkormányzati önrész átadása miatt összesen 26,0 M Ft-tal, ezen belül a Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése feladaton 2,4 M Ft-tal,

- Budaörsi szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése feladaton 0,7 M Ft-tal,

- Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése feladaton 2,1 M Ft-tal,

- Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése feladaton 17,5 M Ft-tal,

- Százhalombatta szennyvíztisztító-telep fejlesztés előkészítése feladaton 0,6 M Ft-tal,

- Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése feladaton 2,7 M Ft-tal.

2147/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a projekt megváltozott műszaki tartalmának megfelelően a szükséges beruházási okmányok módosítására vonatkozó javaslatát terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2008. február 29.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2148/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a 2/a-2/f. sz. melléklet szerinti tartalommal, a társönkormányzatokkal megkötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások 1. sz. módosítását és felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2149/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a tárgyi projekt beruházási tartalmának megváltoztatása miatt szükséges, a Támogatási Szerződés módosítására vonatkozó javaslatát terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2008. február 29.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2150/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a társönkormányzatokkal egyeztetve, a Konzorciumi Tanács előzetes jóváhagyása után terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a projekt Együttműködési Megállapodásának, illetve a Pénzügyi és Elszámolási Megállapodás átalakítására vonatkozó megállapodási javaslatot, amelynek célja, hogy fenntartsa a társönkormányzati együttműködést a négy pályázat befogadásáig.

Határidő: 2008. február 29.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2151/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a projekt dél-budai részére (ideértve a budaörsi csatorna- és átemelő fejlesztéseket, valamint a budapesti szennyvízbevezetést is) vonatkozó pályázat benyújtásához szükséges, Budapest Főváros Önkormányzata és Budaörs Város Önkormányzata együttműködésével kapcsolatos dokumentumokat terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2008. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztő által tett kiegészítéssel és az elfogadott módosítással megalkotja 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2152/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az alábbi társadalmi szervezet megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére Magyar Urbanisztikai Társaság 700 E Ft

2153/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi a Fővárosi Önkormányzat 2007. évi költségvetésében a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (8), (27) és (29) bekezdésével módosított előirányzatoknak az érintett intézmények részére történő soron kívüli utalását.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (Budapest IV. kerület Újpest, Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet telephelyeinek tömbjeire.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2154/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 79/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest IV. kerület Újpest, Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet telephelyeinek tömbjeire vonatkozó 1/A és 1/B számú mellékleteit.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 79/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2155/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Tájékoztatás a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról szóló megbízási szerződés létrehozásáról. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2008. évi díjtételeire. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2156/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat képviselő-testületének 129/2007. (V. 2.) határozatában a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás illetékességi területén történő átvállalására irányuló szándékával nem ért egyet.

Határidő: a jóváhagyást követő 15 munkanap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2157/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. § (1) bekezdés b) pontja alapján, felterjesztési jogával élve kezdeményezi az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnál a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény módosítását és felkéri a főpolgármestert, hogy a felterjesztésről szóló levelet az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően írja alá.

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztő által tett kiegészítéssel megalkotja 80/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendeletét a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2158/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Kéményseprő-ipari Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés 2007. éves végrehajtásának teljesítéséről szóló jelentést és úgy értékeli, hogy a szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat a Budapest Szíve Program megvalósításáról szóló együttműködési megállapodás elfogadására.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2159/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és Belváros-Lipótváros Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2007. december 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2160/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza dr. Steiner Pál stratégiai városfejlesztési tanácsnokot, hogy az Irányító Bizottságokban képviselje a Fővárosi Önkormányzat érdekeit.

Határidő: az Irányító Bizottságok megalakulását követően folyamatosan

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés egyetértési jogának gyakorlására a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdés alapján a Budapest VII. kerület Erzsébetváros, Rottenbiller utca-Damjanich utca-Bethlen Gábor utca-Dembinszky utca által határolt tömb kerületi szabályozási tervére.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2161/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest VII. kerület Erzsébetváros, Rottenbiller utca-Damjanich utca- Bethlen Gábor utca-Dembinszky utca által határolt tömb területére készült kerületi szabályozási tervvel egyetért.

2162/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés egyetértési jogának gyakorlására a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdés alapján. (Budapest VI. kerület Terézváros, Nyugati pályaudvar és környéke /tervezett kormányzati negyed/, Nyugati tér-Teréz körút-Podmaniczky utca-Dózsa György út-Vágány utca vonala-Bulcsú utca-Lehet út-Váci út által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozóan.)

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2163/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirend tárgyalását elnapolja.

A napirend 26. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. között megkötendő új együttműködési megállapodásra és annak mellékletét képező új díjmechanizmusra, a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, új lakossági (háztartási) célú távhő-szolgáltatási díjak megállapítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2164/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. között az előterjesztés mellékletét képező új együttműködési megállapodást és díjmechanizmust.

Felhatalmazza a főpolgármestert az új megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 81/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendeletét a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 27. pontja: Javaslat a Budapest Településszerkezeti Terve, a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat (BVKSZ), valamint a Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT), illetve a Kerületi Szabályozási Tervek (KSZT), Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatok (KVSZ) összhangjához szükséges követelményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadók: Ughy Attila, dr. Schneller Domonkos

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2165/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attilának a jelen előterjesztés és a „Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (Budapest VI. kerület Terézváros, Nyugati pályaudvar és környéke /tervezett kormányzati negyed/, Nyugati tér-Teréz körút-Podmaniczky utca-Dózsa György út-Vágány utca vonala-Bulcsú utca-Lehet út-Váci út által határolt terület)” című előterjesztés tárgyalásának elnapolására vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2166/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Budapest Településszerkezeti Terve, a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat (BVKSZ), valamint a Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT), illetve a Kerületi Szabályozási Tervek (KSZT), Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatok (KVSZ) összhangjához szükséges követelményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú melléklet 2. sz. táblázatának módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 28. pontja: Javaslat az ivóvízdíj 2008. évi mértékére.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 82/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendeletét az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2167/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

gazdasági megfontolás alapján hatályon kívül helyezi a 755/2004. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Javaslat a BKV Zrt. 2008. évi viteldíjaira.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2168/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Fidesz-képviselőcsoportnak az előterjesztés tárgyalása elnapolására irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2169/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

elfogadja dr. Rétvári Bence képviselő módosító indítványát, az alábbiak szerint:

„a II. rész 7. § (3) bekezdéseként megjelölt, valójában (6) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki:

m) az arcképes összvonalas „kismama” havi bérlet (a gyermeknevelési támogatásban részesülő szülők számára) ára 3250 Ft. A rendelet az 1. § (15) és (16) bekezdéseinek, valamint a 7. § (2) b) pont, 7. § (3) m) pont és a 7. § (4) bekezdésének hatályba léptetéséről külön rendelet rendelkezik.”

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel és az elfogadott módosítással megalkotja 83/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 30. pontja: Javaslat Sürgősségi Betegellátó Osztály létrehozására - meglévő kapacitás terhére - a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2170/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. melléklete „Egészségügyi Bizottság” cím 3. pontjában meghatározott hatáskörét és hozzájárulását adja a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsiliniszky Kórház és Rendelőintézet keretében a 4 ágyas Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítására és működésének befogadására a kórház rendelkezésére álló aktív ágyszámainak terhére oly módon, hogy 2 urológiai és 2 fül-orr-gégészeti aktív ágy SBO-ra történik átsorolásra.

Határidő: 2007. december 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2171/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárulását adja a 4. sz. melléklet szerinti nyilatkozat kiadására, mely szerint a 4 ágyas Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása, valamint az ennek érdekében szükséges aktív ágyszám-átcsoportosítás (2 urológiai aktív és 2 fül-orr-gégészeti aktív ágyszámcsökkentéssel) pénzügyi forrásbevonást, illetve pénzügyi fedezetet nem igényel. Egyben felkéri a főpolgármestert a pénzügyi fedezetről szóló nyilatkozat kiadására.

Határidő: 2007. december 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására (Budapest VI. kerület Terézváros, Nyugati pályaudvar és környéke /tervezett kormányzati negyed/, Nyugati tér-Teréz körút-Podmaniczky utca-Dózsa György út-Vágány utca vonala-Bulcsú utca-Lehet út-Váci út által határolt terület).

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2172/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attilának az előterjesztés tárgyalásának elnapolására irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2173/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 84/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest VI. kerület Terézváros, Nyugati pályaudvar és környéke (tervezett kormányzati negyed), Nyugati tér-Teréz körút-Podmaniczky utca-Dózsa György út-Vágány utca vonala-Bulcsú utca-Lehet út-Váci út által határolt területre vonatkozó mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 84/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2174/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2175/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 32. pontként tárgyalja meg a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetési koncepciójára” című előterjesztést.

A napirend 32. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetési koncepciójára.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2176/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésében szereplő érintett adatok és a 2008. évi költségvetési koncepcióban javasolt önkormányzati sajátos bevételek alapján terjessze a Közgyűlés elé a 2008. évi forrásmegosztási rendelettervezetet.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határidő: a törvényi előírás szerint

2177/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2008. évi részletes költségvetés előkészítésekor a prioritások az alábbiak:

- a költségvetési egyensúly megtartása,

- a BKV zavartalan működésének biztosítása,

- a racionalizált közszolgáltatások vállalt szintjének fenntartása, a közszolgáltató hálózatok zavartalan működtetése,

- a szerződésekkel alátámasztott fejlesztési programok megvalósítása és továbbvitele.

2178/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2008. évi költségvetés előkészítésekor az alábbiak szerint járjon el:

- folytatni kell a működést érintően az egyes ágazatoknál, önkormányzati feladatoknál megkezdett strukturális reformot, valamint az önkéntes feladatvállalások felülvizsgálatát;

- a fejlesztési forráshiányt a beruházások felülvizsgálatával, elhalasztásával, törlésével meg kell szüntetni oly mértékig, hogy a fennmaradó hiány eszközértékesítésből finanszírozható legyen;

- középtávon meg kell teremteni az összhangot a csatornaberuházások forrásai és kiadásai között.

Határidő: 2008. évi költségvetés előkészítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

2179/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttesse el a Fővárosi Önkormányzat Gazdasági Programját.

Határidő: 2008. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2180/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a főváros vagyonát érintő értékesítés nem szolgálhat más célt, mint a meglévő, már felvállalt fejlesztési célok forrásainak biztosítását úgy, hogy új programok indítására nincs lehetőség az elkövetkező esztendőkben.

A napirend 33. pontja: Javaslat a Studio Metropolitana Kht. Közszolgáltatási Szerződésének 2008. évi kiegészítésére.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2181/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Studio Metropolitana Kht. és a Fővárosi Önkormányzat közötti „Közszolgáltatási Szerződés 2008. évi kiegészítését” az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2182/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletében a „8116 Studio Metropolitana Kht.” cím működési célú pénzeszközátadás előirányzatán 255 000 000 (azaz kettőszázötvenötmillió) Ft összegű támogatást biztosít a Studio Metropolitana Kht. részére.

Határidő: 2008. évi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Javaslat a Budapesti Fesztiválközpont Kht. közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2183/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a 2008. évi költségvetésben (2008. január 1-jétől 2008. december 31-ig terjedő időszakban) 46 695 E Ft működési támogatást biztosít az alábbiak szerint: „8106 Budapesti Fesztiválközpont Kht.” címen: 46 695 E Ft működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kötelezettségvállalásra vonatkozó döntést építse be a 2008. évi költségvetésbe.

Határidő: 2008. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

2184/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Fesztiválközpont Kht. közszolgáltatási szerződését az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Javaslat a Thália Színház Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2185/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Thália Színház Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására és az abban szereplő többlettámogatás átutalása iránti intézkedésre.

Határidő: a 2007. évi költségvetésről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítás kihirdetését követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: A Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. beszámolója 2007. január-szeptemberi tevékenységéről, és a 2008. évre szóló foglalkoztatási terv.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2186/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

az FKFSZ Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. 2007. január-szeptemberi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

2187/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Az FKFSZ Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. 2008. évi foglalkoztatási tervét elfogadja. A Kht. az év során legalább 410 fővel köt közfoglalkoztatási munkaviszonyt, a fővárosi kommunális közfeladaton éves átlagos 80 fő foglalkoztatotti létszám mellett, melyhez a Fővárosi Közgyűlés 2008. évi költségvetésében „8105 Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.” működési célú pénzeszközök átadására 59 200 E Ft támogatást biztosít.

Határidő: a 2008. évi költségvetés elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

2188/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Az FKFSZ Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. által működtetett Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda 2008. évi szakmai tervét elfogadja, melyhez a Fővárosi Közgyűlés 2008. évi költségvetésében „8105 Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.” működési célú pénzeszközök átadására 25 500 E Ft támogatást biztosít.

Határidő: a 2008. évi költségvetés elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

2189/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az FKFSZ Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.-val - 1. sz. mellékletben szereplő tartalommal - a közszolgáltatási szerződés módosítására irányuló megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: Budapest csatlakozása a „Városok és klaszterek” elnevezésű INTERREG IVC programba beadandó pályázathoz.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2190/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata részt vesz az INTERREG IVC „Városok és klaszterek” elnevezésű európai uniós támogatású projektben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2191/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy az INTERREG IVC „Városok és klaszterek” projektben való részvételhez szükséges előfinanszírozás - 76 504 eurót - a mindenkori hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével a 2008. évi költségvetésben biztosítja, melynek fedezete egyrészt az Európai Regionális Fejlesztési Alap által visszatérítendő 85%, azaz 65 028 euró, másrészt az Európai Uniós Ügyek Irodája gazdálkodási jogkörébe tartozó „7101 Igazgatási apparátus feladatai” címen belül 136-os törzsszámon a Brüsszeli Képviselet működésével kapcsolatos kiadásokra biztosított 2007. évi előirányzat maradványából 11 476 euró.

Határidő: 2008. évi költségvetés tervezése, ill. a 2007. évi pénzmaradvány tervbevétele.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2192/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a melléklet szerinti tartalmú, angol és magyar nyelvű társfinanszírozási nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: Javaslat a FOK Kht.-val kötendő szerződés jóváhagyására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2193/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Kucsák Lászlónak az előterjesztés napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2194/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Oktatás-technológiai Központ Közhasznú Társaság (1088 Budapest, Bródy S. u. 14.) és a Fővárosi Önkormányzat között létrejövő szoftverfelhasználói szerződést az 5. számú melléklet szerinti tartalommal, valamint a 6. számú melléklet szerinti Felhasználói Szabályzatot.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 39. pontja: Javaslat ingatlanok tulajdonjogának ingyenes megszerzésére vonatkozó igény benyújtására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2195/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy igényt nyújt be az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bek. c) pontja és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. §-ban foglaltak alapján - kötelezően ellátandó önkormányzati feladat elősegítésének biztosítása céljából (fogyatékosok otthona szakosított szociális ellátási forma) - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez a Búcsúszentlászló, Arany János út 17. szám alatt található 305 hrsz.-ú ingatlan Magyar Államot megillető tulajdoni hányadának ingyenes megszerzésére vonatkozóan.

Határidő: döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2196/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Igényt nyújt be az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bek. c) pontja és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. §-ban foglaltak alapján - kötelezően ellátandó önkormányzati feladat elősegítésének biztosítása céljából (pszichiátriai betegek otthona szakosított szociális ellátási forma) - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez a Zalaapáti, Deák Ferenc u. 3. szám alatt található 582/1 és 582/2 hrsz.-ú ingatlanok Magyar Államot megillető tulajdoni hányadának ingyenes megszerzésére vonatkozóan.

Határidő: döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2197/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Vállalja az ingatlanok tulajdonjogának ingyenes megszerzésére vonatkozó igények pozitív elbírálása esetén a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.

Határidő: szerződés kötését követő 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2198/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az igényléssel összefüggő 7-9. számú melléklet szerinti igénybejelentéseket, és a 10. számú melléklet szerinti nyilatkozatot írja alá.

Határidő: döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2199/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az igények eredményes elbírálása esetén a tulajdonjog átruházására vonatkozó szerződéseket terjessze a Közgyűlés elé jóváhagyásra.

Határidő: kérelem elbírálását követő 90 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 40. pontja: Javaslat a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság 2008. évi támogatására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2200/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésében a „8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása” címen támogatásértékű működési kiadás előirányzaton 41 883 E Ft, támogatásértékű felhalmozási kiadás előirányzaton 3000 E Ft, összesen 44 883 E Ft támogatást biztosít a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság részére.

Határidő: a 2008. évi költségvetés tervezésének időszaka

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: Batthyány Lajos emlékmű elhelyezése az I. kerületben.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2201/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Batthyány Lajos, az első felelős magyar kormány miniszterelnöke tiszteletére a Stremeny Géza szobrászművész által készített emlékmű elhelyezését az I. kerület, Batthyány téren a templom közelében (hrsz. 14444). A posztamens két oldalán „BATTHYÁNY LAJOS GRÓF /1807-1849/ AZ ELSŐ FÜGGETLEN ÉS FELELŐS KORMÁNY MINISZTERELNÖKE EMLÉKÉRE” felirat, illetve koronás címerrel a „Miniszterelnök Pecsétje” véset, valamint a hátoldalán „ÁLLÍTTATTA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA” felirat szerepel.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: Javaslat oktatási ágazati pályázatokra.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2202/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

mint fenntartó, a „Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szakközépiskola (1011 Budapest, Ponty u. 3.) KMOP 4.6.1/2” pályázatot az 1. számú melléklet szerint benyújtja a Közép-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása” pályázatra és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására.

Határidő: 2008. január 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2203/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Mint fenntartó, a „Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola (1108 Budapest, Mádi u. 173.) KMOP 4.6.1/2” pályázatot az 1. számú melléklet szerint benyújtja a Közép-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása” pályázatra és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására.

Határidő: 2008. január 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2204/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Mint fenntartó, a „Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (1211 Budapest, Posztógyár u. 10.) KMOP 4.6.1/2” pályázatot az 1. számú melléklet szerint benyújtja a Közép-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása” pályázatra és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására.

Határidő: 2008. január 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2205/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Mint fenntartó, az „Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola (1149 Budapest, Egressy út 71.) KMOP 4.6.1/2” pályázatot az 1. számú melléklet szerint benyújtja a Közép-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása” pályázatra és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására.

Határidő: 2008. január 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2206/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Mint fenntartó, a „Kossuth Lajos Gimnázium (1204 Budapest, Ady E. u. 142.) KMOP 4.6.1/2” pályázatot az 1. számú melléklet szerint benyújtja a Közép-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása” pályázatra és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására.

Határidő: 2008. január 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2207/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Mint fenntartó, az „Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.) KMOP 4.6.1/2” pályázatot az 1. számú melléklet szerint benyújtja a Közép-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása” pályázatra és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására.

Határidő: 2008. január 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2208/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Mint fenntartó, a „Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest, Maglódi u. 8.) TAMOP 2.2.3” pályázatot az 1. számú melléklet szerint benyújtja a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a „TISZK rendszer továbbfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban” pályázatra és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására.

Határidő: 2008. január 7.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2209/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Mint fenntartó, a „Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola (Budapest, Váci út 89.) TAMOP 2.2.3” pályázatot az 1. számú melléklet szerint benyújtja a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a „TISZK rendszer továbbfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban” pályázatra és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására.

Határidő: 2008. január 7.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2210/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Mint fenntartó, a „Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (Budapest, Ludovika tér 1.) TAMOP 2.2.3” pályázatot az 1. számú melléklet szerint benyújtja a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a „TISZK rendszer továbbfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban” pályázatra és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására.

Határidő: 2008. január 7.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2211/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Mint fenntartó, az „Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola (Budapest, Várna u. 21/b) TAMOP 2.2.3” pályázatot az 1. számú melléklet szerint benyújtja a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a „TISZK rendszer továbbfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban” pályázatra, és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására.

Határidő: 2008. január 7.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2212/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Mint fenntartó, a „Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Budapest, Posztógyár u. 10.) TAMOP 2.2.3” pályázatot az 1. számú melléklet szerint benyújtja a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a „TISZK rendszer továbbfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban” pályázatra és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására.

Határidő: 2008. január 7.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2213/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Mint fenntartó, a „Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola (Budapest, Thököly út 48-54.) TAMOP 2.2.3” pályázatot az 1. számú melléklet szerint benyújtja a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a „TISZK rendszer továbbfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban” pályázatra és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására.

Határidő: 2008. január 7.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2214/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Mint fenntartó, a „Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Budapest, Timót u. 3.) TAMOP 2.2.3” pályázatot az 1. számú melléklet szerint benyújtja a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a „TISZK rendszer továbbfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban” pályázatra és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására.

Határidő: 2008. január 7.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2215/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Mint fenntartó, az „Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola (Budapest, Beregszász út 10.) TAMOP 2.2.3” pályázatot az 1. számú melléklet szerint benyújtja a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a „TISZK rendszer továbbfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban” pályázatra és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására.

Határidő: 2008. január 7.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2216/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Mint fenntartó, a „Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola (1097 Budapest, Ecseri út 5-7.) TAMOP 2.2.3” pályázatot az 1. számú melléklet szerint benyújtja a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a „TISZK rendszer továbbfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban” pályázatra és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására.

Határidő: 2008. január 7.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2217/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a Xantus János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola és Szakképző Iskola (1055 Budapest, Markó utca 18-20.) által a Közép-magyarországi Operatív Program keretében „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása” címmel meghirdetett pályázat benyújtásához, valamint a pályázat kedvező elbírálása esetén annak megvalósításához.

Határidő: 2008. január 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: Javaslat a Fővárosi Szolgáltatástervezési Koncepció 2007. évi felülvizsgálatára.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2218/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, a „Fővárosi Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata 2007.” című beszámolót, egyben tudomásul veszi, hogy a továbbiakban ez az ágazati fejlesztések, ellátási kapacitások, új ellátási formák bevezetésének alapját képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2219/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a „Fővárosi Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata 2007. ” című beszámolót küldje meg a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármestereinek, a szakminisztériumnak és a Közép-magyarországi Regionális Tanácsnak a fővárosi kerületi képviselő-testületek által jóváhagyott felülvizsgálati dokumentációival együtt.

Határidő: döntéseket követően, legkésőbb 2008. I. negyedév

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 44. pontja: A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. 2008. január 1.-március 31. közötti időtartamra szóló közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2220/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Közhasznú Társasággal a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal a 2008. január 1. és március 31. közti időtartamra szóló közszolgáltatási szerződést. Felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Hozzájárulás a XXIII. kerület 183718, 183719 hrsz.-ú ingatlanokat terhelő építési tilalom törléséhez.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2221/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 103. § (4) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a XXIII. kerület Nyír utca-Temető sor között húzódó 183718 és 183719 hrsz.-ú, 2118 és 2219 m2-es, kizárólagosan kerületi önkormányzati tulajdonú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, L4 keretövezeti besorolású ingatlanok tulajdoni lapjának III. részén 1. sorszám alatt, a 39361/1978. sz. és 39363/1978. sz. határozattal a Fővárosi Tanács V.B. VÉFO javára, egy 30 évvel ezelőtt tervezett és meg nem valósult közintézmény területbiztosítása miatt feljegyzett építési tilalom törléséhez hozzájárul és felhatalmazza a főpolgármestert a „Törlési hozzájárulás” aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: Budapest XIX. kerület, 165070 hrsz.-ú ingatlan szabályozása a két keretövezet határa mentén történő megosztással.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2222/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 9/A. § (1) bekezdésben és a 17. § (1) bekezdésben szabályozott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a XIX. kerület, Nagykőrösi út-Kisfaludy utca által határolt 165070 hrsz.-ú, 490 m2-es, kizárólagosan fővárosi önkormányzati tulajdonú, „KL-KT” és „I” keretövezeti besorolású földrészlet szabályozásával a két keretövezet határa mentén történő megosztással, a T-81225 ttsz.-ú vázrajz szerinti telekalakítással egyetért és felhatalmazza a főpolgármestert a vázrajz aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 47. pontja: Budapest V. kerület, Veres Pálné u. 36-38. sz. alatti ingatlanrész elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2223/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 145. § (2) bekezdése, valamint a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy a Magyar Állam 4439/10000 hányadban tulajdonát képező, Budapest V. kerület 24049 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest V. ker., Veres Pálné u. 36-38. sz. alatt található, a tulajdoni hányadnak megfelelően 1806 m2 alapterületű kivett középiskola megnevezésű ingatlan (hozzá tartozik pincéből, földszintből + 2 emeletből álló felépítmény, amelynek szintenkénti nettó összterülete 3251 m2) 561 000 000 Ft + 112 200 000 Ft áfa, összességében 673 200 000 Ft vételáron a K-IMMO Ingatlanforgalmazó Kft. részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 48. pontja: Javaslat egyes fővárosi önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője által tett törvényességi észrevételek alapján.

Előadó: Devánszkiné dr. Molnár Katalin

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2224/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el, mely Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője 02-815/2007. számú törvényességi észrevételét - a kifejtett szakmai szempontokra figyelemmel - nem fogadja el.

A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője 02-1492/2007. számú törvényességi szerint:

„A észrevételét - a kifejtett jogi érvelésre figyelemmel - nem fogadja el.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Közigazgatási Hivatal vezetőjét.

Határidő: a döntést követő 5 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

A napirend 49. pontja: Egyes, a helyi természetvédelmet érintő rendelkezések felülvizsgálata.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2225/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy az 1989. október 23-a előtt védetté nyilvánított és fővárosi közgyűlési rendelettel meg nem erősített természeti emlékek védelme - a 2007. évi LXXXII. törvény 1. § (4) bekezdése alapján - 2008. január 1-jével megszűnik, védelmüket nem kívánja megerősíteni.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 50. pontja: Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky Kórház címzett támogatásból történő beruházás engedélyokiratának 4. sz. módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2226/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Bajcsy-Zsilinszky Kórház beruházás engedélyokiratának 4. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a beruházás engedélyokirata 4. számú módosításának aláírására.

Határidő: Fővárosi Közgyűlés jóváhagyását követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 51. pontja: Javaslat átutalás kezdeményezésére a „9204 Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret céltartalék címen gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokra”, ezen belül egyedi támogatásokra elkülönített összegből.

Előadó: Germánné dr. Vastag Györgyi

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2227/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 367/2007. (XI. 21.) számú határozata alapján a „9204 Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret céltartalékról” történt átcsoportosítást követően a „8204 Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret” terhére gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokra összesen 600 E Ft összegű támogatás átutalását engedélyezi az alábbi társadalmi szervezet részére:

FICE (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165.)

- Országos Gyermekotthoni Gyermekparlament lebonyolítása

- 2007. évi Ajándéknap megrendezése 600 E Ft

Határidő: az engedélyezésre azonnal, az utalványozásra: a támogatási szerződés szerint

Felelős: Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság elnöke

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 53/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2232/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. h.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- Az 1493/2005. (VI. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2008. február 28-ra módosítja;

- az 1588/2006. (IX. 7.) határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 379/2007. (III. 1.) határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 829/2007. (V. 31.) határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 831/2007. (V. 31.) határozat végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja;

- az 1012/2007. (VI. 28.) határozat végrehajtási határidejét 2008. június 30-ra módosítja;

- az 1013/2007. (VI. 28.) határozat végrehajtási határidejét 2008. június 30-ra módosítja;

- az 1016/2007. (VI. 28.) határozat végrehajtási határidejét 2008. június 30-ra módosítja;

- az 1019/2007. (VI. 28.) határozat végrehajtási határidejét 2008. június 30-ra módosítja;

- az 1261/2007. (VIII. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2008. április 1-jére módosítja;

- az 1336-1337/2007. (VIII. 30.) határozatok végrehajtási határidejét 2008. január 30-ra módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2007. december 20-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére